EMP@TIA, CAS (terminy przesyłania sprawozdań)

Prezentacje i materiały z konferencji dot. EMP@TII

07.11.2016

Zamieszczamy do pobrania materiały, które były prezentowane na ostatniej konferencji poświęconej Empatii (usługom Empatii) i terminalom mobilnym. Konferencja pn.:„Elektroniczny rodzinny wywiad środowiskowy oraz systemy centralne – utrzymanie, rozwój i wsparcie użytkowników” odbyła się w Dobieszkowie 24-25-26 października 2016 r.
Wszystkie materiały zostały też przesłane w Centralnej Aplikacji Statystycznej

Terminarz przesyłów sprawozdań z podobszarów PS, WRSPZ, SW w Centralnej Aplikacji Statystycznej w 2021 roku

18.03.2021

Strony