EMP@TIA, CAS (terminy przesyłania sprawozdań)

Konsultacje lub zgłaszanie problemów dotyczących działania Centralnej Aplikacji Statystycznej

03.01.2017

Uprzejmie informujemy, że w celu uzyskania konsultacji lub zgłoszenia problemów dotyczących działania Centralnej Aplikacji Statystycznej, należy kontaktować się z Centralnym Help Deskiem firmy Sygnity. Kontakt jest możliwy przy użyciu:

Instrukcja do oprogramowania WYWIAD Plus oraz Oprogramowania Terminala Mobilnego (OTM) - instalacja, konfiguracja i praca użytkowa.

15.12.2016

Zamieszczamy (do pobrania) instrukcję instalacji, konfiguracji i pracy w nowym oprogramowaniu Wywiad Plus na terminalach mobilnych. Instrukcję opracował Pan Łukasz Wołoszyn z Gościeradowa.
Wywiad Plus współpracuje z programami dziedzinowymi Sygnity.
 

Hasła administratora do terminali mobilnych

17.11.2016

Rozpoczynamy przekazywanie haseł administratora do terminali mobilnych.
Aby otrzymać hasło proszę o maila od kierownika ośrodka z prośbą o przekazanie hasła. Jeśli ktoś z Państwa potrzebuje to hasło niezwłocznie (bo np. jedzie na szkolenie) prosimy o zgłaszanie się mailowo (jkrogulec [at] lublin.uw.gov.pl) lub telefonicznie (81 7424344) aby otrzymać to hasło w pierwszej kolejności.
W załączniku instrukcja zmiany hasła do konta pracownik na teminalu mobilnym.
Informacja ta została też przekazana przez Centralną Aplikację Ststystyczną.

Help Desk CSIZS

10.11.2016

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisało 13.10.2016 r. z firmą Softiq Sp. z o. o. umowę dotyczącą Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS) w zakresie:
1) rozwoju,
2) administrowania oraz usuwania awarii i błędów
3) wsparcia użytkowników

Firma będzie świadczyła ww. usługi w okresie 47 miesięcy.
W związku z powyższym wszelkie problemy dotyczące CSIZS należy zgłaszać na dedykowany helpdesk firmy SoftIQ:

Nowe oprogramowanie do terminali mobilnych

08.11.2016

Informujemy, że jest możliwość zainstalowania w terminalu mobilnym służącym do wywiadów w formie elektronicznej nowego oprogramowania. Prosimy kontaktować się w tej sprawie z Państwa dostawcą systemu dziedzinowego z obszaru PS.
Szczegóły w załączonym piśmie z MRPiPS.
Informacja ta została też przekazana komunikatorem w CAS.

Najnowsze wersje oprogramowania do świadczeń wychowawczych

08.11.2016

Bardzo prosimy o zaktualizowanie Państwa systemów dziedzinowych obsługujących świadczenie wychowawcze do najnowszyej wersji.
Z uwagi na fakt, że aktualne wersje posiadają mechanizmy usprawniające poprawne zasilanie danych w Centralnej Bazie Beneficjentów (CBB), niezbędne jest aby zawsze korzystali Państwo z najnowszych wersji oprogramowania. Jeżeli wersja Państwa oprogramowania różni się od wersji wskazanej w tabeli proszę o niezwłoczne zaktualizowanie swojego SD.

Strony