Formularze i wzory dokumentów

Formularze załaczników do umów na realizację zadań w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020, edycja 2018

środa, 29 Sierpień, 2018 - 10:15

Wnioski o wpis/ zmianę w Rejestrze miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach

środa, 29 Sierpień, 2018 - 10:00

Wniosek na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2018 r.

czwartek, 15 luty, 2018 - 11:15

ROZLICZENIE DOTACJI udzielonej na finansowanie wypłat dodatków energetycznych w 2017 r.

poniedziałek, 8 Styczeń, 2018 - 08:45

Rozliczenie dotacji z realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w 2017 r.

środa, 3 Styczeń, 2018 - 13:15

Dokumentacja dot. rozliczenia umów dotacyjnych w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2017 r.

poniedziałek, 11 Grudzień, 2017 - 14:15

Strony