Ceremonia wręczenia odznaczeń pracownikom UMCS

Data: 

czwartek, 19 Grudzień, 2019

Godzina: 

10.00

Miejsce: 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5, Sala Senatu UMCS - XV piętro

Opis wydarzenia: 

Zasłużeni pracownicy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zostaną uhonorowani Krzyżami Zasługi oraz Medalami za Długoletnią Służbę. Odznaczenia państwowe, nadane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, wręczy wojewoda lubelski Lech Sprawka.
 
Przewidziane jest wystąpienie okolicznościowe wojewody.
 
Podczas uroczystości lubelski kurator oświaty Teresa Misiuk wręczy odznaczenia resortowe, Medale Komisji Edukacji Narodowej, nadane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez ministra edukacji narodowej.

Organizatorzy: 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie