Wykaz usłg opublikowanych na platformie ePUAP przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie:

(Stan na dzień 7 grudnia 2015 r.)

 1.        Pismo ogólne do podmiotu publicznego (prosimy wyszukać "LUBELSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W LUBLINIE"):

 2.        Udostępnianie informacji publicznej na wniosek:

 3.        Wydanie kopii dokumentów z archiwum zakładowego:

 4.        Sprawozdawczość budżetowa jednostek sektora finansów publicznych:

 5.        Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych (Rb-Z,Rb-UZ,Rb-N,Rb-UN,Rb-ZN):

 6.        Ewidencjonowanie szkoleń prowadzonych przez ośrodki szkolenia:

 7.        Umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty grzywny, z tytułu należności mandatu karnego kredytowanego:

 8.        Powołanie komisji do spraw szacowania szkód w rolnictwie:

 9.        Stwierdzenie nieważności decyzji, postanowienia w przedmiocie - ewidencji gruntów i budynków, klasyfikacji gruntów:

 10.        Umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty należności budżetowych:

11.       Wznowienie postępowania administracyjnego w przedmiocie - ewidencji gruntów budynków klasyfikacji gruntów::

12.        Zbadanie zasadności odmowy włączenia do Powiatowego/Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego: