81. rocznica agresji Niemiec hitlerowskich na Polskę oraz Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej

Data: 

wtorek, 1 Wrzesień, 2020

Godzina: 

12.30

Miejsce: 

Lublin, pl. Litewski

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Lech Sprawka weźmie udział w obchodach upamiętniających 81. rocznicę ataku Niemiec hitlerowskich na Polskę. Przy Pomniku Nieznanego Żołnierza na placu Litewskim zostaną złożone wieńce i zapalone znicze. Uroczystości będą przebiegały zgodnie z ceremoniałem wojskowym.

Organizatorzy: 

Marszałek Województwa Lubelskiego, Wojewoda Lubelski, Prezydent Miasta Lublin, Dyr. Oddziału IPN w Lublinie, Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych wraz z weteranami II Wojny Światowej