Grudzień 2020

pon. wt. śr. czw. pt. sob. ndz.
30
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
 
 
 
7
8
9
10
11
12
13
 
 
 
 
09:00
Konferencja upamiętniająca generała dywizji Mieczysława Smorawińskiego oraz dowództwo Okręgu Korpusu Nr II w Lublinie

Konferencja upamiętniająca generała dywizji Mieczysława Smorawińskiego oraz dowództwo Okręgu Korpusu Nr II w Lublinie

Data: 

czwartek, 10 Grudzień, 2020

Godzina: 

09:00

Miejsce: 

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Lublinie, ul. Spadochroniarzy 5; Galeria Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, ul. Narutowicza 4

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Lech Sprawka weźmie udział  w rozpoczęciu konferencji upamiętniającej dowództwo Okręgu Korpusu Nr II w Lublinie. Celem spotkania będzie utrwalenie należnej pamięci dowódców, żołnierzy i pracowników dowództwa, w szczególności generała dywizji Mieczysława Smorawińskiego.
 
Dowództwo Okręgu Korpusu Nr II  funkcjonowało w latach 1921-1939 i miało swoją siedzibę w Lublinie przy Placu Litewskim w budynkach znanych jako Pałac Gubernialny i Pałac Radziwiłłów. Ostatnim dowódcą był generał Smorawiński, który  zasłużył się w historii Wojska Polskiego, Lublina i Lubelszczyzny. Był z nią związany nie tylko w okresie dowodzenia Lubelskim Okręgiem Korpusu, ale też wcześniej. Od 20 października 2020 roku jest patronem WSW w Lublinie.
 
Konferencję poprzedzi odsłonięcie tablicy pamiątkowej upamiętniającej gen. dyw. Mieczysława Smorawińskiego. W spotkaniu będzie uczestniczył wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik.
 
Przewidziane jest wystąpienie wojewody Lecha Sprawki.
 
Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym wojewody lubelskiego.
 
Wojewoda będzie obecny do godz. 11.30.
 
 
Program spotkania:
 
Odsłonięcie tablicy pamiątkowej - Wojewódzki Sztab Wojskowy w Lublinie, ul. Spadochroniarzy 5:
 
9.00 – odsłonięcie tablicy upamiętniającej gen. dyw. Mieczysława Smorawińskiego, dowódcę Okręgu Korpusu Nr II w Lublinie
 
Konferencja - Galeria Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, ul. Narutowicza 4:
 
11.00 – rozpoczęcie konferencji
 
spotkanie online:
 
11.30 – prof. dr hab. Grzegorz Mazur (prof. UJ): Generał Mieczysław Smorawiński – szkic sylwetki
 
12.00 – dr Janusz Kłapeć (IPN O/Lublin): Generał Mieczysław Smorawiński, dowódca Okręgu Korpusu NR II w Lublinie, uczestnik wojny 1939 roku
 
12.30 – dr hab. Anna Łosowska (Archiwum i Muzeum UMCS): Zapomniane nabożeństwo za pomordowanych w Katyniu w okupowanym Lublinie
 
13.00 – dyskusja i zakończenie konferencji

Organizatorzy: 

Wojewódzki Sztab Wojskowy im. gen. dyw. Mieczysława Smorawińskiego w Lublinie, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
 
 
 
 
09:00
39. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

39. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

Data: 

niedziela, 13 Grudzień, 2020

Godzina: 

09:00

Miejsce: 

Lampa Pamięci Ofiar Komunizmu, Lublin, ul. królewska 3; Kościół pw. Przemienienia Pańskiego, Tarnogród, ul. Kościelna 14; Kościół Powizytkowski, Lublin, ul. Gabriela Narutowicza 6; Pomnik bł. ks. Jerzego Popiełuszki, Lublin, ul. Królewska 7

Opis wydarzenia: 

W Lublinie i Tarnogrodzie odbędą się obchody upamiętniające 39. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.
 
Pełny program spotkania:
 
godz. 9.00 – zapalenie znicza pod Lampą Pamięci Ofiar Komunizmu, Lublin, ul. Królewska 3
 
godz. 11.00 udział wicewojewody lubelskiego Bolesława Gzika: msza św., w Tarnogrodzie, kościół pw. Przemienienia Pańskiego, ul. Kościelna 14. Po mszy św., złożenie kwiatów na grobie śp. Józefa Gizy (górnika z Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” w Katowicach, który zginął 16 grudnia 1981 roku, w wieku 24 lat, w czasie pacyfikacji kopalni przez oddziały ZOMO)
 
godz. 18.00 spodziewany udział wojewody lubelskiego Lecha Sprawki: msza św., kościół Powizytkowski, Lublin, ul. Gabriela Narutowicza 6, następnie złożenie wieńców pod Pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki, ul. Królewska 7 w Lublinie

Organizatorzy: 

Zarząd Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”
 
14
15
16
17
18
19
20
 
 
10.00
Otwarcie przebudowanych dróg powiatowych nr 2236-2238 L w powiecie lubelskim

Otwarcie przebudowanych dróg powiatowych nr 2236-2238 L w powiecie lubelskim

Data: 

wtorek, 15 Grudzień, 2020

Godzina: 

10.00

Miejsce: 

Nowo otwarty odcinek drogi powiatowej 2238L, w pobliżu miejscowości Podole, Urząd Miejski w Bełżycach, ul. Lubelska 3

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Lech Sprawka weźmie udział w uroczystości  otwarcia  przebudowanych dróg powiatowych nr 2236-2238 L w powiecie lubelskim.
 
Przebudowany ciąg komunikacyjny obejmujący drogi powiatowe nr 2236L i 2238L położony jest administracyjnie na terenie dwóch gmin: Wojciechów oraz Bełżyce w powiecie lubelskim, województwo lubelskie. Droga powiatowa 2236L przebiega przez miejscowości Łubki Kolonia, Łubki, natomiast droga powiatowa 2238L przez miejscowość Podole.
 
Program spotkania:
 
10.00 – rozpoczęcie spotkania - burmistrz miasta Bełżyce Ireneusz Łucka rozpoczyna uroczystość i wita zaproszonych gości
 
           - przemówienia zaproszonych gości
 
Głos zabierze m.in. wojewoda lubelski Lech Sprawka
         
- poświęcenie i modlitwa
 
ok. 10.20 – II część spotkania w Urzędzie Miasta w Bełżycach
 
                 – przekazanie przez wojewodę lubelskiego symbolicznych czeków Funduszu Inwestycji Lokalnych dla starosty lubelskiego, burmistrza Bełżyc i wójta Wojciechowa
 
Spotkanie zakończy się ok. 10.30.

Organizatorzy: 

Urząd Miasta Bełżyce
 
 
 
 
 
 
21
22
23
24
25
26
27
 
 
 
 
 
 
 
28
29
30
31
1
2
3