EMP@TIA, CAS (terminy przesyłania sprawozdań)

Zmiana terminów zbierania zbiorów centralnych w obszarze pomocy społecznej za IV kwartał

17.01.2019

"Szanowni Państwo,

informujemy, że Departament Pomocy i Integracji Społecznej (DPS) zmienił dotychczasowy termin zbierania zbiorów centralnych (ZBC) za IV kwartał, z obszaru Pomocy Społecznej (PS). Termin przekazania ZBC z obszaru PS, z poziomu JOPS na poziom WPS UW za IV kwartał upływa 31 stycznia.
Komunikat o zmianie terminu został też wysłany do jednostek w Centralnej Aplikacji Statystycznej CAS.

Komunikat w związku z wdrożeniem Programu Rządowego "Dobry Start" (nowy wniosek do obsługi) oraz nowym okresem składania wniosków

27.06.2018

Szanowni Państwo,

W związku z wdrożeniem Programu Rządowego "Dobry Start" (nowy wniosek do obsługi) oraz nowym okresem składania wniosków, uprzejmie informujemy, że:

1.    Zostały udostępnione Państwu nowe wersje aplikacji Systemów Dziedzinowych (SD), które powinny być w ciągu 48 godzin zainstalowane w Państwa jednostkach we wszystkich obszarach udostępnionych przez Dostawców Państwa SD. Przypominamy, że obowiązkiem każdej jednostki jest zainstalowanie poniższych wersji systemów, które są niezbędne do realizacji zadań od 01 lipca 2018 r.

Odnawianie certyfikatów w systemach dziedzinowych

24.04.2018

Szanowni Państwo,
przypominamy jednostkom pomocy społecznej o odnawianiu certyfikatów w systemach dziedzinowych -
bez aktywnego certyfikatu nie można wykorzystywać udostępnionych usług wymiany informacji  (PESEL/ MF/ ZUS/ CEIDG/ KRS/ AC RP/ EKSMOoN/ OBSŁUGA BENEFICJENTA AKTUALIZACJA / WERYFIKUJ WYSTĘPOWANIE OSOBY / WERYFIKUJ DANE OSOBY W CBB/ UDOSTĘPNIJ DANE OSOBY W CBB/NFZ/ KRUS).

Komunikat w sprawie Centralnej Bazy Beneficjentów

25.07.2017

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do pisma wysłanego do Państwa 17 lipca 2017 r. poprzez komunikator Centralnej Aplikacji Statystycznej przez Departament Polityki Rodzinnej MRPiPS uprzejmie informujemy, że zmiany dotyczą również Centralnej Bazy Beneficjentów (CBB).

Komunikat, który w dniu 24 lipca 2017 został rozesłany do Jednostek Terenowych (JT) z obszaru: FA, SR, SW, KDR i PS w komunikatorze CAS

25.07.2017

Szanowni Państwo,

  1. Uprzejmie informujęmy, że Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej prowadzi prace zmierzające do implementacji funkcjonalności, dostosowujące systemy informatyczne:
    System Informatyczny Karty Dużej Rodziny (SI KDR), Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS), Portal Informacyjno-Usługowy Empatia (PIU Empatia), Systemy Dziedzinowe (SD) do zmian prawnych, zapisanych w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin.

 

Informacja w sprawie podpisywania przez osoby upoważnione sprawozdań przesyłanych w systemie CAS

06.07.2017

Szanowni Państwo,

w związku z pytaniami kierowanymi do Departamentu Informatyki MRPiPS w sprawie podpisywania przez osoby upoważnione sprawozdań przesyłanych w systemie CAS zostało skierowane zapytanie do Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MRPiPS w przedmiotowej kwestii:

"Uprzejmie proszę o wyjaśnienie zagadnienia dotyczącego realizacji zadania wynikającego z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2016 r., poz. 930, z późn. zm.).

Strony