pon. wt. śr. czw. pt. sob. ndz.
28
29
30
1
2
3
4
 
 
 
 
10.15
Briefing prasowy dot. Programu Inwestycji Strategicznych

Briefing prasowy dot. Programu Inwestycji Strategicznych

Data: 

czwartek, 1 Lipiec, 2021

Godzina: 

10.15

Miejsce: 

Lublin, Lubelski Urząd Wojewódzki, ul. Spokojna 4, przed salą 100

Opis wydarzenia: 

 
W Lubelskim Urzędzie Wojewodzkim w Lublinie odbędzie się briefing prasowy dotyczący założeń Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
 
Jest to nowy rządowy program realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Program polega na dofinansowaniu inwestycji realizowanych przez JST w całej Polsce. Samorządy dostaną do 95 proc. bezzwrotnego dofinansowania, czyli dotacji na inwestycje, m.in. w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne i w gospodarowanie odpadami.
 
W briefingu wezmą udział: 

 • wojewoda lubelski Lech Sprawka
 • wiceprezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego Paweł Nierada 
 • dyrektor regionu Banku Gospodarstwa Krajowego Tomasz Bembenek 

 
 Planowany czas spotkania do 30 minut. Bez nagłośnienia.

Organizatorzy: 

Bank Gospodarstwa Krajowego
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
 
 
10.30
25-lecie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Bychawie

25-lecie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Bychawie

Data: 

czwartek, 1 Lipiec, 2021

Godzina: 

10.30

Miejsce: 

Bychawa, Bychawskie Centrum Kultury, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 34

Opis wydarzenia: 

Podczas uroczystości jubileuszu 25-lecia Środowiskowego Domu Samopomocy w Bychawie wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik wręczy dyplom uznania wojewody lubelskiego z medalem dla ŚDS. Uhonorowani zostaną dyplomami uznania wojewody dwaj wyróżniający się pracownicy zaangażowani w działalność na rzecz ośrodka.
 
Wicewojewoda Bolesław Gzik odczyta list minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg.
 
W programie uroczystości przewidziano występy wokalno-muzyczne uczestników ŚDS oraz prezentację - "Jeden dzień z życia ŚDS".
 
 
Wicewojewoda będzie obecny na uroczystości do ok. godz. 11.30.
 
 
 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Bychawie jest jednym z 56 ośrodków wsparcia (2107 miejsc) dla osób z zaburzeniami psychicznymi funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego. Placówka funkcjonuje od 25 lat i jest jedną z najstarszych placówek tego typu na terenie województwa.
 
Dom jest placówką wsparcia dziennego typu ABC tj. dla osób przewlekle psychicznie chorych, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynnosci psychicznych, o zasięgu gminnym, przeznaczoną dla 60 uczestników zajęć.
 
W placówce funkcjonują różne pracownie terapeutyczne: pracownia kulinarna, pracownia rękodzielnicza, pracownia plastyczna, pracownia muzyczna, pracownia stolarska, pracownia komputerowa, sala doświadczania świata, sala rehabilitacyjna, w których prowadzone są treningi samoobsługi i umiejętności społecznych:
- funkcjonowania w codziennym życiu,
- umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,
- umiejętności komunikacyjnych,
- umiejętności spędzania czasu wolnego.
Uczestnicy mogą skorzystać z szerokiej oferty ośrodka w tym: poradnictwa, pomocy w załatwianiu różnych spraw, terapii ruchowej i rehabilitacji, a także spożyć posiłek.

Organizatorzy: 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Bychawie
 
 
11.00
Wręczenie odznaczeń państwowych i resortowych strażakom PSP oraz druhom OSP z terenu województwa lubelskiego

Wręczenie odznaczeń państwowych i resortowych strażakom PSP oraz druhom OSP z terenu województwa lubelskiego

Data: 

czwartek, 1 Lipiec, 2021

Godzina: 

11.00

Miejsce: 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 4, ul. S. Węglarza 4, plac przy budynku

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Lech Sprawka podczas uroczystej zbiórki uhonoruje wyróżniających się funkcjonariuszy PSP oraz druhów OSP Krzyżami Zasługi oraz Medalami za Długoletnią Służbę. Lubelski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie nadbryg. Grzegorz Alinowski wręczy oznaczenia resortowe oraz awanse na wyższe stopnie służbowe.
 
Program uroczystości:
 
11.00 Rozpoczęcie zbiórki, meldunek
           Podniesienie flagi państwowej
 
11.05 Powitanie uczestników
 
11.10 - 11.30 Ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych
 
11.30 Wystąpienia okolicznościowe:

 • wojewoda lubelski Lech Sprawka
 • lubelski komendant wojewódzki PSP nabryg. Grzegorz Alinowski

 
11.40 Zakończenie zbiórki

Organizatorzy: 

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
 
 
12.30
Dzień Unii Lubelskiej

Dzień Unii Lubelskiej

Data: 

czwartek, 1 Lipiec, 2021

Godzina: 

12.30

Miejsce: 

Plac Litewski w Lublinie, miejsce przy Pomniku Unii Lubelskiej

Opis wydarzenia: 

W przypadającą w tym roku 452. rocznicę zawarcia Unii Lubelskiej zostanie złożony wspólny wieniec w imieniu wojewody lubelskiego, marszałka województwa lubelskiego oraz prezydenta Miasta Lublin. Wojewoda lubelski Lech Sprawka weźmie udział w ceremonii przy Pomniku Unii Lubelskiej.
 
Z inicjatywy lubelskich towarzystw kresowych w 2015 r. Rada Miasta Lublin ustanowiła 1 lipca Dniem Unii Lubelskiej.

Organizatorzy: 

Urząd Miasta Lublin
 
 
11:00
Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych w Zamościu

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych w Zamościu

Data: 

piątek, 2 Lipiec, 2021

Godzina: 

11:00

Miejsce: 

Zamość, PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o., ul. Szczebrzeska 11 (budynek E), sala konferencyjna

Opis wydarzenia: 

Wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik będzie uczestniczył w uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych pracownikom spółki PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o z siedzibą w Zamościu i członkom Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ Solidarność.
 
Wręczone zostaną:
 
● Medale za Długoletnią Służbę postanowieniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 
● Odznaki honorowe „Zasłużony dla Kolejnictwa” postanowieniami  Ministra Infrastruktury
 
● Odznaki honorowe „Zasłużony dla Transportu Rzeczypospolitej Polskiej” postanowieniami Ministra Infrastruktury

Organizatorzy: 

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o. z siedzibą w Zamościu
 
 
 
5
6
7
8
9
10
11
 
 
12:00
Uroczystość zawieszenia wiechy w SPSK Nr 1

Uroczystość zawieszenia wiechy w SPSK Nr 1

Data: 

wtorek, 6 Lipiec, 2021

Godzina: 

12:00

Miejsce: 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie - Budynek Centralny G-16 przy ul. Staszica 16 w Lublinie

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Lech Sprawka weźmie udział w uroczystości zawieszenia wiechy w SPSK Nr 1.
 
 
Program wieloletni pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie” został ustanowiony Uchwałą Nr 197/2015 Rady Ministrów z dnia 3.11.2015 r. (realizacja w latach 2016-2022). Program rozbudowy i przebudowy SPSK Nr 1 rozpoczął się w 2016 r. od budowy nowego obiektu u zbiegu ul. 3 Maja i Radziwiłłowskiej. Budynek ten umożliwił otwarcie we wrześniu 2019 r. nowoczesnego i kompleksowego ośrodka chirurgii onkologicznej i radioterapii. Na tej samej działce przebudowano pałac Lubomirskich, w którym wcześniej mieściła się Klinika Dermatologii. Od września 2019 funkcjonują tu nowoczesne sale szkoleniowo – wykładowe. Drugi z etapów inwestycji wieloletniej dotyczy nowego budynku przy ulicy Głuskiej, przeznaczonego dla mieszczących się tam dwóch Klinik Psychiatrii SPSK 1. Przebudowie poddano również dotychczasową siedzibę Klinik, pomiędzy nowym i starym budynkiem powstał łącznik. Największą częścią projektu jest przebudowa i rozbudowa historycznych, poklasztornych budynków przy ulicy Staszica 16, a także realizacja nowych obiektów od strony północno - wschodniej.
 
 
● powitanie gości i słowo wstępne o Programie Wieloletnim - Rzecznik prasowy SPSK1
 
● prezentacja
 
12.10 Część 1: Powitania w imieniu realizatora, inwestora oraz wykonawcy
 
ok. 12.30 Część 2: Zawieszenie „wiechy” oraz pamiątkowe zdjęcia
 
ok. 12.50 Część 3: Rozstrzygnięcie konkursuzorganizowanego we współpracy z Politechniką Lubelską dot. opracowania koncepcji kolorystyki wnętrz nowego budynku Szpitala (G-16)

Organizatorzy: 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
 
09:00
Briefing prasowy dotyczący zmian w programie "Dobry Start"

Briefing prasowy dotyczący zmian w programie "Dobry Start"

Data: 

środa, 7 Lipiec, 2021

Godzina: 

09:00

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, Sala Kolumnowa

Opis wydarzenia: 

W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbędzie się briefing prasowy dotyczący zmian w programie "Dobry Start".
 
W spotkaniu udział wezmą:
 
1. wojewoda lubelski – Lech Sprawka
2. dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie – Piotr Waszak
3. zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie – Mariusz Kidaj
 
Program „Dobry Start” to  300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Świadczenie przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Na dziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole,  świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia.
 
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.
 
Od 1 lipca br., zgodnie z wprowadzonymi zmianami do programu "Dobry start" zmienią się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie
 
 
11:00
Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych pracownikom Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych pracownikom Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Data: 

środa, 7 Lipiec, 2021

Godzina: 

11:00

Miejsce: 

Aula Uniwersytecka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 1 piętro

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski lech Sprawka wręczy odznaczenia państwowe  i resortowe pracownikom Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
 
Wojewoda lubelski w imieniu Prezydenta RP wręczy Krzyże Zasługi,  Medale za Długoletnią Służbę, Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości.
 
W imieniu prezesa Rady Ministrów wręczy Odznaki Zasłużony dla Wynalazczości.
 
Przewidziane jest wystąpienie wojewody lubelskiego.

Organizatorzy: 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 
 
12:00
Briefing dot. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 – półmetek akcji

Briefing dot. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 – półmetek akcji

Data: 

czwartek, 8 Lipiec, 2021

Godzina: 

12:00

Miejsce: 

Lublin, Ogród Saski (obok fontanny)

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Lech Sprawka i dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie Krzysztof Markowski wezmą udział w briefingu prasowym dot. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 – półmetek akcji.
 
Osoby zainteresowane będą mogły spisać się  w mobilnym punkcie spisowym, który mieści się w Ogrodzie Saskim obok fontanny. Dodatkowo w czwartek będzie uruchomiony namiot spisowy.
 
                                                                                               ***
 
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 trwa od 1 kwietnia do 30 września br. Jest największym badaniem statystycznym realizowanym raz na 10 lat. 
 
Spis ludności to podstawowe badanie i źródło danych z zakresu statystyki ludności, które ma na celu zebranie informacji o jej stanie i strukturze wg ustalonych cech demograficznych i społeczno-zawodowych, w oznaczonym momencie, na określonym terytorium.

Organizatorzy: 

Urząd Statystyczny w Lublinie
 
 
12:00
Konferencja prasowa dot. przekazania do użytkowania infrastruktury wybudowanej w ramach projektu: „Zwiększenie otwartości granicy polsko-ukraińskiej oraz jej bezpieczeństwa poprzez rozbudowę drogowego przejścia granicznego w Zosinie".

Konferencja prasowa dot. przekazania do użytkowania infrastruktury wybudowanej w ramach projektu: „Zwiększenie otwartości granicy polsko-ukraińskiej oraz jej bezpieczeństwa poprzez rozbudowę drogowego przejścia granicznego w Zosinie".

Data: 

piątek, 9 Lipiec, 2021

Godzina: 

12:00

Miejsce: 

Drogowe Przejście Graniczne w Zosinie (współrzędne: 50.8590, 24.1346)

Opis wydarzenia: 

 
Wicewojewoda Lubelski Bolesław Gzik weźmie udział w konferencji prasowej dotyczącej przekazania do użytkowania infrastruktury wybudowanej w ramach projektu: „Zwiększenie otwartości granicy polsko-ukraińskiej oraz jej bezpieczeństwa poprzez rozbudowę drogowego przejścia granicznego w Zosinie (platforma wyjazdowa z Polski)”.
 
Program:
 
12.00 – Konferencja prasowa
12.30 – Uroczyste przecięcie wstęgi
12.35 – Prezentacja infrastruktury przejścia granicznego oraz pokaz pracy służb granicznych
13.00 – Zakończenie uroczystości
 
Przewidziane jest wystąpienie wicewojewody lubelskiego Boleslawa Gzika.
 

 
Przejście graniczne w Zosinie powstało w 1995 r. Przed rozbudową powierzchnia przejścia wynosiła 1,8 ha oraz funkcjonowały po 2 pasy odpraw. Po rozbudowie powierzchnia zwiększyła się do 7,7 ha. 
 
Rozbudowa przejścia zrealizowana w latach 2011-2015 obejmowała m.in. budynek główny dla służb granicznych Polski i Ukrainy, budynek kontroli szczegółowej dla służb polskich, pawilony kontroli i pasy odpraw, wiaty zadaszeniowe nad pasami odpraw, budynek odpraw autobusów oraz ogrodzenie i oświetlenia terenu. Zakres rozbudowy przejścia realizowanej w 2020 r. obejmował natomiast m.in. trzy pasy odpraw wraz z infrastrukturą, dwa pawilony odpraw, ciągi komunikacyjne i tereny zielone, ogrodzenie i oświetlenia terenu oraz monitoring i systemy bezpieczeństwa.
 

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych w Chełmie
 
 
14:00
Wizyta ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka w Białej Podlaskiej

Wizyta ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka w Białej Podlaskiej

Data: 

piątek, 9 Lipiec, 2021

Godzina: 

14:00

Miejsce: 

Biała Podlaska

Opis wydarzenia: 

 
Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak będzie wizytował bazę wojskową zbudowaną na byłym lotnisku wojskowym w Białej Podlaskiej, gdzie powstaje nowy garnizon 18. Dywizji Zmechanizowanej. To pierwszy etap powrotu wojska do Białej Podlaskiej. Ministrowi obrony narodowej będzie towarzyszył wojewoda lubelski Lech Sprawka.
 
Planowane jest wystąpienie szefa MON.
 
 
Informacje dla mediów:
 
Prosimy o przesłanie zgłoszenia akredytacyjnego (imię i nazwisko, nr legitymacji prasowej, nazwa redakcji, nr telefonu, nr rejestracyjny pojazdu) na adres 18dz.rzecznik [at] ron.mil.pl w terminie do 8 lipca br., do godz. 17.00. Zbiórka dziennikarzy w godz. 12.45-13.15, parking przed lotniskiem - ul. Łomaska 92, Biała Podlaska. Instalacja wozów transmisyjnych w godz. 12.00-12.30, zbiórka na parkingu przed lotniskiem - ul. Łomaska 92, Biała Podlaska.
 
*Uwaga: w trakcie weryfikacji akredytacji, przejazdu i wydarzenia obowiązuje reżim sanitarny (maska, dystans).
 
Informacji nt. udziału mediów udziela mjr Przemysław Lipczyński, oficer prasowy 18. Dywizji Zmechanizowanej, tel. 509 472 913.
Informacji nt. udziału szefa MON udziela mjr Michał Tomczyk, Centrum Operacyjne MON, tel. 727 016 083.

Organizatorzy: 

Ministerstwo Obrony Narodowej
 
 
16:00
Piknik „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” w Terespolu

Piknik „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” w Terespolu

Data: 

piątek, 9 Lipiec, 2021

Godzina: 

16:00

Miejsce: 

Terespol, park miejski, ul. H. Sienkiewicza

Opis wydarzenia: 

W piątek 9 lipca br. o godz. 16:00 w parku miejskim w Terespolu minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak weźmie udział w pikniku wojskowym „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”, będącym elementem kampanii rekrutacyjnej do Wojska Polskiego. Ministrowi będzie towarzyszył wojewoda lubelski Lech Sprawka.
 
Planowane jest wystąpienie szefa MON.
 
Piknik wojskowy na terenie parku miejskiego w Terespolu rozpocznie się o godzinie 15:00. W programie przewidziano pokaz sprzętu wojskowego głównie wykorzystywanego przez żołnierzy 18 Dywizji Zmechanizowanej oraz atrakcje sportowe dla najmłodszych uczestników. Na odwiedzających piknik będzie czekać wojskowy poczęstunek. 
 
Informacje dla mediów:
 
Wstęp za okazaniem legitymacji prasowej w godz. 15:00-15:30 (park miejski, ul. Henryka Sienkiewicza). Instalacja wozów transmisyjnych do godz. 15:00.
 
Szczegółowych informacji dotyczących udziału mediów w wydarzeniu udziela oficer prasowy 18 Dywizji Zmechanizowanej mjr Przemysław Lipczyński, tel. 509 472 913.
Informacji na temat udziału ministra obrony udziela ppłk Dariusz Niedzielski, Centrum Operacyjne MON, tel. 783 606 981.

Organizatorzy: 

Ministerstwo Obrony Narodowej
 
 
11:00
Uroczystości pogrzebowe ppor. Adama Kuchciewicza ps. „Wiktor”

Uroczystości pogrzebowe ppor. Adama Kuchciewicza ps. „Wiktor”

Data: 

sobota, 10 Lipiec, 2021

Godzina: 

11:00

Miejsce: 

Łęczna, kościół pw. św. Marii Magdaleny, cmentarz parafialny przy ul. Polnej

Opis wydarzenia: 

 
W sobotę, 10 lipca 2021 r. w Łęcznej odbędą się uroczystości pogrzebowe Adama Stanisława Kuchciewicza ps. "Wiktor" - żołnierza Narodowych Sił Zbrojnych i Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, ofiary reżimu komunistycznego, odnalezionego przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie.
 
W uroczystości pogrzebowej weźmie udział wojewoda lubelski Lech Sprawka.
 

Program:
 

11.00 – czuwanie modlitewne przy trumnie w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Łęcznej
12.00 – msza św. w kościele pw. św. Marii Magdaleny
13.30 – przejście konduktu pogrzebowego na cmentarz parafialny w Łęcznej przy ul. Polnej
14.00 – uroczystości pogrzebowe z asystą wojskową
 
 
Adam Stanisław Kuchciewicz ps. „Iskra”, „Wiktor” urodził się 24 grudnia 1922 r. w Łęcznej. W konspiracji był od 1940 r. Jesienią 1943 r. dołączył do oddziału NSZ Jana Imbirowicza „Jacka I”. Po wkroczeniu Sowietów na Lubelszczyznę, został zmobilizowany we wrześniu 1944 r. do Wojska Polskiego. Zdezerterował w grudniu 1944 r. i dołączył do oddziału NSZ Mieczysława Pazderskiego „Szarego”. Od wiosny 1946 r. służył w oddziale Stefana Brzuszka „Boruty” z Komendy Powiatowej NSZ Chełm. Był szefem i zastępcą dowódcy grupy. W lipcu 1946 r. przeszedł do oddziału WiN kpt. Zdzisława Brońskiego „Uskoka”. Pełnił w nim funkcję dowódcy plutonu/patrolu, a od jesieni 1948 r. szefa oddziału. Po śmierci „Uskoka” w maju 1949 r. dołączył na krótko do oddziału Edwarda Taraszkiewicza „Żelaznego”. Latem 1949 r. grupa uległa podziałowi. Kuchciewicz objął komendę nad częścią żołnierzy „Żelaznego”, tworząc własny oddział partyzancki.
 

„Wiktor” zginął 10 lutego 1953 r. w czasie akcji ekspropriacyjnej na Gminna Kasę Spółdzielczą w Piaskach. Jego ciało przewieziono do więzienia na Zamku w Lublinie. 17 lutego 1953 r. przeprowadzono oględziny i sekcję w Zakładzie Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Lublinie. Został pochowany w nieoznaczonym grobie na Cmentarzu Rzymskokatolickim przy ul. Unickiej w Lublinie. Jego szczątki zostały odnalezione 26 listopada 2018 r. w czasie prac ekshumacyjnych prowadzonych przez IPN.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie
 
 
10:00
Obchody 41. rocznicy Świdnickiego Lipca

Obchody 41. rocznicy Świdnickiego Lipca

Data: 

niedziela, 11 Lipiec, 2021

Godzina: 

10:00

Miejsce: 

Świdnik, pomnik Świdnickiego Lipca na terenie PLZ-Świdnik; Kościół p.w. NMP Matki Kościoła

Opis wydarzenia: 

W Świdniku odbędą się obchody 41. rocznicy Świdnickiego Lipca.
 

W uroczystościach weźmie udział wojewoda lubelski Lech Sprawka.
 
Program:
 
10.00 – Rozpoczęcie uroczystości
 
Wprowadzenie sztandarów
 
Hymn państwowy
 
Powitanie gości
 
Wystąpienia gości
 
Przewidziane jest wystąpienie wojewody lubelskiego Lecha Sprawki
 
10.30    – Złożenie wieńców przy pomniku „Świdnickiego Lipca”
 
      Wieniec złoży m.in. wojewoda lubelski
 
10.45     – Odprowadzenie sztandarów
 
  11.30  Msza Święta w Kościele p.w. NMP Matki Kościoła wraz z prezentacją animacji „Dzwon Wolności” i prelekcją „Operacja Dzwon” przygotowaną przez lubelski oddział IPN
 
15.00 Piknik rodzinny na terenach CUS, ul. Wyszyńskiego 5  
                
Wojewoda lubelski będzie obecny do godz. 11.00.       

Organizatorzy: 

NSZZ Solidarność Region Środkowo-Wschodni
 
12
13
14
15
16
17
18
 
10.30
Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

Data: 

poniedziałek, 12 Lipiec, 2021

Godzina: 

10.30

Miejsce: 

Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chmielku; pomnik Ofiar Pacyfikacji Wsi w Szarajówce

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Lech Sprawka będzie uczestniczył w obchodach Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej.
 
Program:
 
10:30 – msza św. w intencji pomordowanych i zmarłych w wyniku działań wojennych w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chmielku
 
12:00 – uroczysty apel pod pomnikiem Ofiar Pacyfikacji Wsi w Szarajówce:
 
odegranie hymnu narodowego
 
 wystąpienia okolicznościowe
 
apel pamięci
 
salwa honorowa
 
złożenie kwiatów i zapalenie zniczy
 
odegranie melodii „Cisza”
 
pieśni patriotyczne w wykonaniu Orkiestry Wojskowej z Lublina
 
Przewidziane jest wystąpienie wojewody lubelskiego.
 
 
Jak podaje Kancelaria Prezydenta RP: Dzień ten został ustanowiony w hołdzie mieszkańcom polskich wsi za ich patriotyczną postawę w czasie II wojny światowej – za pomoc udzielaną uciekinierom, osobom ukrywającym się przed prześladowaniami i wysiedlanym, walkę w oddziałach partyzanckich, za żywienie mieszkańców miast i żołnierzy podziemnego państwa polskiego oraz z szacunkiem dla ogromu ofiar poniesionych przez mieszkańców wsi – rozstrzeliwanych, wyrzucanych z domostw, pozbawianych dobytku, wywożonych do sowieckich łagrów i niemieckich obozów koncentracyjnych oraz na przymusowe roboty.

Organizatorzy: 

Marszałek Województwa Lubelskiego
Wojewoda Lubelski
Starosta Biłgorajski
Wójt Gminy Łukowa
 
 
 
12:00
Podpisanie umów w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” – edycja 2021, z przeznaczeniem środków na utworzenie Klubów „Senior+”

Podpisanie umów w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” – edycja 2021, z przeznaczeniem środków na utworzenie Klubów „Senior+”

Data: 

środa, 14 Lipiec, 2021

Godzina: 

12:00

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, Sala Kolumnowa

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Lech Sprawka i przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego podpiszą umowy w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” – edycja 2021, z przeznaczeniem środków na utworzenie Klubów „Senior+”.
 
Podczas spotkania wojewoda przekaże samorządowcom symboliczne czeki. 
 
 
W Edycji 2021 w wyniku rozstrzygniętego konkursu ofert  w województwie lubelskim utworzone zostaną cztery nowe placówki „Senior+” (Moduł I) o łącznej liczbie miejsc – 75:
 
●  Mieście i Gminie Annopol (Klub „Senior+” dla 25 osób)
 
● Gminie Milejów (Klub „Senior+” dla 15 osób)
 
● Mieście Rejowiec Fabryczny (Klub „Senior+” dla 15 osób)
 
● Gminie Wojcieszków (Klub „Senior+” dla 20 osób)
 
 
Przewidziane jest wystąpienie wojewody lubelskiego.
 
Spotkanie potrwa do ok. godz. 12.30.
 
 
                                                                                      ***
 
Moduł I Programu obejmuje jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie (przebudowę lub remont obiektów albo ich części, będących własnością jednostki samorządu terytorialnego) i/lub wyposażenie ośrodka wsparcia. Dofinansowaniu  w ramach tego modułu podlega do 80 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania, który nie może być wyższy niż 400 tys. zł – w przypadku Dziennego Domu „Senior+” oraz 200 tys. zł – w przypadku Klubu „Senior+”.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
 
 
10:00
Uroczysta Promocja Doktorów i Doktorów Habilitowanych z wręczeniem Medali i Odznaczeń Państwowych

Uroczysta Promocja Doktorów i Doktorów Habilitowanych z wręczeniem Medali i Odznaczeń Państwowych

Data: 

czwartek, 15 Lipiec, 2021

Godzina: 

10:00

Miejsce: 

Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 15

Opis wydarzenia: 

 
Wojewoda Lubelski Lech Sprawka weźmie udział w uroczystej Promocji Doktorów i Doktorów Habilitowanych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczy Złoty Krzyż Zasługi oraz Złote, Srebrne i Bązowe Medale za Długoletnią Służbę.
 
 
Program:

10.00 – Otwarcie uroczystości i wystąpienie rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
10.15 – Wręczenie odznaczeń państwowych
10.30 – Wystąpienie okolicznościowe wojewody lubelskiego
10.35 – Promocje Doktorskie
11.35 – Przemówienie przedstawiciela promowanych doktorów
11.40 – Wręczenie dyplomów za wyróżniające się rozprawy doktorskie 
12.00 – Zakończenie uroczystości
 
Udział wojewody lubelskiego w uroczystości planowany jest do godz. 10.40.
 

 

Organizatorzy: 

Rektor i Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 
 
13:30
Otwarcie i poświęcenie przebudowanych dróg powiatowych w Dominowie

Otwarcie i poświęcenie przebudowanych dróg powiatowych w Dominowie

Data: 

piątek, 16 Lipiec, 2021

Godzina: 

13:30

Miejsce: 

Lublin, skrzyżowanie ul. Głuskiej i ul. Feliksa Strojnowskiego

Opis wydarzenia: 

 
Wojewoda lubelski Lech Sprawka weźmie udział w otwarciu i poświęceniu przebudowanych dróg powiatowych w Dominowie.
 
 
Program:
 
13.30 – Otwarcie spotkania
 
Wystąpienia
 
Przewidziane jest wystąpienie wojewody lubelskiego
 
Poświęcenie obiektu
 
Przecięcie wstęgi
 
ok. godz. 14.00 Zakończenie spotkania
 
 
Zadanie 1: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2271L Wólka Abramowicka – Dominów”
 
W wyniku realizacji inwestycji m.in.: przebudowano skrzyżowanie z drogami gminnymi, wykonano nową nawierzchnię z betonu asfaltowego, chodniki, przejścia dla pieszych, bariero-poręcze, odwodnienie jezdni i chodników, oznakowanie pionowe i poziome.
 
 
Zadanie 2: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2272L na odcinku od ul. Głuskiej do pętli nawrotowej  w m. Dominów”
 
W wyniku realizacji inwestycji m.in.: wykonano nową nawierzchnię z betonu asfaltowego wraz z systemem odwodnienia jezdni, umocniono pobocza kruszywem łamanym, przebudowano skrzyżowania z innymi drogami gminnymi, wykonano zjazdy, zatoki autobusowe, oznakowanie pionowe i poziome, kanał technologiczny, nową linie oświetlenia,
 
 
Inwestycje zrealizowano przy dofinansowaniu z  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Organizatorzy: 

Starosta Powiatu Lubelskiego
Wójt Gminy Głusk
 
 
 
09:00
41. rocznica Strajku Lubelskich Kolejarzy

41. rocznica Strajku Lubelskich Kolejarzy

Data: 

niedziela, 18 Lipiec, 2021

Godzina: 

09:00

Miejsce: 

Dworzec Główny PKP w Lublinie, Teren byłej Lokomotywowni (dojazd od ul. Nowy Świat – skręt przy budynkach Lubelli na teren PKP)

Opis wydarzenia: 

Wojewoda Lubelski Lech Sprawka weźmie udział w uroczystościach 41. rocznicy Strajku Lubelskich Kolejarzy.
 
 
Program:
 
9.00 Zbiórka uczestników na skwerze im. Grażyny Chrostowskiej
 
Przemarsz uczestników przez peron 2 na teren byłej lokomotywowni 
 
ok. 10.00 Hymn Państwowy
 
Msza św. polowa
 
Owarcie uroczystości i przywitanie uczestników – Mirosław Oleszczuk, członek Zarządu Regionu NSZZ Solidarność PKP Cargo Wschodni Zakład Spółki
 
Odczytanie listu Prezydenta RP Andrzeja Dudę przez ministra Andrzeja Derę, sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP
 
Wręczenie odznaczeń państwowych dla zasłużonych kolejarzy
 
Wystąpienia okolicznościowe
 
Odczytanie listu prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego przez Lecha Sprawkę, wojewodę lubelskiego
 
Odczytanie listu wicepremiera, prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego przez dyr. Michała Moskala, dyrektora gabinetu politycznego Jarosława Kaczyńskiego
 
Wręczenie wyróżnień: honorowych odznak „Zasłużony dla NSZZ Solidarność na kolei”
 
Złożenie wieńców przed pomnikiem „Doli Kolejarskiej” na terenie lokomotywowni (wieniec złoży m.in. wojewoda lubelski)
 
ok. godz. 14.00 Zakończenie
 
                                                                                           ***
 
8 lipca minęło 41 lat od zrywu pracowników WSK PZL-Świdnik. Zaprotestowali oni strajkiem przeciwko warunkom życia w PRL. Protest trwał 81 godzin i  zakończył się jednym z pierwszym spisanym porozumieniem między władzami PRL, a strajkującą załogą.Kolejarze rozpoczęli protest rano 16 lipca 1980 r. w lokomotywowni. Następnie zastrajkował cały węzeł – w sumie ponad 3,5 tysiąca kolejarzy. Pracownicy powołali służby porządkowe, pilnowali terenu kolei. Postulaty dotyczyły między innymi podwyżki płac, polepszenia warunków pracy, wolnych wyborów do władz związków zawodowych. W ciągu niecałych trzech tygodni strajki na Lubelszczyźnie objęły ponad 150 zakładów pracy.

Organizatorzy: 

Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność”
 
19
20
21
22
23
24
25
 
 
14:00
Briefing prasowy dot. konsultacji projektu Strategii Demograficznej 2040 z samorządowcami

Briefing prasowy dot. konsultacji projektu Strategii Demograficznej 2040 z samorządowcami

Data: 

wtorek, 20 Lipiec, 2021

Godzina: 

14:00

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, Sala Kolumnowa (ul. Spokojna 4)

Opis wydarzenia: 

 
We wtorek, 20 lipca br. w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbędą się konsultacje projektu "Strategii Demograficznej 2040" z samorządowcami z terenu województwa lubelskiego.
 
Spotkanie poprzedzi briefing prasowy w Sali Kolumnowej LUW w Lublinie z udziałem:
 

 • Barbary Sochy – podsekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Demograficznej
 • Doroty Bojemskiej - przewodniczącej Rady Rodziny
 • Roberta Gmitruczuka- wicewojewody lubelskiego

 
Szczegółowe informacje dotyczące "Strategii Demograficznej 2040" dostępne są na stronie Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Demograficznej https://www.gov.pl/demografia

Organizatorzy: 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
 
 
 
08:15
Obchody 77. rocznicy likwidacji niemieckiego więzienia na Zamku w Lublinie

Obchody 77. rocznicy likwidacji niemieckiego więzienia na Zamku w Lublinie

Data: 

czwartek, 22 Lipiec, 2021

Godzina: 

08:15

Miejsce: 

Cmentarz przy ul. Lipowej w Lublinie, Kaplica Trójcy Świętej na Zamku, Mauzoleum w Wieży Zamkowej (ul. Zamkowa 9)

Opis wydarzenia: 

Wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk będzie uczestniczył w obchodach 77. rocznicy likwidacji niemieckiego więzienia na Zamku w Lublinie.
 
Akcja likwidacji więzienia została przeprowadzona 22 lipca 1944 roku. Masowe rozstrzeliwania na Zamku Lubelskim rozpoczęto na kilka dni przed opuszczeniem Lublina przez Niemców. Akcja likwidacji więźniów rozpoczęła się od transportu części skazańców z Zamku na Majdanek. 22 lipca przybył na Zamek oddział egzekucyjny. Jako pierwszych rozstrzelano Żydów w sali krawieckiej o numerze 35, w tym kobiety i dzieci. Więźniów doprowadzono z cel 8 i 9. Gdy celę 35 zapełniono ciałami, egzekucję przeniesiono do celi 34. Rozstrzeliwano też na dziedzińcu, w celach i na korytarzu więziennym. Oddział gestapowców opuścili Zamek, pozostawiając resztę więźniów przy życiu. Strażnicy polscy otworzyli cele, uwalniając około tysiąca osób. Po ucieczce Niemców Zamek wypełnił tłum lublinian. Na dziedzińcu i w celach leżały stosy ciał. Wśród ofiar, z których większość miała rany postrzałowe czaszki, odnaleziono jeszcze żyjących. Z ponad 300 osób zamordowanych 22 lipca, 127 zostało pogrzebanych u podnóża Zamku 28 lipca 1944 r.
 
Program:
 
8.15 – Złożenie kwiatów na mogile ofiar egzekucji z 22 lipca 1944 r. na cmentarzu przy ul. Lipowej
 
9.00 – Msza św. w intencji więźniów w Kaplicy Trójcy Świętej na Zamku
 
10.00 – Złożenie kwiatów w Mauzoleum w Wieży Zamkowej

Organizatorzy: 

Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” Oddział Muzeum Narodowego w Lublinie,
Klasztor Ojców Dominikanów w Lublinie
 
 
12:00
Otwarcie zakończonych inwestycji drogowych zrealizowanych w 2021 r. na terenie gminy Ostrów Lubelski

Otwarcie zakończonych inwestycji drogowych zrealizowanych w 2021 r. na terenie gminy Ostrów Lubelski

Data: 

czwartek, 22 Lipiec, 2021

Godzina: 

12:00

Miejsce: 

Miejsce zbiórki – parking przy remizie OSP w Kaznowie

Opis wydarzenia: 

Z udziałem wicewojewody lubelskiego Roberta Gmitruczuka nastąpi uroczyste przecięcie wstęgi i oficjalne oddanie do użytku przebudowanej drogi powiatowej w Kaznowie, przebudowanej drogi gminnej w miejscowościach Kolechowice Kolonia i Kolechowice oraz przebudowanego skrzyżowania drogi gminnej z drogą wojewódzką w Kolechowicach Folwark.
 
Inwestycje drogowe dotyczyły następujących zadań:
 
1.         Przebudowa drogi powiatowej nr 1557 L w Kaznowie realizowana w latach 2020-2021, o długości 1308,5 m.  Wykonano chodniki i zjazdy o pow. 1937 m2. 
 
2.         Przebudowa drogi gminnej nr 103621L w miejscowościach Kolechowice Kolonia i Kolechowice realizowana w latach 2020-2021 o długości 3341 m. 
 
3.         Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 103622L z drogą wojewódzką nr 813 w Kolechowicach Folwark realizowana w 2021 r. wspólnie z Województwem Lubelskim.  
 
 
Inwestycje zostały dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych (obecnie to Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg).
 
Przewidziane jest wystąpienie wicewojewody lubelskiego.

Organizatorzy: 

Starosta Lubartowski
Burmistrz Ostrowa Lubelskiego
 
 
 
 
26
27
28
29
30
31
1
 
 
10:00
Wojewódzkie obchody 102. rocznicy powstania Policji Państwowej

Wojewódzkie obchody 102. rocznicy powstania Policji Państwowej

Data: 

wtorek, 27 Lipiec, 2021

Godzina: 

10:00

Miejsce: 

Lublin: Archikatedra Lubelska, ul. Królewska 10; Plac przed Komendą Wojewódzką Policji, ul. Narutowicza 73

Opis wydarzenia: 

W Lublinie odbędą się obchody 102. rocznicy powstania Policji Państwowej. Będzie w nich uczestniczył wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk.
 
 
 Policja Państwowa została powołana 24 lipca 1919 r. 
 
 
Program uroczystości:
 
10.00   msza św. w intencji Policji w Archikatedrze Lubelskiej
 
12.00  uroczystości główne na placu przed budynkiem KWP Lublin:
 
- Wprowadzenie asysty honorowej z pocztami sztandarowymi na miejsce  uroczystego apelu
 
- Złożenie meldunku przez dowódcę uroczystości
 
- Podniesienie flagi państwowej, odegranie hymnu państwowego
 
- Powitanie gości
 
- Wręczenie orderów, odznaczeń i aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne
 
- Wystąpienia okolicznościowe
 
- Odprowadzenie policyjnej asysty honorowej, złożenie meldunku o  zakończeniu uroczystego apelu
 
 
Przewidziane jest wystąpienie wicewojewody lubelskiego. 
 
Wicewojewoda wręczy Medale za Długoletnią Służbę.

Organizatorzy: 

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
 
 
09:00
Podpisanie umów na realizację zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 r.

Podpisanie umów na realizację zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 r.

Data: 

środa, 28 Lipiec, 2021

Godzina: 

09:00

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, Sala Kolumnowa

Opis wydarzenia: 

W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbędzie się spotkanie, podczas którego zostaną podpisane kolejne umowy na realizację zadań do dofinasowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 r. (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych).
 
Będzie w nim uczestniczył wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk. 
 
Zostanie zawartych 8 umów o udzielenie dofinansowania:
 
● drogi powiatowe – 4 umowy: powiat bialski, powiat łukowski, powiat zamojski, miasto Zamość
● drogi gminne – 4 umowy: gmina Janów Lubelski, gmina Krasnobród, gmina Ryki, gmina Serokomla
 
Podczas spotkania zostanie ogłoszony nabór na RFRD na rok 2022. 

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
 
 
10.50
Wizyta ministra rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorza Pudy w województwie lubelskim

Wizyta ministra rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorza Pudy w województwie lubelskim

Data: 

środa, 28 Lipiec, 2021

Godzina: 

10.50

Miejsce: 

Przed budynkiem Urzędu Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11

Opis wydarzenia: 

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda odwiedzi województwo lubelskie. 
 
O godz. 10.50, przed budynkiem Urzędu Gminy w Wilkowie odbędzie się konferencja prasowa ministra.
 
Ministrowi będzie towarzyszył wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik. 

Organizatorzy: 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Urząd Gminy w Wilkowie
 
 
10:00
Konsultacje społeczne projektu programu Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027

Konsultacje społeczne projektu programu Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027

Data: 

środa, 28 Lipiec, 2021

Godzina: 

10:00

Miejsce: 

Lubelskie Centrum Konferencyjne, ul. Artura Grottgera 2, sala S2

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Lech Sprawka weźmie udział w konferencji otwierającej konsultacje społeczne projektu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.
 
Celem konsultacji jest zebranie uwag oraz opinii na temat założeń, kierunków i form wsparcia zawartych w projekcie programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Konsultacje społeczne potrwają od 28 lipca do 30 września 2021 r.
 
W konferencji udział wezmą m.in.: wiceprezes Rady Ministrów, minister aktywów państwowych Jacek Sasin, minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Marzena Machałek, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Artur Soboń.
 
Przewidziano  cztery eksperckie panele: Innowacje i transformacja gospodarcza, Środowisko i transport, Infrastruktura społeczna i kapitał ludzki oraz Rozwój zrównoważony terytorialnie:
 
11.50 – 12.10 Innowacje i transformacja gospodarcza
12.10 – 12.30 Środowisko i transport
12.30 – 12.50 Infrastruktura społeczna i kapitał ludzki
12.50 – 13.10 Rozwój zrównoważony terytorialnie
13.10 – 13.30 Podsumowanie i zakończenie spotkania
 
Anna Brzyska, dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym omówi założenia nowego unijnego programu dla województwa lubelskiego (10.50 - 11.50).
 
Przewidziane jest wystąpienie wojewody lubelskiego. 

Organizatorzy: 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
 
 
12:00
Otwarcie drogi powiatowej Radzyń Podlaski – Zbulitów – Wohyń

Otwarcie drogi powiatowej Radzyń Podlaski – Zbulitów – Wohyń

Data: 

czwartek, 29 Lipiec, 2021

Godzina: 

12:00

Miejsce: 

przy Domu Ludowym, Zbulitów Duży 53

Opis wydarzenia: 

Wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk weźmie udział w otwarciu drogi powiatowej Radzyń Podlaski – Zbulitów – Wohyń.
 
Program:
 

 • słowo wstępne
 • przecięcie wstęgi
 • uroczyste poświęcenie drogi
 • wystąpienia okolicznościowe

 
Przewidziane jest wystąpienie wicewojewody lubelskiego Roberta Gmitruczuka. 
 
                                                                                         ***
 
Droga nr 1228L na odcinku Radzyń Podlaski — Zbulitów — Wohyń od km 1+000 do km 7+975. Zakres przebudowy obejmuje m.in. wykonanie obustronnych poszerzeń konstrukcji jezdni, pobocza asfaltowego, wykonanie frezowania, nasypów skarp rowów, warstw konstrukcyjnych, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, wykonanie peronów przystankowych z kostki betonowej.  Zadanie zostało wykonane przy współudziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych.

Organizatorzy: 

Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim
Urząd Gminy w Radzyniu Podlaskim
Urząd Gminy w Wohyniu
 
 
09:30
Otwarcie III etapu przebudowy ulicy Warszawskiej w Białej Podlaskiej

Otwarcie III etapu przebudowy ulicy Warszawskiej w Białej Podlaskiej

Data: 

piątek, 30 Lipiec, 2021

Godzina: 

09:30

Miejsce: 

Biała Podlaska, ul. Warszawska przy drodze wewnętrznej łączącej ul. Warszawską ze Sławacinkiem Starym (przy tablicy informacyjnej)

Opis wydarzenia: 

Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk weźmie udział w otwarciu III etapu przebudowy ulicy Warszawskiej (droga powiatowa 1172L) w Białej Podlaskiej, na odcinku od posesji nr 65A do skrzyżowania z obwodnicą miasta.
 
Program:
godz. 09:30
 
•          Powitanie gości
•          Wystąpienia okolicznościowe
•          Poświęcenie nowej drogi
 
Przewidziane jest wystąpienie wicewojewody lubelskiego Roberta Gmitruczuka.
 
Spotkanie zakończy się ok. godz. 10.30
 
                                                                                          ***
 
Przebudowano 1425 m drogi powiatowej klasy Z w ciągu ulicy Warszawskiej (droga powiatowa nr 1172 L) w Białej Podlaskiej. Przebudowana droga posiada dwa pasy ruchu po 3,5 m szerokości z miejscami wydzielonym dodatkowym pasem do skrętu w lewo. W ramach inwestycji został wykonany ciąg pieszo-rowerowy stanowiący dwukierunkową ścieżkę rowerową oraz chodnik. Miejscami został wykonany chodnik o szerokości 2 m i łącznej długości 230 m. Powstało sześć przystanków komunikacyjnych wyposażonych w perony, kanalizacja deszczowa wraz z wpustami ulicznymi, zjazdy po stronie lewej i prawej. Zostały przebudowane dwa skrzyżowania z drogami gminnymi, przejścia dla pieszych zostały wyposażone w wyspy dzielące.

Organizatorzy: 

Prezydent Miasta Biała Podlaska