EMP@TIA, CAS (terminy przesyłania sprawozdań)

Odnawianie certyfikatów w systemach dziedzinowych

24.04.2018

Szanowni Państwo,
przypominamy jednostkom pomocy społecznej o odnawianiu certyfikatów w systemach dziedzinowych -
bez aktywnego certyfikatu nie można wykorzystywać udostępnionych usług wymiany informacji  (PESEL/ MF/ ZUS/ CEIDG/ KRS/ AC RP/ EKSMOoN/ OBSŁUGA BENEFICJENTA AKTUALIZACJA / WERYFIKUJ WYSTĘPOWANIE OSOBY / WERYFIKUJ DANE OSOBY W CBB/ UDOSTĘPNIJ DANE OSOBY W CBB/NFZ/ KRUS).

Komunikat w sprawie Centralnej Bazy Beneficjentów

25.07.2017

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do pisma wysłanego do Państwa 17 lipca 2017 r. poprzez komunikator Centralnej Aplikacji Statystycznej przez Departament Polityki Rodzinnej MRPiPS uprzejmie informujemy, że zmiany dotyczą również Centralnej Bazy Beneficjentów (CBB).

Komunikat, który w dniu 24 lipca 2017 został rozesłany do Jednostek Terenowych (JT) z obszaru: FA, SR, SW, KDR i PS w komunikatorze CAS

25.07.2017

Szanowni Państwo,

  1. Uprzejmie informujęmy, że Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej prowadzi prace zmierzające do implementacji funkcjonalności, dostosowujące systemy informatyczne:
    System Informatyczny Karty Dużej Rodziny (SI KDR), Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS), Portal Informacyjno-Usługowy Empatia (PIU Empatia), Systemy Dziedzinowe (SD) do zmian prawnych, zapisanych w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin.

 

Informacja w sprawie podpisywania przez osoby upoważnione sprawozdań przesyłanych w systemie CAS

06.07.2017

Szanowni Państwo,

w związku z pytaniami kierowanymi do Departamentu Informatyki MRPiPS w sprawie podpisywania przez osoby upoważnione sprawozdań przesyłanych w systemie CAS zostało skierowane zapytanie do Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MRPiPS w przedmiotowej kwestii:

"Uprzejmie proszę o wyjaśnienie zagadnienia dotyczącego realizacji zadania wynikającego z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2016 r., poz. 930, z późn. zm.).

Ponowne wczytanie zbiorów centralnych SW za I kwartał br. - dot. jednostek, które mają program Sygnity do SW.

25.05.2017

Szanowni Państwo

W związku z wykrytymi przez MRPiPS brakami w zbiorach centralnych SW,  przekazanych przez gminy używające aplikacji Sygnity do obsługi świadczeń SW zwracamy się prośbą o ponowne wczytanie zbiorów centralnych SW za I kwartał br. (po uprzedniej aktualizacji Oprogramowania  - to ważne !!!) nie później niż do 31 maja br.  

 

Prezentacje z ostatniej konferencji dot. nowych usług w Emp@tii

24.05.2017

 

W dniach 10-12 maja 2017 r. odbyła się w Gołdapii konferencja pn.: "Kolejny okres świadczeniowy – nowe wyzwania, nowe możliwości"  organizowana przez Departament Informatyki Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Strony