Informacje dotyczące ASF

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki.
WIRUS ASF MOŻE PRZETRWAĆ NAWET KILKA MIESIĘCY W ROZKŁADAJĄCEJ SIĘ PADLINIE! WĘDZENIE, PEKLOWANIE I MROŻENIE NIE ZAWSZE ZABIJA WIRUSA!
LUDZIE NIE SĄ WRAŻLIWI NA ZAKAŻENIE WISUSEM ASF W ZWIĄZKU Z CZYM, CHOROBA TA NIE STWARZA ZAGROŻENIA DLA ICH ZDROWIA I ŻYCIA!
 
 
 
JAK CHRONIĆ GOSPODARSTWO PRZED ASF?
·         Przestrzegaj wymagań określonych w przepisach prawnych.
·         Wprowadzaj do gospodarstw świnie oraz paszę z pewnego źródła.
·         Zmieniaj odzież i buty przed wejściem do chlewni. 
·         Myj i dezynfekuj ręce przed wejściem do chlewni.
·         Dbaj o czystość sprzętu używanego w gospodarstwie szczególnie do obsługi świń.
·         Ogranicz do niezbędnego minimum dostęp do chlewni osób postronnych. 
·         Zabezpiecz gospodarstwo przed dostępem zwierząt dzikich.
 
 
 
OBSZARY WYZNACZANE W ZWIĄZKU Z ASF
Decyzja wykonawcza Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylająca decyzję wykonawczą Komisji 2014/178/UE ustanawiania następujące obszary objęte restrykcjami, w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF):
 
 
·obszar ochronny - strefa podwyższonego ryzyka, gdzie nie występują przypadki, ani ogniska ASF (część I załącznika do ww. decyzji KE);
·obszar objęty ograniczeniami - występują przypadki ASF u dzików (część II załącznika do ww. decyzji KE);
·obszar zagrożenia - występują przypadki u dzików jak i ognisk ASF u świń(część III załącznika do ww. decyzji KE).
Mapa obszarów znajduje się na stronie https://www.wetgiw.gov.pl/
 
 
Na ww. obszarach sosowane są określone środki kontroli w zakresie ASF, które zostały wdrożone do polskich przepisów rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2018 r. poz. 290, z późn. zm.). Równocześnie w przypadku wystąpienia ogniska ASF u świń wyznacza się rozporządzeniem Powiatowego Lekarza Weterynarii lub Wojewody:
 
 
·obszar zapowietrzony – 3 km wokół ogniska,
·obszar zagrożony – dodatkowe 7 km od obszaru zapowietrzonego (łącznie ok.10 km wokół ogniska).
 
 
Na obszarach tych do czasu wygaszenia ogniska obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia, szczegółowo określone w rozporządzeniach Powiatowego  Lekarza Weterynarii lub Wojewody.