Gala konkursu "Widzisz? Reaguj! Dzwoń 112"

Data: 

wtorek, 29 Marzec, 2022

Godzina: 

12:00

Miejsce: 

Lublin, ul. Spokojna 4, Lubelski Urząd Wojewódzki, Sala Kolumnowa

Opis wydarzenia: 

W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbędzie się gala wręczenia nagród i dyplomów w konkursie "Widzisz? Reaguj! Dzwoń 112"
 
Nagrody i dyplomy wręczy wojewoda lubelski Lech Sprawka
Przewidziane jest wystąpienie wojewody 
 
Zaproszenie wojewody lubelskiego Lecha Sprawki do wzięcia udziału w organizowanym przez niego konkursie „Widzisz? Reaguj! Dzwoń 112” przyjęło ponad 500 uczniów ze 150 szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa lubelskiego.
 
Celem konkursu, nad którym patronat objęli: minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek oraz minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński - było uwrażliwienie mieszkańców regionu na udzielenie pomocy drugiemu człowiekowi oraz na potrzebę wzięcia odpowiedzialności za zdrowie i życie innych ludzi, promowanie treści dotyczących działania numeru alarmowego 112 oraz kształtowanie postaw pozwalających na właściwe korzystanie z numeru alarmowego 112, a także rozwijanie twórczych zdolności dzieci i młodzieży.
 
W dn. 8-9 lutego 2022 r. komisja konkursowa dokonała oceny nadesłanych prac, kierując się kryteriami: zgodność pracy z tematem konkursu, oryginalność pracy, pomysłowość autorów, estetyka pracy oraz jej wartości merytoryczne i artystyczne. Przyznano Grand Prix, 17 nagród oraz 26 wyróżnień.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie