Sprostowanie dot. artykułu „Ginekologia uratowana. Zamkną rehabilitację” na portalu „Nowe Wieści dla Ciebie”

25.03.2021

Sprostowanie dot. artykułu „Ginekologia uratowana. Zamkną rehabilitację” na portalu „Nowe Wieści dla Ciebie”
 
 
Lublin, 25 marca 2021 r.

 
Pan Andrzej Dejneka
Redaktor Naczelny
Portalu „Nowe Wieści dla Ciebie”

 
Szanowny Panie Redaktorze,
 
zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. 2018, poz. 1914) proszę o zamieszczenie na portalu „Nowe Wieści dla Ciebie” sprostowania, dotyczącego informacji zawartych w artykule pt. „Ginekologia uratowana. Zamkną rehabilitację”, który ukazał się w dniu 25 marca 2021 r. w „Nowych Wieściach dla Ciebie”.
 
Informacja podana w przywołanym artykule jest całkowicie nieprawdziwa oraz nie ma żadnych podstaw merytorycznych.
 
W związku z powyższym informuję, że procedura rozwijania łóżek dla pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2, tzw. łóżek covidowych jest następująca:

  1. Jeżeli analiza skali zakażeń i hospitalizacji w danym rejonie województwa lubelskiego generuje potrzebę rozwinięcia łóżek covidowych, Wojewoda Lubelski zgłasza taką potrzebę do dyrektora danego szpitala.
  2. Dyrektor szpitala przygotowuje koncepcję i uzgadnia ją z Wydziałem Zdrowia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.
  3. Wymogiem formalnym do realizacji procesu rozwinięcia łóżek zakaźnych jest polecenie Wojewody Lubelskiego.

 
W konkretnej sytuacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie, Wojewoda Lubelski wydał pierwsze polecenie na podstawie propozycji dyrektora szpitala. Przekłamanie w artykule jest tym dotkliwsze, że Wojewoda Lubelski nigdy nie wydał żadnego polecenia bez procedury wzajemnego porozumienia.
 
Ponadto, to nie starosta parczewski i dyrektor szpitala w Parczewie sprzeciwili się poleceniu wydanemu przez Wojewodę Lubelskiego, ale to Wojewoda Lubelski zainicjował proces weryfikacji polecenia. W dniu 24 marca z inicjatywy Wojewody Lubelskiego odbyło się spotkanie w formule wideokonferencji z udziałem starosty parczewskiego, dyrektora szpitala w Parczewie oraz ordynatorów oddziałów Ginekologiczno-Położniczego i Rehabilitacji SP ZOZ w Parczewie, podczas którego wspólnie wypracowano nową koncepcję, będącą podstawą do zmiany polecenia w sposób powodujący jak najbardziej efektywne wykorzystanie potencjału szpitala, z zachowaniem jego funkcji także dla pacjentów niezakażonych wirusem SARS CoV-2.
 
Z wyrazami szacunku,
Agnieszka Strzępka
Rzecznik prasowy Wojewody Lubelskiego