13.10.2020_komunikat_sytuacja epidemiczna_koronawirus

13.10.2020

Szanowni Państwo,
 

informuję, że na terenie województwa lubelskiego potwierdzono pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych 163 nowych przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.
 
Potwierdzone wyniki zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 dotyczą:
1. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu łęczyńskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
2. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu łęczyńskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
3. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu łęczyńskiego, narażenie w trakcie ustalania,
4. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu łęczyńskiego, styczność styczność z przypadkiem potwierdzonym,
5. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
6. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu janowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
7. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu janowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
8. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu janowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
9. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu janowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
10. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Zamościa, narażenia nie ustalono,
11. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Zamościa, narażenia nie ustalono,
12. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
13. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu świdnickiego, narażenie w trakcie ustalania,
14. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu łęczyńskiego, narażenie w trakcie ustalania,
15. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
16. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
17. Kobiety w przedziale wieku 0-20 z powiatu puławskiego, narażenie w trakcie ustalania,
18. Kobiety w przedziale wieku 0-20 z powiatu puławskiego, narażenie w trakcie ustalania,
19. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
20. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
21. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu kraśnickiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
22. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
23. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
24. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
25. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
26. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu zamojskiego, styczność,
27. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z Zamościa, narażenie w trakcie ustalania,
28. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Zamościa, narażenie w trakcie ustalania,
29. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Chełma, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
30. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Chełma, styczność s z przypadkiem potwierdzonym,
31. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu janowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
32. Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 z powiatu janowskiego, narażenia nie ustalono,
33. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu janowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
34. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu janowskiego, narażenia nie ustalono,
35. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu janowskiego, narażenia nie ustalono,
36. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu janowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
37. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu janowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
38. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu janowskiego, narażenia nie ustalono,
39. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu kraśnickiego, narażenia nie ustalono,
40. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu janowskiego, narażenia nie ustalono,
41. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu włodawskiego, styczność styczność z przypadkiem potwierdzonym,
42. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
43. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
44. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
45. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
46. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
47. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
48. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu kraśnickiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
49. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu kraśnickiego, narażenie w trakcie ustalania,
50. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu kraśnickiego, narażenie w trakcie ustalania,
51. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu kraśnickiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
52. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu kraśnickiego, narażenia nie ustalono,
53. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu kraśnickiego, narażenia nie ustalono,
54. Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
55. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu kraśnickiego, narażenie w trakcie ustalania,
56. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu kraśnickiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
57. Kobiety w przedziale wieku 0-20 z powiatu kraśnickiego, narażenie w trakcie ustalania,
58. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu kraśnickiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
59. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu kraśnickiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
60. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu kraśnickiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
61. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
62. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
63. Kobiety w przedziale wieku 0-20 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
64. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
65. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
66. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
67. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
68. Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
69. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
70. Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
71. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
72. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
73. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
74. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
75. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
76. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
77. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
78. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu radzyńskiego, narażenia nie ustalono,
79. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu radzyńskiego, narażenia nie ustalono,
80. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu radzyńskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
81. Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 z powiatu radzyńskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
82. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Zamościa, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
83. Kobiety w przedziale wieku 0-20 z powiatu zamojskiego, narażenie w trakcie ustalania,
84. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Zamościa, narażenia nie ustalono,
85. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Zamościa, narażenie w trakcie ustalania,
86. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Zamościa, narażenia nie ustalono,
87. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu zamojskiego, narażenie w trakcie ustalania,
88. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Zamościa, narażenie w trakcie ustalania,
89. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Zamościa, narażenie w trakcie ustalania,
90. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu zamojskiego, narażenie w trakcie ustalania,
91. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu zamojskiego, narażenie w trakcie ustalania,
92. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Zamościa, narażenie w trakcie ustalania,
93. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z Zamościa, narażenie w trakcie ustalania,
94. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu zamojskiego, narażenia nie ustalono,
95. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Zamościa, narażenia nie ustalono,
96. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu zamojskiego, narażenie w trakcie ustalania,
97. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu zamojskiego, narażenia nie ustalono,
98. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu zamojskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
99. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu bialskiego, narażenie w trakcie ustalania,
100. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Białej Podlaskiej, narażenia nie ustalono,
101. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu bialskiego, narażenia nie ustalono,
102. Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 lat z Białej Podlaskiej, narażenie w trakcie ustalania,
103. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z Białej Podlaskiej, narażenia nie ustalono,
104. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu bialskiego, narażenia nie ustalono,
105. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu bialskiego, narażenia nie ustalono,
106. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z Białej Podlaskiej, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
107. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu bialskiego, narażenia nie ustalono,
108. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Białej Podlaskiej, narażenia nie ustalono,
109. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z Białej Podlaskiej, narażenie w trakcie ustalania,
110. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu kraśnickiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
111. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubartowskiego, narażenie w trakcie ustalania,
112. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu opolskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
113. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu świdnickiego, narażenie w trakcie ustalania,
114. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
115. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
116. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania
117. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
118. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
119. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
120. Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
121. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
122. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu hrubieszowskiego, narażenia nie ustalono,
123. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu hrubieszowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
124. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu hrubieszowskiego, narażenia nie ustalono,
125. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu hrubieszowskiego, narażenia nie ustalono,
126. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu radzyńskiego, narażenia nie ustalono,
127. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu radzyńskiego, narażenia nie ustalono,
128. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu łęczyńskiego, narażenie w trakcie ustalania,
129. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu łęczyńskiego, narażenia nie ustalono,
130. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu włodawskiego, narażenia nie ustalono,
131. Mężczyzna w wieku powyżej 60 lat z powiatu włodawskiego, narażenia nie ustalono,
132. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu łęczyńskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
133. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu zamojskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
134. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu zamojskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
135. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu zamojskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
136. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
137. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu zamojskiego, narażenia nie ustalono,
138. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu zamojskiego, narażenie w trakcie ustalania,
139. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu zamojskiego, narażenie w trakcie ustalania,
140. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
141. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
142. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
143. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
144. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
145. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
146. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
147. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
148. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
149. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
150. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
151. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
152. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
153. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
154. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
155. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
156. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu ryckiego, narażenia nie ustalono,
157. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu włodawskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
158. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu włodawskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
159. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu parczewskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
160. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
161. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu bialskiego, narażenie w trakcie ustalania,
162. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z Białej Podlaskiej, narażenie w trakcie ustalania,
163. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu włodawskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym.
 
 
Do dnia 13 października 2020 roku potwierdzono łącznie 5000 przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, odnotowano 2673 ozdrowieńców i zarejestrowano 80 zgonów. Aktualnie 285 osób jest hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem, 14296 poddanych kwarantannie i 538 objętych nadzorem epidemiologicznym.
 
Z wyrazami szacunku,
Agnieszka Strzępka
Rzecznik prasowy Wojewody Lubelskiego