EMP@TIA, CAS (terminy przesyłania sprawozdań)

Terminarz przesyłów sprawozdań z podobszarów PS, WRSPZ, SW w Centralnej Aplikacji Statystycznej w 2021 roku

18.03.2021

Nowa umowa nr 29/DI/PN/2021, na rozwój i utrzymanie w sprawności Oprogramowania Centralna Aplikacja Statystyczna

10.02.2021

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że 08 lutego 2021 roku podpisana została Umowa nr 29/DI/PN/2021, na rozwój i utrzymanie w sprawności Oprogramowania Centralna Aplikacja Statystyczna. W związku z powyższym firma Sygnity SA od dnia podpisania umowy świadczy usługi wsparcia, zgodnie z poniżej podanymi kanałami komunikacyjnymi:

Co należy zrobić przed nowym okresem świadczeniowym rozpoczynającym się od 1.02.2021 r.

29.01.2021

1. Pobrać aktualny system dziedzinowy (SD) obsługujący zmiany obowiązujące od 01.02.2021 r. - w załączniku do wiadomości są podane najbardziej aktualne wersje SD;
2. Pobrać/wczytać/obsłużyć wnioski elektroniczne za obowiązujący okres świadczeniowy z PIU Emp@tia;
3. Zrobić i zarchiwizować kopie bazy;
4. Sprawdzić, czy w Państwa SD numer konta, z którego są realizowane przelewy 500+, jest prawidłowo oznaczony jako: Świadczenie wychowawcze - dodatkowa adnotacja "R.500+"

Komunikat dla wójtów, burmistrzów, prezydentów miast w zakresie obowiązku wydawania przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zaświadczeń dla osób fizycznych, które składają wnioski w Programie „Czyste Powietrze”

29.09.2020

W dniu 25 sierpnia 2020 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia
14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.
Ww. ustawa wprowadza w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 i 1378, zwanej dalej „POŚ”) nowe regulacje w art. 411 ust. 10g – 10s

Informacja o podpisaniu nowej umowy (17/DI/PN/2020) na utrzymanie i rozwój Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS)

29.09.2020

Informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisało w dniu 23.09.2020 r. z firmą Softiq Sp. z o. o. umowę 17/DI/PN/2020 dotyczącą Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS) w zakresie:

Informacja dla jednostek pomocy społecznej: czynności do wykonania przed nowym okresem świadczeniowym rozpoczynającym się od 1.07.2020 r.

26.06.2020

Czynności do wykonania przed nowym okresem świadczeniowym rozpoczynającym się od 1.07.2020 r.:
1. Pobrać aktualny system dziedzinowy (SD) obsługujący zmiany obowiązujące od 01.07.2020 r. – w załączniku do wiadomości są podane najbardziej aktualne wersje SD;
2. Pobrać/wczytać/obsłużyć wnioski elektroniczne za obowiązujący okres świadczeniowy z PIU Emp@tia;
3. Zrobić i zarchiwizować kopie bazy;

Strony