Inne jednostki podporządkowane i nadzorowane przez Wojewodę

Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych w Chełmie

22-100 Chełm , Plac Niepodległości 1
tel. 82-56-52-042
faks. 82-56-32-262
e-mail: lzdpg [at] lublin.uw.gov.pl
www: www.lzopg.bip.mbnet.pl