80. rocznica agresji Niemiec hitlerowskich na Polskę oraz Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej

Data: 

niedziela, 1 Wrzesień, 2019

Godzina: 

12.40

Miejsce: 

Lublin, plac Litewski

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek weźmie udział w obchodach upamiętniających 80. rocznicę ataku Niemiec hitlerowskich na Polskę. Oficjalna część odbędzie się pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza na placu Litewskim. Uroczystości będą przebiegały zgodnie z ceremoniałem Sił Zbrojnych RP.
 
Przewidziane są wystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości, w tym wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka.
 
Wojewoda będzie obecny do ok. godz. 13.
 
Ok. 13.20 zostaną złożone wieńce i wiązanki oraz zapalone znicze pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza. W imieniu wojewody kwiaty złoży doradca wojewody Marcin Jakóbczyk.

Organizatorzy: 

Marszałek województwa lubelskiego, wojewoda lubelski, prezydent Miasta Lublin, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie, Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz weterani II wojny światowej