Październik 2022

pon. wt. śr. czw. pt. sob. ndz.
26
27
28
29
30
1
2
 
 
 
 
 
 
11.00
Poświęcenie nowego sztandaru NSZZ "Solidarność" Oddział Zamość

Poświęcenie nowego sztandaru NSZZ "Solidarność" Oddział Zamość

Data: 

sobota, 1 Październik, 2022

Godzina: 

11.00

Miejsce: 

Zamość, kościół pw. Zwiastowania NMP, ul. Staszica 1; sala konferencyjna Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP, ul. Kilińskiego 86A

Opis wydarzenia: 

 
W Zamościu odbędzie się uroczystość poświęcenia nowego sztandaru NSZZ "Solidarność" Oddział Zamość.
 
W wydarzeniu planowany jest udział wicewojewody lubelskiego Bolesława Gzika, który w imieniu szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka, wręczy Medale „Pro Patria” osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu w dowód uznania szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny.
 
 
Program:
 
godz. 11.00 - msza św. 
godz. 12.30 - uroczysta gala:

 • rozpoczęcie 
 • wbijanie gwoździ sponsorskich
 • wręczenie odznaczeń byłym pracownicom Szpitala Niepublicznego w Zamościu, obecnym pracownikom Poczty Polskiej w Zamościu i Przewodniczącemu Organizacji Zakładowej PKP LHS Zamość
 • panel historyczny
 • przemówienia okolicznościowe

Organizatorzy: 

Rada Oddziału Zamość Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”
 
 
14:00
Gala 100-lecia Koła Bialczan w Białej Podlaskiej

Gala 100-lecia Koła Bialczan w Białej Podlaskiej

Data: 

sobota, 1 Październik, 2022

Godzina: 

14:00

Miejsce: 

Aula Regionalnego Ośrodka Badań i Rozwoju, przy ul. Akademickiej 2 w Białej Podlaskiej

Opis wydarzenia: 

W ramach obchodów Dni Patrona Miasta św. Michała Archanioła oraz 100-lecia Stowarzyszenia „Koło Bialczan”,  1 października br. (sobota), o godz. 14.00, w  auli Regionalnego Ośrodka Badań i Rozwoju, przy ul. Akademickiej 2 w Białej Podlaskiej, odbędzie się gala 100-lecia Koła Bialczan, podczas której wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk odbierze Medal 100-lecia Koła Bialczan, przyznany dla wojewody lubelskiego Lecha Sprawki.
 
Koło Bialczan jest regionalnym stowarzyszeniem, założonym w 1922 r. na I Zjeździe Koleżeńskim Wychowanków i Absolwentów Szkół Bialskich. Zgodnie ze swoim statutem Koło zajmuje się m.in. pogłębianiem i propagowaniem wiedzy o ziemi bialskiej z uwzględnieniem jej rozwoju zarówno gospodarczego i kulturalnego w ujęciu historycznym, współczesnym i perspektywicznym. Zajmuje się gromadzeniem, katalogowaniem dorobku kulturalnego, historycznego. Działa na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury oraz renowacji zabytków, grobów i pomników. Koło Bialczan stawia sobie za cel aktywizację jak najszerszych kręgów lokalnej społeczności w działaniach na rzecz miasta, województwa oraz kraju.

Organizatorzy: 

Przewodniczący Rady Miasta Biała Podlaska
Prezes Stowarzyszenia Koło Bialczan
Prezydenta Miasta Biała Podlaska
 
 
10.00
83. rocznica ostatniej bitwy Kampanii Polskiej 1939 roku

83. rocznica ostatniej bitwy Kampanii Polskiej 1939 roku

Data: 

niedziela, 2 Październik, 2022

Godzina: 

10.00

Miejsce: 

Parafia Nawiedzenia NMP – sanktuarium Matki Bożej Patronki Żołnierzy Września, Wola Gułowska 56; cmentarz w Turzystwie (mogiła żołnierzy SGO „Polesie”), błonia przyklasztorne

Opis wydarzenia: 

 

W Woli Gułowskiej odbędą się obchody 83. rocznicy ostatniej bitwy Kampanii Polskiej 1939 roku połączone z uroczystym apelem z okazji święta 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. dyw. Franciszka Kleeberga, podczas którego brygada otrzyma chorągiew Wojska Polskiego.

 

W wydarzeniu planowany jest udział wicewojewody lubelskiego Roberta Gmitruczuka.

 

Program:

 

godz. 10.00 - Msza św. (sanktuarium Matki Bożej Patronki Żołnierzy Września w Woli Gułowskiej)

godz. 11.00  - Apel poległych połączony ze złożeniem kwiatów (cmentarz w Turzystwie przy mogile żołnierzy SGO „Polesie")

godz. 12.00 - Uroczysty apel z okazji święta 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. dyw. Franciszka Kleeberga połączony z wręczeniem chorągwi Wojska Polskiego dla 19 LBZ (błonia przyklasztorne w Woli Gułowskiej)

godz. 13.00 -16.00 - Piknik wojskowy z pokazem statycznym sprzętu (błonia przyklasztorne w Woli Gułowskiej)

 

 

 


 

Organizatorzy: 

Wójt gminy Adamów, dyrektor Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczykóws w Woli Gułowskiej, Towarzystwo Przyjaciół Woli Gułowskiej
19 Lubelska Brygada Zmechanizowana
 
 
9.00
Inauguracja roku akademickiego w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie

Inauguracja roku akademickiego w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie

Data: 

niedziela, 2 Październik, 2022

Godzina: 

9.00

Miejsce: 

Chełm, bazylika pw. NNMP; siedziba Uczelni, ul. Wojsławicka 8B

Opis wydarzenia: 

 
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie (do 16 maja 2022 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, kiedy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie zmiany nazw niektórych publicznych uczelni zawodowych, zmieniła nazwę na: „Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie”) zainauguruje nowy rok akademicki 2022/2023.
 
W uroczystości planowany jest udział wiecewojewody lubelskiego Bolesława Gzika, który odczyta list prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego adresowany do społeczności akademickiej oraz wręczy odznaczenia państwowe.
 
Program:
 
godz. 9.00 - msza św. (bazylika pw. NNMP w Chełmie)
 
Część oficjalna (ul. Wojsławicka 8B)

godz. 11.00

 • hymn państwowy
 • wystąpienie inauguracyjne rektora Uczelni
 • Gaude Mater Polonia
 • uroczyste przekazanie sztandaru Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie
 • immatrykulacja studentów I roku
 • ślubowanie studentów pilotażu
 • wręczenie czepków absolwentom kierunku pielęgniarstwo
 • wręczenie dyplomów wyróżniającym się studentom
 • wystąpienie przedstawiciela Uczelnianej Rady Samorządu Studentów
 • wręczenie odznaczeń państwowych
 • wystąpienia zaproszonych gości - odczytanie listu premiera przez wicewojewodę lubelskiego
 • Gaudeamus Igitur
 • wykład inauguracyjny

Organizatorzy: 

Rektor i Senat Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie
 
3
4
5
6
7
8
9
 
 
 
10.00
Uroczystość inaugurująca działalność Wydziału Medycznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Uroczystość inaugurująca działalność Wydziału Medycznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Data: 

środa, 5 Październik, 2022

Godzina: 

10.00

Miejsce: 

Lublin, Aula Biotechnologii KUL, ul. Konstantynów 1I, s. B-008 (parter)

Opis wydarzenia: 

 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zainauguruje działalność Wydziału Medycznego, którego utworzenie związane jest z dalszym rozwojem badań naukowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz poszerzeniem oferty dydaktycznej uczelni. W wydarzeniu planowany jest udział wojewody lubelskiego Lecha Sprawki.
 
Program:
 

 • Otwarcie spotkania
 • Wystąpienie rektora KUL ks. prof. dr. hab. Mirosława Kalinowskiego
 • Prezentacja Wydziału Medycznego KUL - prof. dr hab. n. med. Ryszard Maciejewski
 • Wykład inauguracyjny ministra zdrowia dr. Adama Niedzielskiego pt. Polityka prozdrowotna państwa
 • Wręczenie ministrowi zdrowia Medalu 100-lecia KUL
 • Zakończenie 

 
Wydział Medyczny KUL zintegruje istniejące już na uczelni kierunki z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu: pielegniarstwo, położnictwo, dietetyka i biotechnologia w języku polskim i angielskim. Ponadto, oferta dydaktyczna nowego Wydziału zostanie wzbogacona o kierunek lekarski, który będzie prowadzony od roku akademickiego 2023/2024.
 
Powstający Wydział posiada niezbędną infrastrukturę badawczo-dydaktyczną oraz odpowiednio wykwalifikowaną kadrę, a także jest odpowiedzią na potrzeby społeczne oraz wpisuje się w zawartą w misji KUL ideę universitas studiorum, która zakłada istnienie uniwersytetu wszechstronnego, prowadzącego badania naukowe w wielu różnorodnych dziedzinach i dyscyplinach. Jest to zgodne z ideą założyciela KUL, ks. Idziego Radziszewskiego, który był propagatorem i zwolennikiem utworzenia uniwersytetu uniwersalnego.

Organizatorzy: 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 
 
10.15
Uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego budowy nowego budynku dla Klinicznego Oddziału Sztucznej Nerki SPSK Nr 4 w Lublinie

Uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego budowy nowego budynku dla Klinicznego Oddziału Sztucznej Nerki SPSK Nr 4 w Lublinie

Data: 

środa, 5 Październik, 2022

Godzina: 

10.15

Miejsce: 

Lublin, teren budowy przy wejściu do Izby Przyjęć Planowych SPSK Nr 4, ul. Jaczewskiego 8

Opis wydarzenia: 

 
W 58. roku pracy Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie, w jednej ze ścian powstającego nowego budynku dla Klinicznego Oddziału Sztucznej Nerki zostanie wmurowany akt erekcyjny. Wydarzenie odbędzie się w dniu i w ramach inauguracji roku akademickiego 2022/2023 na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, ktory jest organem założycielskim dla SPSK Nr 4. W wydarzeniu planowany jest udział wicewojewody lubelskiego Roberta Gmitruczuka.
 
Program:
 

 • Powitanie gości
 • Poświęcenie budowy - bp Adam Bab, mitrat Mirosław Wiszniewski
 • Wystąpienie rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. dr. hab. n. med. Wojciecha Załuski
 • Wystąpienie wicewojewody lubelskiego Roberta Gmitruczuka
 • Wystąpienie zastępcy prezydenta ds. oświaty i wychowania Mariusza Banacha
 • Wystąpienie dyrektora naczelnego SPSK Nr 4 dr n. med. Radosława Starownika
 • Odczytanie aktu erekcyjnego
 • Podpisanie i wmurowanie aktu
 • Zakończenie i zaproszenie na briefing prasowy do Collegium Anatomicum

 
 
Wmurowanie aktu w uroczysty sposób rozpocznie budowę nowych przestrzeni dla Klinicznego Oddziału Sztucznej Nerki SPSK Nr 4. Inwestycja stanowi element projektu pn. „Ponadregionalne Uniwersyteckie Centrum Nefrologii i Hemodializ”. Wydarzenie jest jednocześnie symbolem przełomowego momentu w realizacji kluczowego dla największego w województwie lubelskim szpitala klinicznego planu rozwoju. Ponadregionalne Uniwersyteckie Centrum Nefrologii i Hemodializ to pierwsza ze starannie zaplanowanych inwestycji zawartych w programie Strategicznych Kierunków Rozwoju SPSK Nr 4, które szpital zamierza zrealizować do 2026 roku.

Organizatorzy: 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
 
 
11.00
Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023 na Politechnice Lubelskiej

Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023 na Politechnice Lubelskiej

Data: 

środa, 5 Październik, 2022

Godzina: 

11.00

Miejsce: 

Lublin, audytorium im. rektora Stanisława Podkowy Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej, ul. Nadbystrzycka 36

Opis wydarzenia: 

 
W roku jubileuszu 70-lecia istnienia Politechniki Lubelskiej, w audytorium im. rektora Stanisława Podkowy Wydziału Mechanicznego odbędzie się inauguracja roku akademickiego 2022/2023. W uroczystości planowany jest udział wojewody lubelskiego Lecha Sprawki.
 
Program:

 • Hymn państwowy
 • Otwarcie uroczystości
 • Film promocyjny Uczelni
 • Okolicznościowe przemówienia (wojewoda lubelski odczyta list prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego)
 • Immatrykulacja studentów i doktorantów
 • Gaudeamus Igitur
 • Wystąpienie przewodniczącego Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego 
 • Wręczenie odznaczeń Za zasługi dla Wynalazczości
 • Listy gratulacyjne
 • Wręczenie statuetki dla wybitnego absolwenta Politechniki Lubelskiej 
 • Wykład inauguracyjny: "Ewaluacja działalności naukowej obecnie i w przyszłości" - prof. Jan Pomorski z Komisji Ewaluacji Nauki w kadencji 2019-2022
 • Gaude Mater Polonia

Organizatorzy: 

Politechnika Lubelska
 
 
12.00
Inauguracja Roku Akademickiego 2022/23 na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

Inauguracja Roku Akademickiego 2022/23 na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

Data: 

środa, 5 Październik, 2022

Godzina: 

12.00

Miejsce: 

Lublin, Collegium Maius UM w Lublinie, ul. Jaczewskiego 4

Opis wydarzenia: 

 
Uniwersytet Medyczny w Lublinie zainauguruje rok akademicki 2022/2023. W uroczystości planowany jest udział wojewody lubelskiego Lecha Sprawki.
 
Program:
 

 • Hymn państwowy
 • Otwarcie uroczystości - JM Rektor prof. dr hab. Wojciech Załuska
 • Wystąpienia okolicznościowe:

•         minister zdrowia Adam Niedzielski
•         minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek 
•         doradca Prezydenta RP Dariusz Dudek /odczytanie listu Prezydenta RP/
•         wojewoda lubelski Lech Sprawka /odczytanie listu Prezesa Rady Ministrów/

 • Immatrykulacja studentów i doktorantów
 • Gaude Mater Polonia 
 • Wystąpienia przedstawicieli studentów
 • Wręczenie odznaczeń i wyróżnień (odznaczenia uczelniane: Amicus Almae Matris; Laur Nauki – statuetka SOWY)
 • Wykład inauguracyjny - prof. dr hab. n. med. dr hc. Wojciech Konrad Karcz, pn. „Rewolucje przemysłowe i dzisiejsza Chirurgia Cyfrowa”
 • Odczytanie listów gratulacyjnych
 • Gaudeamus

 
***
 
Integralną częścią inauguracji roku akademickiego jest:
 

 • godz. 9.00 - msza św. (kaplica szpitalna p.w. Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w SPSK Nr 4, ul. Jaczewskiego 8),
 • godz. 10.15 - uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Ponadregionalnego Uniwersyteckiego Centrum Nefrologii i Hemodializ (SPSK Nr 4, ul. Jaczewskiego 8),
 • godz. 11.30 - briefing prasowy (Collegium Maius UM w Lublinie , ul. Jaczewskiego 4)

Organizatorzy: 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
 
15.00
17. edycja konkursu Lodołamacze 2022

17. edycja konkursu Lodołamacze 2022

Data: 

czwartek, 6 Październik, 2022

Godzina: 

15.00

Miejsce: 

Zamek Królewski w Warszawie, plac Zamkowy 4

Opis wydarzenia: 

6 października 2022 r., na Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się gala finałowa 17. edycji konkursu Lodołamacze, podczas której zostaną przedstawieni ogólnopolscy laureaci tegorocznej kampanii. Tytułem „Lodołamaczy” wyróżnia się instytucje, firmy i osoby, które jako cel działalności stawiają sobie eliminowanie barier społecznych. Konkurs Lodołamacze odbywa się pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP, Pani Agaty Kornhauser-Dudy. W uroczystej gali weźmie udział wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk.
 
 
Konkurs Lodołamacze powstał, aby promować zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami. Skierowany jest do pracodawców, instytucji oraz osób, które angażują się w zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami.

Organizatorzy: 

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON
 
 
10:00
Uroczystość wręczenia aktów nadania obywatelstwa polskiego

Uroczystość wręczenia aktów nadania obywatelstwa polskiego

Data: 

piątek, 7 Październik, 2022

Godzina: 

10:00

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, Sala Kolumnowa

Opis wydarzenia: 

W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbędzie się uroczystość wręczenia aktów nadania obywatelstwa polskiego osobom pochodzącym z Ukrainy, Białorusi, Włoch i Egiptu. Obywatelstwo polskie nadał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
W uroczystości planowany jest udział wojewody lubelskiego Lecha Sprawki.
 
Program:
 
● Odśpiewanie hymnu państwowego
● Otwarcie uroczystości, powitanie – dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców LUW
Wystąpienie wojewody lubelskiego
Ceremonia wręczenia aktów nadania obywatelstwa polskiego
około 10.45 Pamiątkowa fotografia, zakończenie uroczystości
 
Osoby, które otrzymały akty nadania obywatelstwa polskiego będą mogły ubiegać się o otrzymanie polskiego dowodu osobistego, paszportu i cieszyć się przywilejami związanymi z nadaniem polskiego obywatelstwa.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
 
 
10:30
Obchody jubileuszu 50-lecia pracy naukowej prof. Ryszarda Skubisza

Obchody jubileuszu 50-lecia pracy naukowej prof. Ryszarda Skubisza

Data: 

piątek, 7 Październik, 2022

Godzina: 

10:30

Miejsce: 

Lublin, Gmach Wydziału Prawa i Administracji UMCS, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, Aula Uniwersytecka

Opis wydarzenia: 

W auli uniwersyteckiej na Wydziale Prawa i Administracji UMCS odbędą się uroczystości jubileuszowe z okazji 50-lecia  pracy naukowej i dydaktycznej  prof. Ryszarda Skubisza. Wydarzenie będzie połączone z konferencją naukową dotyczącą wybranych problemów prawa autorskiego, patentowego i prawa konkurencji. W uroczystości planowany jest udział wojewody lubelskiego Lecha Sprawki.
 
Program:
 
10.30  Rozpoczęcie uroczystości, okolicznościowe przemówienia (m.in. wojewody lubelskiego)
11.30 Konferencja naukowa
13.00  Przerwa obiadowa
14.00 Laudacja na cześć jubilata, wręczenie księgi jubileuszowej, wystąpienie jubilata
Około 15.30 Zakończenie uroczystości
 
***
 
Prof. Ryszard Skubisz jest wybitnym przedstawicielem współczesnej doktryny prawa patentowego i wieloletnim kierownikiem Katedry Prawa Unii Europejskiej UMCS. W toku swojej działalności naukowej badał zagadnienia polskiego i unijnego prawa prywatnego. Jego publikacje dotyczą przede wszystkim prawa patentowego, znaków towarowych, prawa konkurencji, prawa spółdzielczego i spółek.  Prace naukowe profesora wywierały istotny wpływ na polską legislację i praktykę prawniczą. Był  promotorem wielu rozpraw doktorskich i wielokrotnie powoływany jako recenzent w postępowaniach o nadanie stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora. Prof. Ryszard Skubisz od lat intensywnie zajmuje się również praktyką prawniczą, wykonując zawód radcy prawnego i rzecznika patentowego.

Organizatorzy: 

Katedra Prawa Unii Europejskiej UMCS
Stowarzyszenie Naukowe Pro Scientia Iuridica
 
 
11:00
Otwarcie inwestycji włączonych do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Euro-Park Wisłosan”

Otwarcie inwestycji włączonych do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Euro-Park Wisłosan”

Data: 

piątek, 7 Październik, 2022

Godzina: 

11:00

Miejsce: 

Tereny dawnego lotniska w Łaszczówce-Kolonii (powiat tomaszowski; gmina Tomaszów Lubelski)

Opis wydarzenia: 

W Łaszczówce-Kolonii odbędzie się otwarcie inwestycji polegającej na uzbrojeniu terenów inwestycyjnych włączonych do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Euro-Park Wisłosan”. Powstało skrzyżowanie z drogą krajową nr 17, droga dojazdowa do działek znajdujących się w strefie, miejsca postojowe, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne i kanały technologiczne.
W wydarzeniu planowany jest udział wicewojewody lubelskiego Bolesława Gzika.
 
Strefa ekonomiczna, która zostanie uruchomiona na terenie tzw. lotniska,  jest to wyodrębniony administracyjnie obszar Polski, w ramach którego inwestorzy mogą prowadzić działalność gospodarczą na preferencyjnych warunkach. Celem funkcjonowania stref jest przyspieszenie rozwoju gospodarczego wybranych obszarów kraju między innymi przez tworzenie nowych miejsc pracy.
 
Tereny inwestycyjne w miejscowości Łaszczówka-Kolonia włączono do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2008 r. i obejmują 8 działek o łącznej powierzchni około 9 hektarów.
 
***
 
Głównym celem działania TSSE jest wzrost aktywności gospodarczej terenów, które uważane są za słabiej rozwinięte ekonomicznie, poprzez wykorzystanie istniejących walorów inwestycyjnych tych obszarów oraz rozwój więzi kooperacyjnych w strefie i jej bezpośrednim otoczeniu.

Organizatorzy: 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Urząd Gminy Tomaszów Lubelski
 
 
10.00
Święto Żołnierza Rezerwy

Święto Żołnierza Rezerwy

Data: 

sobota, 8 Październik, 2022

Godzina: 

10.00

Miejsce: 

Lublin, Plac Litewski, Plac Zamkowy

Opis wydarzenia: 

 
W setną rocznicę Związku Oficerów Rezerwy Rzeczyposolitej Polskiej, w Lublinie odbędą się obchody Święta Żołnierza Rezerwy. Jest ono wyrazem szacunku dla żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej, którzy na wezwanie stawiają się do służby, aby w myśl przysięgi wojskowej „Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie, krwi własnej ani życia nie szczędzić”. Na przestrzeni wieków wielokrotnie dawali oni przykład postawy godnej naśladowania oraz przywiązania do tradycji oręża polskiego.
 
W uroczystościach, objętych patronatem honorowym wojewody lubelskiego Lecha Sprawki, planowany jest udział wicewojewody lubelskiego Bolesława Gzika.
 
Program:
 
godz. 10.00 - 11.00 - Plac Litewski

 • Podniesienie flagi państwowej na maszt
 • Odegranie hymnu państwowego
 • Powitanie i wystąpienie okolicznościowe - płk rez. Alfred Kabata, prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wręczenie odznaczeń
 • Wystąpienia zaproszonych gości
 • Odczytanie listów okolicznościowych
 • Apel Pamięci i salwa honorowa 
 • Złożenie kwiatów przy pomnikach Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Nieznanego Żołnierza
 • Przejście na Plac Zamkowy

 
godz. 11.30 - 12.00 - Plac Zamkowy

 • Złożenie kwiatów pod pomnikiem Lwa - symbolem Lwowa

 
***
 
Święto Żołnierza Rezerwy zostało ustanowione decyzją ministra obrony narodowej z dnia 28 listopada 2019 r. na dzień 10 października. Nawiązuje do zwycięskiej bitwy pod Koronowem z 10 października 1410 r., gdzie polskie rycerstwo i pospolite ruszenie stoczyło zwycięską bitwę z wojskami zakonu krzyżackiego. Finalnie walka przyczyniła się do podpisania pokoju w Toruniu w 1411 r. i zakończenia wielkiej wojny z Zakonem Krzyżackim.

Organizatorzy: 

Prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej
 
 
12.00
Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023 w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie

Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023 w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie

Data: 

sobota, 8 Październik, 2022

Godzina: 

12.00

Miejsce: 

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie, ul. Zamojska 47, aula

Opis wydarzenia: 

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie zainauguruje nowy rok akademicki 2022/2023. W uroczystości planowany jest udział wicewojewody lubelskiego Bolesława Gzika.
 
Program:

 • Hymn państwowy
 • Otwarcie uroczystości i przemówienie rektor uczelni
 • Wystąpienia zaproszonych gości
 • Immatrykulacja studentów
 • Gaudeamus
 • Wystąpienie przedstawiciela studentów
 • Wręczenie wyróżnień i nagród
 • Wyklad inauguracyjny kierownika Katedry Psychoprofilaktyki Społecznej w Instytucie Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II prof. dr hab. Iwony Niewiadomskiej pt. "Czynniki warunkujące potraumatyczny rozwój czlowieka"
 • Gaude Mater Polonia

Organizatorzy: 

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie
 
 
17.00
Gala Wdzięczności Caritas Archidiecezji Lubelskiej

Gala Wdzięczności Caritas Archidiecezji Lubelskiej

Data: 

sobota, 8 Październik, 2022

Godzina: 

17.00

Miejsce: 

Lublin, Dom Nadziei Caritas Archidiecezji Lubelskiej, al. Unii Lubelskiej 15

Opis wydarzenia: 

 
Caritas Archidiecezji Lubelskiej organizuje Galę Wdzięczności. Będzie to okazja do podsumowania dotychczasowego zaangażowania w pomoc Ukrainie, a także przekazania podziękowań dla instytucji i firm wspierających Caritas w związku z wojną w Ukrainie oraz wręczenia wolontariuszom nagrody "Lumen Mundi". W wydarzeniu planowany jest udział wojewody lubelskiego Lecha Sprawki.
 
Program:
 
godz. 17.00 – przywitanie gości – ks. Paweł Tomaszewski, dyrektor Caritas Archidiecezji Lubelskiej
godz. 17.05 – Modlitwa na rozpoczęcie – abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski
godz. 17.10 – Prezentacja dotychczasowych działań w związku z wojną w Ukrainie i ich efektów oraz tego, jak pomoc wygląda obecnie
godz. 17.30 – Wręczenie nagród „Lumen Mundi” dla wolontariuszy oraz podziękowań dla instytucji i firm wspierających Caritas w związku z wojną w Ukrainie
godz. 18.00 – Część artystyczna – koncert Olgi Szomańskiej.

Organizatorzy: 

Caritas Archidiecezji Lubelskiej
 
 
10
11
12
13
14
15
16
 
11:00
Jubileusz 10-lecia Społecznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Białej Podlaskiej

Jubileusz 10-lecia Społecznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Białej Podlaskiej

Data: 

poniedziałek, 10 Październik, 2022

Godzina: 

11:00

Miejsce: 

Społeczna Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Białej Podlaskiej, ul. Langiewicza 44

Opis wydarzenia: 

Społeczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Białej Podlaskiej obchodzi jubileusz 10-lecia istnienia. Z tej okazji w siedzibie szkoły odbędzie się uroczystość jubileuszowa, podczas której m.in. zostanie przedstawiona historia szkoły, a uczniowie placówki zaprezentują występ artystyczny.  W wydarzeniu planowany jest udział wicewojewody lubelskiego Roberta Gmitruczuka.
 
Społeczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Białej Podlaskiej jest placówką niepubliczną prowadzoną przez Podlaskie Stowarzyszenie „Dobra Szkoła” od 2012 roku.  Szkoła dysponuje 9 salami lekcyjnymi, biblioteką, świetlicą, pracownią komputerową, salą rekreacyjną oraz profesjonalnie wyposażonym gabinetem logopedycznym i integracji sensorycznej. Wszystkie pracownie wyposażone są w sprzęt audiowizualny i  tablice multimedialne oraz stały dostęp do sieci internetowej. Szkoła posiada małą salę gimnastyczną. W ogrodzie szkolnym znajduje się plac zabaw, siłownia i wielofunkcyjne pełnowymiarowe boisko.

Organizatorzy: 

Podlaskie Stowarzyszenie „Dobra Szkoła”
Społeczna Szkoła Podstawowa im. Henryk Sienkiewicza w Białej Podlaskiej
 
 
16.00
Uroczysta gala z okazji jubileuszu 100-lecia III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie

Uroczysta gala z okazji jubileuszu 100-lecia III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie

Data: 

poniedziałek, 10 Październik, 2022

Godzina: 

16.00

Miejsce: 

Centrum Spotkania Kultur, Plac Teatralny 1

Opis wydarzenia: 

III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie świętuje 100-lecie swojego istnienia. Z tej okazji odbędą się  uroczystości jubileuszowe, w których planowany jest udział wojewody lubelskiego Lecha Sprawki. Podczas uroczystej gali zostanie szkole wręczony Dyplom Uznania Wojewody z Medalem. Wyróżnienie zostało przyznane za zapewnienie najwyższego poziomu edukacji, wdrażanie nowoczesnych, efektywnych metod nauczania, wychowanie oparte na szacunku do historii, tradycji i kultury polskiej, kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych, dbałość o rozwój zawodowy nauczycieli, a także stworzenie możliwości rzetelnego przygotowania uczniów do udziału w olimpiadach przedmiotowych oraz konkursach, wspieranie wszechstronnego rozwoju osobowości wychowanków z uwzględnieniem indywidualnych zainteresowań i uzdolnień.
 
Program uroczystości:
 
Otwarcie uroczystości.
Wprowadzenie sztandaru III LO, odśpiewanie hymnu RP.
Powitanie przybyłych gości – Grzegorz Lech, dyrektor III LO im. Unii Lubelskiej.
Wystąpienie i prezentacja nt. historii szkoły.
Wystąpienia okolicznościowe, w tym wojewody lubelskiego Lecha Sprawki. 
Ceremonia wręczenia medali – Ewa Dumkiewicz-Sprawka, dyrektor Departamentu Oświaty i Wychowania UM Lublin.
Wystąpienie Teresy Misiuk, lubelskiego kuratora oświaty.
Utwór muzyczny.
Odczytanie adresów gratulacyjnych.
Wystąpienie Grzegorza Lecha, dyrektora III LO im. Unii Lubelskiej.
Ceremonia wręczenia nagród i wyróżnień dla osób, które najpełniej wypełniają misję III LO.
Wręczenie medalu III LO im. Unii Lubelskiej.
Występ szkolnego Chóru Kantylena – Hymn III LO im. Unii Lubelskiej.
Ślubowanie uczniów klas pierwszych.
Zakończenie części oficjalnej.
Odprowadzenie sztandaru.
Część artystyczna – Oratorium „Pomosty”.
Wręczenie stypendium artystycznego absolwentce III LO.
 
***
 
Szkoła otworzyła swe podwoje 7 października 1921 r. To pierwsze Państwowe Gimnazjum Żeńskie w Lublinie od chwili powstania borykało się z olbrzymimi trudnościami lokalowymi. Dopiero w 1933 roku, po trzykrotnych przeprowadzkach, Gimnazjum im. Unii Lubelskiej otrzymało gmach przy ul. Narutowicza 12. 15 listopada 1939 r. formalnie Szkoła przestała istnieć. W tych dramatycznych czasach nauka odbywała się na tajnych kompletach. W lubelskiej „Unii" świadectwa maturalne uzyskało wówczas 35 absolwentów. W latach 1944-1947 zajęcia szkolne prowadzono w budynku bursy przy ul. Archidiakońskiej. Od 1950 r. gimnazjum funkcjonowało wspólnie ze szkołą podstawową w pałacyku Tarłów (obecnie Wojewódzki Dom Kultury). W 1966 r. szkoła została przeniesiona do obecnego gmachu, w którym mieściła się uprzednio Szkoła Podstawowa nr 12, przy pl. Wolności 4. Tworzyła tam zespół o nazwie „Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące nr 3, im. Unii Lubelskiej". Od 1968 r. uczniowie szkoły podstawowej zostali rozproszeni do pobliskich podstawówek, a Unia rozpoczęła funkcjonować już jako III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie.
 
Pierwszym organizatorem „Unii" był zasłużony dla oświaty lubelskiej ks. Kazimierz Gostyński, zaś jej pierwszym przełożonym Marceli Opitz. W sierpniu 1922 r. obowiązki przełożonej powierzono Róży Marczewskiej, absolwentce paryskiej Sorbony. Pełniła je przez 7 lat. We wrześniu 1929 r. stanowisko to objęła Ludmiła Madlerowa. Rok później na czele Szkoły stanęła Jadwiga Firewiczowa. Kolejną przełożoną (w roku szk. 1936/37) była Elżbieta Andrzejewska-Gałecka, zaś od 1937 r. Janina Mally. W 1948 r. Gimnazjum im. Unii Lubelskiej zostało przekształcone w jedenastolatkę, której dyrektorem mianowano Mieczysława Koszałkę. Od 1950 r. „Unią" kierował Tadeusz Szymański, w latach 1972-1990 Stefan Maleska, od 1990 r. do 2010 r. dyrektorem była Anna Suszyna. Od 1 września 2010 r. funkcję tą objął Grzegorz Lech.
 

Organizatorzy: 

III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie
Stowarzyszenie Unia Absolwentów
 
 
10.00
Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023 w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023 w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Data: 

wtorek, 11 Październik, 2022

Godzina: 

10.00

Miejsce: 

Wyższsza Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, ul. Bursaki 12, aula 018

Opis wydarzenia: 

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, najstarsza uczelnia prywatna w Lublinie, zainauguruje nowy rok akademicki 2022/2023. W uroczystości planowany jest udział wicewojewody lubelskiego Bolesława Gzika.
 
 
Program uroczystości:
 
·         Hymn państwowy
·         Wystąpienie rektora WSPA w Lublinie – dr Makarego Krzysztofa Stasiaka
·         Wystąpienie kanclerza WSPA w Lublinie – mgr Jacka Lisa
·         Listy gratulacyjne, wystąpienia gości, w tym wicewojewody lubelskiego 
·         Uroczysta immatrykulacja studentów
·         Gaudeamus Igitur
·         Wykład inauguracyjny pt. „Nowi mieszkańcy” Anny Dąbrowskiej – prezes Stowarzyszenia Homo Faber
·         Wręczenie wyróżnień instytucjom i wolontariuszom zaangażowanym w pomoc Ukrainie
·         Wręczenie nagród dla wykładowców i współpracowników WSPA
·         Wręczenie statuetek dla partnerów technologicznych
·         Inauguracja Uniwersytetu Trzeciego Wieku
·         Wystąpienie przewodniczącego Samorządu Studentów
·         Gaude Mater Polonia
 
 
Wydarzenie towarzyszące – wystawa prac studentów WSPA z kierunków projektowanie wnętrz i architektura (hol, 2 piętro)

Organizatorzy: 

Wyższsza Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 
 
9.00
Uroczystość upamiętnienia żołnierzy II Korpusu Polskiego z udziałem Anny Marii Anders

Uroczystość upamiętnienia żołnierzy II Korpusu Polskiego z udziałem Anny Marii Anders

Data: 

wtorek, 11 Październik, 2022

Godzina: 

9.00

Miejsce: 

Lublin, archikatedra lubelska, pomnik Bohaterów Monte Cassino (ul. Bohaterów Monte Cassino 76), pomnik Unii Lubelskiej (Plac Litewski)

Opis wydarzenia: 

 
W Lublinie odbędzie się uroczystość upamiętnienia żołnierzy II Korpusu Polskiego, z udziałem Anny Marii Anders – Ambasadora RP w Republice Włoskiej i Republice San Marino, córki gen. Władysława Andersa.
 
W wydarzeniu planowany jest udział wojewody lubelskiego Lecha Sprawki.
 
Program:
 

godz. 9:00 – msza św. w achikatedrze lubelskiej
godz. 11:00 – złożenie kwiatów przy pomniku Bohaterów Monte Cassino 

 • przemówienie Ambasador RP Anny Marii Anders

godz. 14:00 – złożenie kwiatów przy pomniku Unii Lubelskiej
 
 
***
 
Drugi Korpus Polski, pod dowództwem gen. Władysława Andersa, został powołany 21 lipca 1943 roku rozkazem Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego z jednostek Armii Polskiej na Wschodzie. Włączony w skład Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie uczestniczył w kampanii włoskiej jako związek taktyczny w składzie brytyjskiej 8 Armii. Zasłynął zdobyciem twierdzy Monte Cassino, broniącej dostępu do centralnej części Półwyspu Apenińskiego, a także m.in. wyzwolił Ankonę, przełamał linię Gotów, walczył w Apeninach i brał udział w bitwie o Bolonię. W 1946 r. Drugi Korpus Polski został przeniesiony do Wielkiej Brytanii, gdzie funkcjonowali w ramach Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia. Po rozwiązaniu tej formacji (194 r.), z uwagi na trudną sytuację polityczną w Polsce, część żołnierzy pozostała na emigracji.

Organizatorzy: 

Wojewoda Lubelski, Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Lublin, Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Dowódca Wielonarodowej Brygady LITPOLUKRBRIG
 
 
9.00
Otwarcie nowego segmentu Przedszkola nr 86 wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie

Otwarcie nowego segmentu Przedszkola nr 86 wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie

Data: 

wtorek, 11 Październik, 2022

Godzina: 

9.00

Miejsce: 

Zespół Szkół nr 12 w Lublinie, ul. Sławinkowska 50

Opis wydarzenia: 

Zakończyła się budowa nowego segmentu w Zespole Szkół nr 12. Znajdą w nim miejsce dzieci z przedszkola, funkcjonującego przy placówce oświatowej. Powstały w 2014 roku gmach szybko okazał się zbyt mały, by pomieścić uczniów i przedszkolaków. Do Szkoły Podstawowej nr 14 chodzi bowiem około tysiąca dzieci. Kolejnych 300 uczy się w przedszkolu. Władze miasta Lublin podjęły decyzję o budowie dodatkowej przestrzeni. Wojewoda lubelski Lech Sprawka weźmie udział uroczystości otwarcia nowego segmentu Przedszkola nr 86, podczas której obiekt zostanie poświęcony. Przecięta zostanie także symboliczna wstęga. W programie uroczystości przewidziane są wystąpienia okolicznościowe oraz występy artystyczne. Będzie również możliwość zwiedzenia nowo wybudowanej części.
 
Przewidywany udział wojewody w uroczystości do ok. 9.30.
 
***
W ramach inwestycji, w kompleksie ZS nr 12 przy ul. Sławinkowskiej, powstał budynek przedszkola o wysokości 12 m wraz z łącznikiem z głównym budynkiem szkoły oraz wszystkimi instalacjami wewnętrznymi, zagospodarowaniem terenu wokół i infrastrukturą techniczną oraz komunikacyjną. Nowy obiekt ma kubaturę prawie 9 tys. m3 oraz łączną powierzchnię wszystkich pomieszczeń 3 tys. m2. Na każdej kondygnacji zaprojektowano po 4 sale dla dzieci (60-70 m2), każdą z pomieszczeniem pomocniczym i łazienką. Dzięki temu na trzech kondygnacjach – parterze i dwóch piętrach, znalazło się miejsce dla 12 oddziałów przedszkolnych. Oprócz tego na każdym piętrze są pokoje nauczycielskie, pomieszczenia socjalne, szatnie, ogólnodostępne łazienki oraz rozdzielnie posiłków i zmywalnie naczyń. Na parterze dodatkowo zlokalizowano gabinet dyrektora, na pierwszym piętrze – salę do ćwiczeń ruchowych, na drugim zaś dużą wielofunkcyjną salę z funkcją podziału, o pow. 230 m2. Na ostatniej technicznej kondygnacji urządzono kotłownię. Z kolei poziom piwnic -1 stanowią głównie magazyny. Obiekt wyposażono w dwie windy, w tym towarową. Koszt robót budowlanych to blisko 12 mln zł.

Organizatorzy: 

Zespół Szkół nr 12 w Lublinie
 
 
 
10:00
Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej im. ks. Grzegorza Piramowicza w Kurowie

Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej im. ks. Grzegorza Piramowicza w Kurowie

Data: 

czwartek, 13 Październik, 2022

Godzina: 

10:00

Miejsce: 

Szkole Podstawowej im. ks. Grzegorza Piramowicza w Kurowie, ul. Lubelska 16

Opis wydarzenia: 

W Szkole Podstawowej im. ks. Grzegorza Piramowicza w Kurowie odbędą się obchody Dnia Edukacji Narodowej. Spotkanie będzie połączone z inauguracją roku szkolnego 2022/2023, podniesieniem flagi państwowej na maszt zakupionego w ramach programu "Pod biało-czerwoną" i otwarciem pracowni powstałej w ramach Rządowego Programu „Laboratoria Przyszłości”.  W wydarzeniu planowany jest udział dyrektora Biura Wojewody Pawła Paszko - w imieniu wojewody lubelskiego Lecha Sprawki.
 
Program:
 
Plac przed wejściem głównym od ul. Lubelskiej
 
● Wprowadzenie pocztów na plac przed szkołą
● Odegranie hymnu państwowego i podniesienie flagi państwowej na placu szkoły
● Przywitanie gości
 
Sala gimnastyczna
 
● Wprowadzenie pocztów sztandarowych i odśpiewanie hymnu państwowego
● Wystąpienie dyrektora szkoły
● odczytanie listu prezesa Rady Ministrów
● Wręczenie nagród wójta
● Wręczenie nagród dyrektora
● Wystąpienie przewodniczącej Rady Rodziców
● Ślubowanie klas pierwszych
● Odśpiewanie hymnu szkoły
● Wyprowadzenie pocztów sztandarowych
● Przedstawienie w wykonaniu uczniów klas pierwszych
około 11.45  Zakończenie uroczystości

Organizatorzy: 

Wójt Gminy Kurów
Szkoła Podstawowa im. ks. Grzegorza Piramowicza w Kurowie
 
 
11.00
Obchody Dnia Ratownictwa Medycznego w Białej Podlaskiej

Obchody Dnia Ratownictwa Medycznego w Białej Podlaskiej

Data: 

czwartek, 13 Październik, 2022

Godzina: 

11.00

Miejsce: 

Biała Podlaska, Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ, ul. Warszawska 20

Opis wydarzenia: 

 
Z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego w Białej Podlaskiej odbędą się uroczystości okolicznościowe. W wydarzeniu planowany jest udział wicewojewody lubelskiego Roberta Gmitruczuka.
 
Program:

 • podsumowanie zrealizowanych projektów,
 • prezentacja budynku służby zdrowia po termomodernizacji,
 • pokaz ratownictwa medycznego,
 • poświęcenie ambulansów zakupionych w okresie pandemii,
 • przedstawienie nowego projektu pn. „Osiedle przyjazne służbom ratunkowym”,
 • przekazanie sztandaru ufundowanego dla Stacji Pogotowia Ratunkowego przez Senatora RP Grzegorza Biereckiego.

 
***
Dzień Ratownictwa Medycznego to święto polskiego ratownictwa medycznego powołane Ustawą z dn. 8 września 2006 o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Po raz pierwszy obchodzone było 13 października 2006 w Wyszkowie w województwie mazowieckim.

Organizatorzy: 

Dyrektor Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Białej Podlaskiej
Przewodniczący Rady Społecznej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w B. Podlaskiej
 
 
13:00
Uroczystość wręczenia dyrektorom i nauczycielom lubelskich szkół i placówek Nagród Prezydenta Miasta Lublin z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Uroczystość wręczenia dyrektorom i nauczycielom lubelskich szkół i placówek Nagród Prezydenta Miasta Lublin z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Data: 

czwartek, 13 Październik, 2022

Godzina: 

13:00

Miejsce: 

Szkoła Muzyczna im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 32a

Opis wydarzenia: 

 
W Szkole Muzycznej im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie odbędzie się uroczystość wręczenia dyrektorom i nauczycielom lubelskich szkół i placówek Nagród Prezydenta Miasta Lublin z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W wydarzeniu planowany jest udział wojewody lubelskiego Lecha Sprawki.
 
Program:
 
● Występ artystyczny
● Powitanie gości
● Wystąpienie prezydenta Miasta Lublin
● Ceremonia wręczenia Medali Komisji Edukacji Narodowej
 
Medal Komisji Edukacji Narodowej jest nadawany przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli
 
● Wystąpienie wojewody lubelskiego
● Ceremonia wręczenia wyróżnień i nagród prezydenta Miasta Lublin  
● Zakończenie uroczystości

Organizatorzy: 

Prezydent Miasta Lublin
 
 
14:00
Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Radzyniu Podlaskim

Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Radzyniu Podlaskim

Data: 

czwartek, 13 Październik, 2022

Godzina: 

14:00

Miejsce: 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim, ul. W. Sikorskiego 15, hala widowiskowo-sportowa

Opis wydarzenia: 

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim odbędą się obchody Dnia Edukacji Narodowej. W uroczystości planowany jest udział wicewojewody lubelskiego Roberta Gmitruczuka.
 
Program:
 
Otwarcie uroczystości
● Ślubowanie uczniów klas pierwszych
● Okolicznościowe przemówienia
● Wręczenie nagród Starosty Radzyńskiego
● Wręczenie nagród Dyrektora Szkoły
● Widowisko słowno-muzyczne w wykonaniu uczniów

Organizatorzy: 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim
 
 
18:00
Gala podsumowująca ranking „Setka Kuriera Lubelskiego 2021”

Gala podsumowująca ranking „Setka Kuriera Lubelskiego 2021”

Data: 

czwartek, 13 Październik, 2022

Godzina: 

18:00

Miejsce: 

Lublin, Lubelskie Centrum Konferencyjne, ul. Artura Grottgera 2

Opis wydarzenia: 

W Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbędzie się gala podsumowująca ranking „Setka Kuriera Lubelskiego 2021”. W wydarzeniu planowany jest udział wojewody lubelskiego Lecha Sprawki.
 
Program:
 
● Występ muzyczny
● Powitanie gości
● Słowo o historii rankingu i partnerach 
● Wystąpienia okolicznościowe, m.in. wojewody lubelskiego Lecha Sprawki             
● Ceremonia wręczenia nagród
● Wystąpienie okolicznościowe - dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Krzysztof Gałaszkiewicz
● Wręczenie nagród dla przedsiębiorczych rolników
● Wręczenie specjalnych wyróżnień redakcyjnych
● Koncert 
około 20.00  Zakończenie i podziękowania
 
***
 
Akcja ma celu wyłonienie najlepszych firm z województwa lubelskiego w kategoriach:  
 
● Firmy (1 mld zł i więcej) według uzyskanego w 2021 roku przychodu ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług 
● Firmy (poniżej 999 mln zł - 500 mln zł) według uzyskanego w 2021 roku przychodu ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług
● Firmy  (poniżej 499 mln zł - 200 mln zł) według uzyskanego w 2021 roku przychodu ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług
● Firmy  (poniżej 199 mln zł - 100 mln zł) według uzyskanego w 2021 roku przychodu ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług
● Zestawienie Przedsiębiorczy Rolnik
● Wyróżnienia redakcyjne

Organizatorzy: 

Kurier Lubelski
 
 
12:00
Otwarcie drogi na odcinku Motwica – Czeputka

Otwarcie drogi na odcinku Motwica – Czeputka

Data: 

piątek, 14 Październik, 2022

Godzina: 

12:00

Miejsce: 

Miejscowość Czeputka – początek drogi

Opis wydarzenia: 

 
W miejscowości Czeputka odbędzie się uroczystość otwarcia drogi powiatowej na odcinku Motwica – Czeputka (powiat bialski; gmina Sosnówka). W wydarzeniu planowany jest udział wicewojewody lubelskiego Roberta Gmitruczuka.
 
Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1093L Romanów - Motwica” zrealizowane przez Powiat Bialski zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 r.
 
W ramach realizacji przebudowanej drogi powiatowej o długości 2,7 km wykonano jezdnie z betonu asfaltowego o szerokości 6 m, obustronne pobocza ulepszone kruszywem o szerokości 1,00 m, kanał technologiczny, korektę łuków w celu poprawy komfortu i bezpieczeństwa ruchu.
 
Program:
 
● Słowo wstępne
● Powitanie uczestników
● Poświęcenie drogi
● Przecięcie wstęgi
● Wystąpienia okolicznościowe, m.in. wicewojewody lubelskiego
 
 
Szczegółowe informacje: Urząd Gminy Sosnówka

Organizatorzy: 

Urząd Gminy Sosnówka
 
 
13:00
Uroczystość rocznicowa 10-lecia powstania Placówki Straży Granicznej w Lublinie im. płk. Kazimierza Bąbińskiego

Uroczystość rocznicowa 10-lecia powstania Placówki Straży Granicznej w Lublinie im. płk. Kazimierza Bąbińskiego

Data: 

piątek, 14 Październik, 2022

Godzina: 

13:00

Miejsce: 

Placówka SG w Lublinie, ul. Podwale 3a

Opis wydarzenia: 

 
14 października odbędzie się uroczystość rocznicowa 10-lecia powstania Placówki Straży Granicznej w Lublinie im. płk. Kazimierza Bąbińskiego. W wydarzeniu planowany jest udział wojewody lubelskiego Lecha Sprawki.
 
Program:
● Złożenie meldunku przez dowódcę uroczystości
● Odegranie hymnu państwowego
● Wystąpienia okolicznościowe
● Odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej
● Ceremonia wręczenia odznaczeń, wyróżnień i awansów
● Odegranie Pieśni Reprezentacyjnej SG
● około godz. 13.50 Złożenie meldunku o zakończeniu uroczystości
 
Uroczystość poprzedzi msza św. w kościele św. Wojciecha, Podwale 15 (początek godz. 12.00)

Organizatorzy: 

Placówka Straży Granicznej w Lublinie im. płk. Kazimierza Bąbińskiego
 
 
16.00
Podpisane umowy na realizację drogi ekspresowej S17 na odc. Zamość Wschód-Zamość Południe

Podpisane umowy na realizację drogi ekspresowej S17 na odc. Zamość Wschód-Zamość Południe

Data: 

piątek, 14 Październik, 2022

Godzina: 

16.00

Miejsce: 

Zamość, Rynek Wielki

Opis wydarzenia: 

 
Na Rynku Wielkim w Zamościu odbędzie się konferencja prasowa z udziałem ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, której tematem będzie podpisanie umowy na realizację drogi ekspresowej S17 na odc. Zamość Wschód-Zamość Południe.
W wydarzeniu planowany jest udział wojewody lubelskiego Lecha Sprawki.

Organizatorzy: 

Ministerstwo Infrastruktury
 
 
09:00
Konferencja z okazji jubileuszu 50-lecia Kliniki Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie

Konferencja z okazji jubileuszu 50-lecia Kliniki Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie

Data: 

sobota, 15 Październik, 2022

Godzina: 

09:00

Miejsce: 

Hotel Ibis Styles Lublin Stare Miasto, Aleja Solidarności 7

Opis wydarzenia: 

15 października br. odbędzie się konferencja z okazji jubileuszu 50-lecia Kliniki Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie. Konferencja pn.: Problemy hematologiczne w różnych dyscyplinach medycznych ma podkreślić związek hematologii z innymi dziedzinami medycyny, zwłaszcza szeroko rozumianymi chorobami wewnętrznymi, z których wywodzi się lubelska hematologia. W wydarzeniu planowany jest udział wojewody lubelskiego Lecha Sprawki.
 
Program:
 
● Rozpoczęcie uroczystości
● Powitanie zebranych gości i prezentacja pn. „Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku w Lublinie – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość” – kierownik Kliniki prof. Marek Hus
● Wystąpienie wojewody lubelskiego
● Ceremonia wręczenia odznaczeń i wyróżnień
● Wręczenie wyróżnień Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Białaczki „Przyjaciel Lubelskiej Hematologii”
● Wystąpienia okolicznościowe
● Zakończenie części oficjalnej - I Sesja Konferencji
 
Pełny program konferencji 

 
50 lat od utworzenia Kliniki Hematologii UM w Lublinie minęło w 2021 r. Twórcą lubelskiej hematologii  był prof. Jan Kowalewski, który  w 1968 r. powołany został na kierownika III Kliniki Chorób Wewnętrznych. W 1971 r. z inicjatywy prof. Kowalewskiego II Klinika Chorób Wewnętrznych została przekształcona w Klinikę Hematologii. Dzięki niemu powstała nowa placówka, która zapewniła wysoko specjalistyczne leczenie chorób układu krwiotwórczego i krwi chorym z regionu wschodniej Polski. Należała też do pierwszych klinik specjalistycznych w naszym kraju. Obecnie Klinika prowadzona jest przez prof. dr hab. Marka Husa i  cieszy się powszechnym uznaniem nie tylko w Polsce, ale i na świecie.

Organizatorzy: 

Katedra i Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku w Lublinie
 
 
11:00
Konferencja prasowa wojewody lubelskiego

Konferencja prasowa wojewody lubelskiego

Data: 

sobota, 15 Październik, 2022

Godzina: 

11:00

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, Sala Kolumnowa

Opis wydarzenia: 

15 października br., o godzinie 11.00, w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, odbędzie się konferencja prasowa wojewody lubelskiego Lecha Sprawki dotycząca piątej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - Rozwój Stref Przemysłowych.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
 
 
09:00
Inauguracja roku akademickiego 2022/2023 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

Inauguracja roku akademickiego 2022/2023 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

Data: 

niedziela, 16 Październik, 2022

Godzina: 

09:00

Miejsce: 

Kościół Akademicki KUL, ul. Idziego Radziszewskiego 7; Aula im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego KUL, Al. Racławickie 14

Opis wydarzenia: 

16 października 2022 r., odbędzie się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2022/23 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Honorowym gościem będzie Łaciński Patriarcha Jerozolimy abp Pierbattista Pizzaballa OFM, który będzie przewodniczył mszy św. i wygłosi wykład inauguracyjny pn.: „Christian life in the Holy Land”. W wydarzeniu planowany jest udział wojewody lubelskiego Lecha Sprawki.
 
Program:
 
Kościół Akademicki KUL:
 
godz. 9.00 Msza św. – przewodniczenie i homilia abp Pierbattista Pizzaballa OFM, Łaciński Patriarcha Jerozolimy, Wielki Przeor Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego
 
Aula im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego:
 
godz. 11.00 Rozpoczęcie uroczystości 
● Hymn państwowy
● Wystąpienia okolicznościowe
 Ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych
● Wystąpienia okolicznościowe
List prezesa Rady Ministrów odczyta wojewoda lubelski
● Wręczenie listów gratulacyjnych wyróżniającym się pracownikom naukowym
● Immatrykulacja studentów I roku
● Wystąpienie przedstawiciela studentów
● Gaude Mate Polonia – Chór KUL
● Wykład inauguracyjny „Christian life in the Holy Land” – abp Pierbattista Pizzaballa OFM

Organizatorzy: 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 
 
11.00
XXIII inauguracja roku akademickiego 2022/2023 w Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

XXIII inauguracja roku akademickiego 2022/2023 w Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Data: 

niedziela, 16 Październik, 2022

Godzina: 

11.00

Miejsce: 

Biała Podlaska, Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II, ul. Sidorska 95/97, Aula 159R

Opis wydarzenia: 

Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II została powołana w 2000 roku. Obecnie kształci na 18 kierunkach studiów licencjackich, inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (uzupełniających). Uczelnia już po raz XXIII zainauguruje nowy rok akademicki. W uroczystości planowany jest udział wicewojewody lubelskiego Roberta Gmitruczuka.
 
Podczas inauguracji zostaną wręczone odznaczenia państwowe i resortowe nadane pracownikom uczelni, tj.: Złoty Medal za Długoletnią Służbę, Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz Medal za Zasługi dla Sportu. Aktu dekoracji wyróżnionych dokona wicewojewoda Robert Gmitruczuk. Przewidywane jest także wystąpienie okolicznościowe wicewojewody.
 
Obecność wicewojewody do ok. godz. 12.30

Organizatorzy: 

Rektor i Senat Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
 
 
16:00
Koncert „Wspólnota i Rodzina siłą Sławina”

Koncert „Wspólnota i Rodzina siłą Sławina”

Data: 

niedziela, 16 Październik, 2022

Godzina: 

16:00

Miejsce: 

Lublin, Zespół Szkół nr 12, ul. Sławinkowska 50

Opis wydarzenia: 

16 października br. odbędzie się koncert „Wspólnota i Rodzina siłą Sławina” z udziałem Chóru Copernicus, w wykonaniu Piotra Selima, chórów dziecięco-młodzieżowych oraz zaproszonych gości. W wydarzeniu planowany jest udział wojewody lubelskiego Lecha Sprawki.

 

 

                           

Organizatorzy: 

Zespół Szkół nr 12 w Lublinie
Urząd Miasta Lublin
 
17
18
19
20
21
22
23
 
09:00
Wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej

Wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej

Data: 

poniedziałek, 17 Październik, 2022

Godzina: 

09:00

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, Sala Błękitna

Opis wydarzenia: 

W Lublinie odbędą się wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Podczas spotkania nauczycielom i pracownikom oświaty z terenu województwa lubelskiego zostaną wręczone odznaczenia państwowe i resortowe oraz nagrody ministra edukacji i nauki i lubelskiego kuratora oświaty. W wydarzeniu planowany jest udział wojewody lubelskiego Lecha Sprawki.
 
Program:
 
godz. 9.00  Początek I tury spotkania
 
Część artystyczna
● Hymn państwowy, powitanie gości
Wystąpienia okolicznościowe, m.in. wojewody lubelskiego
Ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych
 
godz. 11.15 Zakończenie spotkania
 
godz. 12.00 Początek II tury spotkania – wręczone zostaną odznaczenia resortowe oraz nagrody ministra edukacji i nauki i lubelskiego kuratora oświaty

Organizatorzy: 

Kuratorium Oświaty w Lublinie
 
 
11.00
Inauguracja roku akademickiego 2022/2023 w Filii AWF w Białej Podlaskiej

Inauguracja roku akademickiego 2022/2023 w Filii AWF w Białej Podlaskiej

Data: 

poniedziałek, 17 Październik, 2022

Godzina: 

11.00

Miejsce: 

Biała Podlaska, ul. Akademicka 2 (budynek ROBiR)

Opis wydarzenia: 

Filia Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej zainauguruje nowy rok akademicki 2022/2023. W uroczystości planowany jest udział wicewojewody lubelskiego Roberta Gmitruczuka.
 
W roku 1970, na mocy Zarządzenia nr 83 Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 6 lipca, przekształcono Wyższe Studium Nauczycielskie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w Filię warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego z siedzibą w Białej Podlaskiej. Była to wówczas jedyna uczelnia wychowania fizycznego po prawej stronie Wisły.
 
Program:
11.00 Hymn państwowy
11.10 Wystąpienie prorektora ds. Filii AWF prof. dr. hab. Jerzego Sadowskiego
11.20 Uroczyste otwarcie roku akademickiego 2022/2023 przez rektora prof. dr. hab. Bartosza Molika
11.25 Odznaczenia pracowników uczelni
11.45 Wręczenie dyplomów doktora nauk o kulturze fizycznej
11.50 Wręczenie dyplomów ukończenia studiów
12.05 Wystąpienia przedstawiciela absolwentów
12.15 Immatrykulacja
12.35 Wykład inauguracyjny pt. Diagnostyka w sporcie- maksymalizacja wyniku czy sposób zapobiegania urazom” - prof. dr hab. Krzysztof Maćkała
12.55 ,,Gaudeamus Igitur’’

Organizatorzy: 

Rektor i Senat AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Kierownictwo Filii w Białej Podlaskiej
 
 
10:00
Wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej - Biała Podlaska

Wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej - Biała Podlaska

Data: 

wtorek, 18 Październik, 2022

Godzina: 

10:00

Miejsce: 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej, ul. Sportowa 7

Opis wydarzenia: 

W związku z trwającymi wojewódzkimi obchodami Dnia Edukacji Narodowej, w Białej Podlaskiej odbędzie się spotkanie, podczas którego nauczycielom i pracownikom oświaty z terenu województwa lubelskiego wręczone zostaną: Krzyż Zasługi, Medale za Długoletnią Służbę, Medale Komisji Narodowej i Nagrody Ministra Edukacji i Nauki i Lubelskiego Kuratora Oświaty. W wydarzeniu planowany jest udział wicewojewody lubelskiego Roberta Gmitruczuka. 

Organizatorzy: 

Kuratorium Oświaty w Lublinie
 
 
13:00
Ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych pracownikom Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych pracownikom Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Data: 

wtorek, 18 Październik, 2022

Godzina: 

13:00

Miejsce: 

Aula Auditorium Maximum Collegium Novum (Rektorat) Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Al. Racławickie 1

Opis wydarzenia: 

W dniu św. Łukasza, patrona pracowników służby zdrowia, odbędzie się ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych pracownikom Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Wręczone zostaną Krzyże Zasługi, Medale za Długoletnią Służbę, Medale Komisji Edukacji Narodowej, Odznaka Honorowa Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia.
W wydarzeniu planowany jest udział wojewody lubelskiego Lecha Sprawki. 
 
Program:
 
● Hymn państwowy w wykonaniu Chóru UM w Lublinie
● Powitanie gości
● Wystąpienie okolicznościowe rektora UM - prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska
● Wystąpienie wojewody lubelskiego Lecha Sprawki
● Ceremonia dekoracji odznaczeniami państwowymi i resortowymi
● Wręczenie Dyplomów Uznania Wojewody  Lubelskiego w uznaniu za czynne zaangażowanie w walkę z pandemią wirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa lubelskiego, świadectwo odpowiedzialności za zdrowie i życie drugiego człowieka, skuteczność i profesjonalizm podejmowanych działań, stałą gotowość do współpracy z różnymi podmiotami oraz życzliwe wsparcie inicjatyw i przedsięwzięć realizowanych na rzecz mieszkańców regionu przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
około godz. 14.45 Występ artystyczny – Chór UM w Lublinie, zakończenie

Organizatorzy: 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
 
10.00
Wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej - Chełm

Wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej - Chełm

Data: 

środa, 19 Październik, 2022

Godzina: 

10.00

Miejsce: 

Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti w Lublinie, sala widowiskowa, ul. Partyzantów 40

Opis wydarzenia: 

W związku z trwającymi wojewódzkimi obchodami Dnia Edukacji Narodowej, w Chełmie odbędzie się spotkanie, podczas którego nauczycielom i pracownikom oświaty z terenu województwa lubelskiego wręczone zostaną: Medale za Długoletnią Służbę, Medale Komisji Edukacji Narodowej, nagrody ministra edukacji i nauki i lubelskiego kuratora oświaty. W wydarzeniu planowany jest udział wicewojewody lubelskiego Roberta Gmitruczuka.

Organizatorzy: 

Kuratorium Oświaty w Lublinie
 
 
10:00
Podpisanie umów na realizację zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2022 r.

Podpisanie umów na realizację zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2022 r.

Data: 

czwartek, 20 Październik, 2022

Godzina: 

10:00

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, Sala Kolumnowa

Opis wydarzenia: 

20 października br., o godz. 10.00, w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, odbędzie się spotkanie, w ramach którego zostaną podpisane umowy na realizację zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2022 r. Samorządowcy z terenu województwa lubelskiego odbiorą też symboliczne czeki. W wydarzeniu planowany jest udział wojewody lubelskiego Lecha Sprawki.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
 
 
12:00
Galowy koncert laureatów XII ogólnopolskiego jesiennego konkursu poezji śpiewanej

Galowy koncert laureatów XII ogólnopolskiego jesiennego konkursu poezji śpiewanej

Data: 

czwartek, 20 Październik, 2022

Godzina: 

12:00

Miejsce: 

Studio im. Budki Suflera Polskie Lublin, ul. Obrońców Pokoju 2

Opis wydarzenia: 

20 października br. odbędzie się galowy koncert laureatów XII ogólnopolskiego jesiennego konkursu poezji śpiewanej. W wydarzeniu planowany jest udział wicewojewody lubelskiego Bolesława Gzika. 
 
Konkurs ma na celu wspieranie utalentowanych osób, umożliwienie prezentacji ich umiejętności, a także popularyzację twórczości poetów związanych z Lublinem. Cieszy się zainteresowaniem uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z całej Polski, o czym świadczy stale rosnąca liczba uczestników. Młodym artystom zostaną wręczone Złote, Srebrne i Brązowe Nuty Poezji oraz Dzwoneczek Czechowicza.

Organizatorzy: 

Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie
 
 
19:00
Premiera monodramu „Lear” w ramach 200-lecia Teatru Starego w Lublinie

Premiera monodramu „Lear” w ramach 200-lecia Teatru Starego w Lublinie

Data: 

czwartek, 20 Październik, 2022

Godzina: 

19:00

Miejsce: 

Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka 18

Opis wydarzenia: 

W roku 2022 Teatr Stary obchodzi rocznicę 200-lecia istnienia. W ramach jubileuszu przygotowano m.in. specjalny monodram „Lear” na podstawie Williama Szekspira, w wykonaniu Andrzeja Seweryna, w reżyserii Janusza Opryńskiego. Premiera odbędzie się 20 października br., o godz. 19.00. W wydarzeniu planowany jest udział wojewody lubelskiego Lecha Sprawki.
 
Program:
 
● Powitanie gości
● Wystąpienia okolicznościowe, m.in. wojewody lubelskiego
 
Lech Sprawka wręczy Dyplom Uznania Wojewody Lubelskiego. Wyróżnienie dla Teatru Starego w Lublinie zostanie przekazane na ręce dyrektor Karoliny Rozwód.
 
● Premiera monodramatu „Lear”
● Ceremonia wręczenia Medalu „Zasłużony dla Miasta Lublin”

Organizatorzy: 

Teatr Stary w Lublinie
 
 
09:00
XI Targi Pracy i Edukacji w Białej Podlaskiej

XI Targi Pracy i Edukacji w Białej Podlaskiej

Data: 

piątek, 21 Październik, 2022

Godzina: 

09:00

Miejsce: 

Hala Sportowa Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II, Biała Podlaska, ul. Sidorska 107B

Opis wydarzenia: 

W Hali Sportowej Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej odbędą się XI Targi Pracy i Edukacji w Białej Podlaskiej: Innowacyjność firm - współpraca biznesu i nauki. W wydarzeniu planowany jest udział wicewojewody lubelskiego Roberta Gmitruczuka.

 

Podczas Targów będzie możliwość nawiązania bezpośrednich kontaktów przy stanowiskach wystawienniczych, skorzystanie z bogatego zestawu ofert pracy. Ponadto odbędzie się m.in. pokaz pierwszej pomoc w nagłych wypadkach w miejscu pracy i prezentacja Wojskowego Centrum Rekrutacji w Białej Podlaskiej. 

 

 

 

     

Organizatorzy: 

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Białej Podlaskiej
Lubelska Wojewódzka Komenda OHP
Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej
 
 
09:00
Wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej

Wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej

Data: 

piątek, 21 Październik, 2022

Godzina: 

09:00

Miejsce: 

Zamość, Zamojski Dom Kultury, ul. Partyzantów 13

Opis wydarzenia: 

W związku z trwającymi wojewódzkimi obchodami Dnia Edukacji Narodowej, w Zamościu odbędzie się spotkanie, podczas którego nauczycielom i pracownikom oświaty z terenu województwa lubelskiego wręczone zostaną:  Krzyże Zasługi, Medale za Długoletnią Służbę, Medale Komisji Edukacji Narodowej, Nagrody Ministra Edukacji i Nauki i Lubelskiego Kuratora Oświaty. W wydarzeniu planowany jest udział wicewojewody lubelskiego Bolesława Gzika. 

Organizatorzy: 

Kuratorium Oświaty w Lublinie
 
 
09:30
Uhonorowanie dzieci, których postawy przyczyniły się do ocalenia zdrowia i życia innej osoby

Uhonorowanie dzieci, których postawy przyczyniły się do ocalenia zdrowia i życia innej osoby

Data: 

piątek, 21 Październik, 2022

Godzina: 

09:30

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, Sala Kolumnowa

Opis wydarzenia: 

W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbędzie się spotkanie, podczas którego wręczone zostaną wyróżnienia i zestawy upominkowe uczniom szkół podstawowych, których postawa i działanie przyczyniło się do ocalenia zdrowia i życia innych osób. W wydarzeniu planowany jest udział wojewody lubelskiego Lecha Sprawki.
 
Program:
 
godz. 9.30 Rozpoczęcie spotkania
● Powitanie gości i przedstawienie idei spotkania
● Wystąpienie wojewody lubelskiego
● Okolicznościowe wystąpienia
● Wręczenie wyróżnień i zestawów upominkowych
● Zakończenie spotkania

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
 
 
11:00
Inauguracja Roku Akademickiego – UMCS w Lublinie

Inauguracja Roku Akademickiego – UMCS w Lublinie

Data: 

piątek, 21 Październik, 2022

Godzina: 

11:00

Miejsce: 

Wydział Prawa i Administracji UMCS, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, Aula Uniwersytecka

Opis wydarzenia: 

Społeczność Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie uroczyście zainauguruje nowy rok akademicki. W wydarzeniu planowany jest udział wojewody lubelskiego Lecha Sprawki.
 
Program:
 
godz. 11.00 Otwarcie
● Hymn państwowy
● Powitanie gości
● Przemówienie rektora - prof. dr hab. Radosław Dobrowolski
● Przemówienia okolicznościowe zaproszonych gości
Wojewoda odczyta list prezesa Rady Ministrów
● Odczytanie informacji o nadesłanych listach gratulacyjnych
● Odczytanie informacji o odznaczeniach, medalach i nagrodach dla pracowników UMCS
● Wręczenie nagrody im. Jerzego Giedroycia
● Wystąpienie okolicznościowe Ambasadora Republiki Francuskiej w Polsce
● Wręczenie medali najlepszemu absolwentowi UMCS oraz najlepszym absolwentom wydziałowym
● Immatrykulacja studentów i doktorantów
● Gaude Mater Polonia
● Wystąpienie przedstawiciela studentów
● Wystąpienie przedstawiciela doktorantów
● Gaudeamus Igitur
● Wykład inauguracyjny
Około godz.  13.50 Zakończenie uroczystości

Organizatorzy: 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 
 
12:00
Konferencja naukowa „Koordynowana opieka nad pacjentem internistycznym” w Białej Podlaskiej

Konferencja naukowa „Koordynowana opieka nad pacjentem internistycznym” w Białej Podlaskiej

Data: 

piątek, 21 Październik, 2022

Godzina: 

12:00

Miejsce: 

Centrum Dydaktyczno-Administracyjne Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 57-65

Opis wydarzenia: 

21 października br., w Centrum Dydaktyczno-Administracyjnym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej odbędzie się konferencja naukowa pn.: „Koordynowana opieka nad pacjentem internistycznym”. W wydarzeniu planowany jest udział wicewojewody lubelskiego Roberta Gmitruczuka.
 
Celem konferencji jest integracja środowiska specjalistów oraz lekarzy POZ, propagowanie koordynowanej opieki nad pacjentem nefrologicznym i diabetologicznym oraz ze schorzeniami kardiologicznymi z uwzględnieniem specyfiki pacjenta geriatrycznego. 
 
Program:
 
godz. 12.00 Otwarcie spotkania
 
● Ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych
 
Aktu dekoracji Medalami za Długoletnią Służbę dokona wicewojewoda lubelski
 
Podczas spotkani wicewojewoda lubelski wręczy Dyplom Uznania Wojewody Lubelskiego dla dr. n. med. Pawła Chwaluka, zastępcy dyrektora ds. medycznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego SP ZOZ w Białej Podlaskiej. Wyróżnienie zostało przyznane za czynne zaangażowanie w walkę z pandemią wirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa lubelskiego, świadectwo odpowiedzialności za zdrowie i życie drugiego człowieka, skuteczność i profesjonalizm podejmowanych działań,  stałą gotowość do współpracy z różnymi podmiotami oraz życzliwe wsparcie inicjatyw i przedsięwzięć  realizowanych na rzecz mieszkańców regionu przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
 
● Wspomnienie lek. Mariana Matyńkowskiego – ordynatora Oddziału Wewnętrznego w l. 1973-2000
 
● Występ artystyczny
 
●  Odsłonięcie tablicy lek. Mariana Matyńkowskiego
 
15.30 - 16.00 Wykład inauguracyjny: „Epidemia chorób nerek - czy zatrzymamy tsunami niewydolności nerek?" - prof. dr hab. n. med. R. Gellert, dyrektor CMKP
 
16.00 - 17.00 Sesja 1 - panelowa - Każdy człowiek ma nerki
 
16.00 - 16.20 Koordynowana opieka nad pacjentem nefrologicznym - dr hab. n. med. Sz. Brzósko
 
16.20 - 16.40 Do czego zmierzamy w leczeniu chorób nerek - współczesne leczenie nefroprotekcyjne - dr n. med. J. Fryc
 
16.40 - 17.00 Zwiastuny chorób nerek - wczesna diagnostyka przewlekłej choroby nerek - dr n. med. K.J. Klejna
 
17.00 - 17.10 Przerwa
 
17.10 - 19.00 Sesja 2 - panelowa - Serce i nerki - razem czy osobno?
 
17.10 - 17.40 Wykład wprowadzający prof. dr hab. n. med. W. Załuska, rektor UM w Lublinie
 
17.40 - 18.00 Niewydolność nerek, cena jaką płaci serce - dr hab. n. med. A. Rydzewska-Rosołowska
 
18.00 - 18.30 Nowoczesne leczenie pacjentów z niewydolnością serca - prof. dr hab. n. med. A. Tomaszuk-Kazberuk
 
18.30 - 19.00 Serce i nerki - wspólna droga końcowa niewydolności, czy możemy z tej drogi zawrócić? - prof. dr hab. n. med. P. Rozentryt

Organizatorzy: 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
 
 
16:00
Gala Sportu Akademickiego

Gala Sportu Akademickiego

Data: 

piątek, 21 Październik, 2022

Godzina: 

16:00

Miejsce: 

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, Plac Teatralny 1

Opis wydarzenia: 

W Centrum Spotkania Kultur w Lublinie odbędzie się spotkanie podsumowujące sukcesy sportowe i organizacyjne Akademickiego Związku Sportowego w roku akademickim 2021/. W programie Gali Sportu Akademickiego znajdzie się m.in. ceremonia wręczenie nagród za Akademickie Mistrzostwa Polski 2021/2022 i corocznych nagród i wyróżnień. W wydarzeniu planowany jest udział wojewody lubelskiego Lecha Sprawki.
 
Program:
 
● Powitanie gości
● Ceremonia wręczenia Brązowego Krzyża Zasługi, Złotej Odznaki Za Zasługi dla Sportu, Medalu Pamiątkowego  Województwa Lubelskiego i Medalu Pamiątkowego Miasta Lublin
Wojewoda dokona aktu dekoracji Krzyżami Zasługi i Odznakami Za Zasługi dla Sportu
● Projekcja filmu o historii AZS Lublin
● Wręczenie Medali stulecia AZS Lublin
godz. 16.30 Sportowe podsumowanie roku akademickiego 2021/2022 m.in.
● Film podsumowujący działalność
● Podziękowania dla partnerów i sponsorów
● Wręczenie wyróżnień dla medalistów akademickich Mistrzostw Świata
● Wręczenie nagród im. Eugeniusza Piaseckiego
● Wręczenie nagród im Eugeniusza Pietrasika
godz. 19.00 Zakończenie uroczystości

Organizatorzy: 

Prezes Akademickiego Związku Sportowego
Prezes Organizacji Środowiskowej Akademickiego Związku Sportowego Województwa Lubelskiego
 
 
11.00
Uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie w Batorzu

Uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie w Batorzu

Data: 

sobota, 22 Październik, 2022

Godzina: 

11.00

Miejsce: 

Batorz - kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika, Batorz Pierwszy 48; sala Gminnego Ośrodka Kultury, Batorz Pierwszy 49A

Opis wydarzenia: 

Małżeństwa z gminy Batorz świętują 50-lecie pożycia. Dostojnego jubileuszu doczekało 23 pary. Obchodzącym Złote Gody parom Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyznał Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Odzaczenia wręczy wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik.
 
O godz. 11.00 zostanie odprawiona w kościele parafialnym w Batorzu msza św. w intencji małżonków z 50-letnim stażem wspólnie spędzonych lat.
 
Ok. godz. 13.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Batorzu odbędzie się część oficjalna uroczystości, podczas której zostaną wręczone medale oraz zaprezentowana część artystyczna. Planowane są wystąpienia oficjalne, w tym wicewojewody Bolesława Gzika.

Organizatorzy: 

Wójt Gminy Batorz
 
 
17.00
Gala z okazji Dnia Budowlanych i 20-lecia Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Gala z okazji Dnia Budowlanych i 20-lecia Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Data: 

sobota, 22 Październik, 2022

Godzina: 

17.00

Miejsce: 

Teatr Muzyczny w Lublinie, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5

Opis wydarzenia: 

Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa obchodzi w 2022 r. 20-lecie funkcjonowania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. To jednen z największych samorządów zawodowych w województwie lubelskim i, uwzględniając wszystkie okręgowe izby inżynierów w kraju, jednen z największych samorządów w Polsce. Z tej okazji, a także Dnia Budowlanych zostanie zorganizowana uroczysta gala. W wydarzeniu jest planowany udział wojewody lubelskiego Lecha Sprawki.
 
Przewidywana obecność wojewody na gali do ok. godz. 18.00.
 
Program uroczystości:
 
17:00 – powitanie gości
17:15 – wystąpienie przewodniczącej Okręgowej Rady LOIIB – Joanny Gieroby
17:20 – projekcja filmu o Lubelskiej Okręgowej Izbie Budownictwa
17:30wystąpienia zaproszonych gości:

 • Lech Sprawka wojewoda lubelski
 • przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego WL
 • Krzysztof Żuk prezydent Miasta Lublin
 • Mariusz Dobrzeniecki prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

17:45 – listy okolicznościowe
17:50wręczenie odznaczeń państwowych i resortowych - aktu dekoracji dokona wojewoda lubelski Lech Sprawka w asyście przewodniczącej Okręgowej Rady LOIIB Joanny Gieroby
- Medal Złoty za Długoletnią Służbę
- Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości
- odznaki honorowe Za Zasługi dla Budownictwa
18:00 – wręczenie Dyplomu Uznania z Medalem Wojewody Lubelskiego
wręczenie Medalu Prezydenta Miasta Lublin
wręczenie Medalu Honorowego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
wręczenie Medalu Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
– wręczenie statuetki okolicznościowej Urszuli Kieller-Zawiszy, redaktor naczelnej kwartalnika pod nazwą „Lubelski Inżynier Budownictwa”, pełniącej funkcję nieprzerwanie od 15 lat
18:40 zakończenie części oficjalnej
18:45 – koncert
20:00 – zamknięcie gali

Organizatorzy: 

Okręgowa Rada Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
 
 
24
25
26
27
28
29
30
 
10.15
Inauguracja Centrum Studiów KUL przy Areszcie Śledczym w Lublinie połączona z rozpoczęciem roku akademickiego 2022/2023

Inauguracja Centrum Studiów KUL przy Areszcie Śledczym w Lublinie połączona z rozpoczęciem roku akademickiego 2022/2023

Data: 

poniedziałek, 24 Październik, 2022

Godzina: 

10.15

Miejsce: 

Areszt Śledczy w Lublinie, ul. Południowa 5

Opis wydarzenia: 

Wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik weźmie udział w uroczystości, podczas której zostanie poświęcone i otwarte Centrum Studiów KUL przy Areszcie Śledczym w Lublinie. Nastąpi także inauguracja nowego roku akademickiego 2022/2023.

Organizatorzy: 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Lublinie
 
 
10:00
Konferencja regionalna „Cyfryzacja i cyberzagrożenia w procesach rejestracji stanu cywilnego”

Konferencja regionalna „Cyfryzacja i cyberzagrożenia w procesach rejestracji stanu cywilnego”

Data: 

wtorek, 25 Październik, 2022

Godzina: 

10:00

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, Sala Błękitna

Opis wydarzenia: 

W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbędzie się konferencja regionalna „Cyfryzacja i cyberzagrożenia w procesach rejestracji stanu cywilnego”. Konferencja skierowana jest do kierowników, zastępców kierowników oraz pracowników urzędów stanu cywilnego, realizujących zadania z zakresu rejestracji stanu cywilnego. W wydarzeniu planowany jest udział wojewody lubelskiego Lecha Sprawki.
 
Program:
 
Sesja I
● Hymn państwowy
● Otwarcie konferencji i powitanie gości
● Wystąpienia okolicznościowe, m.in. wojewody lubelskiego
 
Sesja II
10.40 - 11.00 Wręczenie Dyplomów Uznania Wojewody Lubelskiego
11.00 - 11.10 Wręczenie Dyplomów Uznania Zarządu Gmin Lubelszczyzny
 
Sesja III Omówienie wybranych zagadnień z zakresu cyfryzacji i rejestracji stanu cywilnego
 
11.10 - 12.10 
Julia Głazowska-Dmitruk – radca w Departamencie Zarządzania Systemami KPRM
Małgorzata Fengler – starszy analityk w Departamencie Systemów Państwowych Centralnego Ośrodka Informatyki
Rejestracja urodzenia i zgonu – projektowane funkcjonalności rejestru stanu cywilnego dla obsługi elektronicznych kart urodzenia i zgonu
 
12.10 - 12.40
Renata Rogowska – główny specjalista w Wydziale Analityczno-Prawnym Departament Spraw Obywatelskich MSWiA
System IMI – elektroniczne narzędzie weryfikacji autentyczności dokumentów urzędowych
 
12.40 - 13.10
Julia Głazowska-Dmitruk – radca w Departamencie Zarządzania Systemami KPRM
Zmiany w obszarze wydawania zaświadczeń o zamieszczonych i niezamieszczonych danych w rejestrze stanu cywilnego dotyczących danej osoby i zaświadczeń o stanie cywilnym
 
Sesja IV Omówienie wybranych zagadnień z zakresu cyfryzacji i rejestracji stanu cywilnego, cd.
 
13.40 - 14.30
Agnieszka Ostrowska-Prażmowska – naczelnik Wydziału Rejestracji Stanu Cywilnego Departament Spraw Obywatelskich MSWiA
Rejestracja stanu cywilnego – wybrane zagadnienia
 
14.30 - 14.55
Łukasz Skowron – naczelnik Wydziału Rozwoju Systemu Rejestrów Państwowych Departament Zarządzania Systemami KPRM
Stan realizacji Programu wymiany infrastruktury sprzętowej do obsługi Systemu Rejestrów Państwowych i inne działania podejmowane przez Departament Zarządzania Systemami KPRM na rzecz rozwoju SRP
 
14.55 - 15.25
Sławomir Wojciechowski – kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Nowej Soli
Wpływ cyfryzacji procesów rejestracji stanu cywilnego na funkcjonowanie urzędów stanu cywilnego 
 
15.25 - 15.30                      
Podsumowanie i zamknięcie konferencji

Organizatorzy: 

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie
Stowarzyszenie Urzędników Stanu Cywilnego Oddział w Lublinie
Związek Gmin Lubelszczyzny
 
 
12:00
Inauguracja roku akademickiego 2022/2023 w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Inauguracja roku akademickiego 2022/2023 w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Data: 

wtorek, 25 Październik, 2022

Godzina: 

12:00

Miejsce: 

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, ul. Projektowa 4 (Aula E, III piętro)

Opis wydarzenia: 

Społeczność Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie zainauguruje rok akademicki 2022/2023. W wydarzeniu planowany jest udział wojewody lubelskiego Lecha Sprawki.
 
WSEI została utworzona na mocy zezwolenia MEN z dnia 24 października 2000 roku i jest wpisana do rejestru uczelni niepublicznych.
 
Program:
 
● Hymn państwowy
● Powitanie gości
● Wystąpienia okolicznościowe, m.in. wojewody lubelskiego
● Wystąpienie kanclerza WSEI Teresy Bogackiej
●  Wystąpienie JM rektora WSEI dr. hab. Mirosława J. Jarosza
● Immatrykulacja
● Gaude Mater Polonia
● Wykład inauguracyjny - prof. dr hab. Jan Pomorski 
● Wręczenie nagród i listów gratulacyjnych pracownikom uczelni
● Wręczenie nagród najlepszym pracownikom uczelni
● Wystąpienie przedstawiciela studentów
● Gaudeamus Igitur
Zakończenie uroczystości około godz. 14.00.

Organizatorzy: 

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 
 
10.00
II Ogólnokrajowa Konferencja i Targi Służby Więziennej #Więziennictwo2022

II Ogólnokrajowa Konferencja i Targi Służby Więziennej #Więziennictwo2022

Data: 

środa, 26 Październik, 2022

Godzina: 

10.00

Miejsce: 

Lublin, Targi Lublin, ul. Dworcowa 11, Hala A, sala konferencyjna

Opis wydarzenia: 

 
W obiektach Targów Lublin S.A. odbędzie się II Ogólnokrajowa Konferencja i Targi Służby Więziennej #Więziennictwo2022. Jest to przedsięwzięcie o charakterze ogólnopolskim, podczas którego zostaną poruszone zagadnienia związane z funkcjonowaniem systemu penitencjarnego, jako ważnego ogniwa w systemie bezpieczeństwa państwa. Wydarzenie stwarza okazję do podjęcia dyskusji, wymiany doświadczeń i zapoznania opinii publicznej z interesującymi aspektami funkcjonowania więziennictwa, m.in. aktualnym stanem modernizacji wyposażenia służby więziennej oraz infrastruktury wspierającej ochronę więzień, resocjalizacją osadzonych i dozorem elektronicznym. W wydarzeniu planowany jest udział wicewojewody lubelskiego Bolesława Gzika.
 
Program:
 
10:00-10:15 - Rozpoczęcie
10:15-10:30 - Przemówienia
10:30-10:45 - Wykład: Zapewnienie bezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Służby Więziennej w kontekście zmian geopolitycznych 
10:45-11:30 - Panel dyskusyjny: Inteligentny system detekcji zachowań niepożądanych 
11:30- 13.30 - część wykładowa

 • Centrum Cyberbezpieczeństwa – nowe technologie i kierunki rozwoju (prezentacja)
 • System Dozoru Elektronicznego w Polsce (wykład)
 • Jak programy modernizacji zmieniają Służbę Więzienną (wyklad)
 • Nowoczesne rozwiązania ochronne stosowane w Służbie Więziennej (wykład)

12:45-13:30 - przerwa 

13:30-16:30 - część wykładowa

 • Program „Praca dla więźniów” - panel dyskusyjny
 • Standardy kontroli bezpieczeństwa przy wejściu do jednostek penitencjarnych na bazie doświadczeń brytyjskich i brazylijskich 
 • Pomoc Resortu Sprawiedliwości świadczona na rzecz Ukrainy (prezentacja)
 • System interkomowo – przyzywowy IP dla jednostek penitencjarnych (prezentacja)
 • Analityka wideo oraz integracja systemów zabezpieczeń w GANZ CORTROL VMS (prezentacja)
 • Rozwiązania zabezpieczeń technicznych w ofercie Motorola Solutions (prezentacja)
 • Nowoczesne strzelnice modułowe (prezentacja)
 • Przeciwdziałanie przemytowi w jednostkach penitencjarnych za pomocą dronów (prezentacja)

16:30 - podsumowanie
 
Szczegółowe informacje

Organizatorzy: 

Zarząd Targów Lublin S.A.
Służba Więzienna
 
 
12.00
Uroczystość symbolicznego otwarcia drogi powiatowej Nr 1422L w miejscowości Czernic

Uroczystość symbolicznego otwarcia drogi powiatowej Nr 1422L w miejscowości Czernic

Data: 

środa, 26 Październik, 2022

Godzina: 

12.00

Miejsce: 

Ochotnicza Straż Pożarna w Czernicu, Czernic 102, Kłoczew 51°42'45.8"N 22°00'02.3"E

Opis wydarzenia: 

 
W związku z zakończeniem realizacji zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1422 L od km 1+850 do km 5+312,5 w miejscowości Czernic, odbędzie się uroczystość symbolicznego otwarcia przebudowanej infrastruktury. Inwestycja została dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór 2021 – zadania wieloletnie) w kwocie: 3 142 600,64 zł, w tym w 2021 r. - 1 308 914,64 zł, w 2022 r. - 1 833 686 zł. W wydarzenu planowany jest udział wojewody lubelskiego Lecha Sprawki.
 
Program:
 

 • Powitanie zaproszonych gości i wystąpienie gospodarza uroczystości – starosty ryckiego
 • Wystąpienia zaproszonych gości, w tym wojewody lubelskiego Lecha Sprawki
 • Poświęcenie inwestycji
 • Uroczyste przecięcie wstęgi
 • Podziękowania i zakończenie uroczystości

Organizatorzy: 

Zarząd Powiatu Ryckiego
 
 
18.00
Jubileusz 25-lecia Stowarzyszenia Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia i 15-lecia Ogólnopolskiego Forum Pediatrycznej Opieki Paliatywnej

Jubileusz 25-lecia Stowarzyszenia Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia i 15-lecia Ogólnopolskiego Forum Pediatrycznej Opieki Paliatywnej

Data: 

środa, 26 Październik, 2022

Godzina: 

18.00

Miejsce: 

Teatr Muzyczny w Lublinie, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5

Opis wydarzenia: 

 
Z okazji jubileuszu 25-lecia Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia oraz 15-lecia Ogólnopolskiego Forum Pediatrycznej Opieki Paliatywnej w Teatrze Muzycznym w Lublinie odbędzie się okolicznościowa gala, podczas której m.in. zostaną wręczone podziękowania i wyróżnienia dla przyjaciół hospicjum.  W wydarzeniu planowany jest udział wojewody lubelskiego Lecha Sprawki.
 
Program:
 
18:00 - powitanie gości
18:10 – wystąpienie o. Filipa Buczyńskiego
18:15 – film o działalności Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia
18:30 – wystąpienia zaproszonych gości i wręczenie wyróżnień dla Hospicjum

 • Dariusz Dudek - doradca Prezydenta RP
 • abp Stanisław Budzik - metropolita lubelski 
 • o. Massimo Fusarelli - minister generalny Zakonu Braci Mniejszych 
 • o. Alard Maliszewski - minister prowincjalny Prowincji św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych we Wrocławiu
 • Lech Sprawka - wojewoda lubelski
 • przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia 

18:45 – występ artystyczny
19:00 – wręczenie statuetek i róż dla przyjaciół Hospicjum
19:30 – informacja o wydaniu książki o Założycielu Hospicjum o. Filipie Buczyńskim
19:40 – występ artystyczny
Ok. 20:10 – wspólne zdjęcie i zakończenie
 

Organizatorzy: 

Stowarzyszenie Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia
 
 
10.00
„Antybiotykoterapia a patogeny wielolekooporne – problem nie tylko szpitali” - konferencja

„Antybiotykoterapia a patogeny wielolekooporne – problem nie tylko szpitali” - konferencja

Data: 

czwartek, 27 Październik, 2022

Godzina: 

10.00

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, Sala Błękitna

Opis wydarzenia: 

 
W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbędzie się konferencja naukowo-szkoleniowa pt.,,Antybiotykoterapia a patogeny wielolekooporne – problem nie tylko szpitali”. Jest ona odpowiedzią na potrzebę pogłębienia wiedzy na temat czynników ryzyka sprzyjających rozprzestrzenianiu się bakterii jelitowych CPE przez lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych oraz Domów Pomocy Społecznej.
 
W wydarzeniu planowany jest udział wojewody lubelskiego Lecha Sprawki.
 
Program:
 
10:00 Rozpoczęcie konferencji i powitanie gości - dr n. med. Maria Jolanta Korniszuk, Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
10:15 „Bakterie jelitowe Enterobacterales produkujące karbapenemazy (CPE) - wyzwanie dla współczesnej medycyny” - przedstawiciel WSSE w Lublinie
10:45 „Epidemia COVID, a zakażenia patogenami wielolekoopornymi u pacjentów leczonych w POZ” - prof. dr hab. n. med. Marzenna Bartoszewicz, Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii, Uniwersytet Medyczny Wrocław
11:45 Pytania
12:00 Przerwa 
12:30 „Infekcja, gorączka, ból – praktyczne rozwiązania – skuteczne schematy terapeutyczne” - dr n. farm. Paweł Węgrzyn, Polskie Towarzystwo Farmakologii Klinicznej i Terapii, Polskie Towarzystwo Farmacji Klinicznej
13:15 Pytania
13:30 „Opieka w POZ nad pacjentem przed i po zabiegu operacyjnym” - dr n. farm. Przemysław Dalkowski
14:15 Pytania
14:30 Zakończenie konferencji.
 
***
 
Rozprzestrzenianie się w Polsce oraz na całym świecie bakterii jelitowych Enterobacterales, wytwarzających karbapenemazy, stanowi jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla zdrowia publicznego i jedno z największych wyzwań w obszarze współczesnej medycyny. W związku z narastającym problemem lekooporności oraz rozprzestrzenianiem się wielolekoopornych bakterii w podmiotach leczniczych na terenie województwa lubelskiego, Wojewoda Lubelski powołał Wojewódzki Zespół do spraw Monitorowania i Zwalczania Zakażeń Patogenami Opornymi na Antybiotyki Kluczowe dla Leczenia w podmiotach leczniczych województwa lubelskiego.
 
 

Organizatorzy: 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie
 
 
12.00
Ślubowanie z ceremoniałem wojskowym uczniów klas pierwszych XIV LO w Lublinie

Ślubowanie z ceremoniałem wojskowym uczniów klas pierwszych XIV LO w Lublinie

Data: 

czwartek, 27 Październik, 2022

Godzina: 

12.00

Miejsce: 

Dziedziniec Muzeum Narodowego w Lublinie, ul. Zamkowa 9

Opis wydarzenia: 

 
Na dziedzińcu Muzeum Narodowego w Lublinie odbędzie się uroczyste ślubowanie z ceremoniałem wojskowym uczniów klas pierwszych XIV Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Lublinie. W wydarzeniu planowany jest udział wojewody lubelskiego Lecha Sprawki.
 
Program:
 
godz. 12.00 - rozpoczęcie, hymn państwowy
godz. 12.10 - ślubowanie z ceremoniałem wojskowym uczniów oddziałów przygotowania wojskowego, klas wojskowych, służby celno-skarbowej oraz służby granicznej XIV Liceum Ogólnokształcącego 
godz. 12:15 - wystąpienia okolicznościowe, w tym wojewody lubelskiego Lecha Sprawki
godz. 12:25 - wręczenie listów gratulacyjnych rodzicom uczniów wyróżniających się wynikami w nauce (wyróżnienia wręcza wojewoda lubelski w asyście dyrektora szkoły)
ok.godz. 12:40 – pokaz musztry paradnej kompanii reprezentacyjnej XIV Liceum Ogólnokształcącego 

Organizatorzy: 

XIV Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Lublinie
 
 
10:30
Święto Terenowych Organów Wykonawczych MON

Święto Terenowych Organów Wykonawczych MON

Data: 

piątek, 28 Październik, 2022

Godzina: 

10:30

Miejsce: 

Lublin, kościół garnizonowy pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, al. Racławickie 20; siedziba Ośrodka Zamiejscowego Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, ul. Spadochroniarzy 5

Opis wydarzenia: 

 
W Lublinie odbędą się obchody Święta Terenowych Organów Administracji Wojskowej, które zostało ustanowione na mocy zarządzenia Ministra Obrony Narodowej z 5 października 2012 r., dla upamiętnienia podpisania Tymczasowej Ustawy o Powszechnym Obowiązku Służby Wojskowej z 1918 r. Ustawa powołała do życia Okręgowe Komendy Uzupełnień i Powiatowe Komendy Uzupełnień - pierwsze organy władzy administracyjno-wojskowej w odrodzonej Polsce. Podczas uroczystej zbiórki zostaną wręczone awanse i medale Ministra Obrony Narodowej. W wydarzeniu planowany jest udział wojewody lubelskiego Lecha Sprawki.
 
Program:
 
godz. 9.00 - msza św. 
godz. 10.30 - uroczysta zbiórka i występ Orkiestry Wojskowej z Lublina 
 
 
***
 
Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji jest spadkobiercą tradycji organów administracji wojskowej z okresu międzywojennego. Zmiany w organizacji dowództw terytorialnych, które nastąpiły w 1921 roku związane były z zakończeniem wojny polsko-bolszewickiej i przechodzeniem armii na organizację pokojową. Obszar panstwa podzielony został na dziesięć Okręgów Korpusów. Dowództwo Okręgu Korpusu nr II, jako terytorialny organ Ministerstwa Spraw Wojskowych okresu II Rzeczypospolitej, pełniący funkcje administracyjno-gospodarcze, mobilizacyjne i garnizonowo-porządkowe umiejscowiono w Lublinie. Pierwszym dowodcą został gen. Jan Romer, natomiast ostatnim - gen bryg. Mieczysław Smorawiński, który został zamordowany przez NKWD w 1940 r. w Katyniu. W latach 2020-2022 był patronem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie, który został utworzony na podstawie zarządzenia szefa Sztabu Generalnego dnia 1 stycznia 1963 roku. Na przestrzeni 59 lat przechodził szereg przeobrażeń, ale kluczowy oazał się 2022 r., kiedy na mocny ustawy o obronie ojczyzny, przekształcono go w Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Szefem Ośrodka jest płk Jerzy Flis.

Organizatorzy: 

Szef Ośrodka Zamiejscowego w Lublinie Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji
 
 
13.00
XXVIII Konkurs Poezji Więziennej im. Artura Nowosada "Krasnystaw 2022"

XXVIII Konkurs Poezji Więziennej im. Artura Nowosada "Krasnystaw 2022"

Data: 

piątek, 28 Październik, 2022

Godzina: 

13.00

Miejsce: 

Krasnystaw, Krasnostawski Dom Kultury, ul. Okrzei 10

Opis wydarzenia: 

 
Organizowany od 28 lat, Konkurs Poezji Więziennej im. Artura Nowosada jest wysoko ocenianą i cieszącą się dużym zainteresowaniem formą resocjalizacji. Wzięło w nim udział kilka tysięcy osób pozbawionych wolności, które poprzez tworzenie poezji, podzieliły się swoimi przemyśleniami i motywacją do udziału w konkursie.
 
W rozstrzygnięciu tegorocznej edycji Konkursu Poezji Więziennej im. Artura Nowosada "Krasnystaw 2022", planowany jest udział wicewojewody lubelskiego Bolesława Gzika.

Organizatorzy: 

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie
Dyrektor Aresztu Śledczego w Krasnymstawie
 
 
19.00
Ambasador Funduszy Europejskich Europejski Samorząd

Ambasador Funduszy Europejskich Europejski Samorząd

Data: 

piątek, 28 Październik, 2022

Godzina: 

19.00

Miejsce: 

Lublin, Centrum Spotkania Kultur, Plac Teatralny 1

Opis wydarzenia: 

 
W Centrum Spotkania Kultur w Lublinie odbędzie się gala Ambasador Funduszy Europejskich Europejski Samorząd. Podczas uroczystości zostanie wręczony tytuł Ambasador Funduszy Europejskich oraz wyróżnienia i odznaczenia. 
 
W wydarzeniu planowany jest udział dyrektora Biura Wojewody Pawła Paszko - w imieniu Wojewody Lubelskiego. 

Organizatorzy: 

Marszałek Województwa Lubelskiego wraz z Zarządem
 
 
10:30
Uroczysta przysięga Wojskowa Żołnierzy 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej

Uroczysta przysięga Wojskowa Żołnierzy 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej

Data: 

sobota, 29 Październik, 2022

Godzina: 

10:30

Miejsce: 

Bazylika Mniejsza Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin, ul. Kościelna 77 w Parczewie; Plac Wolności w Parczewie

Opis wydarzenia: 

29 października br. odbędzie się uroczysta przysięga Wojskowa Żołnierzy 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. W wydarzeniu planowany jest udział wicewojewody lubelskiego Roberta Gmitruczuka. 
 
Program:
 
10.30 msza św. w Bazylice Mniejszej Sanktuarium Matki Bożej  Królowej w Parczewie
 
•             Przemarsz Wojska ulicami Parczewa
 
12.00 Przybycie pododdziałów składających przysięgę wojskową oraz zaproszonych gości
 
•             Wprowadzenie wojskowej asysty honorowej
 
•             Odczytanie informacji na temat uroczystości
 
•             Rozpoczęcie uroczystości
 
•             Podniesienie flagi państwowej
 
•             Wystąpienia dowódcy 2 LBOT, powitanie gości
 
•             Złożenie uroczystości przysięgi wojskowej przez żołnierzy
 
•             Udzielenie błogosławieństwa
 
•             Przemówienie przedstawiciela żołnierzy składających przysięgę
 
•             Odczytanie rozkazu dziennego Dowódcy 2 LBOT o wyróżnieniach żołnierzy szkolenia podstawowego
 
•             Wręczenie wyróżnień
 
•             Wystąpienie pocztu sztandarowego z repliką sztandaru 34 Pułku Piechoty Armii Krajowej
 
•             Odczytanie I części historycznej przysięgi Armii Krajowej
 
•             Odczytanie II części historycznej przysięgi
 
•             Odczytanie listu ministra obrony narodowej
 
•             Przemówienia zaproszonych gości, w tym wicewojewody lubelskiego Roberta Gmitruczuka
 
•             Odegranie „Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego”, przegrupowanie do defilady, musztra paradna, defilada wojskowa
 
Około 13.00 Zakończenie uroczystości

Organizatorzy: 

2. Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej
 
 
16:00
X-lecie działalności Zespołu śpiewaczego KALINA pod hasłem: "Z piosenką przez pokolenia"

X-lecie działalności Zespołu śpiewaczego KALINA pod hasłem: "Z piosenką przez pokolenia"

Data: 

sobota, 29 Październik, 2022

Godzina: 

16:00

Miejsce: 

Dom Kultury w Wygnance, Wygnanka 37

Opis wydarzenia: 

29 października br. odbędzie się uroczystość z okazji X-lecia działalności Zespołu śpiewaczego KALINA pod hasłem: "Z piosenką przez pokolenia". W wydarzeniu planowany jest udział wicewojewody lubelskiego Roberta Gmitruczuka. 
 
W programie m.in.:
 
● Otwarcie spotkania, powitanie gości
● Rys historyczny
● Występy zespołów śpiewaczych
 
Z okazji jubileuszu działalności wicewojewoda lubelski wręczy Dyplom Uznania przyznany za pasję i zaangażowanie w krzewieniu tradycji polskiej kultury ludowej i popularyzację lokalnego folkloru, współtworzenie licznych inicjatyw społecznych i niezwykłych w swej formie wydarzeń kulturalnych,  kształtowanie wrażliwości na muzykę wśród mieszkańców regionu  i inspirowanie ich do rozwijania talentów.

Organizatorzy: 

Zespół śpiewaczy KALINA z Wygnanki
 
 
31
1
2
3
4
5
6