EMP@TIA, CAS (terminy przesyłania sprawozdań)

Nowe oprogramowanie do terminali mobilnych

08.11.2016

Informujemy, że jest możliwość zainstalowania w terminalu mobilnym służącym do wywiadów w formie elektronicznej nowego oprogramowania. Prosimy kontaktować się w tej sprawie z Państwa dostawcą systemu dziedzinowego z obszaru PS.
Szczegóły w załączonym piśmie z MRPiPS.
Informacja ta została też przekazana komunikatorem w CAS.

Najnowsze wersje oprogramowania do świadczeń wychowawczych

08.11.2016

Bardzo prosimy o zaktualizowanie Państwa systemów dziedzinowych obsługujących świadczenie wychowawcze do najnowszyej wersji.
Z uwagi na fakt, że aktualne wersje posiadają mechanizmy usprawniające poprawne zasilanie danych w Centralnej Bazie Beneficjentów (CBB), niezbędne jest aby zawsze korzystali Państwo z najnowszych wersji oprogramowania. Jeżeli wersja Państwa oprogramowania różni się od wersji wskazanej w tabeli proszę o niezwłoczne zaktualizowanie swojego SD.

Prezentacje i materiały z konferencji dot. EMP@TII

07.11.2016

Zamieszczamy do pobrania materiały, które były prezentowane na ostatniej konferencji poświęconej Empatii (usługom Empatii) i terminalom mobilnym. Konferencja pn.:„Elektroniczny rodzinny wywiad środowiskowy oraz systemy centralne – utrzymanie, rozwój i wsparcie użytkowników” odbyła się w Dobieszkowie 24-25-26 października 2016 r.
Wszystkie materiały zostały też przesłane w Centralnej Aplikacji Statystycznej

Strony