Formularze i wzory dokumentów

Załączniki do aneksu do umowy w ramach Projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastepczej w okresie epidemii COVID-19"

08.09.2020

Załączniki do umowy w ramach Projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastepczej w okresie epidemii COVID-19"

20.08.2020

Kosztorys do projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"

29.07.2020

Wytyczne dotyczące wyglądu tablicy/c informacyjnej/ych dla zadań inwestycyjnych gminnych i powiatowych

25.06.2020

Załacznik Nr 2 Wniosek o płatność do umowy na realizację Wieloletniego Programu "Senior+" na lata 2015-2020, edycja 2020, Moduł II

03.06.2020

Załacznik Nr 3 Wniosek o płatność do umowy na realizację Wieloletniego Programu "Senior+" na lata 2015-2020, edycja 2020, Moduł I

03.06.2020

Strony