EMP@TIA, CAS (terminy przesyłania sprawozdań)

Pismo Dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MRPiPS w sprawie elektronicznych rodzinnych wywiadów środowiskowych

12.04.2017

Odnawianie certyfikatów systemów dziedzinowych

17.03.2017

Prosimy o odnawianie certyfikatów systemów dziedzinowych (jeżeli certyfikat wygasł oczywiście). W załączeniu instrukcje jak odnowić certyfikat..

 

Bez aktywnego certyfikatu nie działają żadne usługi (PESEL/ MF/ ZUS/ CEIDG/ KRS/ AC RP/ EKSMOoN/ OBSŁUGA BENEFICJENTA AKTUALIZACJA / WERYFIKUJ WYSTĘPOWANIE OSOBY / WERYFIKUJ DANE OSOBY W CBB/ UDOSTĘPNIJ DANE OSOBY W CBB).

 

Jednocześnie przypominamy o konieczności aktualizacji systemów dziedzinowych do najnowszej wersji.

 

Informujemy też, że na stronie:

 

Nowa wersja usługi ePodatki w Empatii

25.01.2017

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że została udostępniona w Empatii nowa wersja usługi ePodatki.
Usługa została rozszerzona o dochody zagraniczne oraz odpowiedzi w sprawach indywidualnych gdy podatnik rozliczył się wspólnie. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie http://empatia.mrpips.gov.pl/web/piu/-/usluga-epodatki

Nowy obszar SW (świadczenie wychowawcze) i nowe sprawozdania w Centralnej Aplikacji Statystycznej

18.01.2017

 
Informujemy, że zakończyły się prace związane z przystosowaniem CAS do przekazywania sprawozdań i zbiorów centralnych dotyczących 500+ w nowym obszarze SW.
W związku z tym:
 

Aktualizacje systemu dziedzinowego w obszarze PS

13.01.2017

Szanowni Państwo,

w związku z ważnymi zmianami dotyczącymi m.in. sprawozdawczości, które  w ostatnim czasie zostały wprowadzone w Systemie Dziedzinowym z obszaru Pomoc Społeczna prosimy o pilne zaktualizowanie aplikacji.

Automatyczna aktualizacja danych jednostki pomocy społecznej w EMP@TII

03.01.2017

Szanowni Państwo,

 

w celu bieżącego aktualizowania w EMPATII danych teleadresowych Państwa jednostek została wytworzona usługa przekazująca dane z Państwa Systemów Dziedzinowych do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego EMPATIA (Moduł Zarządzania Tożsamością).

 

Strony