Czerwiec 2022

pon. wt. śr. czw. pt. sob. ndz.
30
31
1
2
3
4
5
 
 
 
09:30
Podpisanie umów na dofinansowanie zadań w SP ZOZ w Lubartowie i SP ZOZ w Parczewie

Podpisanie umów na dofinansowanie zadań w SP ZOZ w Lubartowie i SP ZOZ w Parczewie

Data: 

środa, 1 Czerwiec, 2022

Godzina: 

09:30

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, Sala nr 100

Opis wydarzenia: 

W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbędzie się spotkanie z udziałem wojewody lubelskiego Lecha Sprawki, podczas którego zostaną podpisane umowy na dofinansowanie inwestycji dla szpitali z terenu województwa lubelskiego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COViD-19.
 
Środki zostaną przekazane dla podmiotów leczniczych na realizację następujących zadań:
 
● Zakup aparatu USG dla SP ZOZ w Lubartowie (210 000, 00 zł)
 
●  Przebudowa wentylacji i klimatyzacji w celu utworzenia izolatek – w związku z COViD-19 w SP ZOZ w Parczewie (550 000, 00 zł)

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
 
 
09:40
30-lecie działalności Stowarzyszenia Środowisko Borowiczan-Sybiraków

30-lecie działalności Stowarzyszenia Środowisko Borowiczan-Sybiraków

Data: 

czwartek, 2 Czerwiec, 2022

Godzina: 

09:40

Miejsce: 

Lublin (szczegóły poniżej)

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Lech Sprawka weźmie udział w obchodach 30-lecia działalności Stowarzyszenia Środowisko Borowiczan-Sybiraków.
 
Program:
 
godz. 9.40 Zapalenie zniczy pod Dębami Pamięci, przy SP Nr 1 im Szymona Konarskiego w Lublinie, przy ul. Kunickiego 116 oraz przy XXVII LO w Lublinie im. Zesłańców Sybiru, przy ul. Biedronki 13
 
godz. 11.00 Msza św. w intencji zmarłych i żyjących więźniów łagrów NKWD oraz ich rodzin (Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej, przy ul. G. Narutowicza 6)
 
godz. 12.30 Uroczystości poświęcone pamięci Borowiczan (Instytut Pamięci Narodowej Oddział Lublin, ul. Wodopojna 2):
 
● Wprowadzenie sztandaru Borowiczan –Sybiraków
 
● Odśpiewanie hymnu państwowego
 
● Odśpiewanie hymnu Sybiraków
 
● Wprowadzenie – dyrektor IPN O. Lublin dr Robert Derewenda i powitanie gości
 
● Program artystyczny
 
● Przemówienia okolicznościowe
 
Bez udziału wojewody lubelskiego:
 
● Wystąpienie dr. Leszka Czarneckiego – Miejsca przetrzymywania aresztowanych żołnierzy AK, NSZ, BCh w Lublinie i rys łagru w Borowiczach
 
● Omówienie działalności Stowarzyszenia Środowiska Borowiczan Sybiraków
 
● Wręczenie honorowej odznaki
 
Wojewoda będzie obecny od godz. 12.30
 
***
 
Stowarzyszenie Środowisko Borowiczan-Sybiraków zrzesza byłych żołnierzy Armii Krajowej i innych formacji niepodległościowych Polskiego Państwa Podziemnego wywiezionych do łagrów NKWD w rejonie Borowicz i Swierdłowska, ich krewnych oraz inne osoby popierające cele statutowe. 
 
Główne cele działalności to: upamiętnianie losów i martyrologii żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego poprzez budowę pomników i innych znaków pamięci, organizowanie uroczystości patriotycznych, upowszechnianie wiedzy historycznej dotyczącej obozów NKWD - zwłaszcza wśród młodzieży szkolnej i akademickiej - poprzez wydawnictwa książkowe, organizowanie seminariów, konferencji, szkoleń, współpraca z organizacjami kombatanckimi i innymi o podobnych celach działania, szkołami, uczelniami, organizacjami studenckimi i młodzieżowymi.

Organizatorzy: 

Instytut Pamięci Narodowej Oddział Lublin
Stowarzyszenie Środowisko Borowiczan Sybiraków
 
 
11:00
Regionalne Obchody Święta Lasu w Radzyniu Podlaskim

Regionalne Obchody Święta Lasu w Radzyniu Podlaskim

Data: 

czwartek, 2 Czerwiec, 2022

Godzina: 

11:00

Miejsce: 

Ogród Edukacyjny przy Nadleśnictwie Radzyń Podlaski, ul. Kocka 1

Opis wydarzenia: 

Wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik weźmie udział w Regionalnych Obchodach Święta Lasu w Radzyniu Podlaskim.
 
Program:
 
godz. 11.00-12.00 Przyjazd gości (Ogród edukacyjny przy Nadleśnictwie Radzyń Podlaski, ul. Kocka 1)
 
godz. 12.00-12.45 Msza św. polowa w intencji leśników
 
godz. 13.00-14.30 Część oficjalna Regionalnych Obchodów Święta Lasu:
 
● Odśpiewanie hymnu państwowego
 
● Powitanie gości
 
● Okolicznościowe przemówienia, m.in. wicewojewody lubelskiego
 
● Ceremonia wręczenie odznaczeń przez wicewojewodę dla pracowników  Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie – Brązowe Krzyże Zasługi i Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości
 
Ceremonia wręczenia Kordelasów Leśnika Polskiego
 
Kordelas jest nadawany leśnikom, którzy swoją wieloletnią pracą oddali szczególne zasługi dla rozwoju polskich lasów. Mogą go otrzymać również osoby spoza  środowiska leśników, które w szczególny sposób zasłużyły się dla rozwoju Lasów Państwowych.  Taka forma najwyższego wyróżnienia nawiązuje do honorowej i paradnej broni noszonej przez leśników w okresie II RP. Od 1930 roku był to stały element galowego umundurowania leśnika, a jego rękojeści drewnianej, żelazne i srebrne świadczyły o randze i zajmowanym stanowisku.
 
godz. 14.30-15.00 Zwiedzanie Ogrodu Edukacyjnego przy Nadleśnictwie

Organizatorzy: 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie
 
 
10:00
Konferencje prasowe dot. rozstrzygnięcia Programu Inwestycji Strategicznych dla powiatów włodawskiego i parczewskiego

Konferencje prasowe dot. rozstrzygnięcia Programu Inwestycji Strategicznych dla powiatów włodawskiego i parczewskiego

Data: 

piątek, 3 Czerwiec, 2022

Godzina: 

10:00

Miejsce: 

Urząd Miejski we Włodawie, Al. Józefa Piłsudskiego 47; Starostwo Powiatowe w Parczewie, ul. Warszawska 24

Opis wydarzenia: 

Z udziałem wicewojewody lubelskiego Roberta Gmitruczuka we Włodawie i w Parczewie odbędą się konferencje prasowe dotyczące rozstrzygnięcia drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla powiatów włodawskiego i parczewskiego.
 
Podczas spotkań zostaną wręczone symboliczne czeki.
 
godz. 10.00 konferencja prasowa w Urzędzie Miejskim we Włodawie
godz. 13.30 konferencja prasowa w Starostwie Powiatowym w Parczewie

Organizatorzy: 

Urząd Miejski we Włodawie
Starostwo Powiatowe w Parczewie
 
 
13:00
Obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka w Krzemieniu Drugim

Obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka w Krzemieniu Drugim

Data: 

piątek, 3 Czerwiec, 2022

Godzina: 

13:00

Miejsce: 

Osada łowiecka w Kole łowieckim „Sokół” Zdziłowice w m. Krzemień Drugi, nr 209, 23-304 Dzwola k. Janowa Lubelskiego

Opis wydarzenia: 

Wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik weźmie udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Dziecka w Krzemieniu Drugim.
 
W spotkaniu będą uczestniczyć dzieci z Domu Dziecka „Arka” z Pionierska k. Mariupola na Ukrainie,  które przebywają obecnie w Ośrodku Caritas w Bojanowie, dzieci z Ukrainy, które jako uchodźcy przebywają w Tarnobrzegu oraz dzieci z rodzin zastępczych z terenu powiatu janowskiego.
 
Udział wezmą też przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele lokalnych władz regionów z Włoch.
 
W ramach obchodów zaplanowano dla dzieci m.in. pokazy jednostki Państwowej Straży Pożarnej, gry i zabawy, pokazy sokolnicze.
 
Spotkanie potrwa do około godz. 18.00.

Organizatorzy: 

Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnobrzegu
Koło Łowieckie „Sokół” Zdziłowice
Caritas Diecezji Sandomierskiej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
 
 
9:00
Jubileusz 40-lecia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Franciszka z Asyżu w Kęble

Jubileusz 40-lecia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Franciszka z Asyżu w Kęble

Data: 

piątek, 3 Czerwiec, 2022

Godzina: 

9:00

Miejsce: 

Kębło, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Franciszka z Asyżu (Kębło 7)

Opis wydarzenia: 

 
Wojewoda lubelski Lech Sprawka weźmie udział w uroczystych obchodach jubileuszu 40-lecia istnienia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Franciszka z Asyżu w Kęble.
 
Program:
 
9.00 - msza św. przy Kapliczce MBK w Kęble
10.00 - uroczyste obchody jubieuszu 40-lecia Ośrodka
 
Wojewoda lubelski weźmie udział w uroczystościach od godz. 10.00. 
 
 
***
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Franciszka z Asyżu w Kęble jest placówką oświatowo-wychowawczą obejmującą opieką, kształceniem i wychowaniem młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 16-24 lata. Zajęcia prowadzone są w małych zespołach edukacyjno-terapeutycznych. Do zadań SOSW w Kęble należy przygotowanie młodzieży do samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym oraz społecznym, rozwijanie autonomii i poczucia własnej wartości każdego ucznia oraz tworzenie solidnych fundamentów do nawiązywania prawidłowych relacji społecznych niezbędnych w życiu codziennym.
 
Od 1947 r. w budynku dworku, będącym siedzibą SOSW w Kęble, został założony Państwowy Dom Dziecka. Od 1982 r. majątek Państwowego Domu Dziecka przekazano na użytek Państwowemu Zakładowi Wychowawczemu dla dzieci upośledzonych. Od 1984 r. zaczęła funkcjonować nazwa Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, a w 1985 r. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kęble został przekształcony w samodzielną jednostkę budżetową podporządkowaną Kuratorium Oświaty w Lublinie. Rok później została utworzona Szkoła Przysposabiająca do Pracy Zawodowej dla Upośledzonych w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym. Dnia 1 czerwca 1997 r. Ośrodek otrzymał imię św. Franciszka z Asyżu. W 2003 r. uchwałą Rady Powiatu Puławskiego połączono SOSW im. Marii Grzegorzewskiej z siedzibą w Puławach i SOSW im. św. Franciszka z Asyżu z siedzibą w Kęble w Zespół Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w Puławach. Ostatnie istotne zmiany dla placówki przyniósł 2006 r., w którym założono w Kęble Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy.

Organizatorzy: 

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Franciszka z Asyżu w Kęble
 
 
07:50
29. Bieg Solidarności „Lubelski Lipiec 1980″ i 9. PKO Półmaraton Solidarności

29. Bieg Solidarności „Lubelski Lipiec 1980″ i 9. PKO Półmaraton Solidarności

Data: 

sobota, 4 Czerwiec, 2022

Godzina: 

07:50

Miejsce: 

Lublin, Świdnik (szczegóły poniżej)

Opis wydarzenia: 

Pod hasłem #DajSięPonieśćHistorii – Warto być Polakiem” 4 czerwca 2022 r. (sobota) odbędzie się 29. Bieg Solidarności „Lubelski Lipiec 1980″ i 9. PKO Półmaraton Solidarności.
 
Dekoracji zwycięzców tegorocznych zawodów dokona wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik.
 
Celem wydarzenia jest: popularyzacja biegów masowych jako ogólnodostępnej formy rekreacji, upowszechnianie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych postaw prozdrowotnych, upamiętnienie rocznicy strajków Lubelskiego Lipca 1980 i powstania NSZZ „Solidarność”, promocja Lublina i Lubelszczyzny.
 
PROGRAM:
 
godz. 7.50 złożenie kwiatów pod pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki
godz. 8.00 i godz. 8.15 START Biegu Młodzieży, studentów, Lubelskiego Biegu Rodziców i Nauczycieli
ok. godz. 8.30 Ceremonia zwycięzców Stadion Lekkoatletyczny Lublin, J. Piłsudskiego 22
 
9. PKO PÓŁMARATON SOLIDARNOŚCI
ŚWIDNIK BRAMA GŁÓWNA WSK PZL ŚWIDNIK, al. Lotników Polskich 1
godz. 8.30 Ceremonia otwarcia – przemówienia
godz. 8.50 Rozgrzewka
godz. 9.00 Start
Strefa mety 9. PKO Półmaratonu Solidarności STADION LEKKOATLETYCZNY, LUBLIN
ok. godz. 10:05 Finisz pierwszych zawodników
ok. godz. 11.00 Ceremonia dekoracji (udział wicewojewody lubelskiego)
godz. 12.00 Zakończenie półmaratonu
 
29. BIEG SOLIDARNOŚCI LUBELSKI LIPIEC 1980
LUBLIN STADION LEKKOATLETYCZNY
od godz. 9.00 bieg przedszkolaków i młodzików
ok. godz. 9.30 ceremonia zwycięzców

Organizatorzy: 

Region Środkowo-Wschodni NSZZ „Solidarność”
Fundacja „Ruchu Solidarności Rodzin”
 
 
6
7
8
9
10
11
12
 
10:00
Samorządowy Kongres Trójmorza

Samorządowy Kongres Trójmorza

Data: 

poniedziałek, 6 Czerwiec, 2022

Godzina: 

10:00

Miejsce: 

Lubelskie Centrum Konferencyjne, ul. Artura Grottgera 2, Sala Główna S2

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Lech Sprawka będzie uczestniczył w oficjalnym otwarciu i w pierwszym panelu Samorządowego Kongresu Trójmorza.
 
Program uroczystości:
 
godz. 10.00 Powitanie gości - Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego
 
● Oficjalne otwarcie
● Wystąpienia okolicznościowe
● Wręczenie nagrody „Międzynarodowy Sukces w obszarze regionów Trójmorza”
 
godz. 10.35 Panel I: „Inicjatywa Trójmorza – Ukraina – wyzwania współpracy”
Prelegenci:
• Paweł Jabłoński, Podsekretarz Stanu w MSZ, Pełnomocnik Rządu ds. Inicjatywy Trójmorza
• Andrij Deszczyca, Ambasador Ukrainy w Polsce
• Mark Brzezinski, Ambasador USA w Polsce
• Gediminas Varvuolis, Ambassador-at-Large, Departament Europejski, MSZ Litwy
• Konrad Popławski, Kierownik Zespołu Środkowoeuropejskiego,  Ośrodek Studiów Wschodnich
 
Dalsza część, bez udziału wojewody:
 
godz. 11.35 Panel II: „Bezpieczeństwo energetyczne państw Inicjatywy Trójmorza w obliczu wojny w Ukrainie”
Moderator: Remigiusz Nowakowski – Prezes Zarządu Fundacji Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych
Prelegenci:
•             Artur Wasil, Prezes Zarządu Lubelski Węgiel “Bogdanka” S.A.
•             Jan Szewczak, Członek Zarządu ds. Finansowych PKN ORLEN
•             dr Robert Perkowski, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych  PGNiG S.A.
•             Jacek Janiszek, Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
•             Paweł Cioch, Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A
 
godz. 12.30 Przerwa
 
godz. 13.30 Panel III: „Rzeczpospolita Obywatelska – jak budowano kapitał społeczny między Polską a Ukrainą”
Moderator: Ryszard Madziar, Doradca Wiceprezesa Rady Ministrów Jacka Sasina
Prelegenci:
•             dr Michał Laszczkowski, Dyrektor Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków
•             dr Marcin Mazuryk, Dyrektor Departamentu Infrastruktury w Ministerstwie Obrony Narodowej
•             Łukasz Turkowski, Koordynator Programu Synergia w Ministerstwie Aktywów Państwowych
•             Dr Tomasz Sińczak, Ekspert Fundacji Trójmorze
 
godz. 14.30 Wystąpienie okolicznościowe
 
godz. 14.35 Panel IV: „Współpraca uniwersytetów Inicjatywy Trójmorza”
Moderator: Arkadiusz Robaczewski
Prelegenci:
•             ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski, Rektor KUL
•             dr Filip Ludwin, Prorektor ds. kształcenia, Dziekan Wydziału Prawa – Collegium Intermarium
•             Maciej Szymanowski, Dyrektor Instytutu Współpracy  Polsko-Węgierskiej im. W. Felczaka
•             prof. Jan Żaryn, Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej
 
godz. 15.30 Uroczyste przyjęcie nowych członków Sieci Regionów Trójmorza
 
godz. 15.35  Panel V: „Debata Regionów: Sieć Regionów Trójmorza – współpraca  z regionami ukraińskimi”
Moderator: dr hab. Marcin Szewczak, Prezes Instytutu Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego
Prelegenci:
•             Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego
•             Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego
•             Rostysław Dobosz, Radny Lwowskiej Rady Obwodowej, Ukraina
•             Ádám Karácsony, Wiceprzewodniczący Okręgu Pest, Węgry
•             Marcin Chruściel, Prezes Zarządu Instytutu Nowej Europy
 
 
***
 
Pierwsza edycja wydarzenia w czerwcu 2021 r. skupiła łącznie ponad 730 osób. Wśród 81 panelistów byli liderzy kluczowych sektorów polskiej i zagranicznej gospodarki, osobistości świata polityki, a także przedstawiciele administracji publicznej i samorządów. W trakcie dwóch dni intensywnej wymiany wiedzy i doświadczeń, w ramach 18 paneli dotknięto tematów istotnych dla rozwoju polskiej i zagranicznej gospodarki. W tym roku poruszone zostaną tematy ważne dla współpracy regionów z 12 państw Inicjatywy Trójmorza, także w obliczu konfliktu zbrojnego na Ukrainie. 

Organizatorzy: 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
 
 
12:00
Uroczystość wręczenia certyfikatów „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”

Uroczystość wręczenia certyfikatów „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”

Data: 

wtorek, 7 Czerwiec, 2022

Godzina: 

12:00

Miejsce: 

Siedziba Izby Administracji Skarbowej w Lublinie, ul. Szeligowskiego 24, sala szkoleniowa (9. piętro)

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Lech Sprawka wręczy certyfikaty laureatom konkursu „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy” organizowanego przez Business Centre Club we współpracy z Ministerstwem Finansów i Krajową Administracją Skarbową.
 
 
Program:
 
godz. 12.00 rozpoczęcie uroczystości i powitanie gości
 
● wystąpienie Mirosławy Gałan, kanclerz Loży Lubelskiej BCC 
 
● wystąpienie wojewody lubelskiego Lecha Sprawki
 
● wręczenie certyfikatów laureatom konkursu „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”
 
W tym roku przedstawiciele biznesu wyróżnili 60 urzędów skarbowych. Wśród nich są 4 urzędy skarbowe z województwa lubelskiego
 
około godz. 12.45 zakończenie uroczystości
 
***
 
Konkurs jest ogólnopolskim przedsięwzięciem. Coroczne wyróżnienia są wyrazem uznania przedsiębiorców dla jakości pracy urzędów skarbowych, a tym samym dla umiejętności i kompetencji pracowników Krajowej Administracji Skarbowej.
 
Przedsiębiorcy wybierają najlepiej ich zdaniem funkcjonujące urzędy skarbowe w kraju. W tym celu wypełniają ankiety, w których oceniają jakość obsługi w urzędach oraz łatwość komunikacji i kompetencje pracowników. Ankiety konkursowe są wypełniane wyłącznie w formie elektronicznej. Urzędy skarbowe, które zdobędą największą liczbę punktów w ankietach, otrzymują tytuł „Urzędu Skarbowego Przyjaznego Przedsiębiorcy". Prawo używania tytułu przysługuje przez rok, do czasu rozstrzygnięcia następnej edycji konkursu.

Organizatorzy: 

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
Loża Lubelska Business Centre Club
 
 
09:00
Odsłonięcie Pomnika św. Królowej Jadwigi – patrona Szkoły Podstawowej Nr 1 w Terespolu

Odsłonięcie Pomnika św. Królowej Jadwigi – patrona Szkoły Podstawowej Nr 1 w Terespolu

Data: 

środa, 8 Czerwiec, 2022

Godzina: 

09:00

Miejsce: 

Terespol: Kościół Św. Trójcy, ul. Wojska Polskiego 137; Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Sienkiewicza 27

Opis wydarzenia: 

Wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk weźmie udział w uroczystości odsłonięcia Pomnika św. Królowej Jadwigi – patrona Szkoły Podstawowej Nr 1 w Terespolu.
 
Program:
 
godz. 9.00 msza św. w kościele Św. Trójcy w Terespolu
 
● przemarsz pod szkołę
 
● odsłonięcie pomnika
 
● przemówienia okolicznościowe
 
Przewidziane jest wystąpienie wicewojewody lubelskiego
 
● Złożenie kwiatów przez uczniów szkoły pod Pomnikiem
 
● część artystyczna, poczęstunek
 
***
 
18 listopada 2021 r. został podpisany Akt Założycielski Komitetu  Społecznego Budowy Pomnika Św. Królowej Jadwigi,  patrona Szkoły Podstawowej Nr 1 w Terespolu. Wśród członków Komitetu znaleźli się przedstawiciele grona pedagogicznego, rady rodziców, pracownicy szkoły. Pomimo zdefiniowanego składu Komitetu nie brakowało osób aktywnie wspierających ten cel.  Zgodnie wybrano miejsce, w którym stanie pomnik patrona. Znajduje się ono w ogródku szkolnym. Naprzeciwko umiejscowiony jest pomnik związany z historią szkoły - Dąb Trzeciego Tysiąclecia im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W marcu 2022 r. został opracowany list z prośbą o wsparcie budowy pomnika i opracowany „Harmonogram postępowania przy budowie pomnika patronki szkoły podstawowej w Terespolu”. Po dopełnieniu  formalności w marcu 2022 r. roku wykonawca przedstawił wizualizację pomnika, a 7 kwietnia 2022 r. została podpisana umowa na wykonanie Pomnika św. Królowej Jadwigi.

Organizatorzy: 

Społeczny Komitet Budowy Pomnika św. Królowej Jadwigi przy ZSP Nr 1 w Terespolu
 
 
09:00
Jubileusz 60-lecia Szkoły Podstawowej nr 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie

Jubileusz 60-lecia Szkoły Podstawowej nr 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie

Data: 

czwartek, 9 Czerwiec, 2022

Godzina: 

09:00

Miejsce: 

Lublin, Parafia pw. Św. Józefa, ul. Filaretów 7; Dom Kultury LSM, ul. Konrada Wallenroda 4A, sala widowiskowa; Szkoła Podstawowa nr 29 im. Adama Mickiewicza, ul. Wajdeloty 1

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Lech Sprawka weźmie udział w obchodach jubileuszu 60-lecia Szkoły Podstawowej nr 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie.
 
Program:
 
godz. 9.00  msza św. w parafii pw. Św. Józefa
 
● po mszy św. przejście do Domu Kultury LSM
 
godz. 10.45 - 12.00 gala jubileuszowa
 
● Wprowadzenie sztandarów szkoły. Odśpiewanie hymnu państwowego i hymnu szkoły
 
● Powitanie gości i przemówienie okolicznościowe dyrektora Szkoły
 
● Filmik – wspomnienia absolwentów
 
Wystąpienia okolicznościowe
 
Przewidziane jest wystąpienie wojewody lubelskiego
 
Z okazji jubileuszu 60-lecia istnienia Lech Sprawka przekaże Dyplom Uznania Wojewody Lubelskiego
 
Wyróżnienie przyznano za konsekwentnie prowadzony i spójny program edukacji, wychowanie oparte na szacunku do historii, tradycji i kultury polskiej, budowanie postaw obywatelskich i patriotycznych, kultywowanie pamięci o Wieszczu Narodowym Adamie Mickiewiczu, inspirowanie uczniów do zdobywania i pogłębiania wiedzy, poprzez dostrzeganie potencjału oraz rozwijanie talentów i pasji, oraz dbałość o wszechstronny rozwój ich osobowości.
 
● Ceremonia wręczenia statuetek „Super Adaś”
 
● Wręczenie nagród prezydenta Miasta Lublin  dla nauczycieli
 
● Podsumowanie I Ogólnopolskiego Konkursu Multimedialno-Plastycznego „Jestem uczniem świata”
 
● około godz. 12.00 Wyprowadzenie sztandarów i rozpoczęcie części artystycznej
 
● po zakończeniu gali przejście do budynku Szkoły Podstawowej nr 29 im. Adama Mickiewicza
 
godz. 13.00 otwarcie miejsca poświęconego szkole i patronowi w holu głównym
 
Wojewoda będzie obecny od godz. 10.45 do około 11.50

Organizatorzy: 

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie
 
 
11:30
Sesja Rady Powiatu w Lublinie

Sesja Rady Powiatu w Lublinie

Data: 

czwartek, 9 Czerwiec, 2022

Godzina: 

11:30

Miejsce: 

Starostwo Powiatowe w Lublinie, ul. Spokojna 9, sala konferencyjna

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Lech Sprawka weźmie udział w Sesji Rady Powiatu w Lublinie, podczas której zostaną uhonorowane osoby zaangażowane w walkę z COVID-19. 
 
Program:
 
godz. 11.30 Otwarcie obrad, przedstawienie porządku, przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
 
godz. 11.35 Sprawozdanie Starosty Lubelskiego z pracy Zarządu Powiatu w Lublinie
 
godz. 11.40 Uchwała ws. Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2021 SPZOZ w Bychawie
 
godz. 11.55 Uchwała ws. Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2021 SPZOZ nr 1 w Bełżycach
 
godz. 12.10 Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych
 
godz. 12.20 Sprawy bieżące
 
godz.12.30 Wystąpienia okolicznościowe
 
Przewidziane jest wystąpienie wojewody lubelskiego
 
godz. 12.40 Wręczenie statuetek za wkład w walkę z pandemią COVID-19
 
godz. 13.00 Podziękowania Dyrektorów SP ZOZ-ów Powiatu Lubelskiego, za  szczególne zaangażowanie, pomoc i wsparcie we wspólnej walce z pandemią COVID 19
 
godz. 13.10 Podziękowania od Dyrektora SP ZOZ w Bełżycach
 
godz. 13.20 Wręczenie grawertonów dla wyróżnionych pracowników SP ZOZ-ów za wybitne zaangażowanie w walkę z pandemią COVID-19
 
godz. 13.40 Wręczenie podziękowań za dobrą współpracę oraz zaangażowanie na rzecz rozwoju działalności SP ZOZ w Bełżycach
 
godz. 13.45 Wręczenie podziękowań za dobrą współpracę oraz zaangażowanie na rzecz rozwoju działalności SP ZOZ w Bychawie
 
godz. 13.50 Wystąpienie starosty lubelskiego i wręczenie na ręce Dyrektorów SP ZOZ-ów w Bychawie i Bełżycach podziękowań dla wszystkich pracowników
 
około godz. 14.00 Zamknięcie sesji
 
Wojewoda będzie obecny od godz. 12.30 do około 14.00.

Organizatorzy: 

Starostwo Powiatowe w Lublinie
 
 
12:00
Otwarcie drogi powiatowej nr 1219L w miejscowości Wola Chomejowa

Otwarcie drogi powiatowej nr 1219L w miejscowości Wola Chomejowa

Data: 

czwartek, 9 Czerwiec, 2022

Godzina: 

12:00

Miejsce: 

Wola Chomejowa, przy Szkole Podstawowej (adres szkoły: Wola Chomejowa 85, 21-345 Borki)

Opis wydarzenia: 

Wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk weźmie udział w uroczystości otwarcia drogi powiatowej nr 1219L w miejscowości Wola Chomejowa (powiat radzyński, gmina Borki).
 
Program:
 
● słowo wstępne
 
● powitanie uczestników
 
● przecięcie wstęgi
 
● poświęcenie drogi
 
● wystąpienia okolicznościowe
 
Przewidziane jest wystąpienie wicewojewody lubelskiego
 
Spotkanie potrwa około 45 min.
 
 
***
 
Modernizację (były dwa remonty i jedna przebudowa) przeprowadzono w 3 etapach. Dwa w 2020 r. oraz jeden w 2021 r. Modernizacja polegała na wykonaniu wyrównania nawierzchni masą mineralno-asfaltową, ułożeniu warstwy ścieralnej o gr. 4 cm oraz profilowaniu poboczy o szer. 1,0 m.
Etap I. Remont od km 6+779 do km 7+479 dł. odcinka 700 mb. Koszt 157 046,40 zł.
Etap II. Przebudowa od km 7+479 do km 8+470, dł. odcinka 991mb. Koszt 237 630,96 zł.
Etap III. Remont od km 8+900 do km 10+430, dł. odcinka 1530mb. Koszt 395 952,87 zł. 
Łączny koszt modernizacji wyniósł 790 630,23. Długość łączna to 3,22 km.
Roboty realizowano do 31 października.

Organizatorzy: 

Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim
Urząd Gminy Borki
 
 
10:00
Jubileusz 75- lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie

Jubileusz 75- lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie

Data: 

piątek, 10 Czerwiec, 2022

Godzina: 

10:00

Miejsce: 

Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie, ul. Przechodnia 13

Opis wydarzenia: 

Wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk weźmie udział w obchodach jubileuszu 75-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie, połączonych z obchodami Ogólnopolskiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek.
 
Program:
 
● Powitanie gości
 
●Wystąpienie okolicznościowe dyrektor Miejska Biblioteki Publicznej: „Historia, współczesność i perspektywy Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie”
 
● Ceremonia wręczenia odznaczeń, wyróżnień, nagród i dyplomów
 
W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wicewojewoda lubelski uhonoruje osoby Medalami za Długoletnią Służbę za wzorowe, wyjątkowe sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.
 
● Wystąpienia okolicznościowe
 
Przewidziane jest wystąpienie wicewojewody lubelskiego
 
Wicewojewoda wręczy na ręce dyrektor Biblioteki Dyplom Uznania Wojewody Lubelskiego z Medalem za wieloletnie propagowanie kultury słowa we Włodawie i regionie, aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta, realizowanie programów i projektów promujących literaturę, rozwijanie środowiska czytelniczego z wykorzystaniem potencjału nowych mediów i technologii cyfrowych.
 
● „Między książkami… między czytelnikami”  - wspomnienia emerytowanej bibliotekarki Czesławy Michańskiej
 
● Wykład kierownika działu Zbiorów Specjalnych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie Anny Oleszek pt. „Niknące obrazy – jak je zachować ?”  Archiwa lokalne i społeczne w Bibliotece
 
● Przerwa
 
WŁODAWSKI WEHIKUŁ CZASU – WERNISAŻ WYSTAWY FOTOGRAFICZNEJ
 

 1. Recital Alicji Karpiuk i Marcina Obuchowskiego „Muzyczny kalejdoskop wspomnień”
 2. Wirtualna prelekcja dr Marka Bema „Co wiemy o fotografii Włodawy z dawnych lat”
 3. Poczęstunek

 
Spotkanie potrwa do około godz. 15.00.

Organizatorzy: 

Urząd Miasta Włodawa
Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie
 
 
10:00
Gala finałowa Lubelski Lider Bezpieczeństwa 2021

Gala finałowa Lubelski Lider Bezpieczeństwa 2021

Data: 

piątek, 10 Czerwiec, 2022

Godzina: 

10:00

Miejsce: 

Lubelskie Centrum Konferencyjne, ul. Grottgera 2, Sala Główna

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Lech Sprawka weźmie udział w gali finałowej Lubelski Lider Bezpieczeństwa 2021.
 
Program:
 
godz. 10.00 Oficjalne rozpoczęcie i przywitanie gości
 
Wystąpienia okolicznościowe:
 

 • Monika Pawłowska Poseł na Sejm RP – odczytanie listu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Zbigniew Wojciechowski – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego

 
godz. 10.20 Prelekcja „Geopolityczne uwarunkowania kwestii bezpieczeństwa Polski” – dr Artur Sępoch
 
godz. 10.40 Prelekcja „Historyczne uwarunkowania Polski i krajów byłego Związku Radzieckiego, a obecna sytuacja geopolityczna” – prof. dr hab. Witold Kłaczewski
 
godz. 11.10 Prelekcja „Bezpieczeństwo energetyczne Polski w obliczu militarnej działalności Federacji Rosyjskiej” – Monika Pawłowska, Poseł na Sejm RP, członek komisji Obrony Narodowej
 
godz. 11.25 Wystąpienie gościa specjalnego z Ukrainy – Yuriy Dil, koordynator ds. bezpieczeństwa Lwowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej, ekspert ds. bezpieczeństwa publicznego
 
godz.12.00 Ceremonia wręczenia nagród Lubelski Lider Bezpieczeństwa
 
● Przerwa  
 
godz. 12.45 Prelekcja: „Kryzys humanitarny i konflikt zbrojny na Ukrainie a bezpieczeństwo uchodźców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej” – Wiesław Muszyński, burmistrz Włodawy
 
godz. 13.15 Podsumowanie i zakończenie konferencji
 
Wojewoda lubelski będzie obecny od godz. 12.00

Organizatorzy: 

Stowarzyszenie Bezpieczna Lubelszczyzna
 
 
15.30
Konferencja dotycząca inwestycji edukacyjnych w ramach II Edycji Programu Polski Ład

Konferencja dotycząca inwestycji edukacyjnych w ramach II Edycji Programu Polski Ład

Data: 

piątek, 10 Czerwiec, 2022

Godzina: 

15.30

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie ul. Spokojna 4, Sala Kolumnowa

Opis wydarzenia: 

10 czerwca br. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbędzie się konferencja z udziałem ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka, wojewody lubelskiego Lecha Sprawki oraz samorządowców z terenu województwa lubelskiego, których jednostki otrzymały dotacje z II Edycji Programu Polski Ład na inwestycje o charakterze edukacyjnym.

Organizatorzy: 

Ministerstwo Edukacji i Nauki
 
 
8.30
Lubelskie Dni Otolaryngologii

Lubelskie Dni Otolaryngologii

Data: 

piątek, 10 Czerwiec, 2022

Godzina: 

8.30

Miejsce: 

Kazimierz Dolny nad Wisłą, Hotel Zajazd Piastowski, ul. Słoneczna 3

Opis wydarzenia: 

W dniach 10-11 czerwca br. w Kazimierzu Dolnym odbędzie się IV edycja Lubelskich Dni Otolaryngologii. Zaplanowano wykłady ekspertów w dziedzinie otolaryngologii dotyczące najczęściej pojawiających się problemów. Wydarzenie objął patronatem honorowym Wojewoda Lubelski.
 
Wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik weźmie udział 10 czerwca br. o godz. 8.30  w uroczystym otwarciu konferencji.

Organizatorzy: 

Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej UM w Lublinie
Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi
Stowarzyszenie "Larynx"
 
 
11:00
Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych osobom zasłużonym na rzecz honorowego krwiodawstwa i ochrony zdrowia

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych osobom zasłużonym na rzecz honorowego krwiodawstwa i ochrony zdrowia

Data: 

sobota, 11 Czerwiec, 2022

Godzina: 

11:00

Miejsce: 

Lublin, Lubelskie Centrum Konferencyjne, ul. Grottgera 2, Sala Główna

Opis wydarzenia: 

 
Wojewoda lubelski Lech Sprawka dokona aktu dekoracji odznaczeniami państwowymi i resortowymi osób zasłużonych na rzecz honorowego krwiodawstwa i ochrony zdrowia.
 
Program:
 
godz. 11.00 Powitanie gości
 
● Wystąpienia okolicznościowe
 
Przewidziane jest wystąpienie wojewody lubelskiego
 
● Ceremonia wręczenia odznaczeń
 
Wojewoda wręczy  Złoty Krzyż Zasługi i dwa Brązowe Krzyże Zasługi
 
Odznaczenia zostały przyznane za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej
 
Przyznany pośmiertnie Brązowy Krzyż Zasługi wojewoda przekaże na ręce osoby odbierającej
 
Wojewoda wręczy w imieniu ministra zdrowia Odznaki Honorowe „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” osobom zasłużonym na rzecz ochrony zdrowia
 
około godz. 12.00 Podsumowanie uroczystości i zakończenie

Organizatorzy: 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie
 
 
17:00
Spotkanie z okazji obchodów Światowego Dnia Dawcy Krwi

Spotkanie z okazji obchodów Światowego Dnia Dawcy Krwi

Data: 

sobota, 11 Czerwiec, 2022

Godzina: 

17:00

Miejsce: 

Gościniec Horyzont, Trojaczkowice 43, 24-220 Niedrzwica Duża

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Lech Sprawka weźmie udział w spotkaniu z okazji obchodów Światowego Dnia Dawcy Krwi.
 
Program:
 
godz. 17.00 Otwarcie uroczystości
 
● Wprowadzenie sztandarów i odegranie hymnu Polskiego Czerwonego Krzyża
 
● Ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych
 
Wojewoda lubelski w asyście prezesa Honorowych Dawców Krwi PCK wręczy Srebrny Krzyż Zasługi i Brązowe Krzyży Zasługi (jeden z nich przyznany pośmiertnie)
 
Prezydent RP przyznał odznaczenia za zasługi w działalność na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej
 
● Wystąpienie okolicznościowe wojewody lubelskiego
 
Bez udziału wojewody:
 
● Ceremonia wręczenia Honorowych Odznak PCK „Zasłużony Honorowy Krwiodawca”
 
Wojewoda będzie obecny do około godz. 17.25
 
***
 
Światowy Dzień Krwiodawcy obchodzony jest corocznie 14 czerwca.  Dzień ten ma podnosić świadomość w zakresie potrzeby oddawania krwi, podkreślać kluczowy wkład Honorowych Dawców Krwi i wspierać działalność związaną z promocją i edukacją w zakresie honorowego krwiodawstwa.

Organizatorzy: 

Klub Honorowych Dawców Krwi im. Krzysztofa Skublewskiego przy MPK Lublin Sp. z o. o.
 
 
09:30
Uroczystość ku czci polskich partyzantów walczących w Lasach Janowskich

Uroczystość ku czci polskich partyzantów walczących w Lasach Janowskich

Data: 

niedziela, 12 Czerwiec, 2022

Godzina: 

09:30

Miejsce: 

Uroczysko Kruczek (w Lasach Janowskich)

Opis wydarzenia: 

Wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik weźmie udział w uroczystości ku czci polskich partyzantów walczących w Lasach Janowskich.
 
Program:
 
godz. 9.30 „Oddaję życie Ojczyźnie” – występ artystyczny przygotowany przez społeczność szkolną I LO w Janowie Lubelskim
 
godz. 10.00 msza św. polowa
 
Po jej zakończeniu oficjalne uroczystości:
 
powitanie gości
 
● wystąpienia okolicznościowe
 
Przewidziane jest wystąpienie wicewojewody lubelskiego
 
● apel pamięci
 
● salwa honorowa
 
● złożenie kwiatów
 
Kwiaty złoży m.in. wicewojewoda lubelski
 
***
 
Uroczysko Kruczek to miejsce przesiąknięte wojenną historią Polski. W czasie II wojny światowej, a także w latach 50-tych, w lasach opodal Kruczka stacjonowały oddziały Narodowych Sił Zbrojnych i Armii Krajowej. W tym miejscu znajduje się pomnik poświęcony partyzantom z Oddziału „Ojca Jana” i Oddziału „Konara”. Jest to również miejsce kultu religijnego. Jest tu drewniana kapliczka z około 1945 r. z obrazem św. Antoniego i gipsową figurką tego świętego. Obok kapliczki znajduje się ołtarz polowy, ambona i droga krzyżowa. Według legendy w Kruczku odpoczywał św. Antoni. Spod kamienia, na którym spoczywał wytrysnęło źródełko. Pochodzącej z niego wodzie przypisuje się lecznicze właściwości.

Organizatorzy: 

Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim
 
 
10:45
78. rocznica pobytu i walk 27 WDP AK w ramach akcji „Burza” na Lubelszczyźnie

78. rocznica pobytu i walk 27 WDP AK w ramach akcji „Burza” na Lubelszczyźnie

Data: 

niedziela, 12 Czerwiec, 2022

Godzina: 

10:45

Miejsce: 

Była leśniczówka „Gościniec” na skraju Lasów Parczewskich od strony Ostrowa Lubelskiego (dojazd przez Tyśmienicę, następnie Bobrówkę)

Opis wydarzenia: 

Wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk weźmie udział w  obchodach 78. rocznicy pobytu i walk 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK w ramach akcji „Burza” na Lubelszczyźnie.
 
Program:
 
godz. 10.45 zbiórka pocztów sztandarowych przy pomniku – tablicy upamiętniającej szlak bojowy 27 WDP AK
 
godz. 11.00 msza św. polowa w intencji poległych , pomordowanych  i zmarłych żołnierzy AK, WIN, NSZ, BCH
 
godz. 11.50 część oficjalna
 
•          Złożenie wieńca przy pomniku przez wicewojewodę lubelskiego – w imieniu prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego
 
•          Złożenie wiązanki przy pomniku przez pozostałych gości
 
•          Wystąpienia okolicznościowe
 
•          Poczęstunek
 
•          Spotkanie z poezją i pieśnią patriotyczną
 
godz. 13.20 Bieg Pokoleń ścieżkami leśnymi oraz kładkami drewnianymi

Organizatorzy: 

Środowisko Lubelskie Żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej
Nadleśnictwo Parczew
LGD Jagielońska Przystań
Urząd Miejski Ostrów Lubelski
Urząd Gminy Uścimów
 
13
14
15
16
17
18
19
 
09:00
Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę budynku przedszkola w Niedrzwicy Dużej

Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę budynku przedszkola w Niedrzwicy Dużej

Data: 

poniedziałek, 13 Czerwiec, 2022

Godzina: 

09:00

Miejsce: 

Teren Szkoły Podstawowej w Niedrzwicy Dużej, ul. Lubelska 21a; Budynek dawnego dworca PKP w Niedrzwicy Dużej, ul. Kolejowa

Opis wydarzenia: 

 
Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek i wojewoda lubelski Lech Sprawka wezmą udział w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę budynku przedszkola w Niedrzwicy Dużej.
 
Program:
 
9.00 Przywitane gości
 
● Wystąpienie ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka
 

● Podpisanie aktu erekcyjnego i wręczenie monet pamiątkowych
 
● Wmurowanie kamienia węgielnego
 
● Przemówienia okolicznościowe
 
Przewidziane jest wystąpienie wojewody lubelskiego
 
● Występ dzieci z Przedszkola w Niedrzwicy Dużej
 
● Przejście zaproszonych gości na plac budowy
 
Około godz. 10.20 goście przejadą na ul. Kolejową (Filia GOKSiR - budynek dawnego dworca PKP)

● Poświęcenie budynku
 
***
 
Budynek przedszkola zostanie zlokalizowany przy ul. Nadrzecznej. Będzie budynkiem dwukondygnacyjnym na planie prostokąta. W budynku będzie m.in.: 8 sal zabaw dla  dzieci, pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla dzieci oraz osób z niepełnosprawnościami, pomieszczenie zajęć indywidualnych oraz grupowych. W obiekcie wydzielono również kompleks pomieszczeń związanych z przygotowywaniem i wydawaniem posiłków. Inwestycja zostanie zrealizowana dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Organizatorzy: 

Urząd Gminy Niedrzwica Duża
 
 
12:30
Jubileusz 50-lecia pracy naukowej prof. dr hab. Zygmunta Litwińczuka

Jubileusz 50-lecia pracy naukowej prof. dr hab. Zygmunta Litwińczuka

Data: 

wtorek, 14 Czerwiec, 2022

Godzina: 

12:30

Miejsce: 

Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego AGRO II, ul. Akademicka 15, sala kongresowa

Opis wydarzenia: 

 
Wojewoda lubelski Lech Sprawka weźmie udział w jubileuszu 50-lecia pracy naukowej prof. dr hab. Zygmunta Litwińczuka.
 
Program:
 
godz. 12.30 Rozpoczęcie jubileuszu, powitanie zebranych gości
 
godz. 12.45 Laudacja na cześć jubilata
 
godz. 13.15  Wystąpienia okolicznościowe
 
Przewidziane jest wystąpienie wojewody lubelskiego.
Lech Sprawka wręczy jubilatowi Dyplom Uznania Wojewody Lubelskiego.
 
godz. 14.00 Wystąpienie jubilata
 
godz. 14.10 Występ artystyczny – Zespół Pieśni i Tańca Jawor
 
godz. 14.30 Zakończenie
 
***
 
Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk od 2016 do 2020 r. był  rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Należy do czołowych specjalistów z zakresu hodowli bydła w kraju, jest również ceniony za granicą. Ma na swoim koncie bogaty i uznany dorobek autorski i współautorski. W okresie 45 lat pracy naukowej opublikował ponad 650 różnych pozycji, w tym ponad 300 oryginalnych prac twórczych i 30 monografii i podręczników. Jest współautorem 12 pozycji dydaktycznych. Kierował 14 projektami badawczymi. W 1995 r. odbył staż naukowy na Uniwersytecie Tennesee (USA), a wyniki swoich badań prezentował na wielu sympozjach i kongresach międzynarodowych. W latach 1986-1990 pełnił obowiązki prodziekana ds. studenckich na Wydziale Zootechnicznym, a w roku 1990 został wybrany na dziekana. Za jego kadencji powołano na Wydziale drugi kierunek kształcenia tzn. ochronę środowiska, a na podstawowym kierunku – zootechnice, uruchomiono trzy specjalności. Był  głównym inicjatorem i autorem programu kierunku studiów I stopnia -bezpieczeństwo żywności i II stopnia –bezpieczeństwo i certyfikacja żywności.  Pod jego kierunkiem wykonano ponad 280 prac magisterskich i ponad 70 prac inżynierskich. Za działalność w studenckim ruchu naukowym wyróżniony został przyznanym przez Radę Naczelną ZSP w 1986 r. medalem „Za zasługi dla Studenckiego Ruchu Naukowego” i indywidualną Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej (w 1988).  Jest promotorem 4 Doktoratów Honoris Causa, 9 jego wychowanków zrealizowało przewody habilitacyjne, jest promotorem 17 zakończonych przewodów doktorskich. Opracował ponad 190 recenzji związanych z rozwojem kadry naukowej, w tym 2 na tytuł Doktora Honoris Causa, 89 dla Centralnej Komisji, 18 na tytuł profesora oraz stanowisko profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego, 31 na stopień doktora habilitowanego, 37 prac doktorskich, przewodniczył w 18 komisjach w postępowaniu habilitacyjnym (wg nowej ustawy). Wykonał recenzje ponad 100 projektów badawczych.
 
Część jubileuszowa spotkania będzie elementem konferencji naukowej pn.: „Rodzime rasy zwierząt jako ważny element ochrony i bioróżnorodności, zachowania tradycji regionów oraz produkcji żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych” - Pełny program spotkania 

Organizatorzy: 

Katedra Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła UP w Lublinie
Polskie Towarzystwo Zootechniczne im. M. Oczapowskiego, koło w Lublinie
 
 
11:00
XXXVII sesja Rady Miejskiej w Lubyczy Królewskiej zorganizowana w ramach jubileuszu 600-lecia Lubyczy Królewskiej

XXXVII sesja Rady Miejskiej w Lubyczy Królewskiej zorganizowana w ramach jubileuszu 600-lecia Lubyczy Królewskiej

Data: 

środa, 15 Czerwiec, 2022

Godzina: 

11:00

Miejsce: 

Lubycza Królewska, Restauracja „Kresówka”, ul. Kolejowa 42

Opis wydarzenia: 

 
Wojewoda lubelski Lech Sprawka weźmie udział w XXXVII sesji Rady Miejskiej w Lubyczy Królewskiej zorganizowanej w ramach jubileuszu 600-lecia Lubyczy Królewskiej.
 
Program:
 
godz. 11.00 Otwarcie uroczystej sesji i powitanie gości
 
● Wystąpienie okolicznościowe przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubyczy Królewskiej oraz burmistrza Lubyczy Królewskiej
 
● Wykład poświęcony początkom osadnictwa na terenie obecnego miasta Lubycza Królewska prof. dra hab. Andrzeja Janeczka
 
● Ceremonia wręczenia odznaczeń
 
Wojewoda lubelski w imieniu prezydenta RP wręczy Krzyże Zasługi przyznane za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej i Medale za Długoletnią Służbę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej
 
● Wręczenie wewnętrznych wyróżnień „Honorowy Obywatel Gminy Lubycza Królewska” oraz „Zasłużony dla Gminy Lubycza Królewska”
 
● Wystąpienia okolicznościowe
 
Wystąpienie m.in. wojewody lubelskiego, który wręczy Dyplom Uznania Wojewody Lubelskiego z Medalem z okazji 600-lecia istnienia.
 
Wyróżnienie zostało przyznane za rzetelne budowanie międzyludzkiej i miejskiej wspólnoty  oraz zaangażowanie w jej rozwój gospodarczy, kulturalny i społeczny, podejmowanie projektów sprzyjających aktywizacji mieszkańców oraz kształtowaniu postawy odpowiedzialności obywatelskiej, umiejętne pozyskiwanie środków na inwestycje,  roztropne dysponowanie możliwościami i zasobami ludzkimi,  a także za świadectwo patriotyzmu, kultywowanie tradycji i zwyczajów lokalnych, dbałość o upamiętnienie miejsc ważnych dla polskiej historii oraz za współpracę z wieloma środowiskami i podmiotami.
 
Wojewoda odczyta też list premiera Mateusza Morawieckiego
 
● Koncert okolicznościowy
 
około godz. 12.30 Zakończenie sesji

Organizatorzy: 

Rada Miejska oraz Burmistrz Lubyczy Królewskiej
 
 
 
 
14:00
Uroczyste obchody 100-lecia OSP Wrzosów

Uroczyste obchody 100-lecia OSP Wrzosów

Data: 

sobota, 18 Czerwiec, 2022

Godzina: 

14:00

Miejsce: 

Ochotnicza Straż Pożarna we Wrzosowie, Wrzosów 40

Opis wydarzenia: 

Ochotnicza Straż Pożarna we Wrzosowie śwętuje jubileusz 100-lecia. Wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk podczas uroczystości wręczy odznaczenia państwowe przyznane przez Prezydenta RP. Złote, Srebrne i Brązowe Medale za Długoletnią Słuzbę zostały nadane za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej. Wzorowi druhowie odbiorą wyróżnienia.
 
Przewidziane jest wystąpienie wicewojewody Gmitruczuka.
 
Jubileuszowe obchody rozpocznie o godz. 14.00 uroczysta Msza św. polowa sprawowana na boisku przy OSP.
 
Uroczystości będzie towarzyszył piknik strażacki, który zakończy zabawa taneczna.

Organizatorzy: 

Ochotnicza Straż Pożarna we Wrzosowie
Zarząd Gminny OSP RP
Sołectwo Wrzosów
Gmina Borki
 
 
17.30
"Tobie śpiewamy Ojczyzno - Konfrontacje Chóralne 2022"

"Tobie śpiewamy Ojczyzno - Konfrontacje Chóralne 2022"

Data: 

niedziela, 19 Czerwiec, 2022

Godzina: 

17.30

Miejsce: 

Biłgoraj, scena letnia Biłgorajskiego Centrum Kultury, ul. Kościuszki 12

Opis wydarzenia: 

Tegoroczny przegląd zespołów chóralnych zdominuje tematyka patriotyczna. W wykonaniu chórów usłyszymy pieśni patriotyczne, żołnierskie oraz polską muzykę ludową. Chórom towarzyszyć będzie Biłgorajska Orkiestra Dęta im. Czesława Nizio pod batutą Pawła Stelmacha. Wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik podczas wydarzenia uhonoruje wyróżnione osoby odznaczeniami państwowymi za wkład w działalność na rzecz rozwoju kultury polskiej.  Brązowe Krzyże Zasługi odbierze trzech czlonków Chóru Męskiego Ziemi Biłgorajskiej "Echo"w Bilgoraju.
 
Przewidywany udział wicewojewody w wydarzeniu od godz. 17.30
 
Program uroczystości:
 
16:00 Rozpoczęcie wydarzenia, występ zaproszonych chórów
17:15 Wspólny występ Chóru Męskiego Ziemi Biłgorajskiej "Echo" i Biłgorajskiej Orkiestry Dętej im. Cz. Nizio
17.30 Wręczenie odznaczeń państwowych
         Przewidziane jest wystąpienie wicewojewody Bolesława Gzika
 
Wręczenie nagród członkom orkiestry i chóru: Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, Nagroda Kulturalna Marszałka Województwa Lubelskiego
Wspólna wykonanie hymnu państwowego i pieśni „Kraj Rodzinny”.

Organizatorzy: 

Towarzystwo Przyjaciół Chóru Męskiego Ziemi Biłgorajskiej „Echo” w Biłgoraju
 
20
21
22
23
24
25
26
 
10.00
Konferencja prasowa nt. budowy obwodnic Hrubieszowa, Opola Lubelskiego oraz Tarnogrodu

Konferencja prasowa nt. budowy obwodnic Hrubieszowa, Opola Lubelskiego oraz Tarnogrodu

Data: 

poniedziałek, 20 Czerwiec, 2022

Godzina: 

10.00

Miejsce: 

Tarnogród, plac przed Tarnogrodzkim Ośrodkiem Kultury, ul. Rynek 18

Opis wydarzenia: 

W Tarnogrodzie odbędzie się konferencja prasowa, podczas której zostaną podpisane umowy o udzielenie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę obwodnic: Hrubieszowa, Opola Lubelskiego oraz Tarnogrodu.
 
W spotkaniu weźmie udział wiceprezes Rady Ministrów Jacek Sasin, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber, marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk.

 
 
10.00
Obchody stulecia istnienia administracji rządowej w Polsce

Obchody stulecia istnienia administracji rządowej w Polsce

Data: 

poniedziałek, 20 Czerwiec, 2022

Godzina: 

10.00

Miejsce: 

Lublin, Plac Litewski, Lubelski Urząd Wojewódzki, Sala Błękitna (ul. Spokojna 4)

Opis wydarzenia: 

Z okazji stulecia utworzenia w Polsce Służby Cywilnej, w poniedziałek 20 czerwca br., Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie organizuje okolicznościowe uroczystości.
 
W wydarzeniu wezmą udział m.in. szef Służb Cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański, wojewoda lubelski Lech Sprawka, dyrektor generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Agata Grula, dyrektor Archiwum Państwowego w Lublinie Piotr Dymmel.
 
Program:
 
godz. 10.00 - otwarcie wystawy pn. „Służba Cywilna wczoraj i dziś” , przygotowanej przez pracowników Archiwum Państwowego w Lublinie, Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie i administracji zespolonej (Plac Litewski w Lublinie)

 • wystąpienie wojewody lubelskiego Lecha Sprawki 
 • wystąpienie szefa Służby Cywilnej Dobrosława Dowiata-Urbańskiego
 • wystąpienie dyrektora Archiwum Państwowego w Lublinie Piotra Dymmela
 • zwiedzanie wystawy

 
Przejście do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (ul. Spokojna 4).
 
godz. 11.30 - uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych pracownikom Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz jednostek administracji zespolonej w województwie lubelskim (Sala Błękitna Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie).

 • powitanie
 • hymn państwowy
 • wystąpienie wojewody lubelskiego Lecha Sprawki
 • wystąpienie szefa Służby Cywilnej Dobrosława Dowiata-Urbańskiego
 • wystąpienie dyrektora generalnego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Agaty Gruli
 • prezentacja spotu jubileuszowego przygotowanego przez Departament Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 • wręczenie odznaczeń państwowych – Medali Złotych, Srebrnych i Brązowych za Długoletnią Służbę oraz odznaczeń resortowych – Medali „Za zasługi dla obronności kraju”
 • podziękowanie i zakończenie uroczystości

 
Uroczystość uświetni występ uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Lipińskiego w Lublinie.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
 
 
9.00
#NiskiePodatki – zmiany w prawie podatkowym od 1 lipca 2022 r.

#NiskiePodatki – zmiany w prawie podatkowym od 1 lipca 2022 r.

Data: 

poniedziałek, 20 Czerwiec, 2022

Godzina: 

9.00

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki, Sala Kolumnowa (ul. Spokojna 4)

Opis wydarzenia: 

 
W dniu 14 czerwca br. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, która upraszcza i stabilizuje system podatkowy. Zmiany, które wejdą w życie od 1 lipca br., były poprzedzone konsultacjami z organizacjami księgowych, doradców podatkowych, ekspertami, przedstawicielami biznesu i z dostawcami oprogramowania kadrowo-płacowego.
 
Szczegółowe wyjaśnienie zmian w przepisach podatkowych oraz zapowiedź bezpłatnych szkoleń dotyczących zmian w prawie podatkowym będą przedmiotem konferencji prasowej, która odbędzie się w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie.
 
W konferencji wezmą udział:
 

 • sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Artur Soboń, 
 • wojewoda lubelski Lech Sprawka,
 • dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Artur Krukowski.

Organizatorzy: 

Ministerstwo Finansów
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
 
 
9.30
Narodowy Dzień Powstań Śląskich - obchody w Lublinie

Narodowy Dzień Powstań Śląskich - obchody w Lublinie

Data: 

poniedziałek, 20 Czerwiec, 2022

Godzina: 

9.30

Miejsce: 

Lublin, Plac Litewski, Pomnik Nieznanego Żołnierza

Opis wydarzenia: 

 
W dniu 7 czerwca 2022 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o ustanowieniu Narodowego Dnia Powstań Śląskich. Jej celem jest ustanowienie dnia 20 czerwca świętem państwowym – Narodowym Dniem Powstań Śląskich.
 
Nowe święto ma upamiętniać i oddawać hołd bohaterskim uczestnikom trzech powstań z lat 1919-1921, których odwaga i poświęcenie umożliwiły powrót części Górnego Śląska do odrodzonej Rzeczypospolitej.
 
Dla uczczenia Narodowego Dnia Powstań Śląskich przed Pomnikiem Nieznanego Żołnierza na Placu Litewskim w Lublinie odbędą sie okolicznościowe uroczystości. Do udziału w nich zapraszają: Wojewoda Lubelski, Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Lublin i Dyrektor IPN oddział Lublin. 

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Urząd Miasta Lublin, IPN o. Lublin.
 
 
08:00
XXXII Walne Zebranie Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność Regionu Środkowo-Wschodniego

XXXII Walne Zebranie Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność Regionu Środkowo-Wschodniego

Data: 

wtorek, 21 Czerwiec, 2022

Godzina: 

08:00

Miejsce: 

Lublin: Kościół Akademicki KUL, Centrum Transferu Wiedzy KUL, al. Racławickie 14, sala 408

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Lech Sprawka i wicewojewoda Bolesław Gzik wezmą udział w XXXII Walnym Zebraniu Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność Regionu Środkowo-Wschodniego.
 
Program:
 
godz. 8.00 msza św. w intencji ojczyzny i członków NSZZ „Solidarność”  w Kościele Akademickim KUL
 
Po mszy złożenie kwiatów pod pomnikiem św. Jana Pawła II i bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego – udział wicewojewody lubelskiego Bolesława Gzika
 
godz. 8.45 – rejestracja delegatów  
 
godz. 9.30 uroczyste otwarcie
 
Odczytanie listu okolicznościowego wiceprezesa Rady Ministrów Jacka Sasina przez wojewodę lubelskiego Lecha Sprawkę
 
godz. 9.40 Przyjęcie porządku zebrania
 
Bez udziału wojewody:
 
godz. 9.45 prezentacja książki „Zobowiązujące dziedzictwo Lubelskiego Lipca 1980”
 
Dalszy porządek obrad:
 
•             Wystąpienia zaproszonych gości
•             Informacja Regionalnej Komisji Wyborczej
•             Stwierdzenie prawomocności zebrania
•             Sprawozdanie Zarządu Regionu za okres  2018-2022
•             Sprawozdanie Regionalnej Komisji Rewizyjnej za okres 2018-2022
•             Dyskusja nad sprawozdaniami ZR i RKR
•             Głosowanie nad udzieleniem absolutorium
•             Wybory uzupełniające członków Zarządu Regionu
•             Wybory uzupełniające członków Regionalnej Komisji Rewizyjnej
•             Dyskusja programowa
•             Przyjęcie uchwał i stanowisk
•             Zakończenie obrad 

Organizatorzy: 

Zarząd Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”
 
 
10.30
Posiedzenie wyjazdowe Komisji Senackiej Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pt. Bezpieczeństwo i jakość żywności

Posiedzenie wyjazdowe Komisji Senackiej Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pt. Bezpieczeństwo i jakość żywności

Data: 

wtorek, 21 Czerwiec, 2022

Godzina: 

10.30

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie (ul. Spokojna 4)

Opis wydarzenia: 

 
W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Senackiej Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W spotkaniu pt. "Bezpieczeństwo i jakość żywności", wezmą udział: wicemarszałek Senatu RP Marek Pęk, senator RP Jerzy Chróścikowski i wojewoda lubelski Lech Sprawka, a także główny lekarz weterynarii Paweł Niemczuk, główny inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych Andrzej Romaniuk, zastępca głównego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa Tadeusz Łączyński.
 
 
Program uroczystości:
 

godz. 10.30 – Konferencja prasowa wicemarszałka Senatu RP Marka Pęka, senatora RP Jerzego Chróścikowskiego i wojewody lubelskiego Lecha Sprawki, połączona z otwarciem wystawy „Senat wczoraj i dziś. W 100. rocznicę posiedzenia Senatu II RP”  (hol, I piętro)
 
Przejście do Sali Kolumnowej
 
godz. 11.00 – Otwarcie posiedzenia
– przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi senator Jerzy Chróścikowski, wojewoda lubelski Lech Sprawka
 
godz. 11.15 – Panele dyskusyjne:
 
Panel I: Kierunki rozwoju produkcji roślinnej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa lubelskiego –

 • wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • „Wytwarzanie materiału siewnego w Polsce na tle Unii Europejskiej” (Tadeusz Łączyński, zastępca głównego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa)
 • dyskusja

 
Panel II: Chów i hodowla trzody chlewnej w Polsce w kontekście problemów z ASF w województwie lubelskim
 

 • „ASF w Polsce i w Europie” (Paweł Niemczuk, główny lekarz weterynarii)
 • „Problem z ASF w województwie lubelskim” (Paweł Piotrowski, wojewódzki lekarz weterynarii w Lublinie)
 • dyskusja

 
Panel III: Rozwój gospodarstw ekologicznych z dostosowaniem do strategii „od pola do stołu” oraz bioróżnorodności szansą dla Lubelszczyzny
 

 • wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • wystąpienie Andrzeja Romaniuka, Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • „Stan rolnictwa ekologicznego w 2021 roku. Zmiany przepisów prawa w zakresie rolnictwa ekologicznego - zadania IJHARS, JC i innych organów w ramach systemu kontroli rolnictwa ekologicznego” (Małgorzata Waszewska, dyrektor biura Rolnictwa Ekologicznego i Produktów Regionalnych Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych)
 • "Znaki jakości nadzorowane przez JHARS” (dr inż. Agnieszka Jarosińska, lubelski wojewódzki inspektor jakości handlowej) artykułów rolno-spożywczych
 • dyskusja

 
godz. 15.00 – Zakończenie posiedzenia
 

Organizatorzy: 

Komisja Senacka Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
 
 
11.00
Spotkanie Prezydenta Miasta Lublin z uczniami szkół ponadpodstawowych i studentami I roku lubelskich uczelni - laureatami i finalistami olimpiad i turniejów

Spotkanie Prezydenta Miasta Lublin z uczniami szkół ponadpodstawowych i studentami I roku lubelskich uczelni - laureatami i finalistami olimpiad i turniejów

Data: 

wtorek, 21 Czerwiec, 2022

Godzina: 

11.00

Miejsce: 

Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 15

Opis wydarzenia: 

 
Wojewoda lubelski Lech Sprawka weźmie udział w spotkaniu Prezydenta Miasta Lublin z uczniami szkół ponadpodstawowych i studentami I roku lubelskich uczelni - laureatami i finalistami olimpiad i turniejów.
 
Program:
 
11.00 – słowo wstępne – Ewa Dumkiewicz-Sprawka, dyrektor Departamentu Oświaty i Wychowania UM Lublin
11.10 – wystąpienie rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, prof. dr. hab. Krzysztofa Kowalczyka
11.15 – występ artystyczny 
11.30 – ogólne informacje dotyczące studentów stypendystów oraz osiągnięć uczniów i życzenia - Ewa Dumkiewicz- Sprawka
11.40 – wystąpienia okolicznościowe

 • wojewoda lubelski Lech Sprawka
 • zastępca prezydenta Miasta Lublin Mariusz Banach

 
Podczas uroczystości wojeworda lubelski wręczy dyplomy uznania dla I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Lublinie oraz Prywatnego Liceum im. Królowej Jadwigi w Lublinie.

 
11.45 – wręczenie wyróżnień uczniom i studentom
 

 • wręczenie dyplomów studentom
 • wręczenie nagród książkowych i dyplomów uczniom i abiturientom szkół ponadpodstawowych

12.50 – Podziękowanie w imieniu nagrodzonych uczniów 
12.55 – wystep artystyczny
13.00 – Zakończenie uroczystości
  

Organizatorzy: 

Departament Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin
 
 
13:00
Uroczystość otwarcia drogi powiatowej nr 1227L- odcinek Marynin-Wohyń

Uroczystość otwarcia drogi powiatowej nr 1227L- odcinek Marynin-Wohyń

Data: 

wtorek, 21 Czerwiec, 2022

Godzina: 

13:00

Miejsce: 

Wohyń, przy cmentarzu parafialnym (Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Anny, ul. Średnia 36)

Opis wydarzenia: 

Wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk będzie uczestniczył w uroczystości otwarcia drogi powiatowej nr 1227L- odcinek Marynin-Wohyń.
 
Przewidziane jest wystąpienie wicewojewody lubelskiego.
 
Przebudowa drogi powiatowej 1227L na odcinku Marynin-Wohyń od km 0+081 do km 10+966 tj. na długości 10,885 km została dofinansowana z Rządowego Funduszu  Rozwoju Dróg. Kwota dofinasowania z RFRD to  8.747.892,00 zł. Wkład własny powiatu to kwota  3.749.097,73 zł.

Organizatorzy: 

Starosta radzyński
Wójt Gminy Radzyń Podlaski
Wójt Gminy Wohyń
 
 
18.00
Gala podsumowująca Ranking Eko Gmina Kuriera Lubelskiego

Gala podsumowująca Ranking Eko Gmina Kuriera Lubelskiego

Data: 

środa, 22 Czerwiec, 2022

Godzina: 

18.00

Miejsce: 

Lublin, Lubelskie Centrum Konferencyjne, ul. Artura Grottgera 2

Opis wydarzenia: 

Podczas gali podsumowującej Ranking Eko Gmina Kuriera Lubelskiego zostaną nagrodzone najbardziej ekologiczne gminy z naszego regionu. Wojewoda lubelski Lech Sprawka uhonoruje Dyplomami Uznania Wojewody Lubelskiego Miasto Chełm, Miasto Lublin, Miasto Zamość, Gminę Podedwórze oraz Gminę Jeziorzany. Wyróżnienia zostały przyznane za aktywne prowadzenie działań na rzecz ochrony środowiska oraz budowanie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców. 
 

Organizatorzy: 

Kurier Lubelski
 
 
11:00
Uroczyste odsłonięcie muralu patriotycznego w Kodniu poświęconego 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej

Uroczyste odsłonięcie muralu patriotycznego w Kodniu poświęconego 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej

Data: 

czwartek, 23 Czerwiec, 2022

Godzina: 

11:00

Miejsce: 

Kodeń, Zespół Placówek Oświatowych, ul. 1 Maja 27

Opis wydarzenia: 

 
Wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk weźmie udział w oficjalnym odsłonięciu nowego muralu patriotycznego na budynku Zespołu Szkół Oświatowych w Kodniu.
 
Mural poświęcony został 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej – najliczniejszej polskiej regularnej jednostce partyzanckiej podczas II wojny światowej,  sformowanej w 1944 r., w większości z żołnierzy okręgu wołyńskiego AK w ramach planu „Burza”.
 
Program:
 
godz. 11.00 apel szkolny
 
● prelekcja na temat 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej
 
● rozstrzygnięcie konkursu szkolnego dotyczącego 27. WDPAK
 
● przemówienia okolicznościowe
 
Przewidziane jest wystąpienie wicewojewody lubelskiego
 
godz. 12.00 odsłonięcie muralu patriotycznego na budynku Zespołu Szkół Oświatowych

Organizatorzy: 

Urząd Gminy Kodeń
Towarzystwo Przyjaciół Kodnia
 
 
09:30
Zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Janowie Lubelskim

Zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Janowie Lubelskim

Data: 

piątek, 24 Czerwiec, 2022

Godzina: 

09:30

Miejsce: 

Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 68

Opis wydarzenia: 

Wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik będzie uczestniczył w uroczystym zakończeniu roku szkolnego 2021/2022 w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Janowie Lubelskim.
 
Przewidziane jest wystąpienie wicewojewody.
 
Spotkanie rozpocznie się o godz. 9.30 i potrwa do około godz. 10.30.  
 
 
***
 
Aktualnie w skład Zespołu Szkół wchodzą 3-letnie Liceum Ogólnokształcące o następujących profilach: klasa mundurowa: policyjna oraz wojskowa, humanistyczna oraz 4-letnie Technikum Zawodowe kształcące w następujących zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik logistyk, technik leśnik, technik hotelarstwa, technik geodeta (od 2014 r.).

Organizatorzy: 

Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Janowie Lubelskim
 
 
12:00
Obchody Dni Lasu w Sobiborze i upamiętnienie 100-lecia istnienia Nadleśnictwa Sobibór

Obchody Dni Lasu w Sobiborze i upamiętnienie 100-lecia istnienia Nadleśnictwa Sobibór

Data: 

piątek, 24 Czerwiec, 2022

Godzina: 

12:00

Miejsce: 

Nadleśnictwo Sobibór

Opis wydarzenia: 

Wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik weźmie udział w obchodach Dni Lasu w Sobiborze i upamiętnieniu 100-lecia istnienia Nadleśnictwa Sobibór.
 
Program:
 
godz. 12.00-12.45 msza św. w Kaplicy pw. Wniebowzięcia NMP w Sobiborze
 
godz. 13.15-13.45:
 
odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej upamiętniającej trzech nadleśniczych Nadleśnictwa Sobibór
 
● złożenie kwiatów pod tablicą
 
● posadzenie dębu przy siedzibie nadleśnictwa
 
godz. 13.45-15.00 część oficjalna:
 
● powitanie gości
 
● odegranie hymnu państwowego
 
● przemówienia okolicznościowe
 
Przewidziane jest wystąpienie wicewojewody lubelskiego
 
● odegranie hymnu leśników
 
● ceremonia wręczenia Kordelasa Leśnika Polskiego
 
od godz. 15.00 spotkanie gości z Bracią Leśną

Organizatorzy: 

Nadleśnictwo Sobibór
 
 
13:00
Uroczystość związana z miejskim zakończeniem roku szkolnego 2021/2022 w SP Nr 7 w Chełmie

Uroczystość związana z miejskim zakończeniem roku szkolnego 2021/2022 w SP Nr 7 w Chełmie

Data: 

piątek, 24 Czerwiec, 2022

Godzina: 

13:00

Miejsce: 

Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Synów Pułku 15

Opis wydarzenia: 

Wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk weźmie udział w  uroczystości związanej z miejskim zakończeniem roku szkolnego 2021/2022 w Szkole Podstawowej Nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie.
 
Program:
 
godz. 13.00 rozpoczęcie uroczystości i powitanie gości
 
● przemówienia okolicznościowe
 
Przewidziane jest wystąpienie wicewojewody lubelskiego
 
● rozdanie świadectw dla 17 najzdolniejszych uczniów
 
● część artystyczna
 
● poczęstunek
 
około godz. 15.00  zakończenie uroczystości

Organizatorzy: 

Szkoła Podstawowa Nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie
 
 
17:00
Gala XXI Edycji Konkursu „O Kryształową Cegłę”

Gala XXI Edycji Konkursu „O Kryształową Cegłę”

Data: 

piątek, 24 Czerwiec, 2022

Godzina: 

17:00

Miejsce: 

Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 15

Opis wydarzenia: 

 
Wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik weźmie udział w Gali XXI Edycji Konkursu „O Kryształową Cegłę” - na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej, na Szlaku Słońca i Śniegu.
 
Podczas spotkania wicewojewoda lubelski wręczy w imieniu prezydenta RP Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, przyznany za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju regionalnego i za działalność na rzecz społeczności lokalnej oraz Srebrny Krzyż Zasługi przyznany za zasługi w działalności na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego.
 
Program:
 
godz. 17.00 Otwarcie Gali
 
● Występ Teatru Muzycznego
 
● Rozpoczęcie części oficjalnej
 
● Wystąpienie prezesa PTM Lublin
 
● Ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych
 
● Wystąpienie wicewojewody lubelskiego
 
godz. 18.00 Ceremonia wręczenia Kryształowych Cegieł
 
godz. 19.00 Prezentacja organizatora, patronów i współorganizatorów
 
● Wystąpienia okolicznościowe i odczytanie przesłanych listów gratulacyjnych
 
około godz. 19.30 Zakończenie uroczystości
 
 
***
 
Do Konkursu mogły być zgłaszane inwestycje z województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz z przygranicznych obwodów Ukrainy i Białorusi. Głównym celem Konkursu  jest pobudzanie aktywności ekonomicznej, gospodarczej i obywatelskiej regionów Europy Wschodniej poprzez promowanie i dokumentowanie działań w zakresie rozwoju regionalnej infrastruktury, budownictwa i architektury.

Organizatorzy: 

Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin
 
 
9.00
Briefing prasowy „Bezpieczne wakacje 2022"

Briefing prasowy „Bezpieczne wakacje 2022"

Data: 

piątek, 24 Czerwiec, 2022

Godzina: 

9.00

Miejsce: 

Nad Zalewem Zemborzyckim w rejonie posterunku Policji wodnej (parking dla uczestników i dziennikarzy dostępny przy restauracji Bosman)

Opis wydarzenia: 

 
24 czerwca o godz. 9.00 nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie odbędzie się briefing prasowy „Bezpieczne wakacje 2022". Podczas spotkania zostanie podjęta tematyka związana z bezpiecznym wypoczynkiem dzieci i młodzieży podczas wakacji.
 

W briefingu będą uczestniczyli:

 • wojewoda lubelski Lech Sprawka
 • komendant wojewódzki Policji w Lublinie nadinsp. Artur Bielecki
 • lubelski komendant wojewódzki PSP nadbryg. Grzegorz Alinowski
 • lubelski wojewódzki inspektor transportu drogowego Piotr Winiarski
 • zastępca lubelskiego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego w Lublinie Jolanta Dobrzańska
 • prezes zarządu Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Lublinie Robert Wawruch
 • przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Lublinie starszy wizytator Jerzy Surma
 • naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KW Policji w Lublinie mł. insp. Mariusz Szajwaj
 • przedstawiciel Wydziału Prewencji KW Policji w Lublinie kom. Michał Kot

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
 
 
13.00
Jubileusz 30-lecia Gminy Terespol

Jubileusz 30-lecia Gminy Terespol

Data: 

sobota, 25 Czerwiec, 2022

Godzina: 

13.00

Miejsce: 

Urząd Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, Kobylany

Opis wydarzenia: 

Wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk weźmie udział w uroczystej Sesji Rady Gminy Terespol, poświęconej obchodom Jubileuszu XXX - lecia Gminy Terespol, podczas której wręczy odznaczenia państwowe w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Srebrny Krzyż Zasługi został przyznany za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej. Medalami Złotymi i Brązowymi za Długoletnią Służbę zostaną uhonorowane osoby wzorowo, wyjątkowo sumiennie wykonujące obowiązki wynikające z pracy zawodowej.
 
Program:
 
13.00 Uroczysta sesja z okazji 30-lecia Gminy Terespol – Urząd Gminy Terespol , Pl. Ryszarda Kaczorowskiego 1, Kobylany
-          Otwarcie sesji , powitanie gości  - przewodniczący Rady Gminy Terespol Mieczysław Romaniuk
-          Wystąpienie wójta Gminy Terespol Krzysztofa Iwaniuka
-          Wręczenie medali i odznaczeń państwowych
-          Wręczenie Medalu Honorowego Zasłużonego dla Gminy Terespol
-          Wręczenie listów gratulacyjnych
-          Wręczenie nagród w konkursach gminnych.
-          Wystąpienia  gości
           Wystąpienie wicewojewody lubelskiego Roberta Gmitruczuka
          
16.00 XVII Festiwal „Kultura bez granic” – teren rekreacyjny przy kąpielisku w Kobylanach

Organizatorzy: 

Gmina Terespol
Gminne Centrum Kultury w Kobylanach
 
 
16:30
Obchody 65–lecia OSP w Uhninie

Obchody 65–lecia OSP w Uhninie

Data: 

sobota, 25 Czerwiec, 2022

Godzina: 

16:30

Miejsce: 

Remiza strażacka w Uhninie, Uhnin 40

Opis wydarzenia: 

Wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk weźmie udział w obchodach 65–lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Uhninie.
 
Program uroczystości:
 
16.30 Zbiórka przy remizie strażackiej w Uhninie
17.00 Msza św. w kaplicy w Uhninie
18.00 Otwarcie uroczystości
18.20 Wręczenie odznaczeń resortowych i wyróżnień
18.45 Wystąpienia okolicznościowe
Wystąpienie wicewojewody lubelskiego Roberta Gmitruczuka
19.00 Część artystyczna, koncert orkiestry strażackiej

Organizatorzy: 

Ochotnicza Straż Pożarna w Uhninie
 
 
10.30
78. rocznica bitwy partyzanckiej pod Osuchami

78. rocznica bitwy partyzanckiej pod Osuchami

Data: 

niedziela, 26 Czerwiec, 2022

Godzina: 

10.30

Miejsce: 

Cmentarz partyzancki w Osuchach, DW849 38

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Lech Sprawka weźmie udział w obchodach 78. rocznicy bitwy pod Osuchami, największej bitwy partyzanckiej w Polsce, podczas II wojny światowej. Narodowym patronatem rocznicowe uroczystości objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Wojewoda w imieniu Prezesa Rady Ministrów złoży wieniec pod Pomnikiem Pamięci Bohaterów Żołnierzy Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich poległych w obronie Ojczyzny. Podczas uroczystości wręczy nagrody finalistom XXIII Powiatowego Konkursu Wiedzy o AK i BCH na Ziemi Biłgorajskiej.
 
Bitwa pod Osuchami to punkt kulminacyjny przeciwpartyzanckiej operacji "Sturmwind II". W nocy i o wicie 25 czerwca 1944 r żołnierce Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich szturmowali niemieckie pozycje w Puszczy Solskiej. Główne starcie miało miejsce nad rzeczką Sopot, opodal wsi Osuchy. W wyniku walk i pacyfikacji zginęło około pól tysiąca osób, 250 z nich pochowanych jest na cmentarzu sytuowanym w pobliżu dawnego pola bitwy. Walki pod Osuchami uznawane są za największy w Polsce bój oddziałów leśnych AK i BCh podczas II wojny światowej.
 
Program uroczystości:
 
9.50 – Koncert patriotyczny – Chór „Harmonia” z GOK w Łukowej
10.00 – Rozpoczęcie uroczystości – ceremoniał wojskowy
Wprowadzenie kompanii honorowej i pocztów sztandarowych, złożenie meldunku.
10.10 – Powitanie zebranych gości – wójt Gminy Łukowa
10.30 – Uroczysta Msza św. za poległych w bitwie pod Osuchami
11.30 – Wystąpienia okolicznościowe
12.00 – Wręczenie nagród finalistom XXIII Powiatowego Konkursu Wiedzy o AK i BCH na Ziemi Biłgorajskiej
12.10 – Przejście na cmentarz, pod Pomnik Pamięci Bohaterów.
 
Uroczystości na cmentarzu:
           Uczczenie pamięci poległych chwilą ciszy.
           Wystąpienie okolicznościowe
            Pieśń ku pamięci poległych w bitwie
           Apel poległych i złożenie wieńców
Wojewoda złoży wieniec w imieniu Prezesa Rady Ministrów.
12.40 – Zakończenie uroczystości.

Organizatorzy: 

Marszałek Województwa Lubelskiego
Światowy Związek Żołnierzy AK Okręg Zamość
Ogólnopolski Związek Żołnierzy Batalionów Chłopskich
3. Zamojski Batalion Zmechanizowany
18 Pułk Przeciwlotniczy
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Józefów
Starosta Biłgorajski
Wójt Gminy Łukowa
Parafia pw. WNMP w Łukowej
 
 
10:30
Uroczystość poświęcenia sztandaru jednostki OSP Rataj oraz otwarcie zrewitalizowanego budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Rataju

Uroczystość poświęcenia sztandaru jednostki OSP Rataj oraz otwarcie zrewitalizowanego budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Rataju

Data: 

niedziela, 26 Czerwiec, 2022

Godzina: 

10:30

Miejsce: 

OSP Rataj; kościół pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Wólce Ratajskiej

Opis wydarzenia: 

Wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik weźmie udział w uroczystości  poświęcenia sztandaru jednostki OSP Rataj oraz otwarciu zrewitalizowanego budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Rataju.
 
Program:
 
godz. 10.30 Zbiórka uczestników uroczystości przy budynku OSP Rataj
 
godz. 11.00 Msza św. w kościele pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Wólce Ratajskiej
 
godz. 12.30 Oficjalne otwarcie uroczystości i przywitanie gości
 
● Składanie gwoździ do pucharu
 
● Ceremonia poświęcenia i przekazania sztandaru Jednostce OSP Rataj
 
● Wręczenie odznaczeń zasłużonym strażakom
 
Uchwałami  Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Województwa Lubelskiego przyznane zostały Złote, Srebrne i Brązowe Medale za Zasługi dla PożarnictwaiBrązowe Odznaki Za Zasługi dla Pożarnictwa Województwa Lubelskiego.Uchwałą  Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Janowie Lubelskim przyznane zostały Odznaki Wzorowy Strażak.
 
● Poświęcenie budynku oraz przecięcie wstęgi
 
● Wystąpienia okolicznościowe
 
Przewidziane jest wystąpienie wicewojewody lubelskiego
 
● Poczęstunek dla przybyłych gości i jednostek OSP
 
***
 
Budowa Centrum Aktywności Lokalnej w Rataju Ordynackim zrealizowana została w ramach projektu pn.: „Odnowić Godziszów – rewitalizacja szansą na sukces” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Obiekt posiada sale z częścią tarasową przeznaczone do imprez okolicznościowych i szkoleń, bibliotekę, sanitariaty, pomieszczenia socjalno-gospodarcze oraz zaplecze kuchenne, a także część przeznaczona dla OSP składająca się z sali wielofunkcyjnej, pomieszczenia garażowego i higieniczno-sanitarnego.

Organizatorzy: 

OSP w Rataju
Urząd Gminy Godziszów
 
27
28
29
30
1
2
3
 
10:30
Podpisanie umów na realizację zadań ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2022 r.

Podpisanie umów na realizację zadań ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2022 r.

Data: 

poniedziałek, 27 Czerwiec, 2022

Godzina: 

10:30

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, Sala Kolumnowa

Opis wydarzenia: 

W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbędzie się spotkanie, podczas którego zostaną podpisane umowy na realizację zadań do dofinasowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2022 r. Podczas spotkania samorządowcy odbiorą symboliczne czeki.
 
W spotkaniu będzie uczestniczył wojewoda lubelski Lech Sprawka.
 
Przewidziane jest wystąpienie wojewody.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
 
 
11:30
Uroczystość otwarcia nowych oddziałów szpitalnych dla seniorów w Łęcznej

Uroczystość otwarcia nowych oddziałów szpitalnych dla seniorów w Łęcznej

Data: 

poniedziałek, 27 Czerwiec, 2022

Godzina: 

11:30

Miejsce: 

Blok C SPZOZ w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52

Opis wydarzenia: 

 
Poczas uroczystości otwarcia nowych oddziałów szpitalnych dla seniorów w Łęcznej wojewodę lubelskiego Lecha Sprawkę będzie reprezentowała Agnieszka Kowalska-Głowiak dyrektor Wydziału Zdrowia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.
 
Program:
 
godz. 11.30 Msza św. w kościele św. Barbary w Łęcznej
 
godz. 12.45 Spotkanie przed Blokiem C w SPZOZ w Łęcznej
 
● Powitanie gości
 
● Wystąpienia okolicznościowe
 
Przewidziane jest wystąpienie wojewody lubelskiego
 
● Przecięcie wstęgi
 
● Poświęcenie nowego skrzydła szpitalnego
 
Zwiedzanie nowych oddziałów
 
Wojewoda będzie obecny od godz. 12.45.
 
***
 
Centrum senioralne o pow. użytkowej  ok. 3 tys. m²., ze 144 łóżkami powstało w nowo wybudowanej części szpitala w Łęcznej, w tzw. Bloku C.  W trzykondygnacyjny budynku działać będą oddziały dedykowane osobom starszym. Nowe oddziały zostały wyposażone w łóżka, szafki, materace zmiennociśnieniowe, taborety, ale także sprzęt medyczny – m.in. pompy żywieniowe, respiratory, usg z echem serca.

Organizatorzy: 

SP ZOZ w Łęcznej
 
 
12:00
Uroczystość wręczenia aktów nadania obywatelstwa polskiego

Uroczystość wręczenia aktów nadania obywatelstwa polskiego

Data: 

poniedziałek, 27 Czerwiec, 2022

Godzina: 

12:00

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, Sala Kolumnowa

Opis wydarzenia: 

W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbędzie się uroczystość wręczenia aktów nadania obywatelstwa polskiego. Obywatelstwo polskie nadał Prezydent RP. 
 
W spotkaniu będzie uczestniczył wojewoda lubelski Lech Sprawka. 
 
Akty nadania obywatelstwa zostaną wręczone 28 osobom (w tym 23 osobom dorosłym i 5 małoletnich dzieci). Osoby pochodzą z: Ukrainy, Izraela, Białorusi, Litwy, Bułgarii, USA i Boliwii. 

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
 
 
17.00
Uroczystość uhonorowania osób i instytucji czynnie zaangażowanych w walkę z pandemią wirusa SARS-CoV-2 w województwie lubelskim

Uroczystość uhonorowania osób i instytucji czynnie zaangażowanych w walkę z pandemią wirusa SARS-CoV-2 w województwie lubelskim

Data: 

wtorek, 28 Czerwiec, 2022

Godzina: 

17.00

Miejsce: 

Lublin, Zintegrowane Interdyscyplinarne Centrum Symulacji Medycznej (ul. Doktora Witolda Chodźki 4)

Opis wydarzenia: 

 
W Zintegrowanym Interdyscyplinarnym Centrum Symulacji Medycznej w Lublinie, z udziałem Głównego Inspektora Sanitarnego Krzysztofa Saczki i wojewody lubelskiego Lecha Sprawki, odbędzie się uroczystość uhonorowania osób i instytucji czynnie zaangażowanych w walkę z pandemią wirusa SARS-CoV-2 w województwie lubelskim.
 
Spotkanie zostanie podzielone na trzy bloki tematyczne: 

 • Wirus SARS-CoV-2 – wyzwanie XXI wieku, 
 • Od jednoimiennego do tymczasowego – lubelski system służby zdrowia w czasie pandemii,
 • Szczepienia przeciw COVID-19 

 
Uhonorowani zostaną m.in. dyrektorzy szpitali oraz organy prowadzące szpitali, przedstawiciele inspekcji sanitarnych, laboratoriów, stacji pogotowia ratunkowego, NFZ, służb mundurowych, a także konsultanci medyczni, przedstawiciele mediów i pracownicy Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. 
 

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
 
09:00
Wręczenie promes w ramach Ogólnopolskiego Programu finansowania służb ratowniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Wręczenie promes w ramach Ogólnopolskiego Programu finansowania służb ratowniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Data: 

środa, 29 Czerwiec, 2022

Godzina: 

09:00

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, Sala Kolumnowa

Opis wydarzenia: 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na podstawie rekomendacji lubelskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej dokonał rozstrzygnięcia naboru wniosków w ramach Programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, tzw. „Mały Strażak” na 2022 rok.
 
29 czerwca 2022 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbędzie się uroczystość wręczenia promes w ramach Programu. Dofinansowanie w formie dotacji udzielane będzie jednostkom OSP zlokalizowanym na terenie województwa lubelskiego.
 
W spotkaniu będą uczestniczyć wojewoda lubelski Lech Sprawka, lubelski komendant wojewódzki PSP nadbryg. Grzegorz Alinowski i prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie Grzegorz Grzywaczewski.
 
Spotkanie potrwa do około godz. 9.45.
 
Celem Programu jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek OSP w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu. 

Organizatorzy: 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
 
 
10.30
Uroczystości pogrzebowe ppor. Henryka Wieliczki ps. "Lufa"

Uroczystości pogrzebowe ppor. Henryka Wieliczki ps. "Lufa"

Data: 

środa, 29 Czerwiec, 2022

Godzina: 

10.30

Miejsce: 

Lublin, kościół garnizonowy (Al. Racławickie 20), cmentarz rzymskokatolicki przy ul. Lipowej (wjazd od ul. Białej)

Opis wydarzenia: 

 

W środę, 29 czerwca br. w Lublinie odbędą się uroczystości pogrzebowe ppor. Henryka Wieliczki ps. "Lufa", żołnierza zbrojnego antykomunistycznego podziemia niepodległościowego, którego szczątki zostały odnalezione w 2021 r. W ostatnim pożegnaniu Żołnierza Niezłomnego weźmie udział wojewoda lubelski Lech Sprawka.

 

Program:

godz. 10.30 – wprowadzenie trumny ze szczątkami Henryka Wieliczki do kościoła garnizonowego (Al. Racławickie 20)
godz. 11:00 – msza św. pogrzebowa
godz. 12:45 – przejazd konduktu pogrzebowego na cmentarz rzymskokatolicki przy ul. Lipowej (wjazd od strony ul. Białej)
godz. 13:30 – uroczystości pogrzebowe z asystą wojskową

 

Ppor. Henryk Wieliczko „Lufa”, s. Bolesława i Jadwigi z domu Grabowskiej, ur. 18 sierpnia 1926 roku w Wilnie. Od czerwca 1943 r. był żołnierzem AK w Obwodzie Postawskim. We wrześniu 1943 r. dołączył do oddziału kapitana Wincentego Mroczkowskiego „Zapory”, pozostałego po rozbitym przez partyzantkę sowiecką oddziale AK porucznika Antoniego Burzyńskiego „Kmicica”. Po utworzeniu jesienią 1943 5. Brygady Wileńskiej AK wstąpił w jej szeregi, uczestnicząc w najważniejszych bitwach: z Niemcami – 31 stycznia 1944 r. pod Worzianami, oraz z partyzantką sowiecką – 2 lutego 1944 r. pod Radziszunami. Po rozwiązaniu brygady 23 lipca 1944 r. pod Porzeczem na Grodzieńszczyźnie, usiłował przedostać się do Puszczy Augustowskiej, gdzie dowódca – major Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka” – wyznaczył koncentrację. Zatrzymany przez wojska sowieckie został przymusowo wcielony do ludowego Wojska Polskiego – do 6. batalionu zapasowego Wojska Polskiego w Dojlidach koło Białegostoku. Zdezerterował z niego w październiku 1944 r. i z powrotem dołączył do oddziału majora „Łupaszki”.

 

Jego bardzo duże doświadczenie bojowe sprawiło, iż wiosną 1945 r. w ramach odtwarzanej na Białostocczyźnie 5. Brygady Wileńskiej AK objął stanowisko zastępcy dowódcy 4. szwadronu, zyskując w toku walk pełne uznanie swoich przełożonych. Wyrazem tego był awans do stopnia wachmistrza, a później podporucznika czasu wojny, jak również wniosek z 15 sierpnia 1945 r. o odznaczenie Krzyżem Walecznych, złożony przez majora „Łupaszkę” z następującym uzasadnieniem: „W każdej akcji świeci przykładem odwagi i bohaterstwa żołnierzom”.

 

Po kolejnej demobilizacji brygady, we wrześniu 1945 r., kontynuował działalność w szeregach patroli dywersyjnych na Pomorzu. Z rozkazu „Łupaszki” ściągał zdemobilizowanych żołnierzy do miejsca formowania brygady w okolicach Sztumu. Był dowódcą pierwszego patrolu leśnego brygady w Borach Tucholskich. Od połowy kwietnia 1946 roku pełnił funkcję zastępcy dowódcy oddziału kadrowego w odtwarzanej na Pomorzu brygadzie, a od początku maja 1946 r. – dowódcy 4. kadrowego szwadronu 5. Brygady Wileńskiej AK. Jego akcje cechował dynamizm, umiejętność panowania nad rozwojem sytuacji oraz zdolność podejmowania błyskawicznych decyzji. Dowodzony przez niego pododdział był zdecydowanie najruchliwszą jednostką wileńską na Pomorzu. Jako jedyny przemierzył kilkakrotnie Warmię i Mazury, znacząc swój szlak bojowy sukcesami. Szwadron dotrwał do amnestii 1947 r., kiedy uległ samorozwiązaniu. Po demobilizacji pododdziału „Lufa” dołączył do działającej na Podlasiu 6. Brygady Wieleńskiej AK kpt. Władysława Łukasiuka „Młota”. Pozostawał oficerem bez przydziału w 3., a później 2. szwadronie. 

 

Urlopowany z powodu śmiertelnej choroby ojca, został aresztowany w czasie drogi powrotnej z Lublina do oddziału, na stacji kolejowej Siedlce 23 czerwca 1948 r., zadenuncjowany przez agenta UBP. Po przewiezieniu pod siedzibę Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego podjął próbę ucieczki, podczas której został postrzelony przez funkcjonariuszy MO. Został umieszczony w Szpitalu Powiatowym w Siedlcach, gdzie przeszedł operację. Przez trzy dni odmawiał składania zeznań, celem ochrony pozostających w lesie członków oddziału. 1 lipca 1948 r. został przekazany do dyspozycji WUBP w Lublinie i umieszczony w więzieniu na Zamku w Lublinie. Przeszedł bardzo intensywne śledztwo. 24 lutego 1949 r. został skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Lublinie w trybie doraźnym na karę śmierci. Wyrok wykonano 14 marca 1949 r. w więzieniu na Zamku w Lublinie.

 

8 listopada 2007 r. został pośmiertnie odznaczony przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Szczątki Henryka Wieliczki zostały odnalezione w kwietniu 2021 r. na Cmentarzu Rzymskokatolickim przy ul. Unickiej w Lublinie, w czasie prac prowadzonych przez zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN pod nadzorem prokuratora Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Lublinie. Informację o jego identyfikacji podano do publicznej wiadomości w dniu 24 września 2021 r. 

 

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Instytut Pamięci Narodowej oddział w Lublinie
 
 
12:00
Otwarcie i poświęcenie budynku Gminnej Izby Pamięci i budynku Klubu Seniora w Komarówce Podlaskiej

Otwarcie i poświęcenie budynku Gminnej Izby Pamięci i budynku Klubu Seniora w Komarówce Podlaskiej

Data: 

środa, 29 Czerwiec, 2022

Godzina: 

12:00

Miejsce: 

Komarówka Podlaska: Kościół Parafialny pw. NSPJ, ul. ks. Jana Rudnickiego 23; budynek Gminnej Izby Pamięci oraz Klub Seniora (przy kościele)

Opis wydarzenia: 

Wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk weźmie udział w uroczystości  otwarcia i poświęcenia budynku Gminnej Izby Pamięci i budynku Klubu Seniora w Komarówce Podlaskiej.
 
Program:
 
godz. 12.00 Msza św. celebrowana przez ks. biskupa Kazimierza Gurdę w kościele parafialnym pw. NSPJ w Komarówce Podlaskiej
 
godz. 13.30 Poświęcenie i zwiedzanie budynku Gminnej Izby Pamięci w Komarówce Podlaskiej
 
godz. 14.00 Poświęcenie budynku Klubu Seniora w Komarówce Podlaskiej
 
godz. 14.15 Powitanie gości, okolicznościowe przemówienia
 
Przewidziane jest wystąpienie wicewojewody lubelskiego
 
godz. 14.30 Poczęstunek w budynku Klubu Seniora

Organizatorzy: 

Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Komarówce Podlaskiej
Urząd Gminy Komarówka Podlaska
 
 
11.00
Uroczystość oddania do użytku budynku służb fitosanitarnych w DPG Dorohusk

Uroczystość oddania do użytku budynku służb fitosanitarnych w DPG Dorohusk

Data: 

czwartek, 30 Czerwiec, 2022

Godzina: 

11.00

Miejsce: 

Drogowe przejście graniczne Dorohusk - Jagodzin, współrzędne: 51.18083, 23.80273

Opis wydarzenia: 

 
W obszarze drogowego przejścia granicznego Dorohusk - Jagodzin zostanie przekazana do użytkowania infrastruktura wybudowana dla potrzeb służb fitosanitarnych.
 
W wydarzeniu zapowiedzieli swój udział:

 • główny inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych Andrzej Romaniuk
 • główny inspektor sanitarny Krzysztof Saczka
 • zastępca głównego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa Tadeusz Łączyński 
 • dyrektor departamentu organizacji i współpracy międzynarodowej Krajowej Administracji Skarbowej Wojciech Nasiłkowski
 • wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik
 • członek zarządu województwa lubelksiego Zdzisław Szwed
 • konsul generalny Ukrainy w Lublinie Artem Valah
 • komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej gen bryg. SG Jacek Szcząchor
 • dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Artur Krukowski
 • lekarze weterynarii, przedstawiciele państwowej inspekcji sanitarnej, służby celnej, obsługi przejść granicznych 

 
Program:
 

 • Powitanie gości
 • Prezentacja inwestycji
 • Wystąpienia okolicznościowe
 • Przecięcie wstęgi i poświęcenie obiektu
 • Zwiedzanie obiektu oraz prezentacja sprzętu wykorzystywanego na co dzień do pracy służb fitosanitarnych

 
 
W wyniku zrealizowanej inwestycji pn. "Budowa budynku służb fitosanitarnych wraz z układem zasilania gwarantowanego przejścia granicznego DPG Dorohusk", na drogowym przejściu granicznym w Dorohusku zafunkcjonuje infraktruktura upraszczająca i przyspieszająca procedury przeprawy, a jednocześnie wzmacniająca kontrolę i bezpieczeństwo fitosanitarne produktów przewożonych przez granicę państwową. Koszt poniesionych nakładów w tym zakresie to ok. 11,6 mln zł.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych w Chełmie