189. rocznica wybuchu Powstania Listopadowego

Data: 

piątek, 29 Listopad, 2019

Godzina: 

12.00

Miejsce: 

Plac Litewski w Lublinie

Opis wydarzenia: 

W związku ze 189. rocznicą wybuchu Powstania Listopadowego, wielkiego narodowego zrywu Polaków, wojewoda lubelski Lech Sprawka złoży kwiaty pod pomnikiem Nieznanego Żołnierza na pl. Litewskim w Lublinie. Wojewodzie towarzyszył będzie wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk oraz pełnomocnik do spraw ochrony dziedzictwa narodowego i spraw kombatantów, Waldemar Podsiadły.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie