9.10.2020_komunikat_sytuacja epidemiczna_koronawirus

09.10.2020

Szanowni Państwo,
 
informuję, że na terenie województwa lubelskiego potwierdzono pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych 185 nowych przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.
 
Potwierdzone wyniki zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 dotyczą:
1. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu opolskiego, narażenia nie ustalono,
2. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
3. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
4. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
5. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
6. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
7. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
8. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
9. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
10. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
11. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
12. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
13. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu świdnickiego, narażenia nie ustalono,
14. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
15. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
16. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu łukowskiego, narażenia nie ustalono,
17. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu tomaszowskiego, styczność
18. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu łukowskiego, styczność
19. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu łukowskiego, styczność
20. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu łukowskiego, styczność
21. Kobiety w przedziale wieku 0-20 lat z powiatu łukowskiego, styczność
22. Kobiety w przedziale wieku 0-20 lat z powiatu łukowskiego, styczność
23. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu łukowskiego, narażenia nie ustalono,
24. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu łukowskiego, styczność
25. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu łukowskiego, styczność
26. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu zamojskiego, narażenia nie ustalono,
27. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu łukowskiego, narażenia nie ustalono,
28. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu łukowskiego, narażenia nie ustalono,
29. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu łukowskiego, narażenia nie ustalono,
30. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu łukowskiego, narażenia nie ustalono,
31. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu ryckiego, narażenia nie ustalono,
32. Kobiety w przedziale wieku 0-20 lat z powiatu łukowskiego, narażenia nie ustalono,
33. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu łukowskiego, narażenia nie ustalono,
34. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu łukowskiego, narażenia nie ustalono,
35. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu łukowskiego, styczność
36. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu ryckiego, styczność
37. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu łukowskiego, narażenia nie ustalono,
38. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
39. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu świdnickiego, styczność
40. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
41. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
42. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
43. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
44. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu świdnickiego, styczność
45. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
46. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu łęczyńskiego, styczność
47. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu radzyńskiego, styczność
48. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
49. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
50. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu radzyńskiego, styczność
51. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
52. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
53. Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
54. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu ryckiego, narażenie w trakcie ustalania,
55. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu ryckiego, styczność
56. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu ryckiego, narażenie w trakcie ustalania,
57. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu opolskiego, narażenie w trakcie ustalania,
58. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu ryckiego, narażenie w trakcie ustalania,
59. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu puławskiego, narażenie w trakcie ustalania,
60. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu puławskiego, narażenie w trakcie ustalania,
61. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu puławskiego, narażenie w trakcie ustalania,
62. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu puławskiego, narażenie w trakcie ustalania,
63. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu ryckiego, narażenie w trakcie ustalania,
64. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu puławskiego, narażenie w trakcie ustalania,
65. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu puławskiego, styczność
66. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu włodawskiego, narażenia nie ustalono,
67. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu ryckiego, styczność
68. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu zamojskiego, narażenia nie ustalono,
69. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu łęczyńskiego, styczność
70. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu łęczyńskiego, styczność
71. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu łęczyńskiego, narażenia nie ustalono,
72. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenia nie ustalono,
73. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu łęczyńskiego, narażenia nie ustalono,
74. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu łęczyńskiego, styczność
75. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu łęczyńskiego, styczność
76. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu łęczyńskiego, styczność
77. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu łęczyńskiego, styczność
78. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu biłgorajskiego, narażenie w trakcie ustalania,
79. Kobiety w wieku powyżej 60 lat, trwa weryfikacja miejsca zamieszkania przez WSSE w Lublinie, brak informacji o narażeniu,
80. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat, trwa weryfikacja miejsca zamieszkania przez WSSE w Lublinie, brak informacji o narażeniu,
81. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat trwa weryfikacja miejsca zamieszkania przez WSSE w Lublinie, brak informacji o narażeniu,
82. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat trwa weryfikacja miejsca zamieszkania przez WSSE w Lublinie, brak informacji o narażeniu,
83. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu łęczyńskiego, narażenie w trakcie ustalania,
84. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu łęczyńskiego, styczność,
85. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu ryckiego, styczność,
86. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu ryckiego, styczność,
87. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu ryckiego, narażenia nie ustalono,
88. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
89. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Białej Podlaskiej, styczność,
90. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu bialskiego, styczność,
91. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Białej Podlaskiej, styczność,
92. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu bialskiego, narażenie w trakcie ustalania,
93. Kobiety w przedziale wieku 0-20 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
94. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu włodawskiego, styczność,
95. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu włodawskiego, styczność,
96. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu włodawskiego, styczność,
97. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Chełma, narażenia nie ustalono,
98. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Chełma, styczność,
99. Kobiety w przedziale wieku 0-20 z Chełma, styczność,
100. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Chełma, styczność,
101. Kobiety w przedziale wieku 0-20 z Chełma, styczność,
102. Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 z powiatu lubartowskiego, narażenia nie ustalono,
103. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu chełmskiego, styczność,
104. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu chełmskiego, narażenia nie ustalono,
105. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu włodawskiego, narażenia nie ustalono,
106. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu chełmskiego, narażenia nie ustalono,
107. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Lublina, styczność,
108. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Chełma, styczność,
109. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
110. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu chełmskiego, narażenia nie ustalono,
111. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubartowskiego, narażenia nie ustalono,
112. Mężczyzny, trwa weryfikacja wieku i miejsca zamieszkania przez WSSE w Lublinie, brak informacji o narażeniu,
113. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Chełma, narażenia nie ustalono,
114. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu chełmskiego, styczność,
115. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
116. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu bialskiego, narażenia nie ustalono,
117. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu bialskiego, styczność,
118. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu włodawskiego, styczność,
119. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu włodawskiego, styczność,
120. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu ryckiego, styczność,
121. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Zamościa, styczność,
122. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu janowskiego, styczność,
123. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenia nie ustalono,
124. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenia nie ustalono
125. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenia nie ustalono,
126. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenia nie ustalono,,
127. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, narażenia nie ustalono,
128. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu parczewskiego, narażenie w trakcie ustalania,
129. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu parczewskiego, narażenie w trakcie ustalania,
130. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
131. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
132. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubartowskiego, narażenia nie ustalono,
133. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
134. Kobiety w przedziale wieku 0-20 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
135. Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
136. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
137. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
138. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
139. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
140. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
141. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, styczność,
142. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu puławskiego, styczność,
143. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu puławskiego, styczność,
144. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu puławskiego, styczność,
145. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu puławskiego, narażenie w trakcie ustalania,
146. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu puławskiego, styczność,
147. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu puławskiego, narażenie w trakcie ustalania,
148. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu puławskiego, narażenie w trakcie ustalania,
149. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu puławskiego, styczność,
150. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu ryckiego, styczność,
151. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu puławskiego, styczność,
152. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu puławskiego, narażenie w trakcie ustalania,
153. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu puławskiego, styczność,
154. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu ryckiego, styczność,
155. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu ryckiego, styczność,
156. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu ryckiego, styczność,
157. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu ryckiego, styczność,
158. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
159. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
160. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
161. Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
162. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
163. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
164. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
165. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
166. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
167. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
168. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
169. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
170. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
171. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
172. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu łęczyńskiego, styczność,
173. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
174. Kobiety w przedziale wieku 0-20 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
175. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu kraśnickiego, narażenia nie ustalono,
176. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
177. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
178. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
179. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
180. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
181. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z Lublina, styczność,
182. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
183. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
184. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
185. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania.
 
Do dnia 9 października 2020 roku potwierdzono łącznie 3903 przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, odnotowano 2418 ozdrowieńców i zarejestrowano 66 zgonów. Aktualnie 246 osób jest hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem, 11422 poddanych kwarantannie i 288 objętych nadzorem epidemiologicznym.
 
Z wyrazami szacunku,
Agnieszka Strzępka
Rzecznik prasowy Wojewody Lubelskiego