80. rocznica bitwy pod Kockiem oraz ustanowienie Święta 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej

Data: 

niedziela, 6 Październik, 2019

Godzina: 

11.00

Miejsce: 

Wola Gułowska; cmentarz wojenny w Turzystwie, Klasztor OO. Karmelitów, Wola Gułowska 56

Opis wydarzenia: 

W obchodach 80. rocznicy bitwy pod Kockiem oraz uroczystości ustanowienia Święta 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej będzie uczestniczył minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak  oraz wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.
 
Program wydarzenia:
 
Cmentarz Wojenny w Turzystwie
 
10.55- Przybycie sztandarów organizacji pozarządowych, środowisk kombatanckich i innych partnerów społecznych, przybycie asysty honorowej i zaproszonych gości.
11.00- Przybycie na miejsce ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka
         przyjęcie meldunku
         przywitanie ze sztandarem
         zajęcie miejsca do rozpoczęcia uroczystości
11.15- Złożenie wieńców przy Mogile Żołnierzy SGO „Polesie”
-          Minister obrony narodowej
-          Szef Sztabu Generalnego WP
-          Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych
-          Kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej i kadra dowódcza Wojska Polskiego
-          Wojewoda lubelski
-          Wójt gminy Adamów
-          Zaproszeni goście
11.30- Przemarsz na mszę polową przy Klasztorze oo. Karmelitów (950 m)
 
Klasztor OO. Karmelitów
 
11.45- Wprowadzenie kampanii honorowej, pocztów sztandarowej oraz Szwadronu oraz Szwadronu kawalerii.
12.00- Msza święta polowa.
12.45- Wyprowadzenie kompanii honorowej, orkiestry wojskowej i pocztów sztandarowych
Przemarsz do rejonu uroczystego apelu- błonia za Klasztorem oo. Karmelitów.
Wprowadzenie na miejsce uroczystości kompanii honorowej oraz pocztów sztandarowych.
13.00- Przybycie na miejsce uroczystego apelu ministra obrony narodowej Błaszczaka:
-          przyjęcie meldunku,
-          przegląd pododdziałów,
-          przywitanie z żołnierzami,
13.05- Podniesienie flagi państwowej na maszt:
- odegranie i odśpiewanie hymnu RP
13.10- Przemówienie dowódcy 19 BZ.
13.18- Odczytanie decyzji o nadaniu medali.
13.20- Wręczenie medali przez ministra obrony narodowej w asyście dowódcy 18 DZ
13.25- Odczytuje treści decyzji przez ministra w sprawie przyjęcia dziedzictwa tradycji, przyjęcia nazwy wyróżniającej, nadania imienia i ustanowienia dorocznego Święta 19 BZ.
13.26- Przemówienie ministra obrony narodowej.
13.36- Odegranie Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.
13.40- Przegrupowanie pododdziałów do defilady.
13.43- Defilada.
13.50- Zakończenie uroczystości
 
Od 14.00-16.00- Piknik wojskowy.

Organizatorzy: 

Komitet organizacyjny 80. Rocznicy Ostatniej Bitwy Kampanii Polskiej 1939r. - Wola Gułowska 2019 r.