Formularze i wzory dokumentów

Wzory sprawozdań z realizacji Programu “Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

03.01.2023

Wzory sprawozdań z realizacji Programu “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

02.01.2023

załącznik nr 1 do rozliczenia w programie "Posiłek w szkole i w domu" (moduł 1 i 2) za rok 2022

02.01.2023

Formularz sprawozdaia z realizacji zadania w ramach Programu asystent rodziny na 2022 r. - Załącznik Nr 1 do umowy

22.12.2022

Formularze sprawozdań z realizacji zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2021 - 2025 Edycja 2022 r.

24.11.2022

Wniosek o wypłatę dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania publicznego w ramach Programu rozwoju rodzinnych domów pomocy Edycja 2022 Moduł I i Moduł II

05.05.2022

Strony