EMP@TIA, CAS (terminy przesyłania sprawozdań)

Terminy przekazywania sprawozdań w Centralnej Aplikacji Statystycznej

10.05.2022

 
Terminy przekazywania sprawozdań w Centralnej Aplikacji Statystycznej
Sprawozdania resortowe za I-XII.2021:
Sprawozdanie MRiPS-03 (R)
OPS/MOPR/PCPR do WPS – do dnia 28 stycznia 2022 r.
WPS do MRiPS - do dnia 28 lutego 2022 r.
Sprawozdanie MRiPS-05 (R)
DPS do OPS/MOPR/PCPR - do dnia 25 stycznia 2022 r.
OPS/MOPR/PCPR do WPS - do dnia 10 lutego 2022 r.
WPS do MRiPS - do dnia 28 lutego 2022 r.
Sprawozdanie MRiPS-06 (R)
OPS/MOPR/PCPR do WPS – do10 lutego 2022 r.
WPS do MRiPS - do dnia 28 lutego 2022 r.

Czynności do wykonania przed nowym okresem świadczeniowym rozpoczynającym się od 1.07.2021 r.

01.07.2021

1. Pobrać aktualny system dziedzinowy (SD) obsługujący zmiany obowiązujące od 01.07.2021 r.

2. Pobrać/wczytać/obsłużyć wnioski elektroniczne za obowiązujący okres świadczeniowy z PIU Emp@tia;

3. Wykonać kopię bazy Oprogramowania na innym serwerze niż się znajduje Oprogramowanie oraz ją zarchiwizować;

Nowa umowa nr 29/DI/PN/2021, na rozwój i utrzymanie w sprawności Oprogramowania Centralna Aplikacja Statystyczna

10.02.2021

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że 08 lutego 2021 roku podpisana została Umowa nr 29/DI/PN/2021, na rozwój i utrzymanie w sprawności Oprogramowania Centralna Aplikacja Statystyczna. W związku z powyższym firma Sygnity SA od dnia podpisania umowy świadczy usługi wsparcia, zgodnie z poniżej podanymi kanałami komunikacyjnymi:

Co należy zrobić przed nowym okresem świadczeniowym rozpoczynającym się od 1.02.2021 r.

29.01.2021

1. Pobrać aktualny system dziedzinowy (SD) obsługujący zmiany obowiązujące od 01.02.2021 r. - w załączniku do wiadomości są podane najbardziej aktualne wersje SD;
2. Pobrać/wczytać/obsłużyć wnioski elektroniczne za obowiązujący okres świadczeniowy z PIU Emp@tia;
3. Zrobić i zarchiwizować kopie bazy;
4. Sprawdzić, czy w Państwa SD numer konta, z którego są realizowane przelewy 500+, jest prawidłowo oznaczony jako: Świadczenie wychowawcze - dodatkowa adnotacja "R.500+"

Komunikat dla wójtów, burmistrzów, prezydentów miast w zakresie obowiązku wydawania przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zaświadczeń dla osób fizycznych, które składają wnioski w Programie „Czyste Powietrze”

29.09.2020

W dniu 25 sierpnia 2020 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia
14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.
Ww. ustawa wprowadza w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 i 1378, zwanej dalej „POŚ”) nowe regulacje w art. 411 ust. 10g – 10s

Informacja o podpisaniu nowej umowy (17/DI/PN/2020) na utrzymanie i rozwój Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS)

29.09.2020

Informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisało w dniu 23.09.2020 r. z firmą Softiq Sp. z o. o. umowę 17/DI/PN/2020 dotyczącą Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS) w zakresie:

Strony