EMP@TIA, CAS (terminy przesyłania sprawozdań)

Świadczenia 500+, 300+ - nowy okres świadczeniowy rozpoczynający się od 1.07.2019 r.

27.06.2019

Czynności do wykonania przed nowym okresem świadczeniowym rozpoczynającym się od 1.07.2019 r.:

1. Pobrać aktualny system dziedzinowy (SD) obsługujący zmiany obowiązujące od 01.07.2019 r. – w załączniku do wiadomości są podane najbardziej aktualne wersje SD;

Nowe słowniki w obszarze pomocy społecznej

10.05.2019

Uprzejmie informujemy, że w obszarze Pomocy Społecznej (PS) zostały dodane:

 

  •    do słownika systemowego KOD Rodzaju-Ośrodek Wsparcia pozycja: Kod   elementu: 7A   Kod sprawozdawczy: 7A   Opis: schronisko dla osób  bezdomnych z usługami opiekuńczymi   Data od: 11.05.2018 r.
  •    do słownika dystrybuowanego została dodana nowa pozycja w słowniku KOD   Świadczenia Pozaustawowego, 190073 - "pomoc finansowa w wysokości do 100   tys." Data od 25.05.2018 r.

Słownik dystrybuowany jest dostępny jako załącznk poniżej,

na stronie

Sprawozdanie DOŻYWIANIE w obszarze PS sprawozdaniem rocznym

20.03.2019

W związku z  UCHWAŁĄ NR 140 RADY MINISTRÓW z dnia 15 października 2018 r.w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 resortowe sprawozdanie DOŻYWIANIE w obszarze PS w Centralnej Aplikacji Statystycznej jest sprawozdaniem rocznym.

Wsparcie użytkowników oprogramowania REJESTR ŻŁOBKÓW

14.02.2019

Uprzejmie informujemy, że została podpisana z firmą Softiq w dniu 05.02.2019 r. nowa umowa nr 41/DI/PN/2018/2019 (na 36 miesięcy) na utrzymanie i rozwój oprogramowania Rejestr Żłobków 
Poniżej podajemy  telefony dla wsparcia użytkowników:

Poczta elektroniczna: rz [at] hd.softiq.pl
Tel: +48 32 72 32 707
Faks: +48 32 32 31 355
Hot-line: https://hd.softiq.pl/

 

Zmiana terminów zbierania zbiorów centralnych w obszarze pomocy społecznej za IV kwartał

17.01.2019

"Szanowni Państwo,

informujemy, że Departament Pomocy i Integracji Społecznej (DPS) zmienił dotychczasowy termin zbierania zbiorów centralnych (ZBC) za IV kwartał, z obszaru Pomocy Społecznej (PS). Termin przekazania ZBC z obszaru PS, z poziomu JOPS na poziom WPS UW za IV kwartał upływa 31 stycznia.
Komunikat o zmianie terminu został też wysłany do jednostek w Centralnej Aplikacji Statystycznej CAS.

Komunikat w związku z wdrożeniem Programu Rządowego "Dobry Start" (nowy wniosek do obsługi) oraz nowym okresem składania wniosków

27.06.2018

Szanowni Państwo,

W związku z wdrożeniem Programu Rządowego "Dobry Start" (nowy wniosek do obsługi) oraz nowym okresem składania wniosków, uprzejmie informujemy, że:

1.    Zostały udostępnione Państwu nowe wersje aplikacji Systemów Dziedzinowych (SD), które powinny być w ciągu 48 godzin zainstalowane w Państwa jednostkach we wszystkich obszarach udostępnionych przez Dostawców Państwa SD. Przypominamy, że obowiązkiem każdej jednostki jest zainstalowanie poniższych wersji systemów, które są niezbędne do realizacji zadań od 01 lipca 2018 r.

Strony