Święto Wojska Polskiego

Data: 

czwartek, 15 Sierpień, 2019

Godzina: 

8.00

Miejsce: 

Plac Litewski, Archikatedra Lubelska, Plac Zamkowy

Opis wydarzenia: 

CZĘŚĆ I Plac Litewski w Lublinie
8:00 – Składanie wieńców przez delegacje 1. przy Pomniku Nieznanego Żołnierza - złożenie wieńca okolicznościowego przez Wojewodę Lubelskiego wspólnie z Marszałkiem Województwa Lubelskiego i Prezydentem Miasta Lublin 2. przy Pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego - złożenie wieńca okolicznościowego przez Wojewodę Lubelskiego wspólnie z Marszałkiem Województwa Lubelskiego i Prezydentem Miasta Lublin
8:15 – Przemarsz/przejazd do Archikatedry
CZĘŚĆ II Archikatedra Lubelska, ul. Królewska 10
8:30 – Msza Święta w Archikatedrze Lubelskiej
9:40 – Przemarsz pododdziałów, pocztów sztandarowych i zaproszonych gości z Archikatedry Lubelskiej na Plac Zamkowy ul. Królewską, ul. Lubartowską, ul. Tysiąclecia
CZĘŚĆ III Plac Zamkowy
09:55- Wprowadzenie kompani honorowych
10:00 – Meldunek
10:05 – Odegranie Hymnu Państwowego i podniesienie Flagi Państwowej na maszt
10:10 – Przemówienie Dowódcy Garnizonu Lublin ppłk Mariusza Brodalki
10:15 – Przemówienie Wojewody Lubelskiego
10:20 – Odczytanie decyzji i rozkazów, wręczenie aktów mianowania przez Dowódcę Garnizonu w asyście Wojewody Lubelskiego
10:25 – Wręczenie odznak orderów i odznaczeń przez Zastępcę Dowódcy 19. Brygady w asyście Wojewody Lubelskiego 10:30 – Apel Pamięci Oręża Polskiego i Salwa Honorowa
10:35 – Złożenie wieńców przez delegacje przy pomniku żołnierzy AK-WIN ze zgrupowania mjr. Dekutowskiego-Zapory: 1. Pan Przemysław Czarnek- Wojewoda Lubelski 2. Pan Jarosław Stawiarski- Marszałek Województwa Lubelskiego 3. Pan Krzysztof Żuk- Prezydent Miasta Lublin
10.40- Złożenie wieńców przez delegacje przy tablicach pamiątkowych przy wejściu na Zamek Lubelski 1. Wojewoda Lubelski wspólnie z Marszałkiem Województwa Lubelskiego i Prezydentem Miasta Lublin 10:45- Odegranie Pieśni Reprezentacyjnej WP
10:52 – Defilada
10:55 – Zakończenie uroczystości
 
Udział wojejwody jest przewidziany do końca uroczystości. 

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki,
Urząd Miasta Lublin
Urząd Marszałkowski