Edukacja Przyszłości - Ogólnopolska Konferencja Samorządu i Oświaty

Data: 

wtorek, 3 Marzec, 2020

Godzina: 

10:30

Miejsce: 

Lublin, Lubelskie Centrum Konferencyjne, ul. Artura Grottgera 2

Opis wydarzenia: 

Z udziałem wojewody lubelskiego Lecha Sprawki odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Samorządu i Oświaty - Edukacja Przyszłości. Podczas konferencji poruszone zostaną kluczowe zagadnienia związane z rozwojem oraz problemami w oświacie. Edukacja przyszłości będzie miejscem wymiany myśli o edukacji i zarządzaniu oświatą przez samorządy. Będzie mowa o przyszłości edukacji i wyzwaniach, jakie stoją przed samorządami, a także dyrektorami szkół, w tym szkół zawodowych.
 
Konferencję zwieńczy Wieczór Artystyczny, podczas którego zostaną uhonorowani laureaci rankingu „Miejsca sprzyjające edukacji”. Odbędzie się też gala finałowa programu „Gmina otwarta na inwestycje”. Wieczór uświetni koncert lubelskiej artystki Moniki Kowalczyk.
 
Przewidziane jest wystąpienie wojewody.
Wojewoda będzie obecny od godz. 10.30 – 11.30, następnie od godz. 20.00.
 
 
 
 
 
Program uroczystości:
 
Lubelskie Centrum Konferencyjne, Sala S2 - I piętro
09.30-10.30  Rejestracja uczestników
10.30  Otwarcie konferencji, powitanie uczestników
10.45 30-lecie „Wspólnoty”
11.00 Rola szkoły i nauczyciela wobec współczesnej rewolucji technologicznej
SESJE PLENARNE
11.30-12.30  Edukacja w czasach sztucznej inteligencji
12.45-14.00 Polska edukacja przyszłości - samorząd jako lider przeobrażeń. Infrastruktura Internetu rzeczy Smart City a edukacja przyszłości
14.45-15.15 Wykład: „Skuteczne metody nauczania oparte o badania naukowe” Tomasz Gajderowicz, Evidence Institute
15.15-16.30 Nauczyciel jako innowator i lider
16.30-17.30  Prawne aspekty protestów nauczycieli oraz zmiany w postępowaniach dyscyplinarnych. Reforma Karty Nauczyciela
20.00-21.00 Ranking „Samorządy sprzyjające edukacji”- prezentacja- przedstawiciel Firmy Orange
21.00-21.30 Gala Finałowa Programu „Gmina otwarta na inwestycje”
Wręczenie nagród zwycięzcom programu „Gmina otwarta na inwestycje”
21.30-22.30 Koncert Moniki Kowalczyk

Organizatorzy: 

Redaktor naczelny Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”, prezes Municipium S.A.