Briefing prasowy nt. zasad nowego naboru wniosków o dofinasowanie ze środków FDS na rok 2021

Data: 

czwartek, 9 Lipiec, 2020

Godzina: 

9.00

Miejsce: 

Lublin, Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, Sala Kolumnowa

Opis wydarzenia: 

Podczas briefingu wojewoda lubelski Lech Sprawka przekaże ważne informacje dotyczące zasad nowego naboru wniosków o dofinasowanie ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2021, a także podpisze ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie zadań powiatowych i gminnych ze środków FDS.

W spotkaniu będzie uczestniczył także starosta lubelski Zdzisław Antoń.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie