Programy i konkursy

 

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "AKTYWNA TABLICA"

Program osłonowy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” - edycja 2019

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH +" - edycja 2019

Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" - edycja 2019

Program wieloletni "SENIOR +" na lata 2015-2020 - edycja 2019

Program "OPIEKA 75 +" 2019

Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020 - edycja 2019

Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - edycja 2019

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej - edycja 2019

"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" dotyczący wspierania w latach 2016 - 2020 organów prowadzących szkoły i biblioteki publiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzeży

Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym" - edycja 2019

Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowany na lata 2017 – 2021

Program ogrniczania przestepczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020" - edycja 2019

 

Fundusz Dróg Samorządowych

 

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

 

Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - edycja 2019

 

Program „Opieka wytchnieniowa” realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – edycja 2019

 

Program „Centra opiekuńczo-mieszkalne” realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

 

Program wieloletni "Niepodległa"