Druki statystyczne składane w 2018 roku.

08.01.2018

 
Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068 z póz. zm.)
 
Podmioty prowadzące działalność leczniczą na terenie województwa lubelskiego zobowiązane są do zbierania i przekazywania danych w sprawozdaniach typu :
MZ-06 - Sprawozdanie z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach za rok szkolny 2017/18,
MZ-11- Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej (dla podmiotów z podpisanymi umowami z NFZ),
MZ-13 - Roczne sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc,
MZ-14 - Roczne sprawozdanie o leczonych poradni skórno-wenerologicznej,
MZ-15 - Sprawozdanie z  działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych,
MZ-19 - Sprawozdanie z działalności zespołu leczenia środowiskowego,
MZ-24 - Roczne sprawozdanie o przerwaniach ciąży  wykonanych w placówkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej,
MZ-29 A - Sprawozdanie z działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie długoterminowej opieki zdrowotnej,
MZ-29 - Sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego,
MZ-30 - Sprawozdanie podmiotu wykonującego działalność lecznicza w zakresie psychiatrycznej opieki stacjonarnej,
MZ-88 - Sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
MZ-89 -  Sprawozdanie o specjalistach pracujących wykonujących działalność leczniczą (dla osób z głównym miejscem pracy w podmiocie),
są obsługiwane przez Wydział Zdrowia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.
 
Sprawozdania statystyczne, z danymi za rok poprzedni, są przekazywane w postaci elektronicznej, wypełniając je po zalogowaniu  na stronie https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/info.html
 
 
W uzasadnionych przypadkach podmioty zatrudniające mniej niż 5 osób mogą przesłać sprawozdania w postaci papierowej na adres:
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Wydział Zdrowia
ul. Spokojna 4
20-914 Lublin
 
 Formularze statystyczne Ministra Zdrowia obowiązujące w roku 2018 z danymi za rok 2017 znajdują się na stronie https://www.csioz.gov.pl/statystyka/formularze/
 
Sprawozdań typu MZ nie wypełniają praktyki zawodowe świadczące usługi wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego.
 
Kontakt  telefoniczny: (81) 532 38 34 ; tel./fax (81) 532 87 09
 
Sekretariat Wydziału Zdrowia:
tel.: 81 532 38 11
faks: 81 532 86 73
Email: wzd [at] lublin.uw.gov.pl
Błąd zapytania
Błąd zapytania Błąd zapytania