Dzień Unii Lubelskiej

Data: 

piątek, 1 Lipiec, 2022

Godzina: 

11.00

Miejsce: 

Lublin, Plac Litewski, Pomnik Unii Lubelskiej, Bazylika oo. Dominikanów pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika, ul. Złota 9

Opis wydarzenia: 

 
W tym roku przypada 453. rocznica zawarcia Unii Lubelskiej. Obchodzony 1 lipca w Lublinie Dzień Unii Lubelskiej, został ustanowiony w 2015 r. przez Radę Miasta Lublin. Starania w tej sprawie podjęły lubelskie towarzystwa kresowe: Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Lublinie, Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Lublinie, Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna Oddział w Lublinie, Towarzystwo Przyjaciół Krzemieńca i Ziemi Wołyńsko-Podolskiej w Lublinie.
 
Program:
 
godz. 11:00 - złożenie kwiatów pod Pomnikiem Unii Lubelskiej, a następnie wernisaż wystawy przedstawiającej życie codzienne, rozrywki, kulturę kuracjuszy, którzy podróżowali do uzdrowisk ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Wystawa została przygotowana przez Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczpospolitej oddział Muzeum Narodowego w Lublinie (Pałac Lubomirskich)
 
godz. 18.00 - msza św.  (Bazylika oo. Dominikanów pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika)
 
godz. 19.00 - koncert kameralny w wykonaniu muzyków z Młodzieżowej Akademickiej Orkiestry Symfonicznej "Słobożański” z Charkowa. W programie utwory z repertuaru R. Straussa, W. A. Mozarta , J. S. Bacha, B. M. Latoszynskiego, C. M. Webera, M. Skoryka. Słowo o muzyce z tłumaczeniem na polski język migowy (Bazylika oo. Dominikanów pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika, ul. Złota 9)
 
godz. 20.00 - impreza przewodnicko-edukacyjna "Na tropie początków Rzeczpospolitej Obojga Narodów", dedykowana Polsce, Litwie i Ukrainie (osoby niepełnoletnie z opiekunem). Trasa spaceru: start przy pomniku Unii Lubelskiej na Placu Litewskim – Brama Krakowska – wzgórze zamkowe – klasztor Dominikanów – „gdzie nas nogi zaprowadzą” …
 
godz. 20.00 - uzdrowiskowa potańcówka z Marianem Hemarem oraz pokaz mody lat 20. I 30. XX wieku w wykonaniu Zespołu Tańca Dawnego „Belriguardo” (Plac Litewski przed Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczpospolitej oddział Muzeum Narodowego w Lublinie)

Organizatorzy: 

Miasto Lublin
III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie, Fundacja „Via Jagiellonica”, Klasztor oo. Dominikanów w Lublinie, Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczpospolitej – oddział Muzeum Narodowego w Lublinie