Formularze i wzory dokumentów

Rozliczenie dotacji za 2019 r.

01.02.2020

Wzory sprawozdań dot. Programu “Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019.

09.01.2020

Wzory sprawozdań z realizacji Programu “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019

08.01.2020

Wnioski o wpis/ zmianę w Rejestrze miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach

29.08.2018

Wzór wniosku o przyznanie środków finansowych z budżetu państwa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

06.02.2017

Wniosek o dokonanie wpisu/zmiany wpisu do rejestru Wojewody Lubelskiego placówki zapewniającej miejsca noclegowe

22.04.2015

Strony