10.10.2020_komunikat_sytuacja epidemiczna_koronawirus

10.10.2020

Szanowni Państwo,
 
informuję, że na terenie województwa lubelskiego potwierdzono pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych 251 nowych przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.
 
Potwierdzone wyniki zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 dotyczą:
1. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
2. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu bialskiego, styczność,
3. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu radzyńskiego, styczność,
4. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu janowskiego, styczność,
5. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubartowskiego, narażenia nie ustalono,
6. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubartowskiego, narażenia nie ustalono,
7. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubartowskiego, narażenia nie ustalono,
8. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu puławskiego, styczność,
9. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu puławskiego, styczność,
10. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu puławskiego, styczność,
11. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu puławskiego, styczność,
12. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu ryckiego, styczność,
13. Kobiety powyżej 60 lat z powiatu łukowskiego, styczność,
14. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu tomaszowskiego, narażenie w trakcie ustalania,
15. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, narażenia nie ustalono,
16. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu świdnickiego, narażenia nie ustalono,
17. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
18. Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
19. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
20. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubartowskiego, narażenie w trakcie ustalania,
21. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenia nie ustalono,
22. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
23. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
24. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
25. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu świdnickiego, narażenia nie ustalono,
26. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z Lublina, styczność,
27. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, styczność,
28. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, narażenia nie ustalono,
29. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, styczność,
30. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, styczność,
31. Kobiety w przedziale wieku 0-20 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
32. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
33. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu świdnickiego, narażenia nie ustalono,
34. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubartowskiego, narażenia nie ustalono,
35. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
36. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
37. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, styczność,
38. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu świdnickiego, narażenia nie ustalono,
39. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
40. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu opolskiego, styczność,
41. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
42. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
43. Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
44. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
45. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu tomaszowskiego, narażenie w trakcie ustalania,
46. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
47. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
48. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
49. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
50. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
51. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu świdnickiego, narażenia nie ustalono,
52. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu zamojskiego, narażenia nie ustalono,
53. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu łęczyńskiego, styczność,
54. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu zamojskiego, styczność,
55. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu janowskiego, styczność,
56. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu janowskiego, styczność,
57. Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 z powiatu ryckiego, styczność,
58. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu łęczyńskiego, styczność,
59. Kobiety w przedziale wieku 0-20 z powiatu łęczyńskiego, narażenia nie ustalono,
60. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu łęczyńskiego, narażenia nie ustalono,
61. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu łęczyńskiego, narażenia nie ustalono,
62. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu łęczyńskiego, styczność,
63. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu łęczyńskiego, narażenia nie ustalono,
64. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu łęczyńskiego, narażenia nie ustalono,
65. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu łęczyńskiego, styczność,
66. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu łęczyńskiego, narażenia nie ustalono,
67. Kobiety w przedziale wieku 0-20 z powiatu łęczyńskiego, styczność,
68. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
69. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu łukowskiego, styczność,
70. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
71. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
72. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Białej Podlaskiej, narażenie w trakcie ustalania,
73. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu bialskiego, styczność,
74. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu bialskiego, narażenie w trakcie ustalania,
75. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu bialskiego, narażenie w trakcie ustalania,
76. Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 z powiatu bialskiego, narażenie w trakcie ustalania,
77. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu opolskiego, narażenie w trakcie ustalania,
78. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu kraśnickiego, narażenia nie ustalono,
79. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu kraśnickiego, styczność,
80. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu kraśnickiego, styczność,
81. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu kraśnickiego, styczność,
82. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu kraśnickiego, styczność,
83. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu janowskiego, narażenie w trakcie ustalania,
84. Kobiety w przedziale wieku 0-20 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
85. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
86. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
87. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
88. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
89. Kobiety w przedziale wieku 0-20 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
90. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu zamojskiego, styczność,
91. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z Chełma, narażenia nie ustalono,
92. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu puławskiego, narażenia nie ustalono,
93. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu opolskiego, narażenia nie ustalono,
94. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu opolskiego, narażenia nie ustalono,
95. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu łęczyńskiego, styczność,
96. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu opolskiego, narażenia nie ustalono,
97. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu opolskiego, narażenia nie ustalono,
98. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu biłgorajskiego, styczność,
99. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu biłgorajskiego, styczność,
100. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu biłgorajskiego, styczność,
101. Kobiety w przedziale wieku 0-20 z powiatu biłgorajskiego, styczność,
102. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu kraśnickiego, styczność,
103. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenia nie ustalono,
104. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenia nie ustalono,
105. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, styczność,
106. Mężczyzna w przedziale wieku 41-60 z Lublina, styczność,
107. Mężczyzna w przedziale wieku 41-60 z powiatu włodawskiego, narażenie w trakcie ustalania,
108. Kobieta w przedziale wieku 21-40 z powiatu chełmskiego, narażenia nie ustalono,
109. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Chełma, narażenie w trakcie ustalania,
110. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu chełmskiego, narażenie w trakcie ustalania,
111. Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 z powiatu chełmskiego, narażenie w trakcie ustalania,
112. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu chełmskiego, narażenia nie ustalono,
113. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu chełmskiego, narażenia nie ustalono,
114. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu chełmskiego, narażenia nie ustalono,
115. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu chełmskiego, narażenia nie ustalono,
116. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z Chełma, narażenia nie ustalono,
117. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu janowskiego, styczność,
118. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu janowskiego, styczność,
119. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu biłgorajskiego, styczność,
120. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu biłgorajskiego, styczność,
121. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu biłgorajskiego, narażenia nie ustalono,
122. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu zamojskiego, narażenie w trakcie ustalania,
123. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu biłgorajskiego, styczność,
124. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
125. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
126. Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 z powiatu świdnickiego, narażenie w trakcie ustalania,
127. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu krasnostawskiego, narażenie w trakcie ustalania,
128. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu świdnickiego, narażenia nie ustalono,
129. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, styczność,
130. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu chełmskiego, narażenia nie ustalono,
131. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, styczność,
132. Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 z Lublina, styczność,
133. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu łęczyńskiego, styczność,
134. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
135. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
136. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
137. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
138. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu świdnickiego, narażenia nie ustalono,
139. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu świdnickiego, narażenia nie ustalono,
140. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu świdnickiego, narażenia nie ustalono,
141. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu świdnickiego, narażenia nie ustalono,
142. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu świdnickiego, narażenia nie ustalono,
143. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu świdnickiego, narażenia nie ustalono,
144. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu świdnickiego, narażenia nie ustalono,
145. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu hrubieszowskiego, styczność,
146. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu hrubieszowskiego, narażenia nie ustalono,
147. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu włodawskiego, narażenia nie ustalono,
148. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu włodawskiego, styczność,
149. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu włodawskiego, styczność,
150. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu włodawskiego, narażenia nie ustalono,
151. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu włodawskiego, styczność,
152. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
153. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
154. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
155. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
156. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
157. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
158. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
159. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
160. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
161. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
162. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
163. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
164. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
165. Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
166. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
167. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
168. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
169. Kobiety w przedziale wieku 0-20 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
170. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
171. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
172. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
173. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, styczność,
174. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu puławskiego, narażenie w trakcie ustalania,
175. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
176. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
177. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
178. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
179. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
180. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
181. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
182. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
183. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
184. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
185. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
186. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
187. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu zamojskiego, narażenie w trakcie ustalania,
188. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
189. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
190. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
191. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
192. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
193. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
194. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
195. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
196. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
197. Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 z Chełma, styczność,
198. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu włodawskiego, narażenie w trakcie ustalania,
199. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu włodawskiego, narażenie w trakcie ustalania,
200. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu włodawskiego, styczność,
201. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu włodawskiego, narażenie w trakcie ustalania,
202. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu włodawskiego, narażenie w trakcie ustalania,
203. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu włodawskiego, narażenie w trakcie ustalania,
204. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu biłgorajskiego, styczność,
205. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu łukowskiego, styczność,
206. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu łukowskiego, styczność,
207. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu łukowskiego, styczność,
208. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu łukowskiego, styczność,
209. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu łukowskiego, styczność,
210. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu łukowskiego, styczność,
211. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu łukowskiego, styczność,
212. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
213. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
214. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
215. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
216. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
217. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
218. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu świdnickiego, narażenie w trakcie ustalania,
219. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
220. Kobiety w przedziale wieku 0-20 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
221. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu kraśnickiego, narażenia nie ustalono,
222. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu kraśnickiego, narażenia nie ustalono,
223. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu kraśnickiego, styczność,
224. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu kraśnickiego, styczność,
225. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu kraśnickiego, narażenia nie ustalono,
226. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu kraśnickiego, narażenia nie ustalono,
227. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu kraśnickiego, narażenia nie ustalono,
228. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
229. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu janowskiego, styczność,
230. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu janowskiego, styczność,
231. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu janowskiego, styczność,
232. Kobiety w przedziale wieku 0-20 z powiatu zamojskiego, narażenie w trakcie ustalania,
233. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu zamojskiego, narażenie w trakcie ustalania,
234. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu zamojskiego, styczność,
235. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu janowskiego, styczność,
236. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
237. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu ryckiego, narażenia nie ustalono,
238. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu ryckiego, narażenia nie ustalono,
239. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu ryckiego, narażenia nie ustalono,
240. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu janowskiego, styczność,
241. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu kraśnickiego, narażenia nie ustalono,
242. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
243. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z Białej Podlaskiej, narażenie w trakcie ustalania,
244. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Białej Podlaskiej, narażenie w trakcie ustalania,
245. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Białej Podlaskiej, narażenie w trakcie ustalania,
246. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu bialskiego, narażenie w trakcie ustalania,
247. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu kraśnickiego, styczność,
248. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
249. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu opolskiego, styczność,
250. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu opolskiego, styczność,
251. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu opolskiego, styczność.
 
Do dnia 10 października 2020 roku potwierdzono łącznie 4154 przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, odnotowano 2443 ozdrowieńców i zarejestrowano 70 zgonów. Aktualnie 297 osób jest hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem, 12370 poddanych kwarantannie i 325 objętych nadzorem epidemiologicznym.
 
Z wyrazami szacunku,
Agnieszka Strzępka
Rzecznik prasowy Wojewody Lubelskiego