Formularze i wzory dokumentów

Wniosek na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2018 r.

czwartek, 15 luty, 2018 - 11:15

ROZLICZENIE DOTACJI udzielonej na finansowanie wypłat dodatków energetycznych w 2017 r.

poniedziałek, 8 Styczeń, 2018 - 08:45

Rozliczenie dotacji z realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w 2017 r.

środa, 3 Styczeń, 2018 - 13:15

Dokumentacja dot. rozliczenia umów dotacyjnych w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2017 r.

poniedziałek, 11 Grudzień, 2017 - 14:15

ZAPOTRZEBOWANIE NA WYPŁATĘ ZRYCZAŁTOWANYCH DODATKÓW ENERGETYCZNYCH NA I KWARTAŁ 2018 R.

wtorek, 5 Grudzień, 2017 - 15:00

Wzory załączników do umów na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Senior+

poniedziałek, 10 Lipiec, 2017 - 14:45

Strony