14.10.2020_komunikat_sytuacja epidemiczna_koronawirus

14.10.2020

Szanowni Państwo,
 
informuję, że na terenie województwa lubelskiego potwierdzono pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych 256 nowych przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.
 
Potwierdzone wyniki zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 dotyczą:
1. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Białej Podlaskiej, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
2. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Białej Podlaskiej, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
3. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu biłgorajskiego, narażenia nie ustalono,
4. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
5. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu biłgorajskiego, narażenia nie ustalono,
6. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu puławskiego, narażenia nie ustalono,
7. Kobiety powyżej 60 lat z powiatu chełmskiego, narażenie w trakcie ustalania,
8. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu biłgorajskiego, narażenia nie ustalono,
9. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu zamojskiego, narażenie w trakcie ustalania,
10. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu biłgorajskiego, narażenia nie ustalono,
11. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu zamojskiego, narażenie w trakcie ustalania,
12. Kobiety powyżej 60 lat z powiatu zamojskiego, narażenie w trakcie ustalania,
13. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu biłgorajskiego, narażenia nie ustalono,
14. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu tomaszowskiego, narażenie w trakcie ustalania,
15. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu biłgorajskiego, narażenia nie ustalono,
16. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu tomaszowskiego, narażenie w trakcie ustalania,
17. Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 z powiatu tomaszowskiego, narażenie w trakcie ustalania,
18. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu tomaszowskiego, narażenie w trakcie ustalania,
19. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu łukowskiego, narażenie w trakcie ustalania,
20. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu łukowskiego, narażenia nie ustalono,
21. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu łukowskiego, narażenie w trakcie ustalania,
22. Kobiety powyżej 60 lat z powiatu biłgorajskiego, narażenia nie ustalono,
23. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu tomaszowskiego, narażenie w trakcie ustalania,
24. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
25. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
26. Mężczyzny powyżej 60 lat z powiatu parczewskiego, narażenie w trakcie ustalania,
27. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu łukowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
28. Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 z powiatu łukowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
29. Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 z powiatu łukowskiego, narażenie w trakcie ustalania,
30. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu łukowskiego, narażenia nie ustalono,
31. Kobiety powyżej 60 lat z powiatu łukowskiego, narażenia nie ustalono,
32. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu łukowskiego, narażenie w trakcie ustalania,
33. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu łukowskiego, narażenia nie ustalono,
34. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
35. Kobiety powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
36. Kobiety powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
37. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
38. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
39. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Chełma, narażenie w trakcie ustalania,
40. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
41. Kobiety w przedziale wieku 0-20 z powiatu łukowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
42. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu łukowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
43. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu łukowskiego, narażenia nie ustalono,
44. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu łukowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
45. Kobiety powyżej 60 lat z powiatu świdnickiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
46. Mężczyzny powyżej 60 lat z Lublina, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
47. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu świdnickiego, narażenia nie ustalono,
48. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu świdnickiego, narażenia nie ustalono,
49. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu świdnickiego, narażenia nie ustalono,
50. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu świdnickiego, narażenia nie ustalono,
51. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu świdnickiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
52. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu świdnickiego, narażenia nie ustalono,
53. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
54. Kobiety w przedziale wieku 0-20 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
55. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
56. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu ryckiego, narażenia nie ustalono,
57. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu puławskiego, narażenia nie ustalono,
58. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu puławskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
59. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu świdnickiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
60. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu świdnickiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
61. Mężczyzny z przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
62. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trackie ustalania,
63. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
64. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu kraśnickiego, narażenie w trakcie ustalania,
65. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu kraśnickiego, narażenia nie ustalono,
66. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
67. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
68. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu puławskiego, narażenie w trakcie ustalania,
69. Kobiety powyżej 60 lat z powiatu świdnickiego, narażenie w trakcie ustalania,
70. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
71. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu łukowskiego, narażenie w trakcie ustalania,
72. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu łukowskiego, narażenie w trakcie ustalania,
73. Mężczyzny powyżej 60 lat z powiatu łukowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
74. Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 z powiatu łukowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
75. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu łukowskiego, narażenia nie ustalono,
76. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu łukowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
77. Mężczyzny z przedziale wieku 21-40 z powiatu łukowskiego, narażenia nie ustalono,
78. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu łukowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
79. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu łukowskiego, narażenia nie ustalono,
80. Kobiety powyżej 60 lat z powiatu łukowskiego, narażenia nie ustalono,
81. Mężczyzny powyżej 60 lat z powiatu łukowskiego, narażenia nie ustalono,
82. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu biłgorajskiego, narażenia nie ustalono,
83. Mężczyzny powyżej 60 lat z powiatu biłgorajskiego, narażenia nie ustalono,
84. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu biłgorajskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
85. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu biłgorajskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
86. Mężczyzny powyżej 60 lat z powiatu biłgorajskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
87. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu biłgorajskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
88. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu biłgorajskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
89. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu biłgorajskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
90. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu biłgorajskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
91. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
92. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubartowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
93. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubartowskiego, narażenia nie ustalono,
94. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubartowskiego, narażenia nie ustalono,
95. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
96. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
97. Mężczyzny z w przedziale wieku 41-60 z powiatu łukowskiego, narażenie w trakcie ustalania,
98. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu łukowskiego, narażenie w trakcie ustalania,
99. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
100. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubartowskiego, narażenia nie ustalono,
101. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenia nie ustalono,
102. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Chełma, narażenie w trakcie ustalania,
103. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Chełma, narażenie w trakcie ustalania,
104. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Chełma, narażenie w trakcie ustalania,
105. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu łęczyńskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
106. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Chełma, narażenia nie ustalono,
107. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Chełma, narażenie w trakcie ustalania,
108. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Chełma, narażenie w trakcie ustalania,
109. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu tomaszowskiego, narażenie w trakcie ustalania,
110. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu zamojskiego, narażenie w trakcie ustalania,
111. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu świdnickiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
112. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu włodawskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
113. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu włodawskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
114. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu włodawskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
115. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu włodawskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
116. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu włodawskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
117. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu włodawskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
118. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu włodawskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
119. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu włodawskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
120. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu włodawskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
121. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu włodawskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
122. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu włodawskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
123. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu włodawskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
124. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu włodawskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
125. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu włodawskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
126. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu włodawskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
127. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu włodawskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
128. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu włodawskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
129. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu włodawskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
130. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu włodawskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
131. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu włodawskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
132. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu włodawskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
133. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu włodawskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
134. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu włodawskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
135. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu włodawskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
136. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu włodawskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
137. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu włodawskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
138. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
139. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
140. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
141. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
142. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
143. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu zamojskiego, narażenie w trakcie ustalania,
144. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu zamojskiego, narażenie w trakcie ustalania,
145. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
146. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
147. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
148. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
149. Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
150. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
151. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu chełmskiego, narażenie w trakcie ustalania,
152. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu bialskiego, narażenie w trakcie ustalania,
153. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
154. Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
155. Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
156. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
157. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu włodawskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
158. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu łukowskiego, narażenie w trakcie ustalania,
159. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Białej Podlaskiej, narażenia nie ustalono,
160. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Białej Podlaskiej, narażenia nie ustalono,
161. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
162. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
163. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu zamojskiego, narażenia nie ustalono,
164. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu zamojskiego, narażenie w trakcie ustalania,
165. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
166. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu świdnickiego, narażenie w trakcie ustalania,
167. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu radzyńskiego, narażenie w trakcie ustalania,
168. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu radzyńskiego, narażenie w trakcie ustalania,
169. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu radzyńskiego, narażenia nie ustalono,
170. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu puławskiego, narażenie w trakcie ustalania,
171. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu janowskiego, narażenia nie ustalono,
172. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu chełmskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
173. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Chełma, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
174. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Chełma, narażenie w trakcie ustalania,
175. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z Chełma, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
176. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z Chełma, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
177. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu świdnickiego, narażenie w trakcie ustalania,
178. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z Białej Podlaskiej, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
179. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu bialskiego, narażenie w trakcie ustalania,
180. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Białej Podlaskiej, narażenia nie ustalono,
181. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
182. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
183. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu krasnostawskiego, narażenie w trakcie ustalania,
184. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu świdnickiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
185. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z Chełma, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
186. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z Chełma, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
187. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Chełma, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
188. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z Chełma, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
189. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z Chełma, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
190. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu zamojskiego, narażenie w trakcie ustalania,
191. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
192. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
193. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
194. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
195. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
196. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
197. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
198. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
199. Kobiety w przedziale wieku 0-20 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
200. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
201. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
202. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
203. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
204. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
205. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
206. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
207. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
208. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z Zamościa, narażenie w trakcie ustalania
209. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu włodawskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
210. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu włodawskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
211. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu włodawskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
212. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu świdnickiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
213. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu świdnickiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
214. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu świdnickiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
215. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu świdnickiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
216. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu świdnickiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
217. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu świdnickiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
218. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu świdnickiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
219. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu świdnickiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
220. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu kraśnickiego, narażenia nie ustalono,
221. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
222. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
223. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
224. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu świdnickiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
225. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z Lublina, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
226. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z Zamościa, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
227. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z Zamościa, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
228. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z Zamościa, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
229. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z Zamościa, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
230. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu zamojskiego, narażenie w trakcie ustalania,
231. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu zamojskiego, narażenie w trakcie ustalania,
232. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu puławskiego, narażenie w trakcie ustalania,
233. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu ryckiego, narażenia nie ustalono,
234. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu puławskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
235. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu puławskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
236. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu puławskiego, narażenie w trakcie ustalania,
237. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu puławskiego, narażenie w trakcie ustalania,
238. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu ryckiego, narażenia nie ustalono,
239. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu chełmskiego, narażenie w trakcie ustalania,
240. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z Chełma, narażenia nie ustalono,
241. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu kraśnickiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
242. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu lubartowskiego, narażenie w trakcie ustalania,
243. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
244. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu lubartowskiego, narażenie w trakcie ustalania,
245. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu włodawskiego, narażenie w trakcie ustalania,
246. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu włodawskiego, narażenie w trakcie ustalania,
247. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
248. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
249. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu włodawskiego, narażenie w trakcie ustalania,
250. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu włodawskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
251. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
252. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu świdnickiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
253. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu łukowskiego, narażenia nie ustalono,
254. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu łukowskiego, narażenia nie ustalono,
255. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu włodawskiego, narażenie w trakcie ustalania,
256. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu opolskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym.
 
Do dnia 14 października 2020 roku potwierdzono łącznie 5256 przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, odnotowano 2785 ozdrowieńców i zarejestrowano 84 zgony. Aktualnie 298 osób jest hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem, 13663 poddanych kwarantannie i 526 objętych nadzorem epidemiologicznym.
 
Z wyrazami szacunku,
Agnieszka Strzępka
Rzecznik prasowy Wojewody Lubelskiego