Listopad 2021

pon. wt. śr. czw. pt. sob. ndz.
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
12.00
Poświęcenie i przekazanie 2 nowych ambulansów medycznych zakupionych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Poświęcenie i przekazanie 2 nowych ambulansów medycznych zakupionych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Data: 

środa, 3 Listopad, 2021

Godzina: 

12.00

Miejsce: 

Lublin, Ośrodek Szkoleniowy WPR SP ZOZ, ul. Bursaki 17

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Lech Sprawka przekaże klucze do 2 nowych ambulansów medycznych, zakupionych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
 
Program uroczystości:
 
12.00 – powitanie gości
12.10 – wystąpienia okolicznościowe, w tym wojewody lubelskiego
12.30 – poświęcenie ambulansów
12.40 – przekazanie kluczyków do ambulansów przez wojewodę lubelskiego i marszałka województwa lubelskiego
12.50 – zakończenie uroczystości
 
***
 
Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie zrealizowało projekt pn.: „Zakup 2 ambulansów wraz z wyposażeniem, środków ochrony indywidualnej na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie na realizację działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych”. Zakupione ambulanse zastąpią najstarsze samochody funkcjonujące w ramach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. Ambulanse stacjonować będą w filii w Kraśniku: punkt wyjazdowy w Annopolu oraz w Podstacji Bronowice.

Organizatorzy: 

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie
 
 
14.00
Wręczenie promes powiatowi radzyńskiemu oraz poszczególnym gminom z powiatu radzyńskiego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

Wręczenie promes powiatowi radzyńskiemu oraz poszczególnym gminom z powiatu radzyńskiego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

Data: 

środa, 3 Listopad, 2021

Godzina: 

14.00

Miejsce: 

Radzyń Podlaski, Urząd Miasta Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 32 (sala konferencyjna)

Opis wydarzenia: 

Wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk wręczy symboliczne czeki powiatowi radzyńskiemu oraz poszczególnym gminom z tego terenu, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.
 
Przewidziane jest wystąpienie okolicznościowe wicewojewody lubelskiego.

Organizatorzy: 

Urząd Miasta Radzyń Podlaski
 
 
 
 
 
8
9
10
11
12
13
14
 
09:00
Otwarcie Centrum Symulacji Medycznej w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie

Otwarcie Centrum Symulacji Medycznej w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie

Data: 

poniedziałek, 8 Listopad, 2021

Godzina: 

09:00

Miejsce: 

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie, ul. Choiny 2

Opis wydarzenia: 

Wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk będzie uczestniczył w otwarciu Centrum Symulacji Medycznej w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie.
 
Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie. W ramach projektu zostały utworzone sale symulacyjne z dostosowaniem wyposażenia i odnowieniem infrastruktury. Sale zostały wyposażone w zaawansowane symulatory pacjenta, sprzęt medyczny, systemy audio-video itp. Umożliwi to prowadzenie zajęć wdrażanymi metodami symulacji medycznej.
 
W ramach projektu została przeszkolona kadra dydaktyczna i techniczna Centrum Symulacji Medycznej, w celu odpowiedniego wykorzystania sprzętu i jego funkcjonalności. Zostały przygotowane scenariusze symulacyjne, które będą realizowały efekty uczenia. Część godzin zajęć praktycznych będzie realizowana metodami symulacji. Dodatkowe warsztaty i szkolenia dla studentów kierunków medycznych Uczelni oraz uruchomione kształcenie w ramach programu studiów będzie obejmowało realizację kształcenia metodami symulacji.
 
Budowa Centrum została zrealizowana w znacznej części ze środków Ministerstwa Zdrowia.

Organizatorzy: 

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie
 
 
11:00
Podpisanie porozumienia na rzecz współpracy w zakresie realizacji inwestycji: „Budowa zbiornika wodnego na rzece Huczwa w miejscowości Hrubieszów”

Podpisanie porozumienia na rzecz współpracy w zakresie realizacji inwestycji: „Budowa zbiornika wodnego na rzece Huczwa w miejscowości Hrubieszów”

Data: 

poniedziałek, 8 Listopad, 2021

Godzina: 

11:00

Miejsce: 

Tereny przyległe do planowanej inwestycji, przy ul. Wodnej 26, 22-500 Hrubieszów (okolice kładki na rzece Huczwa; 50.8090811867822, 23.891561862404206)

Opis wydarzenia: 

Wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik będzie uczestniczył w spotkaniu, podczas którego zostanie podpisane porozumienie na rzecz współpracy  w zakresie realizacji inwestycji: „Budowa zbiornika wodnego na rzece Huczwa w miejscowości Hrubieszów”.
 
Porozumienie będzie zawarte pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Lublinie, a Miastem Hrubieszów.
 
Celem jest przeciwdziałanie skutkom suszy oraz powodzi, jako działań mających ogromne znaczenie dla ochrony mienia i przyległych gruntów oraz kształtowania zasobów wodnych.

Organizatorzy: 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie
Miasto Hrubieszów
 
 
 
12.00
Otwarcie wystawy "Pokolenia wolności"

Otwarcie wystawy "Pokolenia wolności"

Data: 

środa, 10 Listopad, 2021

Godzina: 

12.00

Miejsce: 

Dziedziniec Zamku Lubelskiego

Opis wydarzenia: 

10 listopada br., o godz. 12.00 na dziedzińcu Zamkowym w Lublinie zostanie otwarta wystawa „Pokolenia wolności”. Uczestnikiem uroczystego otwarcia będzie wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik.
 
Program uroczystości:

 •  Powitanie gości: Barbara Oratowska – z-ca dyrektora Muzeum Narodowego w Lublinie
 •  Wstęp do wystawy - Mateusz Kotecki, dyrektor Oddziału IPN w Lublinie
 •  Wystąpienie Bolesława Gzika, wicewojewody lubelskiego
 •  Prezentacja wystawy, opowieść o rodzinie Magierskich - wypowiedź współautora wystawy Grzegorza Sztala – dyrektora    Prywatnego Muzeum Historycznego „Znaki czasu”

 
W XX w. w historii naszego narodu szczególnie zapisały się trzy pokolenia Polaków. Pierwsze wywalczyło niepodległość ojczyzny i obroniło ją przed najazdem bolszewickim w sierpniu 1920 r. Drugie – skrwawione w II wojnie światowej i w późniejszym oporze przeciwko zniewoleniu komunistycznemu – to pokolenie Polski Walczącej. I wreszcie trzecie – wyrosłe z doświadczeń opozycji demokratycznej lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych – pokolenie Solidarności, wielkiego ruchu społecznego przebudzonego latem 1980 r., którego zasługą było obalenie komunizmu i ponowne odrodzenie się Rzeczypospolitej. Przez pryzmat losów kilku rodzin polskich: Gwoździewiczów, Magierskich, Majdzików, Lazarowiczów i Kuleszów wystawa ukazuje  dziedziczone z pokolenia na pokolenie dążenie do wolności, które inspirowało kolejne generacje rodaków. Wolność jest nierozerwalnie związana z polskością, a Polska z silnym fundamentem rodziny.
 
Wystawa została przygotowana przez Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Organizatorzy: 

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
 
 
08:30
Powiatowe obchody Narodowego Święta Niepodległości w Janowie Lubelskim

Powiatowe obchody Narodowego Święta Niepodległości w Janowie Lubelskim

Data: 

czwartek, 11 Listopad, 2021

Godzina: 

08:30

Miejsce: 

Janów Lubelski (szczegóły poniżej)

Opis wydarzenia: 

Wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik weźmie udział w powiatowych obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Janowie Lubelskim.
 
Program obchodów:
 
8.30 zbiórka uczestników przed budynkiem Starostwa (ul. Zamoyskiego 59)
 
9.00 msza św. za Ojczyznę w Kolegiacie Janowskiej 
 
Po mszy św.:
 
podniesienie flagi państwowej na maszt i odegranie hymnu państwowego
 
okolicznościowe przemówienie starosty janowskiego
 
apel pamięci i salwa honorowa
 
złożenie symbolicznej róży przed Pomnikami Józefa Piłsudskiego i Wincentego Witosa
 
kwesta na renowację zabytkowych nagrobków na janowskim cmentarzu
 
16.30 droga krzyżowa ulicami miasta z Kolegiaty Janowskiej do kościoła pw. św. Jadwigi Królowej 
 
Wicewojewoda lubelski będzie obecny do około godz. 15.30. 

Organizatorzy: 

Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim
 
 
09:45
Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Radzyniu Podlaskim i Międzyrzecu Podlaskim

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Radzyniu Podlaskim i Międzyrzecu Podlaskim

Data: 

czwartek, 11 Listopad, 2021

Godzina: 

09:45

Miejsce: 

Radzyń Podlaski, Międzyrzec Podlaski (szczegóły poniżej)

Opis wydarzenia: 

Wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk weźmie udział w obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Radzyniu Podlaskim i Międzyrzecu Podlaskim. 
 
 
Program uroczystości w Radzyniu Podlaskim:
 
 
 9.45 zbiórka pocztów sztandarowych i delegacji przed Sanktuarium Matki Boskiej  Nieustającej Pomocy (ul. ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 6)
 
10.00 msza św. w intencji Ojczyzny
 
11.30 przemarsz pocztów sztandarowych pod pomnik na Placu Wolności
 
12.00 uroczysta ceremonia pod Pomnikiem Niepodległości:
 
● podniesienie flagi państwowej na maszt, odegranie hymnu państwowego
 
● przemówienie okolicznościowe (przewidziane jest wystąpienie wicewojewody lubelskiego)
 
● złożenie wieńców i wiązanek kwiatów (wieniec złoży m.in. wicewojewoda lubelski)
 
Wicewojewoda opuszcza ceremonię
 
Wydarzenie towarzyszące:
16.00 Radzyński Ośrodek Kultury: Koncert pt. „Nie rzucim ziemi skąd nasz ród”
 
 
Program uroczystości w Międzyrzecu Podlaskim:
 
 
11:30 apel poległych na cmentarzu parafialnym
 
12:00 msza św. za Ojczyznę w kościele pw. Chrystusa Króla, podczas której zostanie poświęcony sztandar miasta
 
13:00 uroczysty przemarsz pod pomnik Bohaterów Miasta – złożenie wieńców (ul. Lubelska 17) udział wicewojewody lubelskiego 
 
występ Młodzieżowego Chóru Miasta pod kierunkiem Cezarego Wocha
 
14:00 VII Rodzinny Bieg Niepodległości (Park Potockich)

Organizatorzy: 

Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski
Urząd Miasta Radzyń Podlaski
Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim
Gmina Radzyń Podlaski
 
 
10:00
Wojewódzkie obchody Narodowego Święta Niepodległości w Lublinie

Wojewódzkie obchody Narodowego Święta Niepodległości w Lublinie

Data: 

czwartek, 11 Listopad, 2021

Godzina: 

10:00

Miejsce: 

Lublin (szczegóły poniżej)

Opis wydarzenia: 

11 listopada w Lublinie odbędą się wojewódzkie obchody Narodowego Święta Niepodległości. W uroczystościach weźmie udział wojewoda lubelski Lech Sprawka.
 
Program obchodów:
 
10.00  msza św. w intencji Ojczyzny (archikatedra lubelska)
 
11.30  uroczysty apel (Plac Litewski):
 
● złożenie meldunku Dowódcy Garnizonu Lublin przez dowódcę uroczystości i powitanie kompanii honorowych
 
● odegranie hymnu państwowego
 
● uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt
 
● wystąpienie okolicznościowe wojewody lubelskiego
 
● przekazanie Ognia Niepodległości
 
● apel pamięci i salwa honorowa
 
● złożenie kwiatów pod pomnikami Nieznanego Żołnierza i Marszałka Józefa Piłsudskiego
 
● defilada
 
13.35 złożenie kwiatów przed tablicami:
 
● Władysława Cholewy, delegata Rządu RP na województwo lubelskie i wojewody lubelskiego w latach 1941-1944 (gmach Sądu Okręgowego przy ul. Krakowskie Przedmieście 43)
 
● Jerzego Albina de Tramecourta, wojewody lubelskiego w latach 1937-1939 (gmach Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Spokojna 4)
 
● Stanisława Witalisa Moskalewskiego, wojewody lubelskiego w latach 1919-1926 (gmach Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Spokojna 4)
 
 
14.00 złożenie kwiatów na mogiłach legionistów (cmentarz wojenny przy ul. Białej)

Organizatorzy: 

Komitet Honorowy Obchodów Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada 2021 r.
 
 
 
 
15
16
17
18
19
20
21
 
10:00
Konferencje „Cyfrowa gmina” w Janowie Lubelskim i Chełmie

Konferencje „Cyfrowa gmina” w Janowie Lubelskim i Chełmie

Data: 

poniedziałek, 15 Listopad, 2021

Godzina: 

10:00

Miejsce: 

siedziba Janowskiego Ośrodka Kultury, ul. Jana Pawła II 3 w Janowie Lubelskim; siedziba Chełmskiego Domu Kultury, ul. Plac Tysiąclecia Państwa Polskiego 1 w Chełmie

Opis wydarzenia: 

W Janowie Lubelskim i Chełmie odbędą się konferencje „Cyfrowa gmina” z udziałem sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odpowiedzialnego za realizację zadań z zakresu informatyzacji i pełnomocnika rządu ds. cyberbezpieczeństwa Janusza Cieszyńskiego, 
 
Spotkania będą okazją do przekazania wsparcia na rozwój cyfrowy instytucji samorządowych (wręczenie czeku z kwotą dofinansowania dla poszczególnych JST)oraz wiedzy z zakresu zwiększenia cyberbezpieczeństwa.
 
 
Spotkanie w siedzibie Janowskiego Ośrodka Kultury, ul. Jana Pawła II 3 w Janowie Lubelskim,  godz. 10.00 - udział sekretarza stanu ds. cyfryzacji Janusza Cieszyńskiego i wicewojewody lubelskiego Bolesława Gzika.
 
10.00 powitanie gości:

 • wystąpienia okolicznościowe - przewidziane wystąpienia sekretarza stanu ds. cyfryzacji Janusza Cieszyńskiego 
 • wręczenie czeków

11.00 wykład nt. cyberbezpieczeństwa dla przedstawicieli samorządów
około 11.30 zakończenie
 
 
Spotkanie w siedzibie Chełmskiego Domu Kultury, ul. Plac Tysiąclecia Państwa Polskiego 1 w Chełmie, godz. 14.00 - udział sekretarza stanu ds. cyfryzacji Janusza Cieszyńskiego i wicewojewody lubelskiego Roberta Gmitruczuka.
 
14.00 powitanie gości:

 • wystąpienia okolicznościowe – przewidziane wystąpienia sekretarza stanu ds. cyfryzacji Janusza Cieszyńskiego 
 • wręczenie czeków

15.00 wykład nt. cyberbezpieczeństwa dla przedstawicieli samorządów
około 15.30 zakończenie
 
***
 
​​​Dofinansowanie można otrzymać na zadania związane z: cyfryzacją urzędów JST i jednostek im podległych oraz nadzorowanych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej, edukacją cyfrową dla JST w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji, analizą stanu cyberbezpieczeństwa JST, a także zapewnieniem cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

Organizatorzy: 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 
 
 
 
10:00
Podpisanie umów na realizację zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 r.

Podpisanie umów na realizację zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 r.

Data: 

czwartek, 18 Listopad, 2021

Godzina: 

10:00

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, Sala Kolumnowa

Opis wydarzenia: 

W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbędzie się spotkanie, podczas którego zostaną podpisane kolejne umowy na realizację zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 r. (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych).
 
Spotkanie odbędzie się w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, przy ul. Spokojnej 4, 18 listopada br. (czwartek), o godz. 10.00 w Sali Kolumnowej.
 
W spotkaniu będzie uczestniczył wojewoda lubelski Lech Sprawka.
Wojewoda wręczy symboliczne czeki. Przewidziane jest jego wystąpienie.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
 
 
 
 
22
23
24
25
26
27
28
 
12.20
Konferencja prasowa ws. konsultacji "Strategii RP na Rzecz Młodego Pokolenia" dla woj. lubelskiego

Konferencja prasowa ws. konsultacji "Strategii RP na Rzecz Młodego Pokolenia" dla woj. lubelskiego

Data: 

poniedziałek, 22 Listopad, 2021

Godzina: 

12.20

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie (ul. Spokojna 4), Sala Kolumnowa

Opis wydarzenia: 

 
W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbędzie się konferencja prasowa ws. konsultacji "Strategii RP na Rzecz Młodego Pokolenia" dla województwa lubelskiego.
 
W konferencji wezmą udział:

 • sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnik rządu ds. polityki młodzieżowej Piotr Mazurek
 • wojewoda lubelski Lech Sprawka
 • lubelski kurator oświaty Teresa Misiuk
 • parlamentarzyści Ziemi Lubelskiej

 
Konsultacje „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia” to wydarzenie skupiające przedstawicieli środowisk młodzieżowych, uczniów, studentów i doktorantów z całej Polski, w trakcie którego podejmowane są dyskusje poświęcone ważnym tematom dla młodego pokolenia Polaków. Celem konsultacji wojewódzkich jest zebranie opinii i wypracowanie rozwiązań, które posłużą do stworzenia wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej. Konsultacje dla woj. lubelskiego rozpoczną się 25 listopada br. 
 
Szczegółowe informacje na temat konsultacji: https://www.gov.pl/DlaMlodych.
 
Organizatorem konsultacji jest pełnomocnik rządu ds. polityki młodzieżowej Piotr Mazurek wraz z Radą Dialogu z Młodym Pokoleniem - pierwszym w historii Polski organem dialogu obywatelskiego pomiędzy młodym pokoleniem Polaków a najważniejszymi instytucjami państwowymi.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 
 
 
10.00
Uroczysty apel z okazji wręczenia wyróżnień i awansów na wyższe stopnie służbowe KW PSP w Lublinie

Uroczysty apel z okazji wręczenia wyróżnień i awansów na wyższe stopnie służbowe KW PSP w Lublinie

Data: 

środa, 24 Listopad, 2021

Godzina: 

10.00

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, Sala Kolumnowa

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Lech Sprawka wraz z lubelskim komendantem wojewódzkim PSP nadbryg. Grzegorzem Alinowskim wręczą awanse na wyższe stopnie służbowe KW PSP oraz dyplomy okolicznościowe.
 
Program uroczystości:

 • 10.00 – złożenie meldunku przez dowódcę uroczystości
 • wprowadzenie sztandaru
 • hymn państwowy
 • wystąpienie okolicznościowe i przywitanie gości przez lubelskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Lublinie
 • 10.15 – nadanie stopni służbowych  w korpusie oficerskim, aspiranckim, podoficerów i strażaków oraz dyplomów okolicznościowych komendanta głównego PSP
 • 10.30 – wystąpienie okolicznościowe wojewody lubelskiego
 • około godz. 10.35 – odprowadzenie sztandaru i złożenie meldunku o zakończeniu uroczystości

Organizatorzy: 

Komenda Wojewódzka PSP w Lublinie
 
 
12.00
Otwarcie drogi powiatowej Białka-Ustrzesz-Radzyń Podlaski

Otwarcie drogi powiatowej Białka-Ustrzesz-Radzyń Podlaski

Data: 

czwartek, 25 Listopad, 2021

Godzina: 

12.00

Miejsce: 

Miejscowość Ustrzesz: SIMC: 0018135, GPS: 22.691944, 51.791111

Opis wydarzenia: 

Wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk weźmie udział w otwarciu drogi powiatowej Białka-Ustrzesz-Radzyń Podlaski.
 
 
Program uroczystości:

 • 12.00 - powitanie uczestników
 • uroczyste poświęcenie drogi
 • przecięcie wstęgi przez wicewojewodę lubelskiego
 • wystąpienia okolicznościowe, w tym wicewojewody lubelskiego
 • około godz. 12.45 - zakończenie

Organizatorzy: 

Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim
Urząd Gminy Radzyń Podlaski
 
 
08.00
Uroczystość wręczenia odznaczeń i awansów funkcjonariuszom Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim

Uroczystość wręczenia odznaczeń i awansów funkcjonariuszom Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim

Data: 

piątek, 26 Listopad, 2021

Godzina: 

08.00

Miejsce: 

Opole Lubelskie, ul. Owocowa 7, Zakład Karny w Opolu Lubelskim

Opis wydarzenia: 

W Opolu Lubelskim odbędzie się uroczystość wręczenia funkcjonariuszom Zakładu Karnego odznaczeń za zasługi w pracy penitencjarnej, aktów nadania wyższych stopni służbowych oraz wyróżnień.
 
W spotkaniu będzie uczestniczył wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik.

Organizatorzy: 

Zakład Karny w Opolu Lubelskim
 
 
13.00
Briefing prasowy dotyczący postępu prac na remontowanej trasie Lubartów – Parczew

Briefing prasowy dotyczący postępu prac na remontowanej trasie Lubartów – Parczew

Data: 

piątek, 26 Listopad, 2021

Godzina: 

13.00

Miejsce: 

peron przy dworcu kolejowym Lubartów

Opis wydarzenia: 

Na peronie przy dworcu kolejowym Lubartów odbędzie się briefing prasowy dotyczący postępu prac na remontowanej trasie Lubartów – Parczew.
 
W spotkaniu będzie uczestniczył wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk. 

Organizatorzy: 

Polskie Koleje Państwowe Linie Kolejowe S.A.
Ministerstwo Infrastruktury
 
 
 
29
30
1
2
3
4
5
 
 
16.00
Uroczysta gala z okazji 70-lecia PZL-Świdnik połączona z wręczeniem medali i odznaczeń państwowych

Uroczysta gala z okazji 70-lecia PZL-Świdnik połączona z wręczeniem medali i odznaczeń państwowych

Data: 

wtorek, 30 Listopad, 2021

Godzina: 

16.00

Miejsce: 

Lublin, Centrum Spotkania Kultur, Plac Teatralny

Opis wydarzenia: 

Podczas uroczystej gali z okazji 70-lecia PZL-Świdnik, wojewoda lubelski Lech Sprawka wręczy zasłużonym pracownikom PZL-Świdnik Krzyże Zasługi - za zasługi w działalności na rzecz rozwoju polskiego przemysłu lotniczego oraz obronności kraju, Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości - za zasługi dla Niepodległej, a także okolicznościowy dyplom uznania z Medalem Wojewody Lubelskiego dla Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL Świdnik S.A z okazji 70-lecia działalności. Wojewoda lubelski w asyście płk. Jerzego Flisa wręczy też Medale za Zasługi dla Obronności Kraju.
 
Program uroczystości:
 

 • 16.00 - rozpoczęcie gali, powitanie gości
 • prezentacja historii oraz osiągnięć PZL-Świdnik
 • 16.40 - przemówienia gości, w tym wojewody lubelskiego
 • wręczenie przez wojewodę lubelskiego okolicznościowego dyplomu uznania z Medalem Wojewody Lubelskiego
 • występ artystyczny
 • 17.30 - wręczenie odznaczeń państwowych przez wojewodę lubelskiego
 • 18.30 - występ artystyczny
 • około godz. 19.30  - zakończenie gali

Organizatorzy: 

PZL-Świdnik