Programy i konkursy

 

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "AKTYWNA TABLICA"

Program Osłonowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” - edycja 2018

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH +" - edycja 2018

Program Ministra Pracy i Polityki Społecznej "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" - edycja 2018

Program wieloletni "SENIOR +" na lata 2015-2020 - edycja 2018

Program "OPIEKA 75 +" 2018

Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020 - edycja 2018

Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - edycja 2017

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej - edycja 2018

"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" dotyczący wspierania w latach 2016 - 2020 organów prowadzących szkoły i biblioteki publiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzeży

Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym" - edycja 2018

Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurecyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury

Program ogrniczania przestepczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020" - edycja 2018