Huragan

Występowanie huraganów (silnych wiatrów) powodowane jest najczęściej, szybko przemieszczającymi się aktywnymi niżami. Najgroźniejszą formę przyjmują one w okresie: wiosennym i jesiennym.
 
Przed wystąpieniem huraganu (silnych wiatrów):
1. Upewnij się, czy wszyscy członkowie twojej rodziny wiedzą, jak postępować w czasie huraganu, oraz naucz ich jak wyłączać gaz, elektryczność i wodę.
2. Opracuj plan komunikowania się w czasie zagrożenia na okoliczność, gdy członkowie rodziny są rozdzieleni (realny przypadek, gdy dorośli są w pracy, a dzieci w szkole).
3. Naucz dzieci, jak i kiedy wzywa się policję lub straż pożarną, oraz które radio jest nastrojone na odbiór informacji o stanie zagrożenia.
 
Podczas huraganu
1. Miej włączone radio bateryjne na częstotliwości radia regionalnego (Radio .... .... MHz lub .... MHz) - albo program miejski, w celu uzyskania komunikatu o zagrożeniu i sposobach postępowania.
2. Zabezpiecz swoje mieszkanie (dom):

 • zamknij okna, zabezpiecz rynny i inne części budynku,
 • upewnij się czy konstrukcja dachu jest mocno przytwierdzona do konstrukcji budynku.
 • zabezpiecz lampy i inne urządzenia, które mogą ulec zniszczeniu,
 • usuń z parapetów i balkonów przedmioty, które mogą zagrażać przechodniom,
 • uprzątnij z obejścia przedmioty, które mogły by narobić szkód (porwane przez wiatr),
 • zapewnij sobie odpowiednią ilość źródeł światła, jak: latarki elektryczne (baterie do latarek i odbiorników radiowych), świece,
 • sprawdź stan apteczki pierwszej pomocy i zaopatrz się w niezbędne materiały i leki,
 • przygotuj rzeczy, które mogą być potrzebne w czasie ewakuacji tj. dokumenty, odzież, żywność, wartościowe rzeczy,
 • nie parkuj pojazdów w pobliżu drzew, słupów i trakcji elektrycznych.

3. Wyłącz główny wyłącznik prądu i gazu - ograniczy to niebezpieczeństwo powstania pożaru.
4. Schowaj się w środkowych i najniższych partiach budynku z dala od oszklonych okien, sufitów i drzwi.
5. Znajdując się poza domem, pozostań tam, aż huragan nie przejdzie.
6. Nie zatrzymuj się pod trakcjami elektrycznymi, planszami reklamowymi, drzewami itp.
 
Jeżeli służby ratownicze zalecają ewakuację:

 • wyrusz tak szybko jak to tylko możliwe,
 • opuszczając mieszkanie wyłącz energię elektryczną, oraz główny zawór wody i gazu. Wygaś ogień w piecach, oraz zabezpiecz dom,
 • zawiadom kogoś, poza zasięgiem wichury, dokąd się ewakuujesz,
 • zabierz przygotowany zawczasu podręczny bagaż, oraz ciepłą odzież.

 
Po huraganie
1. Udziel pierwszej pomocy rannym i poszkodowanym osobom.
2. Unikaj leżących lub zwisających przewodów elektrycznych.
3. Ostrożnie wkraczaj do swego domu.
4. Sprawdź instalację (gazową, elektryczną, wodociągową i ściekową) w zniszczonym domu.
 
O wszystkich zdarzeniach, mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi informuj:
- służby dyżurne Straży Pożarnej, Policji,
- pogotowie energetyczne, gazowe, inne.