Formularze i wzory dokumentów

Wzory sprawozdań dot. Programu “Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019.

09.01.2020

Wzory sprawozdań z realizacji Programu “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019

08.01.2020

Rozliczenie dotacji przeznaczonej na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2019 r.

08.01.2020

Załączniki do sporządzenia sprawozdań z realizacji zadań w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020 Edycja 2018

14.12.2018

Załączniki do sporządzenia sprawozdania z Programu asystent rodziny i koorydnator rodzinnej pieczy zastępczej

13.12.2018

Formularze załaczników do umów na realizację zadań w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020, edycja 2018

29.08.2018

Strony