Gala finałowa I Ogólnopolskiego Konkursu Retorycznego

Data: 

piątek, 6 Maj, 2022

Godzina: 

09:00

Miejsce: 

Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14 Aula C-1031 Collegium Jana Pawła II

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Lech Sprawka weźmie udział w gali finałowej I Ogólnopolskiego Konkursu Retorycznego.
 
Nadrzędnym celem konkursu organizowanego dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży idei retoryki klasycznej, a także kształtowanie praktycznej umiejętności płynnego mówienia, argumentowania i przekonywania. Finaliści i laureaci Konkursu uzyskają dodatkowe punkty podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 1 lit. b-c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.
 
Program:
 
godz. 9.00  wystąpienia okolicznościowe
 
m.in. wojewody lubelskiego Lecha Sprawki
 
 
Dalsza część bez udziału wojewody lubelskiego:
 
godz. 9.30  prezentacja przemówień uczestników konkursu
 
godz. 13.30 przerwa
 
godz. 14.00 zwiedzanie z przewodnikiem Starego Miasta w Lublinie
 
godz. 15.30 koncert muzyki klasycznej
 
godz. 16.00 ogłoszenie wyników Konkursu; wręczenie dyplomów i nagród
 
około godz. 17.00 zakończenie

Organizatorzy: 

Kuratorium Oświaty w Lublinie
we współpracy z:
Kuratorami Oświaty
Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II
Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli