EMP@TIA, CAS (terminy przesyłania sprawozdań)

Terminarz przesyłów sprawozdań z podobszarów PS, WRSPZ, SW w Centralnej Aplikacji Statystycznej w 2020 roku

14.02.2019

Komunikat dla wójtów, burmistrzów, prezydentów miast w zakresie obowiązku wydawania przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zaświadczeń dla osób fizycznych, które składają wnioski w Programie „Czyste Powietrze”

29.09.2020

W dniu 25 sierpnia 2020 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia
14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.
Ww. ustawa wprowadza w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 i 1378, zwanej dalej „POŚ”) nowe regulacje w art. 411 ust. 10g – 10s

Informacja o podpisaniu nowej umowy (17/DI/PN/2020) na utrzymanie i rozwój Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS)

29.09.2020

Informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisało w dniu 23.09.2020 r. z firmą Softiq Sp. z o. o. umowę 17/DI/PN/2020 dotyczącą Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS) w zakresie:

Informacja dla jednostek pomocy społecznej: czynności do wykonania przed nowym okresem świadczeniowym rozpoczynającym się od 1.07.2020 r.

26.06.2020

Czynności do wykonania przed nowym okresem świadczeniowym rozpoczynającym się od 1.07.2020 r.:
1. Pobrać aktualny system dziedzinowy (SD) obsługujący zmiany obowiązujące od 01.07.2020 r. – w załączniku do wiadomości są podane najbardziej aktualne wersje SD;
2. Pobrać/wczytać/obsłużyć wnioski elektroniczne za obowiązujący okres świadczeniowy z PIU Emp@tia;
3. Zrobić i zarchiwizować kopie bazy;

Nowe słowniki w obszarze pomocy społecznej

19.06.2020

 
Plik zawierający aktualny zestaw słowników centralnych.
Podobszar PS wersja 68 z dnia 2020-05-12
Słownik dystrybuowany jest dostępny jako załącznk poniżej,
 a także na stronie:
https://cas.mpips.gov.pl:8443/CAS/Pliki
 
Prosimy o pobranie słownika i wczytanie do systemu dziedzinowego

Terminal Mobilny

08.01.2020

W związku z zakończeniem projektu "Empatia – Platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego" - Informujemy, że jeśli jakaś gmina chce przekazać lub przejąć Terminal Mobilny (TM) do/od  innej jednostki terenowej z naszego województwa to prosimy o jak najszybsze działanie w tej sprawie.  W celu przekazania TM należy wypełnić przez obie jednostki załączony protokół przekazania i odesłać na adres Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Strony