11.10.2020_komunikat_sytuacja epidemiczna_koronawirus

11.10.2020

Szanowni Państwo,
 
informuję, że na terenie województwa lubelskiego potwierdzono pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych 304 nowe przypadki zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.
 
Potwierdzone wyniki zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 dotyczą:
1. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu lubelskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
2. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
3. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu świdnickiego, narażenia nie ustalono,
4. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
5. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenia nie ustalono,
6. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
7. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
8. Kobiety w przedziale wieku 0-20 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
9. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
10. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
11. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
12. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
13. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
14. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
15. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
16. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu puławskiego, narażenie w trakcie ustalania,
17. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
18. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
19. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu lubelskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
20. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
21. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Białej Podlaskiej, narażenia nie ustalono,
22. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
23. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu kraśnickiego, narażenie w trakcie ustalania,
24. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
25. Kobiety w przedziale wieku 0-20 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
26. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
27. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
28. Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 lat z Lublina, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
29. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
30. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z Białej Podlaskiej, narażenia nie ustalono,
31. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu łęczyńskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
32. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu łęczyńskiego, narażenia nie ustalono,
33. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
34. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
35. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
36. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
37. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenia nie ustalono,
38. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, narażenia nie ustalono,
39. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu zamojskiego, narażenia nie ustalono,
40. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z Zamościa, narażenie w trakcie ustalania,
41. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu puławskiego, narażenie w trakcie ustalania,
42. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu lubelskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
43. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
44. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu łęczyńskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
45. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu łęczyńskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
46. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu łęczyńskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
47. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
48. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu łęczyńskiego, narażenie w trakcie ustalania,
49. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu lubelskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
50. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
51. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
52. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu kraśnickiego, narażenia nie ustalono,
53. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu kraśnickiego, narażenia nie ustalono,
54. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu kraśnickiego, narażenia nie ustalono,
55. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu kraśnickiego, narażenie w trakcie ustalania,
56. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu kraśnickiego, narażenia nie ustalono,
57. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu janowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
58. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu janowskiego, narażenia nie ustalono,
59. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu janowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
60. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu janowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
61. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu janowskiego, narażenia nie ustalono,
62. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu janowskiego, narażenie w trakcie ustalania,
63. Kobiety przedziale wieku 41-60 lat z powiatu janowskiego, narażenie w trakcie ustalania,
64. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu janowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
65. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu janowskiego, narażenia nie ustalono,
66. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu janowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
67. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu janowskiego, narażenia nie ustalono,
68. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu janowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
69. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu janowskiego, narażenia nie ustalono,
70. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Lublina, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
71. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu parczewskiego, narażenie w trakcie ustalania,
72. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
73. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu lubelskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
74. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
75. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
76. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu lubartowskiego, narażenia nie ustalono,
77. Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 lat z powiatu lubartowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
78. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu lubartowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
79. Kobiety w przedziale wieku 0-20 lat z powiatu lubartowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
80. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu lubartowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
81. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Zamościa, narażenie w trakcie ustalania,
82. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubartowskiego, narażenia nie ustalono,
83. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu lubartowskiego, narażenia nie ustalono,
84. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu puławskiego, narażenie w trakcie ustalania,
85. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu ryckiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
86. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu ryckiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
87. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu ryckiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
88. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu ryckiego, narażenia nie ustalono,
89. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu ryckiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
90. Kobiety przedziale wieku 41-60 lat z powiatu ryckiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
91. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu puławskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
92. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu puławskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
93. Mężczyzny przedziale wieku 41-60 lat z powiatu puławskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
94. Mężczyzny przedziale wieku 41-60 lat z powiatu puławskiego, narażenia nie ustalono,
95. Mężczyzny przedziale wieku 21-40 lat z powiatu puławskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
96. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
97. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu puławskiego, narażenie w trakcie ustalania,
98. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu puławskiego, narażenie w trakcie ustalania,
99. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu puławskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
100. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu puławskiego, narażenia nie ustalono,
101. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu tomaszowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
102. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu tomaszowskiego, narażenie w trakcie ustalania,
103. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu tomaszowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
104. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu tomaszowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
105. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu tomaszowskiego, narażenie w trakcie ustalania,
106. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu zamojskiego, narażenie w trakcie ustalania,
107. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu zamojskiego, narażenie w trakcie ustalania,
108. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
109. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu świdnickiego, narażenia nie ustalono,
110. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
111. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
112. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
113. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu świdnickiego, narażenia nie ustalono,
114. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenia nie ustalono,
115. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu lubartowskiego, narażenia nie ustalono,
116. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z Zamościa, narażenie w trakcie ustalania,
117. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu zamojskiego, narażenie w trakcie ustalania,
118. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu zamojskiego, narażenie w trakcie ustalania,
119. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu zamojskiego, narażenie w trakcie ustalania,
120. Kobiety w przedziale wieku 0-20 lat z powiatu zamojskiego, narażenie w trakcie ustalania,
121. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu zamojskiego, narażenie w trakcie ustalania,
122. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z Zamościa, narażenie w trakcie ustalania,
123. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z Zamościa, narażenie w trakcie ustalania,
124. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu łukowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
125. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu łukowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
126. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu łukowskiego, narażenia nie ustalono,
127. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu łukowskiego, narażenia nie ustalono,
128. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu łukowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
129. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu łukowskiego, narażenia nie ustalono,
130. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu łukowskiego, narażenie w trakcie ustalania,
131. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu łukowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
132. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu bialskiego, narażenia nie ustalono,
133. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu łukowskiego, narażenia nie ustalono,
134. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
135. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu janowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
136. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu kraśnickiego, narażenie w trakcie ustalania,
137. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu puławskiego, narażenie w trakcie ustalania,
138. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu puławskiego, narażenie w trakcie ustalania,
139. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu puławskiego, narażenie w trakcie ustalania,
140. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu puławskiego, narażenie w trakcie ustalania,
141. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu puławskiego, narażenie w trakcie ustalania,
142. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu puławskiego, narażenie w trakcie ustalania,
143. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu puławskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
144. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
145. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
146. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
147. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
148. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z Zamościa, narażenie w trakcie ustalania,
149. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu zamojskiego, narażenie w trakcie ustalania,
150. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu opolskiego, narażenia nie ustalono,
151. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu opolskiego, narażenia nie ustalono,
152. Kobiety w przedziale wieku 0-20 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
153. Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
154. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu hrubieszowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
155. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu hrubieszowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
156. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu hrubieszowskiego, narażenie w trakcie ustalania,
157. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
158. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
159. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
160. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
161. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
162. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
163. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
164. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
165. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
166. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
167. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
168. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu świdnickiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
169. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
170. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
171. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
172. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
173. Kobiety w przedziale wieku 0-20 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
174. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
175. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu świdnickiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
176. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
177. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
178. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
179. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
180. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
181. Kobiety w przedziale wieku 0-20 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
182. Kobiety w przedziale wieku 0-20 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
183. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
184. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
185. Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
186. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu włodawskiego, narażenia nie ustalono,
187. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat w powiatu włodawskiego, narażenia nie ustalono,
188. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu krasnostawskiego, narażenia nie ustalono,
189. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu chełmskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
190. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Chełma, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
191. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Chełma, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
192. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu łęczyńskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
193. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu włodawskiego, narażenia nie ustalono,
194. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu bialskiego, narażenia nie ustalono,
195. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
196. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
197. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
198. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
199. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
200. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
201. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
202. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
203. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
204. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
205. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubartowskiego, narażenia nie ustalono,
206. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
207. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
208. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu łukowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
209. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu łukowskiego, narażenia nie ustalono,
210. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu łukowskiego, narażenia nie ustalono,
211. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
212. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
213. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
214. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu świdnickiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
215. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu świdnickiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
216. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
217. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
218. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
219. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu świdnickiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
220. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu świdnickiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
221. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu ryckiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
222. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu biłgorajskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
223. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu biłgorajskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
224. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 powiatu biłgorajskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
225. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu zamojskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
226. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu krasnostawskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
227. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu bialskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
228. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu bialskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
229. Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 z powiatu łukowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
230. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu zamojskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
231. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu zamojskiego, narażenia nie ustalono,
232. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu bialskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
233. Kobiety w przedziale wieku 0-20 z powiatu zamojskiego, narażenie w trakcie ustalania,
234. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
235. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
236. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu biłgorajskiego, narażenia nie ustalono,
237. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu biłgorajskiego, narażenia nie ustalono,
238. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu biłgorajskiego, narażenia nie ustalono,
239. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu biłgorajskiego, narażenia nie ustalono,
240. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu biłgorajskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
241. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu biłgorajskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
242. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu biłgorajskiego, narażenia nie ustalono,
243. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Chełma, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
244. Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 z Chełma, narażenia nie ustalono,
245. Kobiety w przedziale wieku 0-20 z powiatu janowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
246. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu bialskiego, narażenia nie ustalono,
247. Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 z powiatu łęczyńskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
248. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu włodawskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
249. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu włodawskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
250. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
251. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
252. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
253. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
254. Kobiety w przedziale wieku 0-20 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
255. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
256. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
257. Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
258. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
259. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
260. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
261. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
262. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
263. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
264. Mężczyzny w przedziale wielu 41-60 z powiatu puławskiego, narażenie w trakcie ustalania,
265. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
266. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
267. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
268. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
269. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
270. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
271. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
272. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
273. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
274. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
275. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
276. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
277. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
278. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
279. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
280. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
281. Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 z powiatu świdnickiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
282. Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 z powiatu świdnickiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
283. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu świdnickiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
284. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
285. Kobiety w przedziale wieku 0-20 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
286. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
287. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
288. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu świdnickiego, narażenie w trakcie ustalania,
289. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
290. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
291. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
292. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
293. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu bialskiego, narażenia nie ustalono,
294. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
295. Kobiety w przedziale wieku 0-20 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
296. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
297. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
298. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
299. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
300. Kobiety w przedziale wieku 0-20 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
301. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
302. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
303. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, narażenia nie ustalono,
304. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania.
 
Do dnia 11 października 2020 roku potwierdzono łącznie 4458 przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, odnotowano 2502 ozdrowieńców i zarejestrowano 74 zgony. Aktualnie 287 osób jest hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem, 13463 poddanych kwarantannie i 471 objętych nadzorem epidemiologicznym.
 
Z wyrazami szacunku,
Agnieszka Strzępka
Rzecznik prasowy Wojewody Lubelskiego