Briefing prasowy. Realizacja programu „Rodzina 500+”w woj. lubelskim

Data: 

wtorek, 6 Sierpień, 2019

Godzina: 

10:00

Miejsce: 

Lublin, ul. Spokojna 4, Lubelski Urząd Wojewódzki, Sala im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego (nr 100)

Opis wydarzenia: 

Z udziałem wicewojewody lubelskiego Roberta Gmitruczuka  i zastępcy dyrektora Wydziału Polityka Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego  Mariusza Kidaja, w LUW odbędzie się briefing prasowy poświęcony realizacji rządowego programu „Rodzina 500+” na terenie województwa lubelskiego.
 
Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Od 1 sierpnia wnioski o świadczenie można składać w wersji papierowej.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki