7.10.2020_komunikat_sytuacja epidemiczna_koronawirus

07.10.2020

Szanowni Państwo,
 
informuję, że na terenie województwa lubelskiego potwierdzono pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych 106 nowych przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.
 
Potwierdzone wyniki zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 dotyczą:
1. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
2. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
3. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
4. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
5. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
6. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
7. Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
8. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
9. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenia nie ustalono,
10. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenia nie ustalono,
11. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
12. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
13. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
14. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
15. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu chełmskiego, narażenia nie ustalono,
16. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
17. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z Chełma, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
18. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z Chełma, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
19. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z Chełma, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
20. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z Chełma, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
21. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Chełma, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
22. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z Chełma, narażenia nie ustalono,
23. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z Chełma, narażenie w trakcie ustalania,
24. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z Chełma, narażenia nie ustalono,
25. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z Chełma, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
26. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu chełmskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
27. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu chełmskiego, narażenia nie ustalono,
28. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu chełmskiego, narażenia nie ustalono,
29. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
30. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu opolskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
31. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
32. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
33. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
34. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
35. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
36. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
37. Kobiety w przedziale wieku 0-20 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
38. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
39. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
40. Kobiety w przedziale wieku 0-20 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
41. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
42. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
43. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
44. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
45. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
46. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu łęczyńskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
47. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu włodawskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
48. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu włodawskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
49. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
50. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
51. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
52. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
53. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenia nie ustalono,
54. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
55. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu łukowskiego, narażenia nie ustalono,
56. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu kraśnickiego, narażenia nie ustalono,
57. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenia nie ustalono,
58. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
59. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
60. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
61. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z Zamościa, narażenia nie ustalono,
62. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z Zamościa, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
63. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
64. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu bialskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
65. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Białej Podlaskiej, narażenie w trakcie ustalania,
66. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu bialskiego, narażenie w trakcie ustalania,
67. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z Białej Podlaskiej, narażenie w trakcie ustalania,
68. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z Białej Podlaskiej, narażenie w trakcie ustalania,
69. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu lubartowskiego, narażenie w trakcie ustalania,
70. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu ryckiego, narażenia nie ustalono,
71. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu puławskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
72. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu ryckiego, narażenia nie ustalono,
73. Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 lat z powiatu puławskiego, narażenie w trakcie ustalania,
74. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu puławskiego, narażenia nie ustalono,
75. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu lubartowskiego, narażenie w trakcie ustalania,
76. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
77. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
78. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
79. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu ryckiego, narażenia nie ustalono,
80. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu lubartowskiego, narażenie w trakcie ustalania,
81. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu świdnickiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
82. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu świdnickiego, narażenia nie ustalono,
83. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu świdnickiego, narażenia nie ustalono,
84. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
85. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
86. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
87. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
88. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu hrubieszowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
89. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu hrubieszowskiego, narażenia nie ustalono,
90. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu zamojskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
91. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu zamojskiego, narażenia nie ustalono,
92. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
93. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
94. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
95. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu radzyńskiego, narażenia nie ustalono,
96. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu łęczyńskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
97. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
98. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu zamojskiego, narażenia nie ustalono,
99. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z Zamościa, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
100. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu hrubieszowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
101. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu włodawskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
102. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu włodawskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
103. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu chełmskiego, narażenia nie ustalono,
104. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu chełmskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
105. Kobiety w przedziale wieku 0-20 lat z powiatu krasnostawskiego, narażenia nie ustalono,
106. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu krasnostawskiego, narażenia nie ustalono.

 
Do dnia 7 października 2020 roku potwierdzono łącznie 3514 przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, odnotowano 2302 ozdrowieńców i zarejestrowano 60 zgonów. Aktualnie 232 osób jest hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem, 8265 poddanych kwarantannie i 257 objętych nadzorem epidemiologicznym.

 
Z wyrazami szacunku,
Agnieszka Strzępka
Rzecznik prasowy Wojewody Lubelskiego