Formularze i wzory dokumentów

Załączniki do sporządzenia sprawozdań z realizacji zadań w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020 Edycja 2018

piątek, 14 Grudzień, 2018 - 08:45

Załączniki do sporządzenia sprawozdania z Programu asystent rodziny i koorydnator rodzinnej pieczy zastępczej

czwartek, 13 Grudzień, 2018 - 15:30

Formularze załaczników do umów na realizację zadań w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020, edycja 2018

środa, 29 Sierpień, 2018 - 10:15

Wnioski o wpis/ zmianę w Rejestrze miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach

środa, 29 Sierpień, 2018 - 10:00

Wniosek na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2018 r.

czwartek, 15 luty, 2018 - 11:15

ROZLICZENIE DOTACJI udzielonej na finansowanie wypłat dodatków energetycznych w 2017 r.

poniedziałek, 8 Styczeń, 2018 - 08:45

Strony