Formularze i wzory dokumentów

Wniosek o wypłatę dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania publicznego w ramach Programu rozwoju rodzinnych domów pomocy Edycja 2022 Moduł I i Moduł II

05.05.2022

Wzory sprawozdań z realizacji Wieloletniego Programu "Senior+" na lata 2021-2025 edycja 2021

03.01.2022

Załącznik do rozliczenia dotacji w ramach Programu Posiłek w szkole i w domu 2021 r. (ustawa)

03.01.2022

Załącznik Nr 4 Wniosek o płatność do umowy na realizację Wieloletniego Programu "Senior+" na lata 2021-2025, edycja 2021, Moduł I

22.07.2021

Załącznik Nr 2 Wniosek o płatność do umowy na realizację Wieloletniego Programu "Senior+" na lata 2021-2025, edycja 2021, Moduł II

22.07.2021

Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

31.03.2021

Strony