19.12.2020_Szpital tymczasowy w Lublinie_uruchomienie

19.12.2020

Szanowni Państwo,
 
wczoraj, tj. 18 grudnia 2020 roku w godzinach wieczornych Targi Lublin S.A. przekazały Wojewodzie Lubelskiemu zaadaptowaną nieruchomość do prowadzenia szpitala tymczasowego w Lublinie. Przekazanie zostało potwierdzone podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego. Równocześnie Wojewoda Lubelski przekazał obiekt do użytkowania Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi Klinicznemu nr 1 w Lublinie w celu realizacji świadczeń związanych z hospitalizacją pacjentów z powodu zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Przekazanie zostało potwierdzone podpisaniem odrębnego protokołu odbioru. Powyższe czynności zostały poprzedzone podpisaniem Umowy o Współpracy pomiędzy Wojewodą Lubelskim, Targami Lublin S.A. oraz Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 1 w Lublinie.
 
Po przeprowadzeniu niezbędnych czynności gospodarczych i szkoleniowych w dniach 19 i 20 grudnia, w poniedziałek 21 grudnia 2020 r. planowane jest rozpoczęcie realizacji świadczeń przez szpital tymczasowy w Lublinie.
 
Z wyrazami szacunku, Agnieszka Strzępka