Programy i konkursy

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "AKTYWNA TABLICA"

Program osłonowy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” - edycja 2019

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH +" 2020

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH +" 2020 - moduł 4

Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ,,Od zależności ku samodzielności” - edycja 2020

Program wieloletni "SENIOR +" na lata 2015-2020 - edycja 2020

Program "OPIEKA 75 +" 2020

Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020 - edycja 2020

Program asystent rodziny na rok 2020

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej - edycja 2019

"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" dotyczący wspierania w latach 2016 - 2020 organów prowadzących szkoły i biblioteki publiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzeży

Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym" - edycja 2020

Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowany na lata 2017 – 2021

"Program ogrniczania przestepczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020" - edycja 2020

 

Fundusz Dróg Samorządowych - edycja 2021

 

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

 

Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - edycja 2020

 

Program „Opieka wytchnieniowa” realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – edycja 2020

 

Program „Centra opiekuńczo-mieszkalne” realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

 

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - edycja 2020

 

Program wieloletni "Niepodległa"