Ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych i dyplomów uznania Wojewody Lubelskiego

Data: 

czwartek, 26 Maj, 2022

Godzina: 

12:00

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki Lublinie, ul. Spokojna 4, Sala Kolumnowa

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Lech Sprawka i wicewojewoda Robert Gmitruczuk wręczą w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odznaczenia państwowe i dyplomy uznania Wojewody Lubelskiego.
 
Wręczone zostaną:
 
● w imieniu Prezydenta RP Srebrne Krzyże Zasługi (za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej);
 
● w imieniu Prezydenta RP Złote, Srebrne, Brązowe Medale za Długoletnią Służbę (za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających  z pracy zawodowej);
 
● Dyplomy Uznania Wojewody Lubelskiego dla jednostek samorządu terytorialnego, na których terenie funkcjonują punkty recepcyjne (Dyplom przyznano za świadectwo solidarności i więzi z narodem ukraińskim, współpracę z różnymi podmiotami oraz instytucjami w celu udzielenia kompleksowej pomocy i wsparcia uchodźcom wojennym, a w szczególności z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim w Lublinie w zakresie prowadzenia punktów recepcyjnych,  godną pochwały i naśladowania postawę otwartości, życzliwości, empatii  i wrażliwości na ludzką krzywdę, a także odpowiedzialność i obywatelskie zaangażowanie);
 
● Dyplomy Uznania Wojewody Lubelskiego dla jednostek samorządu terytorialnego, które uzyskały największą frekwencję szczepień w ramach konkursu „Najbardziej Odporna gmina” (Dyplom przyznano za odpowiedzialność, świadomość zagrożenia i wzajemną troskę o zdrowie, oraz niezwykłą mobilizację i zaangażowanie w walkę z pandemią COVID-19, aktywny udział w akcji szczepień, a w szczególności zajęcie I miejsca w swoim regionie w konkursie ,,Najbardziej Odporna Gmina” w kategorii „Małe Gminy”).
 
Przewidziane jest wystąpienie wojewody lubelskiego

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie