Gala XXI Edycji Konkursu „O Kryształową Cegłę”

Data: 

piątek, 24 Czerwiec, 2022

Godzina: 

17:00

Miejsce: 

Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 15

Opis wydarzenia: 

 
Wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik weźmie udział w Gali XXI Edycji Konkursu „O Kryształową Cegłę” - na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej, na Szlaku Słońca i Śniegu.
 
Podczas spotkania wicewojewoda lubelski wręczy w imieniu prezydenta RP Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, przyznany za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju regionalnego i za działalność na rzecz społeczności lokalnej oraz Srebrny Krzyż Zasługi przyznany za zasługi w działalności na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego.
 
Program:
 
godz. 17.00 Otwarcie Gali
 
● Występ Teatru Muzycznego
 
● Rozpoczęcie części oficjalnej
 
● Wystąpienie prezesa PTM Lublin
 
● Ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych
 
● Wystąpienie wicewojewody lubelskiego
 
godz. 18.00 Ceremonia wręczenia Kryształowych Cegieł
 
godz. 19.00 Prezentacja organizatora, patronów i współorganizatorów
 
● Wystąpienia okolicznościowe i odczytanie przesłanych listów gratulacyjnych
 
około godz. 19.30 Zakończenie uroczystości
 
 
***
 
Do Konkursu mogły być zgłaszane inwestycje z województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz z przygranicznych obwodów Ukrainy i Białorusi. Głównym celem Konkursu  jest pobudzanie aktywności ekonomicznej, gospodarczej i obywatelskiej regionów Europy Wschodniej poprzez promowanie i dokumentowanie działań w zakresie rozwoju regionalnej infrastruktury, budownictwa i architektury.

Organizatorzy: 

Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin