Wykaz usłg opublikowanych na platformie ePUAP przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie:

(Stan na dzień 1 września 2021 r.)

UWAGA: Aby skorzystać z usługi - należy wcześniej zalogować się na portalu ePUAP (np. w innej zakładce przeglądarki Internetowej).

 1.        Pismo ogólne do podmiotu publicznego (prosimy wyszukać "LUBELSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W LUBLINIE"):

 2.        Udostępnianie informacji publicznej na wniosek:

 3.        Wydanie kopii dokumentów z archiwum zakładowego:

 4.        Sprawozdawczość budżetowa jednostek sektora finansów publicznych:

 5.        Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych (Rb-Z,Rb-UZ,Rb-N,Rb-UN,Rb-ZN):

 6.        Ewidencjonowanie szkoleń prowadzonych przez ośrodki szkolenia:

 7.        Powołanie komisji do spraw szacowania szkód w rolnictwie:

 8.        Umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty należności budżetowych: