II Kongres Nauczycieli Województwa Lubelskiego - Edukacja włączająca, czyli szkoła na miarę

Data: 

środa, 31 Sierpień, 2022

Godzina: 

9:00

Miejsce: 

Lubelskie Centrum Konferencyjne, ul. Grottgera 2

Opis wydarzenia: 

 
Pod hasłem: „Edukacja włączająca, czyli szkoła na miarę”, w Lublinie odbędzie się II Kongres Nauczycieli Województwa Lubelskiego. Jego celem będzie upowszechnianie szkoły funkcjonalnej, w której zarówno uczeń z trudnościami, jak i uczeń zdolny znajdują przestrzeń do osobistego rozwoju.
 
W wydarzeniu adresowanym do dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół i etapów edukacyjnych, weźmie udział wojewoda lubelski Lech Sprawka, który objął Kongres patronatem honorowym.
 
Program:
 
godz. 9.00 - otwarcie Kongresu i powitanie gości
godz. 9.05 - przemówienia:

  • sekretarz stanu w MInisterstwie Edukacji i Nauki, pełnomocnik Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego Marzena Machałek
  • wojewoda lubelski Lech Sprawka
  • marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski
  • lubelski kurator oświaty Teresa Misiuk
  • zastępca prezydenta miasta Lublin ds. oświaty i wychowania Mariusz Banach

 
godz. 9.30 - wykład inauguracyjny pt. Uczestnictwo jako kluczowy wymiar edukacji włączającej (dr Tomasz Knopik, Katedra Psychologii Edukacyjnej i Diagnozy Psychologicznej UMCS) 
godz. 10.15 - wykład plenarny pt. Jak operacyjnie definiować cele edukacyjne w kształceniu zawodowym, czyli nauczanie JOZ na miarę (dr hab. Magdalena Sowa, Katedra Lingwistyki Stosowanej UMCS)
godz. 11.00 - przerwa
 
 
Pełny program Kongresu
 
 
 
  

Organizatorzy: 

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli