12.10.2020_komunikat_sytuacja epidemiczna_koronawirus

12.10.2020

Szanowni Państwo,
 

informuję, że na terenie województwa lubelskiego potwierdzono pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych 379 nowych przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.
 
Potwierdzone wyniki zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 dotyczą:
1. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenia nie ustalono,
2. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu świdnickiego, narażenia nie ustalono,
3. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenia nie ustalono,
4. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenia nie ustalono,
5. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu radzyńskiego, narażenia nie ustalono,
6. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu bialskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
7. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu bialskiego, styczność,
8. Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 z powiatu bialskiego, styczność,
9. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu zamojskiego, narażenie w trakcie ustalania,
10. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu zamojskiego, narażenie w trakcie ustalania,
11. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu zamojskiego, narażenie w trakcie ustalania,
12. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Białej Podlaskiej, narażenia nie ustalono,
13. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Białej Podlaskiej, narażenia nie ustalono,
14. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu świdnickiego, narażenia nie ustalono,
15. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu radzyńskiego, narażenie nie ustalono,
16. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
17. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu ryckiego, narażenia nie ustalono,
18. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu ryckiego, narażenia nie ustalono,
19. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu ryckiego, narażenia nie ustalono,
20. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu ryckiego, narażenia nie ustalono,
21. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu ryckiego, narażenia nie ustalono,
22. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu ryckiego, narażenia nie ustalono,
23. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie nie ustalono,
24. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu puławskiego, narażenia nie ustalono,
25. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu puławskiego, styczność,
26. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu puławskiego, styczność,
27. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu puławskiego, styczność,
28. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu puławskiego, narażenie w trakcie ustalania,
29. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu puławskiego, styczność,
30. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu puławskiego, narażenia nie ustalono,
31. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu puławskiego, narażenia nie ustalono,
32. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu łęczyńskiego, narażenie w trakcie ustalania,
33. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenia nie ustalono,
34. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu puławskiego, narażenia nie ustalono,
35. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu radzyńskiego, narażenia nie ustalono,
36. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenia nie ustalono,
37. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
38. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
39. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
40. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
41. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu łęczyńskiego, narażenie w trakcie ustalania,
42. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
43. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
44. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
45. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
46. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
47. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
48. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
49. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
50. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, styczność,
51. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu świdnickiego, narażenia nie ustalono,
52. Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
53. Kobiety w przedziale wieku 0-20 z powiatu lubelskiego, styczność,
54. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, narażenia nie ustalono,
55. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, narażenia nie ustalono,
56. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu biłgorajskiego, narażenia nie ustalono,
57. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu łukowskiego, narażenia nie ustalono,
58. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu łukowskiego, styczność,
59. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu łukowskiego, narażenia nie ustalono,
60. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu łukowskiego, narażenie nie ustalono,
61. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu łukowskiego, narażenia nie ustalono,
62. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu łukowskiego, styczność,
63. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu łukowskiego, styczność,
64. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu łukowskiego, narażenia nie ustalono,
65. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu łukowskiego, narażenia nie ustalono,
66. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu łukowskiego, styczność,
67. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu łukowskiego, styczność,
68. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu łukowskiego, styczność,
69. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu łukowskiego, narażenia nie ustalono,
70. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu łukowskiego, narażenia nie ustalono,
71. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu łukowskiego, narażenia nie ustalono,
72. Kobiety w przedziale wieku 0-20 z powiatu janowskiego, styczność,
73. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu janowskiego, styczność,
74. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu janowskiego, styczność,
75. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu janowskiego, styczność,
76. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu puławskiego, narażenie w trakcie ustalania,
77. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu łęczyńskiego, styczność,
78. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Chełma, narażenia nie ustalono,
79. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Chełma, narażenia nie ustalono,
80. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Chełma, styczność,
81. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Chełma, styczność,
82. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Chełma, narażenia nie ustalono,
83. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Chełma, styczność,
84. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Chełma, styczność,
85. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Chełma, narażenia nie ustalono,
86. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Chełma, styczność,
87. Kobiety w wieku powyżej 60 z lat z Chełma, narażenia nie ustalono,
88. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Chełma, narażenia nie ustalono,
89. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z Chełma, narażenia nie ustalono,
90. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z Chełma, styczność,
91. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu biłgorajskiego, narażenie w trakcie ustalania,
92. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Zamościa, narażenie w trakcie ustalania,
93. Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 z Zamościa, styczność,
94. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Zamościa, narażenie w trakcie ustalania,
95. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Zamościa, narażenie w trakcie ustalania,
96. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
97. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
98. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
99. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
100. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
101. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
102. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenia nie ustalono,
103. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
104. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
105. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, narażenia nie ustalono,
106. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
107. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu świdnickiego, narażenia nie ustalono,
108. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu świdnickiego, narażenia nie ustalono,
109. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
110. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
111. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
112. Kobiety w przedziale wieku 0-20 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
113. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu zamojskiego, narażenie w trakcie ustalania,
114. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu łukowskiego, styczność,
115. Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 z powiatu łęczyńskiego, styczność,
116. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu łukowskiego, styczność,
117. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu łukowskiego, styczność,
118. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
119. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu puławskiego, styczność,
120. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu puławskiego, narażenie w trakcie ustalania,
121. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu opolskiego, styczność,
122. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
123. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu tomaszowskiego, narażenie w trakcie ustalania,
124. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu tomaszowskiego, styczność,
125. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu tomaszowskiego, narażenie w trakcie ustalania,
126. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu łęczyńskiego, narażenia nie ustalono,
127. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Zamościa, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
128. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Zamościa, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
129. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Zamościa, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
130. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, narażenia nie ustalono
131. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
132. Mężczyzny powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
133. Kobiety powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenia nie ustalono
134. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, narażenia nie ustalono,
135. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
136. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
137. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
138. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu opolskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
139. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
140. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu krasnostawskiego, narażenia nie ustalono,
141. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
142. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
143. Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
144. Kobiety w przedziale wieku 0-20 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
145. Kobiety powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
146. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu kraśnickiego, narażenia nie ustalono,
147. Kobiety powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
148. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, narażenia nie ustalono,
149. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
150. Kobiety powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
151. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu puławskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
152. Mężczyzny powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
153. Kobiety powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
154. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
155. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
156. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
157. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
158. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
159. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
160. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
161. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
162. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
163. Kobiety w przedziale wieku 0-20 z powiatu kraśnickiego, narażenia nie ustalono,
164. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
165. Mężczyzny powyżej 60 lat z Lublina, narażenia nie ustalono,
166. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenia nie ustalono,
167. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
168. Kobiety w przedziale wieku 0-20 z powiatu kraśnickiego, narażenia nie ustalono,
169. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
170. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
171. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
172. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu łęczyńskiego, narażenie w trakcie ustalania,
173. Kobiety powyżej 60 lat z powiatu łęczyńskiego, narażenie w trakcie ustalania,
174. Kobiety powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
175. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
176. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
177. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
178. Kobiety powyżej 60 lat z Lublina, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
179. Mężczyzny powyżej 60 lat z Lublina, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
180. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
181. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
182. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
183. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
184. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
185. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
186. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
187. Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
188. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
189. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
190. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu łęczyńskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
191. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
192. Kobiety powyżej 60 lat z powiatu bialskiego, narażenia nie ustalono,
193. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu włodawskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
194. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu łęczyńskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
195. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu łęczyńskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
196. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu łęczyńskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
197. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu krasnostawskiego, narażenia nie ustalono,
198. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu zamojskiego, narażenie w trakcie ustalania,
199. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu łukowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
200. Kobiety powyżej 60 lat z Zamościa, narażenia nie ustalono,
201. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Zamościa, narażenia nie ustalono,
202. Mężczyzny powyżej 60 lat z powiatu bialskiego, narażenia nie ustalono,
203. Kobiety powyżej 60 lat z Białej Podlaskiej, narażenie w trakcie ustalania,
204. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu bialskiego, narażenie w trakcie ustalania,
205. Kobiety powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
206. Mężczyzny powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
207. Kobiety powyżej 60 lat z powiatu lubartowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
208. Kobiety powyżej 60 lat z powiatu świdnickiego, narażenia nie ustalono,
209. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
210. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
211. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
212. Mężczyzny powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
213. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
214. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
215. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
216. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
217. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
218. Kobiety powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
219. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu kraśnickiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
220. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu kraśnickiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
221. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Białej Podlaskiej, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
222. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Białej podlaskiej, narażenia nie ustalono,
223. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu bialskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
224. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Białej Podlaskiej, narażenia nie ustalono,
225. Kobiety w przedziale wieku41-60 z powiatu bialskiego, narażenia nie ustalono,
226. Kobiety w przedziale wieku 0-20 z Białej Podlaskiej, narażenia nie ustalono,
227. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu bialskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
228. Kobiety powyżej 60 lat z Białej Podlaskiej, narażenie w trakcie ustalania,
229. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Białej Podlaskiej, narażenie w trakcie ustalania,
230. Mężczyzny powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
231. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu ryckiego, narażenia nie ustalono,
232. Kobiety powyżej 60 lat z powiatu ryckiego, narażenie w trakcie ustalania,
233. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
234. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
235. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
236. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
237. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
238. Kobiety powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
239. Kobiety powyżej 60 lat z Zamościa, narażenia nie ustalono,
240. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu łęczyńskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
241. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu łęczyńskiego, narażenia nie ustalono,
242. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu łęczyńskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
243. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu łęczyńskiego, narażenia nie ustalono,
244. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu łęczyńskiego, narażenia nie ustalono,
245. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu łęczyńskiego, narażenia nie ustalono,
246. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu łęczyńskiego, narażenia nie ustalono,
247. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu łęczyńskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
248. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu łęczyńskiego, narażenia nie ustalono,
249. Kobiety powyżej 60 lat z powiatu łęczyńskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
250. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu łęczyńskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
251. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu łęczyńskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
252. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu łęczyńskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
253. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu łęczyńskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
254. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu łęczyńskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
255. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
256. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu opolskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
257. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu bialskiego, narażenie w trakcie ustalania,
258. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu bialskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
259. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu bialskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
260. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu bialskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
261. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu hrubieszowskiego, narażenia nie ustalono,
262. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu łukowskiego, narażenia nie ustalono,
263. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubartowskiego, narażenie w trakcie ustalania,
264. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
265. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
266. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
267. Kobiety w przedziale wieku 0-20 z Zamościa, narażenie w trakcie ustalania,
268. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Zamościa, narażenie w trakcie ustalania,
269. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
270. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenia nie ustalono,
271. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
272. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenia nie ustalono,
273. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
274. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
275. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
276. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu łęczyńskiego, narażenie w trakcie ustalania,
277. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
278. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
279. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu biłgorajskiego, narażenie w trakcie ustalania,
280. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu biłgorajskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
281. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu biłgorajskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
282. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu biłgorajskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
283. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu biłgorajskiego, narażenia nie ustalono,
284. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu biłgorajskiego, narażenia nie ustalono,
285. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu biłgorajskiego, narażenia nie ustalono,
286. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu biłgorajskiego, narażenie w trakcie ustalania,
287. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu biłgorajskiego, narażenie w trakcie ustalania,
288. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu biłgorajskiego, narażenie w trakcie ustalania,
289. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu biłgorajskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
290. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu opolskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
291. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Chełma, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
292. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Chełma, narażenie w trakcie ustalania,
293. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Chełma, narażenia nie ustalono,
294. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu chełmskiego, narażenie w trakcie ustalania,
295. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Chełma, narażenie w trakcie ustalania,
296. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Chełma, narażenie w trakcie ustalania,
297. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu chełmskiego, narażenia nie ustalono,
298. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu chełmskiego, narażenia nie ustalono,
299. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Chełma, narażenie w trakcie ustalania,
300. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Chełma, narażenia nie ustalono,
301. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu chełmskiego, narażenia nie ustalono,
302. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu krasnostawskiego, narażenia nie ustalono,
303. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z Chełma, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
304. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu chełmskiego, narażenie w trakcie ustalania,
305. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Chełma, narażenia nie ustalono,
306. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Chełma, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
307. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Chełma, narażenie w trakcie ustalania,
308. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu chełmskiego, narażenie w trakcie ustalania,
309. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu łęczyńskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
310. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu łęczyńskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
311. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Chełma, narażenia nie ustalono,
312. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Chełma, narażenia nie ustalono,
313. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Chełma, narażenie w trakcie ustalania,
314. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu świdnickiego, narażenia nie ustalono,
315. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu świdnickiego, narażenia nie ustalono,
316. Kobiety w przedziale wieku 0-20 z powiatu świdnickiego, narażenia nie ustalono,
317. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu świdnickiego, narażenia nie ustalono,
318. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu świdnickiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
319. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu świdnickiego, narażenia nie ustalono,
320. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu świdnickiego, narażenia nie ustalono,
321. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu świdnickiego, narażenia nie ustalono,
322. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu opolskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
323. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu opolskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
324. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu opolskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
325. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
326. Kobiety w przedziale wieku 0-20 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
327. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
328. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
329. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
330. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
331. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
332. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu kraśnickiego, narażenie w trakcie ustalania,
333. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
334. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
335. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu świdnickiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
336. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu zamojskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
337. Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 z powiatu ryckiego, narażenia nie ustalono,
338. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu ryckiego, narażenia nie ustalono,
339. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu ryckiego, narażenie w trakcie ustalania,
340. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu puławskiego, narażenie w trakcie ustalania,
341. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu ryckiego, narażenia nie ustalono,
342. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu ryckiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
343. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu puławskiego, narażenia nie ustalono
344. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu ryckiego, narażenia nie ustalono,
345. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu puławskiego, narażenie w trakcie ustalania,
346. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu puławskiego, narażenia nie ustalono,
347. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu puławskiego, narażenia nie ustalono,
348. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu puławskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
349. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu puławskiego, narażenia nie ustalono
350. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu puławskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
351. Kobiety w przedziale wieku 0-20 z powiatu puławskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
352. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu puławskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
353. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu puławskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
354. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu puławskiego, narażenie w trakcie ustalania,
355. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu puławskiego, narażenia nie ustalono,
356. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu puławskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
357. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu ryckiego, narażenia nie ustalono,
358. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu puławskiego, narażenia nie ustalono,
359. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu puławskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
360. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu puławskiego, narażenie w trakcie ustalania,
361. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu puławskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
362. Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 z powiatu puławskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
363. Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 z powiatu puławskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
364. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu puławskiego, narażenia nie ustalono,
365. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu puławskiego, narażenia nie ustalono,
366. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu puławskiego, narażenie w trakcie ustalania,
367. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu puławskiego, narażenie w trakcie ustalania,
368. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
369. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
370. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
371. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
372. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
373. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu łęczyńskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
374. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu łęczyńskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
375. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu łęczyńskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
376. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu łęczyńskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
377. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu włodawskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
378. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu włodawskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
379. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu łęczyńskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym.
 

Do dnia 12 października 2020 roku potwierdzono łącznie 4837 przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, odnotowano 2591 ozdrowieńców i zarejestrowano 77 zgonów. Aktualnie 280 osób jest hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem, 13509 poddanych kwarantannie i 400 objętych nadzorem epidemiologicznym.
 
Z wyrazami szacunku,
Agnieszka Strzępka
Rzecznik prasowy Wojewody Lubelskiego