pon. wt. śr. czw. pt. sob. ndz.
27
28
29
30
1
2
3
 
 
 
 
 
10.00
Konferencja „Lubelskie zagłębiem energetycznym Polski?”

Konferencja „Lubelskie zagłębiem energetycznym Polski?”

Data: 

piątek, 1 Lipiec, 2022

Godzina: 

10.00

Miejsce: 

Lublin, Lubelskie Centrum Konferencyjne, ul. Artura Grottgera 2

Opis wydarzenia: 

Lubelskie zagłębiem energetycznym Polski? – to nazwa konferencji, która w piątek, 1 lipca odbędzie się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie. W jej trakcie uczestnicy konferencji: politycy, samorządowcy, przedstawiciele biznesu i nauki złożą podpisy pod Lubelską Rezolucją Energetyczną. Przewidywany jest udział Jacka Ozdoby, wiceministra klimatu i środowiska oraz Piotra Pyzika, podsekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych i jednocześnie pełnomocnika rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego. W konferencji będzie także uczestniczył wojewoda lubelski Lech Sprawka.
 
Województwo lubelskie to region w Polsce, który odczuł najbardziej skutki rosyjskiej agresji na Ukrainę (liczba uchodźców i spadek zainteresowania regionem przez inwestorów). Z drugiej jednak strony Lubelszczyzna ma ogromne możliwości rozwoju ze względu na zasoby naturalne, węgiel kamienny i gaz łupkowy, a także dogodne warunki do rozwoju OZE i możliwości współpracy w zakresie energetyki z Ukrainą. Dlatego uczestnicy konferencji chcą odpowiedzieć na pytanie, czy województwo lubelskie ma szanse stać się zapleczem energetycznym Polski i jak na rozwój polskiego rynku energii wpłynie przygraniczne położenie tego regionu?
 
Wojewoda będzie obecny na konferencji do ok. godz. 11.15.

Organizatorzy: 

Towarzystwo Mediów Lokalnych
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
 
 
11.00
Dzień Unii Lubelskiej

Dzień Unii Lubelskiej

Data: 

piątek, 1 Lipiec, 2022

Godzina: 

11.00

Miejsce: 

Lublin, Plac Litewski, Pomnik Unii Lubelskiej, Bazylika oo. Dominikanów pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika, ul. Złota 9

Opis wydarzenia: 

 
W tym roku przypada 453. rocznica zawarcia Unii Lubelskiej. Obchodzony 1 lipca w Lublinie Dzień Unii Lubelskiej, został ustanowiony w 2015 r. przez Radę Miasta Lublin. Starania w tej sprawie podjęły lubelskie towarzystwa kresowe: Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Lublinie, Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Lublinie, Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna Oddział w Lublinie, Towarzystwo Przyjaciół Krzemieńca i Ziemi Wołyńsko-Podolskiej w Lublinie.
 
Program:
 
godz. 11:00 - złożenie kwiatów pod Pomnikiem Unii Lubelskiej, a następnie wernisaż wystawy przedstawiającej życie codzienne, rozrywki, kulturę kuracjuszy, którzy podróżowali do uzdrowisk ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Wystawa została przygotowana przez Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczpospolitej oddział Muzeum Narodowego w Lublinie (Pałac Lubomirskich)
 
godz. 18.00 - msza św.  (Bazylika oo. Dominikanów pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika)
 
godz. 19.00 - koncert kameralny w wykonaniu muzyków z Młodzieżowej Akademickiej Orkiestry Symfonicznej "Słobożański” z Charkowa. W programie utwory z repertuaru R. Straussa, W. A. Mozarta , J. S. Bacha, B. M. Latoszynskiego, C. M. Webera, M. Skoryka. Słowo o muzyce z tłumaczeniem na polski język migowy (Bazylika oo. Dominikanów pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika, ul. Złota 9)
 
godz. 20.00 - impreza przewodnicko-edukacyjna "Na tropie początków Rzeczpospolitej Obojga Narodów", dedykowana Polsce, Litwie i Ukrainie (osoby niepełnoletnie z opiekunem). Trasa spaceru: start przy pomniku Unii Lubelskiej na Placu Litewskim – Brama Krakowska – wzgórze zamkowe – klasztor Dominikanów – „gdzie nas nogi zaprowadzą” …
 
godz. 20.00 - uzdrowiskowa potańcówka z Marianem Hemarem oraz pokaz mody lat 20. I 30. XX wieku w wykonaniu Zespołu Tańca Dawnego „Belriguardo” (Plac Litewski przed Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczpospolitej oddział Muzeum Narodowego w Lublinie)

Organizatorzy: 

Miasto Lublin
III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie, Fundacja „Via Jagiellonica”, Klasztor oo. Dominikanów w Lublinie, Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczpospolitej – oddział Muzeum Narodowego w Lublinie
 
 
 
12.00
Jubileusz 100-lecia powstania OSP Zakrzew

Jubileusz 100-lecia powstania OSP Zakrzew

Data: 

niedziela, 3 Lipiec, 2022

Godzina: 

12.00

Miejsce: 

Zakrzew; kościół pw. św. Jana Chrzciciela, Dom Strażaka w Zakrzewie

Opis wydarzenia: 

Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzewie świętuje jubileusz 100-lecia powstania. Podczas uroczystych obchodów wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik odsłoni tablicę pamiątkową. Przewidzine jest także wystąpienie okolicznościowe wicewojewody.
 
Spodziewany udział wicewojewody Gzika na uroczystości od godz. 12.00.
 
Program uroczystości:
 
11.30 Zbiórka pododdziałów.
11.45 Przemarsz do kościoła parafialnego.
12.00 Msza św. w intencji druhów-strażaków - kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Zakrzewie.
13.15 Przemarsz pododdziałów na plac przy Domu Strażaka.
13.30 Rozpoczęcie uroczystości:
         - przegląd pododdziałów, hymn państwowy, podniesienie flagi
         - powitanie uczestników uroczystości
         - rys historyczny jednostki OSP Zakrzew
         - wręczenie odznaczeń
         - odsłonięcie tablicy pamiątkowej
         - rozstrzygnięcie konkursu „Dniem i nocą strażacy spieszą z pomocą”
14.45 Przemówienie okolicznościowe wicewojewody Bolesława Gzika.

Organizatorzy: 

Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzewie
 
4
5
6
7
8
9
10
 
 
 
 
10:00
Otwarcie dróg powiatowych w Stoczku Łukowskim i Płudach

Otwarcie dróg powiatowych w Stoczku Łukowskim i Płudach

Data: 

czwartek, 7 Lipiec, 2022

Godzina: 

10:00

Miejsce: 

Targowisko miejskie przy ul. Kościelnej w Stoczku Łukowskim (Współrzędne: 51.966631975258174, 21.956918125850084); miejscowość Płudy, droga przy Zakładach Mięsnych Wierzejki (Współrzędne: 52.02767452680482, 22.546889021122144)

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Lech Sprawka weźmie udział w otwarciu dróg powiatowych w Stoczku Łukowskim i Płudach. Inwestycje zostały dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
 
Program:
 
godz. 10.00  Targowisko miejskie przy ul. Kościelnej w Stoczku Łukowskim
 
● Powitanie gości, krótki opis inwestycji
 
● Przemówienia okolicznościowe, m.in. wojewody lubelskiego
 
● Przecięcie wstęgi
 
● Poświęcenie inwestycji
 
● Krótka konferencja prasowa z uczestnikami otwarcia
 
Zostaną oddane do użytku drogi powiatowe:
 
● Nr 1300L odcinek Stara Prawda – Jamielne
● Nr 1301L odcinek Stoczek Łukowski – Jamielne
● Nr 1321L odcinek Jagodne – Nowa Prawda
 
W ramach przedsięwzięcia przebudowano łącznie prawie 10 km odcinków dróg powiatowych w zakresie poszerzenia jezdni, przebudowy chodników, ulepszenia poboczy gruntowych tłuczniem, poprawy równości podłużnej i poprzecznej nawierzchni oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 
godz. 13.00 Miejscowość Płudy, droga przy Zakładach Mięsnych Wierzejki
 
● Powitanie gości, krótki opis inwestycji
 
● Przemówienia okolicznościowe, m.in. wojewody lubelskiego
 
● Przecięcie wstęgi
 
● Poświęcenie inwestycji
 
● Czas dla mediów
 
Około godz. 14.00 zakończenie
 
Zostaną oddane do użytku drogi powiatowe:
 
● Nr 1315L odcinek Zaolszynie – Wierzejki
● Nr 1316L odcinek w obrębie Wierzejki
● Nr 1317L odcinek Jakusze – Wierzejki
 
W ramach przedsięwzięcia przebudowano łącznie ponad 14 km odcinków dróg powiatowych w zakresie poszerzenia jezdni, przebudowy istniejących i budowy nowych chodników, ulepszenia poboczy gruntowych tłuczniem, poprawy równości podłużnej i poprzecznej nawierzchni oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Organizatorzy: 

Starosta Łukowski
Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski
Wójt Gminy Stoczek Łukowski
Wójt Gminy Trzebieszów
 
 
09:00
Przysięga żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej

Przysięga żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej

Data: 

piątek, 8 Lipiec, 2022

Godzina: 

09:00

Miejsce: 

Kompleks Koszarowy 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej, ul. Zbigniewa Herberta 49

Opis wydarzenia: 

 
Wojewoda lubelski Lech Sprawka weźmie udział w spotkaniu, podczas którego żołnierze dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej złożą przysięgę wojskową.
 
Program:
 
godz. 9.00 Rozpoczęcie uroczystości:
 
● Złożenie meldunku o rozpoczęciu uroczystości
 
● Przegląd pododdziałów, powitanie żołnierzy i zaproszonych gości
 
● Podniesienie flagi państwowej, odśpiewanie hymnu państwowego
 
● Powitanie uczestników uroczystości
 
● Uroczysta przysięga wojskowa
 
● Udzielenie błogosławieństwa
 
● Przemówienia okolicznościowe:
 
•          dowódca 19 LBZ płk Rafał Miernik
•          wojewoda lubelski Lech Sprawka
•          odczytanie listu ministra obrony narodowej – przedstawiciel Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji
•          przedstawiciel żołnierzy składających przysięgę
 
● Wręczenie wyróżnień
 
● Pieśń Reprezentacyjna Wojska Polskiego
 
● Przegrupowanie pododdziałów i defilada
 
około godz. 10.00  Zakończenie uroczystości
 
***
 
Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa to jeden z elementów, który ma wzmacniać Wojsko Polskie. W myśl rozwiązań przyjętych w ustawie o obronie ojczyzny wprowadzenie nowego rodzaju służby ma pozwolić na zwiększenie liczebności armii i skutecznie prowadzić szkolenie rezerw. Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa składa się z dwóch etapów: 28-dniowego szkolenia podstawowego (w przypadku złożenia już przysięgi wojskowej - ten etap nie dotyczy) i trwającego do 11 miesięcy szkolenia specjalistycznego, połączonego z wykonywaniem obowiązków na stanowisku służbowym w jednostce wojskowej.

Organizatorzy: 

19 Lubelska Brygada Zmechanizowana
 
 
 
09:30
42. rocznica „Świdnickiego Lipca”

42. rocznica „Świdnickiego Lipca”

Data: 

niedziela, 10 Lipiec, 2022

Godzina: 

09:30

Miejsce: 

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Świdnik”, Aleja Lotników Polskich 1

Opis wydarzenia: 

 
Wojewoda lubelski Lech Sprawka weźmie udział w obchodach  42. rocznicy „Świdnickiego Lipca”.
 
Strajk w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik trwał od 8 do 11 lipca 1980 roku. Był to pierwszy z lipcowych protestów na Lubelszczyźnie. Zapoczątkował falę strajków określanych mianem Lubelskiego Lipca 1980. Protest pracowników WSK PZL-Świdnik kończyło pierwsze porozumienie między robotnikami a władzą, jakie zawarto w lecie 1980 roku.
 
Program:
 
godz. 9.30 Rozpoczęcie uroczystości
 
● Wprowadzenie sztandarów
● Odśpiewanie hymnu państwowego
● Powitanie gości i krótkie wprowadzenie
● Okolicznościowe przemówienia, m.in. wojewody lubelskiego Lecha Sprawki
 
godz. 9.50  Złożenie kwiatów pod pomnikiem „Świdnickiego Lipca”
 
godz. 10.10  Odprowadzenie sztandarów
 
godz. 10.15 Zdjęcie grupowe
 
około godz. 10.20 Zakończenie uroczystości
 
Uwaga! Wejście na teren zakładu wyłącznie za wcześniejszym zgłoszeniem. Za akredytację odpowiedzialny jest Pan Andrzej Kuchta - przewodniczący KM NSZZ "Solidarność" PZL Świdnik (tel. 783 633 017).
 
***
 
1 lipca 1980 r. władze PRL podniosły ceny niektórych artykułów mięsnych i wędlin. Wkrótce przez Polskę przetoczyła się fala strajków pracowniczych, których pierwszą odsłoną był Lubelski Lipiec. U progu lat osiemdziesiątych XX w. pogłębiał się kryzys gospodarczy PRL. By ratować sytuację, ekipa Edwarda Gierka wprowadziła podwyżkę „niektórych gatunków wędlin i mięsa” – o tyle dotkliwą, że 1 lipca 1980 r. wzrosły ceny tych produktów w bufetach i stołówkach zakładowych. W różnych częściach kraju szybko wybuchły spontaniczne strajki. Protestowały m.in. zakłady w Ursusie, Poznaniu i Mielcu. Domagano się niewiele: na ogół odwołania podwyżki lub podniesienia płac, poprawy zaopatrzenia itp. Chcąc jak najszybciej zgasić strajki, władze spełniały postulaty protestujących, co jednak skłaniało do buntu załogi kolejnych przedsiębiorstw. Strajki na Lubelszczyźnie, zapoczątkowane 8 lipca w Świdniku, a w następnych dniach podjęte także m.in. w Lublinie, były już masowe i lepiej zorganizowane. Powoływano komitety strajkowe, spisywano postulaty, prócz żądań ekonomicznych, pojawiały się polityczne. Podjęto nawet próbę utworzenia ponadzakładowego komitetu strajkowego. Według niepełnych, zaniżonych danych MSW PRL, strajki lipcowe objęły łącznie ok. 80 tys. osób w 177 zakładach pracy, w różnych częściach kraju. Władze długo starały się bagatelizować ten bunt społeczny. Lokalna prasa informowała co najwyżej o „przerwach w pracy”. 11 lipca w Świdniku doszło do podpisania porozumienia kończącego strajk – pierwszej wówczas pisemnej umowy między strajkującą załogą a władzą. Stopniowo także w innych miastach protestujący decydowali się na powrót do pracy. Fala strajkowa opadła, ale nie wygasła. 14 sierpnia rozpoczął się strajk w Stoczni Gdańskiej, a jeszcze w tym samym miesiącu, Polacy wywalczyli prawo do zakładania wolnych związków zawodowych. Był to ewenement w państwach zdominowanych przez Związek Sowiecki.

Organizatorzy: 

Zarząd Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ "Solidarność"
 
11
12
13
14
15
16
17
 
 
10:00
Wojewódzkie Obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

Wojewódzkie Obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

Data: 

wtorek, 12 Lipiec, 2022

Godzina: 

10:00

Miejsce: 

Pomnik Ofiar Pacyfikacji w Osówku (gmina Potok Wielki; powiat janowski)

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Lech Sprawka weźmie udział w  Wojewódzkich Obchodach Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej w Osówku (gmina Potok Wielki; powiat janowski).
 
Program:
 
godz. 10.00 Msza św. polowa w intencji pomordowanych i zmarłych w wyniku działań wojennych pod pomnikiem Ofiar Pacyfikacji w Osówku
 
godz. 11.15  Ceremoniał wojskowy
 
● Wprowadzenie kampanii honorowej, złożenie meldunku, odegranie hymnu państwowego
 
godz. 11.20 Wystąpienia okolicznościowe:
 
•          przedstawiciel Prezydenta RP
•          wojewoda lubelski  (wojewoda odczyta list prezesa Rady Ministrów)
•          przedstawiciel Ministerstwa Edukacji i Nauki
•          marszałek województwa lubelskiego
•          starosta lubelski
•          wójt gminy Potok Wielki
 
godz. 11.40 apel pamięci i salwa honorowa
 
godz. 11.45 złożenie kwiatów i zapalenie zniczy
 
Wojewoda złoży wieniec w imieniu premiera
 
godz. 11.55 apel pamięci i zapalenie zniczy przez harcerzy z terenu gminy Potok Wielki
 
godz. 12.00 odegranie melodii „Cisza”
 
Wojewoda będzie obecny od godz. 11.15
 
***
 
Obchodzony 12 lipca Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej został ustanowiony przez Sejm 29 września 2017 r. Dzień ten został ustanowiony w hołdzie mieszkańcom polskich wsi za ich patriotyczną postawę w czasie II wojny światowej: za pomoc udzielaną uciekinierom, osobom ukrywającym się przed prześladowaniami i wysiedlanym, walkę w oddziałach partyzanckich, za żywienie mieszkańców miast i żołnierzy podziemnego państwa polskiego oraz z szacunkiem dla ogromu ofiar poniesionych przez mieszkańców wsi – rozstrzeliwanych, wyrzucanych z domostw, pozbawianych dobytku, wywożonych do sowieckich łagrów i niemieckich obozów koncentracyjnych oraz na przymusowe roboty - napisano w ustawie ustanawiającej 12 lipca Dniem Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej.

Organizatorzy: 

Marszałek Województwa Lubelskiego
Wojewoda Lubelski
Starosta Janowski
Wójt Gminy Potok Wielki
 
 
17:00
Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej z udziałem Prezydenta RP

Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej z udziałem Prezydenta RP

Data: 

wtorek, 12 Lipiec, 2022

Godzina: 

17:00

Miejsce: 

Cmentarz wojenny w Sochach

Opis wydarzenia: 

12 lipca 2022 r. (wtorek) o godz. 17.00 we wsi Sochy (powiat zamojski, woj. lubelskie) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w uroczystości z okazji obchodów Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej (cmentarz wojenny w Sochach).
 
W wydarzeniu będzie uczestniczył wojewoda lubelski Lech Sprawka.
 
Planowane jest wystąpienie Prezydenta RP.
 
Wejście przedstawicieli mediów do sektora prasowego za okazaniem ważnej legitymacji prasowej i ważnego dokumentu tożsamości w godz. 16.00–16.30
 
Instalacja wozów transmisyjnych do godz. 15.00.
 
Informacji dotyczących obsługi prasowej udziela Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Promocji powiatu zamojskiego, Joanna Mazurek, tel. 605 821 623.
 
Informacji dotyczących udziału Prezydenta RP w wydarzeniu udziela Biuro Wydarzeń Krajowych Kancelarii Prezydenta RP, Aleksandra Wąsicka, tel.: 721 800 641.

Organizatorzy: 

Kancelaria Prezydenta RP
 
 
 
10:30
Wojewódzkie Obchody Święta Policji w Lublinie

Wojewódzkie Obchody Święta Policji w Lublinie

Data: 

czwartek, 14 Lipiec, 2022

Godzina: 

10:30

Miejsce: 

Lublin: Archikatedra Lubelska; Dziedziniec Zamku Lubelskiego, ul. Zamkowa 9

Opis wydarzenia: 

Wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik weźmie udział w Wojewódzkich Obchodach Święta Policji w Lublinie.
 
Program:
 
godz. 10.30 Msza św. w Archikatedrze Lubelskiej
 
godz. 12.00 Uroczysty apel (dziedziniec Zamku Lubelskiego):
 
● Wprowadzenie asysty honorowej z pocztami sztandarowymi
 
● Złożenie meldunku o rozpoczęciu uroczystości
 
● Podniesienie flagi państwowej na maszt, odegranie hymnu państwowego
 
● Powitanie gości przez komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie
 
● Wręczenie orderów, odznaczeń i aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne
 
● Wystąpienia okolicznościowe
 
Przewidziane jest wystąpienie wicewojewody lubelskiego
 
● Odprowadzenie policyjnej asysty honorowej
 
● Musztra paradna orkiestry
 
O godz. 13.30 na Placu Muzeum Narodowego w Lublinie będzie można obejrzeć prezentacje stoisk policyjnych
 
Patronat honorowy nad wydarzeniem objął komendant główny policji gen. insp. Jarosław Szymczyk.
 
Wicewojewoda lubelski będzie obecny od godz. 12.00.
 
***
 
Policja Państwowa została powołana ustawą Sejmu II Rzeczypospolitej z 24 lipca 1919 r. Na pamiątkę tego wydarzenia współczesna Policja obchodzi swoje święto właśnie 24 lipca.
 
Policja Państwowa jest organem wykonawczym władz państwowych i samorządowych i ma za zadanie ochronę bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego - stanowił art. 1 ustawy.
 
W 1939 r. korpus policyjny liczył około 30 tys. funkcjonariuszy. Na początku II Wojny Światowej, w czasie kampanii wrześniowej, zginęło prawie 2 tys. policjantów. Około 12 tys. funkcjonariuszy trafiło do sowieckiej niewoli. Prawie 6 tys. z nich, zamordowanych wiosną 1940 r., leży na Polskim Cmentarzu Wojennym  w Miednoje, największej na świecie policyjnej nekropolii, która została otwarta i poświęcona 2 września 2000 r.
 
17 grudnia 1939 r. w Generalnym Gubernatorstwie powołano Policję Polską (zwaną niekiedy granatową), podległą niemieckiej policji porządkowej.
 
Polskie Państwo Podziemne  tworzyło struktury policyjne przy Komendzie Głównej Armii Krajowej, a 1 sierpnia 1944 r., w dniu wybuchu Powstania Warszawskiego, polskie władze  rozwiązały formalnie Policję Państwową.
 
7 października 1944 r. dekretem Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego komunistyczne władze powołały Milicję Obywatelską, w której służbę pełniło na początku prawie 60 tys. funkcjonariuszy. W 1952 r. Polska zerwała wszelkie kontakty z Interpolem, który zakładała w 1923 r. jako jedno z 20 państw.
 
6 kwietnia 1990 r., po transformacji ustrojowej, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej powołał Policję. Formacja wróciła do przedwojennych korzeni i weszła do struktur międzynarodowych. 27 września 1990 r. Polska została ponownie członkiem Interpolu, a 23 grudnia 1991 r. wstąpiła do International Police Association (IPA).

Organizatorzy: 

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
 
 
11.45
Inwestycje infrastrukturalne CPK - korzyści dla województwa lubelskiego - briefing prasowy

Inwestycje infrastrukturalne CPK - korzyści dla województwa lubelskiego - briefing prasowy

Data: 

czwartek, 14 Lipiec, 2022

Godzina: 

11.45

Miejsce: 

Lublin, Dworzec Główny PKP, peron 1a

Opis wydarzenia: 

 
"Inwestycje infrastrukturalne Centralnego Portu Komunkacyjnego - korzyści dla województwa lubelskiego" - to temat briefingu prasowego, jaki odbędzie się na Dworcu Głównym PKP w Lublinie.
 
W briefingu wezmą udział:
 

  • sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej Pan Marcin Horała,
  • poseł na Sejm RP, minister edukacji i nauki Pan Przemysław Czarnek,
  • wojewoda lubelski Pan Lech Sprawka.

 
Briefing planowany jest do godz. 12.00. 
 
Na pytania dziennikarzy dotyczące inwestycji infrastrukturalnych CPK będą odpowiadać eksperci odpowiedzialni za realizację zadania w województwie lubelskim, po zakończeniu briefingu.
 
Uwaga!
Briefing odbędzie się bez nagłośnienia. Prosimy wszystkie redakcje o dysponowanie podczas briefingu mikrofonami na statywach. Nie będzie możliwości nagrywania z bliskiej, bezpośredniej odległości.
 
***
 
Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3.000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie.
 

W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. Inwestycja powinna umożliwić stworzenie ponad 150 tys. nowych miejsc pracy.
 

W rejonie CPK powstanie Airport City, w skład którego wejdą m.in. obiekty targowo- kongresowe, konferencyjne i biurowe. CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa, zaliczając się do spółek strategicznych z punktu widzenia interesów kraju.
 

Organizatorzy: 

Ministerstwo Infrastruktury
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
 
 
15.30
Rozstrzygnięcie naboru wniosków o wsparcie dla gmin popegeerowskich - konferencja prasowa

Rozstrzygnięcie naboru wniosków o wsparcie dla gmin popegeerowskich - konferencja prasowa

Data: 

czwartek, 14 Lipiec, 2022

Godzina: 

15.30

Miejsce: 

Lublin, Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, Sala Kolumnowa

Opis wydarzenia: 

 
W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbędzie się konferencja prasowa wojewody lubelskiego Pana Lecha Sprawki, podczas której zostaną ogłoszone wyniki rozstrzygnięcia II naboru wniosków dla gmin popegeerowskich z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
 
***
 
Wsparcie gmin popegeerowskich z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na sfinansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w gminach, w których funkcjonowały niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, w wysokości od 50 tys. zł do 5 mln zł.
 
W sytuacji gdy wiele gmin popegeerowskich, wskutek wieloletnich zaniedbań tych obszarów, ale także odczuwalnego dla mieszkańców - będącego skutkiem epidemii COVID-19 - spadku produktu krajowego brutto, doświadczyło zagrożenia niewykonania planów inwestycyjnych, przekazanie tych środków będzie realnym wsparciem gmin, na terenie których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. A co za tym idzie, także mieszkańców tych terenów, którzy będą mieli możliwość korzystania na co dzień ze sfinansowanych w ten sposób inwestycji.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
 
 
10:00
Uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

Uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

Data: 

piątek, 15 Lipiec, 2022

Godzina: 

10:00

Miejsce: 

Urząd Stanu Cywilnego w Chełmie, ul. Pocztowa 50

Opis wydarzenia: 

 
Wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik weźmie udział w spotkaniu, podczas którego wręczone zostaną Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
 
Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w związku małżeńskim.
 
Program:
 
godz. 10.00 Początek uroczystości
 
● powitanie przybyłych par i odczytanie podstawy prawnej przyznania Medali
 
● okolicznościowe przemówienia
 
● wręczenie medali oraz pamiątkowych tabliczek
 
● pamiątkowe zdjęcia
 
● zakończenie uroczystości
 
Uwaga! Wręczenie będzie się odbywać  w dwóch turach - o godzinie 10.00 medale zostaną wręczone sześciu parom, natomiast o godzinie 10.30 pięciu parom.

Organizatorzy: 

Urząd Miasta Chełm
 
 
11:00
Oficjalny odbiór zrealizowanej inwestycji pn.: „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w gminie Dzwola”

Oficjalny odbiór zrealizowanej inwestycji pn.: „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w gminie Dzwola”

Data: 

piątek, 15 Lipiec, 2022

Godzina: 

11:00

Miejsce: 

Urząd Gminy Dzwola; Zespół Szkół w Dzwoli im. Bohaterów Września 1939; Zespół Szkół w Kocudzy

Opis wydarzenia: 

Wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik weźmie udział w  spotkaniu, podczas którego nastąpi oficjalny odbiór zrealizowanej inwestycji pn.: „ Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w gminie Dzwola".
 
Zadanie polegało na wykonaniu następujących prac:
 
1) w Zespole Szkół w Dzwoli: poprawa efektywności pracy kotłowni, wymiana instalacji c.o., wymiana zasobnika c.w., wdrożenie systemu pomiaru, monitoringu i zarządzania wykorzystaniem energii w budynku, docieplenie ścian, docieplenie podłogi na gruncie, wymiana okien i drzwi oraz instalacja oświetleniowa;
 
2) w Zespole Szkół w Kocudzy: poprawa efektywności pracy kotłowni, montaż kurtyny z destyfikatorem, wymiana instalacji c.o., wdrożenie systemu pomiaru, monitoringu i zarządzania wykorzystaniem energii w budynku, docieplenie stropu i poddasza, docieplenie stropodachu na sali gimnastycznej, docieplenie ścian, wymiana okien i drzwi, wymiana pokrycia nad zapleczem sali gimnastycznej, instalacja oświetleniowa oraz instalacja fotowoltaiczna.
 
Program:
 
godz. 11.00 Zbiórka uczestników spotkania w budynku Urzędu Gminy Dzwola
 
● Przejście do budynku Zespołu Szkół w Dzwoli
 
● Przejazd do budynku Zespołu Szkół w Kocudzy
 
Podczas spotkań przewidziane są przemówienia okolicznościowe wicewojewody.
 
 
***
 
Koszt inwestycji: 3 034 060, 00 zł.
Dofinansowanie z RPO WL na lata 2014-2020 w kwocie 2 164 618, 31 zł.
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 549 384, 00 zł.

Organizatorzy: 

Gmina Dzwola
 
 
10:00
Spotkanie związane z otwarciem Mobilnej Strefy Zdrowia projektu „Zdrowe Życie” w Biłgoraju

Spotkanie związane z otwarciem Mobilnej Strefy Zdrowia projektu „Zdrowe Życie” w Biłgoraju

Data: 

sobota, 16 Lipiec, 2022

Godzina: 

10:00

Miejsce: 

Biłgoraj, plac przy Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących, ul. Cegielniana 24

Opis wydarzenia: 

 
W Biłgoraju odbędzie się spotkanie związane z otwarciem Mobilnej Strefy Zdrowia projektu „Zdrowe Życie” z udziałem m.in. ministra Piotra Ćwika, zastępcy szefa Kancelarii Prezydenta RP i wicewojewody lubelskiego Bolesława Gzika. Na godz. 11.00 zaplanowany jest briefing prasowy.
 
Projekt „Zdrowe Życie” to pierwszy, ogólnopolski projekt poświęcony profilaktyce zdrowotnej, przygotowany przy współpracy Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz grupy PZU - pod patronatem honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Małżonki Prezydenta Agaty Kornhauser-Dudy. „Zdrowe Życie” to projekt, którego calem nadrzędnym jest przekonanie Polaków do regularnych badań. Z raportu GUS wynika, że badania profilaktyczne wykonuje mniej niż połowa Polaków. Z badań przesiewowych korzysta zaledwie ok. 30 proc. W wybrane weekendy latem i jesienią w wytypowanych miastach w Polsce będzie można bezpłatnie zrobić specjalistyczne badania – zmierzyć poziom cukru, ciśnienie krwi, wykonać mammografię, USG płuc, spirometrię, EKG czy skorzystać z innych usług Organizatorów. Wydarzenia te są częścią zaplanowanego na 12 miesięcy projektu, w ramach którego podejmowane będą inicjatywy kierowane zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci.
 
Mobilna Strefa Zdrowia będzie obecna w Biłgoraju w dniach 16 – 17 lipca br., w godzinach od 10.00 do 19.00 na placu przy Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących, przy ul. Cegielnianej 24.
 
Będzie można wykonać następujące badania: pomiar: glukozy, cholesterolu, ciśnienia krwi, natlenienia krwi + konsultacja internistyczna, badanie spirometrii + konsultacja pulmonologiczna, badanie EKG, badanie USG płuc + konsultacja radiologa, konsultacje dietetyczne, konsultacje dermatologiczne, mammografia (badania dla pań w wieku 50-69 lat), prelekcje promujące honorowe oddawanie krwi (NCK), profilaktyka uzależnień, zajęcia dydaktyczne z alko i narkogoglami (GIS) oraz "Bezpieczna żywność" - porady specjalistów na temat przechowywania żywności (GIS), analiza składu ciała wraz z poradą dietetyczną (NIZP PZH-PIB), wystawianie kart EKUZ, potwierdzanie profilu zaufanego, informacje o programach profilaktycznych, porady żywieniowe, porady farmaceutyczne (NIA).

Organizatorzy: 

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 
 
18:00
Obchody 42. rocznicy Strajku Lubelskich Kolejarzy w 1980 r.

Obchody 42. rocznicy Strajku Lubelskich Kolejarzy w 1980 r.

Data: 

sobota, 16 Lipiec, 2022

Godzina: 

18:00

Miejsce: 

Szczegóły poniżej

Opis wydarzenia: 

 
Wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik weźmie udział w obchodach  42. rocznicy Strajku Lubelskich Kolejarzy w 1980 r.
 
Obchody odbędą się w Lublinie 16 i 17 lipca br.
 
 
Program uroczystości 16 lipca (sobota), godz. 18.00:
 
godz. 18.00 msza św. w kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie, ul. Kunickiego 128
 
● przemarsz na teren byłej Lokomotywowni Lublin
 
● przemówienia okolicznościowe (m.in. wicewojewody lubelskiego)
 
● złożenie kwiatów pod pomnikiem Doli Kolejarskiej (50 m na północny-wschód od lubelskiej lokomotywowni; m.in. przez wicewojewodę lubelskiego)
 
● poczęstunek dla uczestników uroczystości
 
 
Program uroczystości 17 lipca (niedziela), godz. 9.30:
 
godz. 9.30 zbiórka uczestników na Placu im. Grażyny Chrostowskiej (Władysława Kunickiego 28A) i przemarsz na teren byłej Lokomotywowni Lublin
 
godz. 10.00 msza św. (teren byłej Lokomotywowni Lublin)
 
● odczytanie listu premiera przez wicewojewodę lubelskiego,  okolicznościowe przemówienia
 
godz. 12.00 wręczenie odznaczeń
 
godz. 12.30 Złożenie kwiatów pod pomnikiem Doli Kolejarskiej (m.in. przez wicewojewodę lubelskiego)
 
godz. 13.00 Poczęstunek dla uczestników uroczystości (teren byłej Lokomotywowni Lublin)

Organizatorzy: 

Komitet Organizacyjny Organizacji Zakładowych NSZZ „Solidarność” Lubelskich kolejowych zakładów pracy
NSZZ Solidarność
Krajowa Sekcja Kolejarzy
 
 
18
19
20
21
22
23
24
 
 
 
10:00
IX Piknik Integracyjny „Razem raźniej” w Anielinie

IX Piknik Integracyjny „Razem raźniej” w Anielinie

Data: 

środa, 20 Lipiec, 2022

Godzina: 

10:00

Miejsce: 

Teren Środowiskowego Domu Samopomocy w Anielinie, Kożuchówka 71

Opis wydarzenia: 

Na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Anielinie (gmina Krzywda; powiat łukowski) odbędzie się Piknik Integracyjny „Razem raźniej”. W wydarzeniu weźmie udział wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik.
 
Organizowane przedsięwzięcie ma na celu kształtowanie pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnościami oraz ich integrację społeczną. W imprezie wezmą udział podopieczni ŚDS wraz z rodzinami oraz osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.
 
Program:
 
godz. 10.00 Rozpoczęcie uroczystości
 
● okolicznościowe wystąpienia
 
Przewidziane jest wystąpienie wicewojewody lubelskiego
 
 ● występ grupy teatralnej „Anielinki”
 
● prelekcja na temat szkodliwości picia alkoholu
 
● konkurs na przygotowanie owocowego, zdrowego koktajlu
 
● ćwiczenia strażackie w wykonaniu OSP Krzywda
 
● poczęstunek, zabawa taneczna
 
● gry, zabawy, konkursy
 
Spotkanie potrwa do godz. 15.00
 
 ***
 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Anielinie utworzony został w grudniu 2013 r. Siedzibą Ośrodka jest budynek po byłej szkole podstawowej w Anielinie, który został zmodernizowany i przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Celem Ośrodka jest zwiększenie zaradności i samodzielności życiowej i integracja ze społecznością lokalną.

Organizatorzy: 

Urząd Gminy Krzywda
Środowiskowy Dom Samopomocy w Anielinie
 
 
 
08:30
Obchody 78. rocznicy likwidacji niemieckiego więzienia na Zamku w Lublinie

Obchody 78. rocznicy likwidacji niemieckiego więzienia na Zamku w Lublinie

Data: 

piątek, 22 Lipiec, 2022

Godzina: 

08:30

Miejsce: 

Lublin: Cmentarz przy ul. Lipowej; Kaplica Trójcy Świętej na Zamku; Mauzoleum w Wieży Zamkowej

Opis wydarzenia: 

Wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk weźmie udział w obchodach 78. rocznicy likwidacji niemieckiego więzienia na Zamku w Lublinie.
 
Program:
 
godz. 8.30 złożenie kwiatów na mogile ofiar egzekucji z 22 lipca 1944 r. na cmentarzu przy ul. Lipowej
 
godz. 9.30 msza św. w intencji więźniów w Kaplicy Trójcy Św. na Zamku
 
godz. 10.30 złożenie kwiatów w Mauzoleum w Wieży Zamkowej
 
 
***
 
 
22 lipca 1944 r. Niemcy przeprowadzili ostatnią i największą egzekucję na więźniach Zamku. W ciągu dwóch godzin zamordowano ponad 300 osób. Masakra więźniów została wstrzymana z chwilą otrzymania przez władze więzienne polecenia o natychmiastowym opuszczeniu Lublina. Gestapowcy opuścili Zamek. Po ucieczce Niemców strażnicy polscy otworzyli cele i więzienie opuściło około 1000 osadzonych. Mieszkańcy weszli na Zamek poszukując swoich bliskich i udzielając pomocy rannym.

Organizatorzy: 

Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem”
Oddział Muzeum Narodowego w Lublinie
Klasztor Ojców Dominikanów w Lublinie
 
 
13:00
Obchody Powiatowego Święta Policji w Parczewie

Obchody Powiatowego Święta Policji w Parczewie

Data: 

piątek, 22 Lipiec, 2022

Godzina: 

13:00

Miejsce: 

Parczew: Kościół Opatrzności Bożej, plac przy budynku Komendy Powiatowej Policji

Opis wydarzenia: 

Wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk weźmie udział w obchodach Powiatowego Święta Policji w Parczewie.
 
 
Program:
 
godz. 13.00  msza św. w kościele Opatrzności Bożej w Parczewie
 
godz. 14.00 przemarsz ulicami Parczewa na plac przy budynku Komendy Powiatowej Policji w Parczewie
 
godz. 14.15 rozpoczęcie obchodów:
 
● wprowadzenie asysty honorowej z pocztem sztandarowym na miejsce uroczystego apelu
 
● złożenie meldunku przez dowódcę uroczystości
 
● podniesienie flagi państwowej na maszt, odegranie hymnu państwowego
 
● powitanie gości przez komendanta KPP w Parczewie
 
 ● wręczenie aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne
 
● okolicznościowe przemówienia
 
Przewidziane jest wystąpienie wicewojewody lubelskiego
 
● odprowadzenie pocztu sztandarowego
 
● złożenie meldunku o zakończeniu uroczystego apelu
 
 
Wicewojewoda będzie obecny od godz. 14.15.

Organizatorzy: 

Komenda Powiatowa Policji w Parczewie
 
 
13:30
Obchody 78. rocznicy likwidacji niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady na Majdanku

Obchody 78. rocznicy likwidacji niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady na Majdanku

Data: 

piątek, 22 Lipiec, 2022

Godzina: 

13:30

Miejsce: 

Pomnik-Mauzoleum na Majdanku

Opis wydarzenia: 

22 lipca mija 78 lat od likwidacji niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady na Majdanku. Od października 1941 r. do 22 lipca 1944 r. przez jego bramy przeszło ok. 130 000 więźniów wielu narodowości, a około 78 000 straciło w obozie życie.
 
W ramach obchodów wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik złoży kwiaty i zapali znicz pod Pomnikiem-Mauzoleum, wspólnie z byłymi więźniami (godz. 13.30).
 
Pomnik Walki i Męczeństwa upamiętniający ofiary obozu powstał w 1969 r. według projektu artysty rzeźbiarza Wiktora Tołkina i inżyniera Janusza Dembka. Mauzoleum zostało usytuowane na osi Drogi Hołdu i Pamięci biegnącej od Pomnika-Bramy wzdłuż pól więźniarskich do krematorium. Nadano mu kształt prasłowiańskiej urny, w której złożono prochy więźniów Majdanka. Na fryzie kopuły widnieje napis „Los nasz dla was przestrogą”, który pochodzi z wiersza Franciszka Fenikowskiego „Requiem".
 
***
 
W związku z szybko postępującą ofensywą wojsk radzieckich wiosną 1944 r. zaczęto przygotowywać obóz do likwidacji. W marcu 1944 r. Inspektorat Obozów Koncentracyjnych zarządził ewakuację KL Lublin. Od kwietnia więźniów wywożono do obozów w Natzweiler, Gross–Rosen, Auschwitz, Płaszowie, Ravensbrűck i Mauthausen. Szacuje się, że dziesięcioma transportami wysłano 12–15 tysięcy osób. Do ostatnich chwil funkcjonowania Majdanka trwało zacieranie śladów zbrodni: rozbiórka baraków, palenie zwłok i dokumentów z kancelarii obozu. Ostateczna likwidacja obozu nastąpiła 22 lipca 1944 r. Więźniów wyprowadzono z Lublina w pieszej kolumnie liczącej 800 osób z Majdanka i około 200 z obozu pracy przy ul. Lipowej. Dopiero w Ćmielowie więźniowie zostali załadowani do pociągu i przewiezieni do KL Auschwitz. Osoby, które nie wytrzymały tempa marszu były rozstrzeliwane na miejscu. Kilkudziesięciu osobom udało się zbiec podczas tego transportu. Do KL Auschwitz dotarło 840 osób. Na terenie Majdanka pozostawiono niezdolnych do marszu radzieckich inwalidów wojennych oraz chłopów z południowej Lubelszczyzny.

Organizatorzy: 

Państwowe Muzeum na Majdanku
 
 
 
10:30
42. rocznica Lubelskiego Lipca 1980 r.

42. rocznica Lubelskiego Lipca 1980 r.

Data: 

niedziela, 24 Lipiec, 2022

Godzina: 

10:30

Miejsce: 

Lublin: Krzyż Wdzięczności, Droga Męczenników Majdanka 14; Archikatedra Lubelska; Aula Caritas Lublin, ul. Wyszyńskiego 2

Opis wydarzenia: 

 
W Lublinie odbędzie się uroczystość z okazji 42. rocznicy Lubelskiego Lipca 1980 r. W spotkaniu udział wezmą wicewojewodowie Robert Gmitruczuk i Bolesław Gzik.
 
Program:
 
godz. 10.30  złożenie kwiatów pod Krzyżem Wdzięczności, Droga Męczenników Majdanka 14
 
Pomnik upamiętnia strajk na terenie Lubelskich Zakładów Naprawy Samochodów w VII 1980. Ma formę robotnika z rozpostartymi ku górze ramionami, z obu nadgarstków zwisają rozerwane łańcuchy kajdan. Nad robotnikiem znajduje się 10-metrowy drewniany krzyż.
 
godz. 11.30 msza św. w Archikatedrze Lubelskiej, ul. Królewska 10
 
godz. 13.00 spotkanie okolicznościowe w auli Caritas Archidiecezji Lubelskiej, ul. Wyszyńskiego 2
 
Podczas spotkania wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk wręczy w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy odznaczenia państwowe osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu.
 
Przewidziane jest okolicznościowe przemówienie wicewojewody.

Organizatorzy: 

NSZZ Solidarność Region Środkowo-Wschodni
 
25
26
27
28
29
30
31
 
 
08:45
Konferencja prasowa i podpisanie umowy na realizację drogi ekspresowej S19 na odcinku Radzyń Podlaski-Międzyrzec Podlaski

Konferencja prasowa i podpisanie umowy na realizację drogi ekspresowej S19 na odcinku Radzyń Podlaski-Międzyrzec Podlaski

Data: 

wtorek, 26 Lipiec, 2022

Godzina: 

08:45

Miejsce: 

Radzyń Podlaski, przy obwodnicy https://goo.gl/maps/7ukyiLZEUDJNT8AC6

Opis wydarzenia: 

Z udziałem wiceministra infrastruktury Rafała Webera i wicewojewody lubelskiego Roberta Gmitruczuka odbędzie się konferencja prasowa i podpisanie umowy na realizację drogi ekspresowej S19 na odcinku Radzyń Podlaski-Międzyrzec Podlaski.
 
Umowa na zaprojektowanie i wybudowanie 22 km drogi ekspresowej S19 od Międzyrzeca Podlaskiego do Radzynia Podlaskiego rozpocznie realizację kolejnego odcinka trasy Via Carpatia w województwie lubelskim.
 
Odcinek Międzyrzec Podlaski - Radzyń Podlaski liczyć będzie ok. 22,3 km. Na początkowym fragmencie, o długości około 3 km, nowa dwujezdniowa trasa przebiegać będzie w śladzie obecnej drogi krajowej nr 19. Następnie poprowadzona zostanie nowym korytarzem i od zachodniej strony ominie Kąkolewnicę. W ramach inwestycji planowane są dwa węzły drogowe (Kąkolewnica - w okolicach miejscowości Grabowiec oraz Radzyń Podlaski Północ). Ponadto, wybudowane zostaną: cztery mosty, jedenaście wiaduktów, sześć przejść dla zwierząt dużych i średnich, dziewięć przepustów z funkcją przejść dla zwierząt małych oraz drogi dojazdowe i lokalne.

Organizatorzy: 

Ministerstwo Infrastruktury
 
 
10:30
Apel z okazji 30-lecia Państwowej Straży Pożarnej

Apel z okazji 30-lecia Państwowej Straży Pożarnej

Data: 

wtorek, 26 Lipiec, 2022

Godzina: 

10:30

Miejsce: 

Plac Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie, ul. Strażacka 7

Opis wydarzenia: 

 
Wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik weźmie udział w uroczystym apelu z okazji 30-lecia Państwowej Straży Pożarnej.
 
Program:
 
godz. 10.30 rozpoczęcie apelu:
 
● złożenie meldunku o rozpoczęciu uroczystości 
 
● podniesienie flagi państwowej
 
● powitanie gości
 
● ceremonia wręczenia odznaczeń, medali i dyplomów
 
Wręczone zostaną m.in. Medale za Długoletnią Służbę, Odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” i Odznaki Honorowe „Za zasługi dla ochrony zdrowia”
 
● okolicznościowe przemówienia
 
Przewidziane jest wystąpienie wicewojewody lubelskiego
 
około godz. 11.30 zakończenie apelu

Organizatorzy: 

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
 
 
11:00
Briefing prasowy dot. naboru wniosków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2023 rok na zadania powiatowe i zadania gminne

Briefing prasowy dot. naboru wniosków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2023 rok na zadania powiatowe i zadania gminne

Data: 

środa, 27 Lipiec, 2022

Godzina: 

11:00

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, Sala Kolumnowa

Opis wydarzenia: 

27 lipca 2022 r., w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, o godz. 11.00, odbędzie się briefing prasowy wicewojewody lubelskiego Roberta Gmitruczuka dotyczący naboru wniosków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2023 rok  na zadania powiatowe i zadania gminne.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
 
 
12:00
Briefing prasowy ministra zdrowia w Puławach

Briefing prasowy ministra zdrowia w Puławach

Data: 

czwartek, 28 Lipiec, 2022

Godzina: 

12:00

Miejsce: 

Przed Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Puławach, przy ul. Józefa Bema 1 - główne wejście do budynku (budynek A)

Opis wydarzenia: 

W czwartek, 28 lipca 2022 r. o godzinie 12.00, przed Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Puławach, przy ul. Józefa Bema 1 - główne wejście do budynku (budynek A) odbędzie się briefing prasowy ministra zdrowia dra Adama Niedzielskiego.
 
 Briefing poświęcony będzie bieżącej sytuacji epidemicznej oraz dofinansowaniu i doposażeniu szpitalnych oddziałów zakaźnych w całym kraju.
 
W spotkaniu z mediami obok ministra zdrowia udział wezmą wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk oraz dyrekcja SPZOZ Puławy.

Organizatorzy: 

Ministerstwo Zdrowia
 
 
11:30
Spotkanie dotyczące zasad realizacji programu Ciepłe Mieszkanie i Czyste Powietrze+

Spotkanie dotyczące zasad realizacji programu Ciepłe Mieszkanie i Czyste Powietrze+

Data: 

piątek, 29 Lipiec, 2022

Godzina: 

11:30

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, Sala Kolumnowa

Opis wydarzenia: 

W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkiem w Lublinie odbędzie się spotkanie z prezesem zarządu NFOŚiGW w Warszawie Przemysławem Ligenzą i prezesem zarządu WFOŚiGW w Lublinie Grzegorzem Grzywaczewskim dotyczące zasad realizacji programu Ciepłe Mieszkanie i Czyste Powietrze+.
 
Obecny będzie również wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk.  

Organizatorzy: 

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie