pon. wt. śr. czw. pt. sob. ndz.
26
27
28
29
30
1
2
 
 
 
 
 
 
 
3
4
5
6
7
8
9
 
10:00
Obchody 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Obchody 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Data: 

poniedziałek, 3 Maj, 2021

Godzina: 

10:00

Miejsce: 

Archikatedra Lubelska, Plac Litewski

Opis wydarzenia: 

Ze względu na sytuację epidemiczną, podobnie jak w ubiegłym roku, tegoroczne obchody będą w swojej zewnętrznej formule bardzo ograniczone. W Lublinie rozpoczną się mszą św. w intencji Ojczyzny w archikatedrze lubelskiej o godz. 10.00.

 

 

Po mszy, przedstawiciele różnych środowisk reprezentowanych w Komitecie Honorowym - w imieniu wszystkich mieszkańców województwa lubelskiego - złożą kwiaty pod pomnikiem Konstytucji 3 Maja, z zachowaniem ograniczeń epidemicznych.

 

 

Program:

 

Archikatedra św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty, ul. Królewska 10

 

godz. 10.00 Msza św. w intencji Ojczyzny

 

 

Plac Litewski

 

godz. 11.30 Oficjalna część obchodów 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

 

 

meldunek dowódcy uroczystości i powitanie kompanii honorowej

 

odegranie hymnu państwowego i podniesienie flagi państwowej na maszt

 

odegranie pieśni „Witaj majowa jutrzenko”

 

wystąpienie wojewody lubelskiego

 

apel pamięci

 

salwa honorowa

 

składanie kwiatów przed pomnikiem Konstytucji 3 Maja

Organizatorzy: 

Komitet Honorowy Obchodów Święta Narodowego 3 Maja w Województwie Lubelskim
 
 
11.00
Obchody Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

Obchody Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

Data: 

wtorek, 4 Maj, 2021

Godzina: 

11.00

Miejsce: 

Zamość, Rynek Wielki 8, Sala Consulatus w Zamojskim Ratuszu

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Lech Sprawka weźmie udział w spotkaniu organizowanym przez Miasto Zamość oraz Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu z sekretarzem stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej i pełnomocnikiem rządu ds. osób niepełnosprawnych, Pawłem Wdówikiem.
 
Tematem spotkania organizowanego w ramach Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych będzie omówienie korzyści dla jednostek samorządu terytorialnego, wynikających z wdrażania przyjętej przez Radę Ministrów Strategii na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030.
 
 
Program uroczystości:
 
11:00 - rozpoczęcie uroczystości  - Maria Król, przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia „Krok za krokiem” oraz Andrzej Wnuk, prezydent Miasta Zamość
 
11:10 - wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie RiPS, pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych Pawła Wdówika
 
11:30 - wystąpienie wojewody lubelskiego Lecha Sprawki
 
11:40 - wystąpienie marszałka województwa lubelskiego Jarosława Stawiarskiego
 
11:50 - wystąpienie prezesa Zarządu PFRON  Krzysztofa Michałkiewicza
 
12:00 - wystąpienie prezydenta Miasta Zamość Andrzeja Wnuka
 
12:10 – wystąpienie przedstawiciela Stowarzyszenia „Krok za krokiem”
 
12:20  dyskusja przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej, pracowników ośrodków pomocy społecznej i przedstawicieli urzędów pracy w formie hybrydowej
 
Po zakończeniu konferencji jest przewidziany czas dla dziennikarzy.

Organizatorzy: 

Miasto Zamość
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu
 
 
 
 
10:00
Uroczystość podpisania umów w sprawie udzielenia w 2021 roku dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Uroczystość podpisania umów w sprawie udzielenia w 2021 roku dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Data: 

piątek, 7 Maj, 2021

Godzina: 

10:00

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, Sala Błękitna

Opis wydarzenia: 

W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbędzie się uroczystość podpisania umów w sprawie udzielenia w 2021 roku dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
 
Podczas spotkania wojewoda lubelski Lech Sprawka wręczy też symboliczne czeki na realizację wszystkich zadań w ramach RFRD.
 
W spotkaniu będą uczestniczyć starostowie lub wicestarostowie następujących jednostek: Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, Biłgoraju, Janowie Lubelskim, Krasnymstawie, Kraśniku, Lubartowie, Lublinie, Łęcznej, Łukowie, Opolu Lubelskim, Radzyniu Podlaskim, Rykach, Tomaszowie Lubelskim, Zamościu, a także prezydent Miasta Zamość.
 
Przewidziane jest wystąpienie wojewody lubelskiego.
 
Mechanizm wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego, którym jest Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, został powołany ustawą z 23 października 2018 r. RFRD stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki
 
 
16.00
Uroczystość wręczenie Medali „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej” osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu

Uroczystość wręczenie Medali „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej” osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu

Data: 

piątek, 7 Maj, 2021

Godzina: 

16.00

Miejsce: 

Miejska Biblioteka Publiczna w Terespolu, ul. Wojska Polskiego 132, Sala Konferencyjna

Opis wydarzenia: 

Wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu  prof. Piotr Gliński nadał Medale „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej” osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu.
 
Na podstawie ustawy o muzeach decyzją wicepremiera, w dowód uznania działalności na rzecz upamiętniania i opieki nad miejscami pamięci narodowej Medalem „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej” odznaczone zostały cztery osoby.
 
Uroczystego wręczenia Medali w imieniu wicepremiera dokona wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk.
 
Uroczystość wręczenia Medali będzie elementem XXIV Sesji VIII kadencji Rady Miasta Terespol. Sesja rozpocznie się o godz. 16. Wtedy też zaplanowano wręczenie Medali.

Organizatorzy: 

Urząd Miasta Terespol
 
 
10:00
Obchody Narodowego Dnia Zwycięstwa

Obchody Narodowego Dnia Zwycięstwa

Data: 

sobota, 8 Maj, 2021

Godzina: 

10:00

Miejsce: 

Lublin: Kościół pw. Św. Piotra i Pawła, ul. Krakowskie Przedmieście 44; Plac Litewski

Opis wydarzenia: 

24 kwietnia 2015 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej  przyjął ustawę o Narodowym Dniu Zwycięstwa obchodzonym w dniu 8 maja. Święto to ustanowione zostało  „w celu upamiętnienia zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami”.
 
Jednocześnie ustawa o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięstwa zniosła przewidziane dotychczas na 9 maja Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności oraz spowodowała utratę mocy dekretu z 8 maja 1945 r., który je wprowadził.
 
Z tej okazji przedstawiciele władz województwa lubelskiego, Miasta Lublin, organizacji kombatanckich oraz patriotyczno-niepodległościowych, służb mundurowych i innych instytucji wezmą udział w uroczystej mszy św., która zostanie odprawiona o godz. 10.00. w kościele pw. św. Piotra i Pawła przy ul. Krakowskie Przedmieście 44. Następnie o godz. 11.15 rozpocznie się część oficjalna na Placu Litewskim – apel oraz złożenie kwiatów przy Pomniku Nieznanego Żołnierza.
 
W uroczystości będzie uczestniczyć wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik. 
 
10.00 - Msza Święta w intencji poległych, pomordowanych i zmarłych w wyniku działań II wojny światowej
11.00 – Przemarsz na Plac Litewski
11.15 – Uroczysty apel
•             Odegranie hymnu narodowego
•             Powitanie uczestników uroczystości
•             Wystąpienia okolicznościowe
•             Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy
•             Odegranie melodii „Cisza”

Organizatorzy: 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
 
 
10
11
12
13
14
15
16
 
 
 
12:00
Obchody 86. rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego

Obchody 86. rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego

Data: 

środa, 12 Maj, 2021

Godzina: 

12:00

Miejsce: 

Lublin, Plac Litewski, Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego

Opis wydarzenia: 

W Lublinie odbędą się obchody 86. rocznicy śmierci I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. O godz. 12:00 na Placu Litewskim nastąpi składanie wiązanek i wieńców.
 
Program:
 
Powitanie gości 
 
Odegranie Hymnu Państwowego 
 
Przemówienia 
 
Złożenie wiązanek i wieńców pod Pomnikiem 
 
Odegranie  „Śpij Kolego”, „My, Pierwsza Brygada”
 
 
W uroczystości będzie uczestniczyć wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk. 
 
Przewidziane jest wystąpienie wicewojewody. 
 
Zakończenie uroczystości planowane jest na godz. 13.00. Uroczystość odbędzie się w reżimie sanitarnym. 
 
                                                                                         ***
 
Marszałek Józef Piłsudski zmarł 12 maja 1935 roku w Belwederze w Warszawie. Został pochowany na Wawelu, w krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów. Jego serce złożono na wileńskim cmentarzu Rossa, w grobie matki.

Organizatorzy: 

1. Związek Piłsudczyków Oddział Lublin
2. Związek Oficerów Rezerwy RP Okręg Lubelski im. gen. dyw. Mieczysława Smorawińskiego
 
 
 
 
 
17
18
19
20
21
22
23
 
 
11:00
77. rocznica zdobycia Monte Cassino przez żołnierzy 2 Korpusu Polskiego pod dowództwem gen. Władysława Andersa

77. rocznica zdobycia Monte Cassino przez żołnierzy 2 Korpusu Polskiego pod dowództwem gen. Władysława Andersa

Data: 

wtorek, 18 Maj, 2021

Godzina: 

11:00

Miejsce: 

Lublin: Kościół pw. Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka, przy Al. Kraśnickiej 76, Pomnik Bohaterom Monte Cassino, ul. Bohaterów Monte Cassino 76

Opis wydarzenia: 

Dla upamiętnienia zwycięstwa żołnierzy 2 Korpusu Polskiego w bitwie o Monte Cassino, zdobytego 18 maja 1944 r., o godz. 12.00 zostaną złożone kwiaty i zapalone znicze przed pomnikiem Bohaterom Monte Cassino w Lublinie, przy ul. ich imienia (ul. Bohaterów Monte Cassino 76).
 
Godzina 12.00 nie jest przypadkowa. 18 maja 1944 r., w południe, po zdobyciu Monte Cassino przez Polaków, plut. Emil Czech z 3 Dywizji Strzelców Karpackich odegrał na murach Klasztoru melodię Hejnału Mariackiego.
 
Uroczystość pod Pomnikiem poprzedzi msza św., w intencji Ojczyzny i żołnierzy 2 Korpusu Polskiego, w kościele pw. Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka, przy Al. Kraśnickiej 76 w Lublinie (godz. 11.00).
 
W uroczystości udział weźmie wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk.
 
Alianci rozpoczęli walki o Monte Cassino  w styczniu 1944 r. Przez cztery miesiące krwawych walk nie udało się zdobyć wzgórza -  kluczowego punktu na mapie niemieckich umocnień, tzw. Linii Gustawa. Do boju weszli żołnierze 2 Korpusu Polskiego generała Władysława Andersa,  nocą z 11 na 12 maja. 18 maja nad gruzami klasztoru zawisła polska flaga i zabrzmiał Hejnał Mariacki grany przez Emila Czecha. Monte Cassino zostało zdobyte.

Organizatorzy: 

Fundacja Niepodległości
 
 
 
10.00
Otwarcie nowego budynku I Komisariatu Policji w Lublinie

Otwarcie nowego budynku I Komisariatu Policji w Lublinie

Data: 

czwartek, 20 Maj, 2021

Godzina: 

10.00

Miejsce: 

Lublin, al. Unii Lubelskiej 23

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Lech Sprawka weźmie udział w briefingu prasowym w związku z otwarciem nowego budynku I Komisariatu Policji w Lublinie. Uczestnikami wydarzenia będzie kierownictwo KWP w Lublinie z komendantem wojewódzkim Policji w Lublinie ins. Arturem Bieleckim, marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk.
 
Przewidywane jest wystąpienie wojewody lubelskiego.
 
 
Po zakończonym briefingu zaplanowano zwiedzanie obiektu z udziałem przedstawicieli prasy, radia i telewizji.
 
 
Nowy obiekt Komisariatu I Policji w Lublinie został wybudowany na działce położonej w Lublinie przy al. Unii Lubelskiej 23, przekazanej nieodpłatnie przez Gminę Lublin. Aktualnie nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa i znajduje się w trwałym zarządzie KWP w Lublinie.
 
We wrześniu 2017 r. uzyskano kompletną dokumentację projektową, która umożliwiła realizację zadania związanego z budową nowego posterunku. W marcu 2021 r. dokonano odbioru inwestycji. Całkowity koszt zadania wyniósł ponad 14 mln. zł. Środki na inwestycję w znacznej większości pozyskane zostały z Programu Modernizacji Policji.
 
Nowo powstały budynek zapewni optymalny poziom jakości obsługi interesantów oraz właściwe warunki pracy dla funkcjonariuszy i pracowników jednostki. Parter dostosowany jest do obsługi osób niepełnosprawnych: wyznaczono pas dojścia do dyżurnego dla osób niedowidzących, pomieszczenia sanitarne zostały wyposażone w specjalne przybory i uchwyty. Zastosowano odpowiednie rozwiązania techniczne na zewnątrz budynku, takie jak wejście z poziomu terenu i wydzielone miejsca postojowe na parkingu.

Organizatorzy: 

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
 
 
11:00
30. rocznica powołania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej

30. rocznica powołania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej

Data: 

piątek, 21 Maj, 2021

Godzina: 

11:00

Miejsce: 

Chełm: Komenda Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, ul. Trubakowska 2; Kościół pw. Św. Kazimierza Królewicza, ul. Koszarowa 16

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Lech Sprawka weźmie udział w obchodach 30. rocznicy powołania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. Odbędą się one na terenie Komendy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie (początek, godz. 12.15). Uroczystość poprzedzi msza św., w kościele pw. Świętego Kazimierza Królewicza w Chełmie, przy ul. Koszarowej 16 (godz. 11.00).  
 
Wojewoda lubelski będzie obecny od godz. 12.15.
 
Program:
 
11:00   msza św. w kościele pw. Świętego Kazimierza Królewicza
 
12:15   rozpoczęcie uroczystości na placu apelowym komendy NOST
 
12:25  złożenie kwiatów pod pomnikiem Bohaterów Polskich Służb Granicznych – z udziałem wojewody lubelskiego
 
12:30  wręczenie aktów mianowania na pierwszy stopień oficerski wręczenie medali, odznaczeń i awansów
 
•          nominacje na I stopień oficerski – wręcza komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Jacek Szcząchor w asyście wojewody
 
•          złote i srebrne medali za długoletnią służbę – wręcza wojewoda w asyście komendanta NOSG
 
•          srebrne i złote odznaczenia za zasługi dla Straży Granicznej – wręcza komendant NOSG
 
•          akty mianowania i awanse – wręcza komendant NOSG
 
•          odznaczenia Kombatanckie światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty
 
•  odznaczenia Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu – wręcza wojewoda
 
13:15 – wystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości
 
•          wojewoda lubelski Lech Sprawka
 
Wojewoda wręczy dyplom z medalem dla Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
 
Wyróżnienie przyznano za wierną, ofiarną i wytrwałą służbę Rzeczypospolitej Polskiej, liczne, profesjonalne i dalekowzroczne działania  na rzecz budowania bezpieczeństwa granic, trud i determinację w walce z pandemią, dbałość o stały rozwój, szacunek dla tradycji, harmonijne współdziałanie z instytucjami mundurowymi  oraz z podmiotami działającymi na rzecz dobra wspólnego, a także za świadectwo patriotyzmu i odpowiedzialności za Polskę oraz za życzliwość, zrozumienie i wsparcie inicjatyw realizowanych przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie.
 
•          członek zarządu województwa lubelskiego Zdzisław Szwed
 
•          prezydent Miasta Chełm Jakub Banaszek
 
13:30 – otwarcie Sali Tradycji
 
Sala Tradycji w Nadbużańskim Oddziale SG utworzona została w celu upamiętnienia i kultywowania tradycji ochrony granic Rzeczypospolitej Polskiej, od odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku do czasów współczesnych. Ekspozycja zawiera pamiątki związane z polskimi formacjami granicznymi II RP m.in.: dokumenty, zdjęcia, elementy umundurowania oraz wyposażenia żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej II RP, przedmioty związane z patronem Oddziału – 27 Wołyńską Dywizją Piechoty Armii Krajowej.
 
•          uroczyste przecięcie wstęgi – z udziałem wojewody
 
•          prezentacja ekspozycji – komendant NOSG
 
•          wręczenie gościom okolicznościowych albumów i pamiątkowych medali – komendant NOSG
 

Organizatorzy: 

Nadbużański Oddział Straży Granicznej
 
 
 
10:00
Uroczysta inauguracja obchodów 100-lecia Chorągwi Lubelskiej ZHP

Uroczysta inauguracja obchodów 100-lecia Chorągwi Lubelskiej ZHP

Data: 

niedziela, 23 Maj, 2021

Godzina: 

10:00

Miejsce: 

Lublin: Kościół pw. Świętego Jozafata, ul. Zielona 3; Plac Litewski

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Lech Sprawka weźmie udział w uroczystej inauguracji obchodów 100-lecia Chorągwi Lubelskiej ZHP.
 
Lubelskie Chorągwie Harcerek i Harcerzy ZHP rozpoczęły swoją działalność 23 maja 1921 r., zastępując Inspektoraty Okręgu XII A i XII B.
 
10.00 – uroczysta msza św. w kościele pw. Świętego Jozafata, przy ul. Zielonej 3
 
11.15 – uroczysty apel na Placu Litewskim
 
             wręczenie Odznaczeń Honorowych Krzyż „Za Zasługi dla ZHP”
 
             wystąpienia okolicznościowe
 
            złożenie kwiatów pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza i Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego (kwiaty złoży m.in. wojewoda lubelski)
 
 
Wojewoda lubelski będzie obecny od godz. 11.15.
 
Przewidziane jest wystąpienie wojewody.
 
Spotkanie potrwa do ok. godz. 12.15. 

Organizatorzy: 

Komendant Chorągwi Lubelskiej Związku Harcerstwa Polskiego hm. Tomasz Sych
 
 
13:00
Obchody Święta 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej

Obchody Święta 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej

Data: 

niedziela, 23 Maj, 2021

Godzina: 

13:00

Miejsce: 

Teren Jednostki Wojskowej, przy ul. Droga Męczenników Majdanka 70 w Lublinie

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Lech Sprawka weźmie udział w obchodach Święta 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Obchody święta powiązanego z nadaniem tradycji batalionom, uroczystą przysięgą wojskową żołnierzy oraz promocją podoficerską odbędą się na terenie Jednostki Wojskowej, przy ul. Droga Męczenników Majdanka 70 w Lublinie.
 
1.         przyjęcie meldunku od dowódcy uroczystości
 
2.         wciągnięcie flagi i odśpiewanie hymnu państwowego
 
3.         powitanie zebranych gości przez dowódcę jednostki
 
4.         odebranie przysięgi wojskowej
 
5.         odczytanie rozkazów o mianowaniu żołnierzy na wyższe stopnie oraz wręczenie wyróżnień – wręcza zastępca dowódcy w asyście wojewody
 
6.         wręczenie Brązowego Krzyża Zasługi za wykazaną odwagę  i poświęcenie w ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego dla por. Damiana Dudy – w imieniu prezydenta RP wręcza wojewoda w asyście zastępcy dowódcy
 
7.         nadanie tradycji batalionom
 
Każdy batalion otrzyma patrona i nazwy wyróżniające - wręcza zastępca dowódcy w asyście wojewody
 
8.         promocje podoficerskie żołnierzy
 
żołnierze w stopniu starszego szeregowego otrzymają promocje na stopień kaprala. Kilku z nich będzie występować po listy gratulacyjne – wręcza zastępca dowódcy w asyście wojewody
 
9.         przemówienia gości
 
10.      odśpiewanie „Marszu Zapory”
 
11.      defilada wojskowa
 
 
Przewidziane jest wystąpienie wojewody lubelskiego.
 
Uroczystość potrwa do ok. godz. 15.00.

Organizatorzy: 

2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej
 
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
09.00
Konferencja naukowa „Regionalny wymiar procesów demograficznych. Województwo lubelskie na tle Polski w kontekście Narodowego Spisu Powszechnego 2021”

Konferencja naukowa „Regionalny wymiar procesów demograficznych. Województwo lubelskie na tle Polski w kontekście Narodowego Spisu Powszechnego 2021”

Data: 

czwartek, 27 Maj, 2021

Godzina: 

09.00

Miejsce: 

Transmisja on-line na You Tube: https://www.youtube.com/watch?v=g7UcnhEAflI

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Lech Sprawka będzie uczestnikiem konferencji naukowej pn.: „Regionalny wymiar procesów demograficznych. Województwo lubelskie na tle Polski w kontekście  Narodowego Spisu Powszechnego 2021”.
 
Założeniem organizatorów jest ujęcie tematyki demograficznej w kontekście przeobrażeń społeczno-gospodarczych w województwie lubelskim na tle Polski i Europy. Szczególną uwagę uczestnicy poświęcą migracji oraz ich konsekwencjom dla rozwoju demograficznego województwa, a także procesom starzenia się społeczeństwa oraz depopulacji.
 
   9.00 otwarcie konferencji - prezes Głównego Urzędu Statystycznego Dominik Rozkrut
 
        przemówienia gości:
 
•          Józefina Hrynkiewicz – Rządowa Rada Ludnościowa
 
•          Barbara Socha – Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
 
•          Lech Sprawka – Wojewoda Lubelski
 
•          Krzysztof Markowski – Urząd Statystyczny w Lublinie
 
9.30 wykład inauguracyjny „Znaczenie spisów powszechnych w XXI w.” – Dominik Rozkrut
 
10.15 Sesja I Wyzwania rozwoju demograficznego Polski
 
12.00 Sesja II Mobilność ludności – uwarunkowania, przebieg i konsekwencje
 
13.45 Sesja III Przestrzenny wymiar procesów demograficznych i wyzwania depopulacji
 
 
Szczegółowy program sesji:
 
https://lublin.stat.gov.pl/seminaria-i-konferencje/konferencja-naukowa-regionalny-wymiar-procesow-demograficznych/program/
 
 
Zakończenie konferencji przewidziane jest na godz. 15.15.
 
Wojewoda opuści spotkanie ok. godz. 9.30.

Organizatorzy: 

Rządowa Rada Ludnościowa, Urząd Statystyczny w Lublinie
 
 
12:00
Wręczenie Medali „Pro Patria” członkom Lubelskiego Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym i Medalu „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej”

Wręczenie Medali „Pro Patria” członkom Lubelskiego Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym i Medalu „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej”

Data: 

czwartek, 27 Maj, 2021

Godzina: 

12:00

Miejsce: 

Lublin, Lubelski Urząd Wojewódzki, ul. Spokojna 4, Sala Błękitna

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Lech Sprawka wręczy Medale „Pro Patria” członkom Lubelskiego Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym i Medal „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej” Bartłomiejowi Szyprowskiemu.
 
W imieniu szefa  Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ministra Jana Józefa Kasprzyka, wojewoda lubelski wręczy Medale „Pro Patria” członkom Lubelskiego Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym, w dowód uznania szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.
 
W imieniu wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu prof. Piotra Glińskiego, wojewoda lubelski wręczy Medal „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej” Bartłomiejowi Szyprowskiemu w dowód uznania działalności na rzecz upamiętniania i opieki nad miejscami pamięci narodowej.
 
Bartłomiej Szyprowski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych na UKSW w Warszawie. Jest autorem publikacji Sąd Kapturowy przy Komendzie Głównej Związku Walki Zbrojnej w Warszawie (sierpień 1940 r. – listopad 1941 r.). Podziemie w walce ze zdrajcami Rzeczypospolitej oraz wielu publikacji prawniczych i historycznych.
 
•          Powitanie gości
 
•          Odczytanie decyzji o wręczeniu odznaczeń
 
•          Wręczenie odznaczeń przez wojewodę lubelskiego
 
•          Zabranie głosu przez wojewodę lubelskiego
 
•          Okolicznościowy koncert patriotyczny

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki
 
 
13:00
Łączą nas drzewa - wspólne sadzenie drzew w Nadleśnictwie Świdnik

Łączą nas drzewa - wspólne sadzenie drzew w Nadleśnictwie Świdnik

Data: 

czwartek, 27 Maj, 2021

Godzina: 

13:00

Miejsce: 

Krzczonów, Teren Nadleśnictwa Świdnik (51°00'53.4''N; 22°39'48.8''E)

Opis wydarzenia: 

Wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik weźmie udział w akcji wspólnego sadzenia drzew w Nadleśnictwie Świdnik.
 
Spotkanie organizowane jest w ramach ogólnopolskiej akcji „Łączą nas drzewa”, zainaugurowanej w marcu w Międzynarodowym Dniu Lasów przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Ma skoncentrować uwagę Polaków na roli drzew w przyrodzie.
 
Pomysłodawcą akcji jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska, które realizuje projekt przy współpracy z Lasami Państwowymi. Główną ideą jest fakt, że drzewa stanowią jeden z kluczowych elementów zielonej infrastruktury, zaspokajającej liczne potrzeby społeczne.
 
13:00   zbiórka na parkingu leśnym
 
            przemówienia okolicznościowe
 
            pokaz sadzenia drzew
 
Przewidziany jest udział sekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu Środowiska, pełnomocnika rządu ds. leśnictwa i łowiectwa Edwarda Siarki, sekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Artura Sobonia, posłów na Sejm RP Teresy Hałas, Jana Kanthaka, Sławomira Skwarka. W spotkaniu będą uczestniczyć przedstawiciele Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie i innych instytucji.

Organizatorzy: 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie
 
 
11.30
40. rocznica śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego

40. rocznica śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego

Data: 

piątek, 28 Maj, 2021

Godzina: 

11.30

Miejsce: 

Lublin, Kuria Biskupia, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

Opis wydarzenia: 

28 maja przypada 40. rocznica śmierci  kard. Stefana Wyszyńskiego. Z tej okazji odbędą się uroczystości upamiętniające Prymasa Tysiąclecia, w których weźmie udział wojewoda lubelski Lech Sprawka.
 
Zebrani złożą kwiaty przy Pomniku Prymasa Wyszyńskiego na terenie Kurii Metropolitalnej w Lublinie. Odegrany zostanie hejnał Lublina, odczytany życiorys Wyszyńskiego.
 
Stefan Wyszyński w latach 1946-1948 był biskupem lubelskim oraz wielkim kanclerzem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1948 r. został prymasem Polski.

Organizatorzy: 

Urząd Miasta Lublin
 
 
13:00
Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowego obiektu Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim

Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowego obiektu Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim

Data: 

piątek, 28 Maj, 2021

Godzina: 

13:00

Miejsce: 

Siedziba Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim, ul. Jana Zamoyskiego 94

Opis wydarzenia: 

W związku z rozpoczęciem realizacji inwestycji - rozbudowy Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim, odbędzie się uroczyste wmurowanie kamienia wegielnego pod budowę nowego obiektu Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim.
 
W spotkaniu będzie uczestniczył wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik.
 
 
W programie:
 
1. Powitanie gości i uczestników spotkania
 
2. Rys historyczny i ogólne wiadomości o Sądzie Rejonowym w Janowie Lubelskim - prezes Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim 
 
3. Harmonogram realizacji inwestycji - dyrektor Sądu Okręgowego
 
4. Wystąpienia gości
 

5. Wmurowanie kamienia węgielnego 
 
6. Zwiedzanie obiektów Sądu Rejonowego i prezentowanych wizualizacji  

Organizatorzy: 

Prezes Sądu Okręgowego w Zamościu
Prezes Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim
 
 
 
31
1
2
3
4
5
6
 
10.00
Wręczenie odznaczeń państwowych i resortowych pracownikom PGE

Wręczenie odznaczeń państwowych i resortowych pracownikom PGE

Data: 

poniedziałek, 31 Maj, 2021

Godzina: 

10.00

Miejsce: 

Lublin, siedziba Spółki PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21 A, sala nr 8 (parter)

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Lech Sprawka i dyrektor generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Agata Grula wezmą udział w uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych pracownikom PGE Dystrybucja S.A., lubelskiego oddziału PGE Dystrybucja S.A. oraz PGE Obrót S.A. Udekorują medalami i odznaczeniami zasłużonych pracowników.
 
 
Program uroczystości:
 
I część
10.00 – Otwarcie uroczystości i powitanie zebranych
10:05 – Wyróżnienie pracowników PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin
            Wręczenie Medali za Długoletnią Służbę oraz odznak honorowych „Za zasługi dla Energetyki”
10.35 – Wystąpienie wojewody lubelskiego Lecha Sprawki
10.40 – Wystąpienie prezesa Zarządu PGE Jarosława Kwaska
 
 
II część
 
11:15 – Powitanie zebranych
11.20 – Wyróżnienie pracowników PGE Dystrybucja S.A.
           Wręczenie Medali za Długoletnią Służbę oraz odznak honorowych „Za zasługi dla Energetyki”
 
11.50 – Wystąpienie wojewody lubelskiego Lecha Sprawki
11.55 – Wystąpienie prezesa Zarządu PGE Jarosława Kwaska
12:00 – Zakończenie uroczystości

Organizatorzy: 

Dyrektor generalny PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin
 
 
13:00
Konferencja prasowa nt. Narodowego Spisu Powszechnego z udziałem mniejszości narodowych i etnicznych

Konferencja prasowa nt. Narodowego Spisu Powszechnego z udziałem mniejszości narodowych i etnicznych

Data: 

poniedziałek, 31 Maj, 2021

Godzina: 

13:00

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, Sala Kolumnowa (ul. Spokojna 4)

Opis wydarzenia: 

 
W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbędzie się w konferencja prasowa na temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 ze szczegolnym uwzględnieniem mniejszości narodowych i etnicznych.
 
NSP 2021 jest jedynym rzetelnym i pełnym badaniem badającym strukturę wyznaniową i etniczną kraju. Dzięki niemu można trafnie oszacować liczebność diaspor wyznaniowych oraz mniejszości etnicznych i narodowych zamieszkujących terytorium Polski, jak też tworzyć programy wsparcia wychodzących naprzeciw potrzebom niniejszych grup.
 
W konferencji prasowej wezmą udział:

  • wojewoda lubelski Lech Sprawka,
  • dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie Krzysztof Markowski,
  • przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych z terenu województwa lubelskiego.

 
Podczas konferencji zostaną przedstawione ważne informacje dotyczące m.in. celu i zakresu spisu, metod zbierania i wykorzystania danych spisowych, a także bezpieczeństwa zbieranych danych oraz obowiązku ich udzielania.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Urząd Statystyczny w Lublinie