III Wojewódzka konferencja „Miejsce seniora w nowoczesnej Polsce”

Data: 

czwartek, 5 Wrzesień, 2019

Godzina: 

9:00

Miejsce: 

Tomaszów Lubelski, Aula Centrum Edukacyjno-Kongresowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ul. Lwowska 80

Opis wydarzenia: 

Konferencja będzie poświęcona sytuacji życiowej seniorów. W czasie spotkania zostaną przedstawione działania rządu, które zostały podjęte w celu polepszenia sytuacji bytowej osób starszych. Działania te zostaną omówione przez posła na Sejm RP Sławomira Zawiślaka, zastępcę przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej. Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek odniesie się do sytuacji seniorów w województwie lubelskim.
 
Program uroczystości:
 
09.00-09.10- Otwarcie konferencji i przywitanie gości
 
09.10-9.30- Działania strony rządowej podjęte na rzecz polepszenia sytuacji życiowej osób starszych- Sławomir Zawiślak- poseł na Sejm RP, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej
 
09.30-09.55- Sytuacja osób starszych w województwie lubelskim- Przemysław Czarnek- wojewoda lubelski
 
09.55-10.15-Polityka Społeczna wobec Osób Starszych 2030. Bezpieczeństwo-Uczestnictwo-Solidarność- Lidia Ułanowska- dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
10.15-10.40- Problemy zdrowotne osób starszych i metody ich rozwiązywania- dr n. med. Rafał Sapuła- lekarz specjalista rehabilitacji medycznej, medycyny paliatywnej, balneologii i medycyny fizykalnej, konsultant wojewódzki w dziedzinie rehabilitacji medycznej, stały doradca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, kierownik Zamojskiej Kliniki Rehabilitacji
 
10.40-11.05- Umowy zabierane z seniorami w przedmiocie usług konsumenckich- wymogi prawne i zapobieganie naruszeniom- Kamil Rolek- dyrektor delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Lublinie
 
11.05-11.25- Dyskusja
 
11.25- Zakończenie konferencji
 
Planowana obecność wojewody na konferencji do ok. godz. 10.30.

Organizatorzy: 

Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski Wojciech Żukowski
Rada Seniorów w Tomaszowie Lubelskim
Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku- Filia w Tomaszowie Lubelskim
Centrum Edukacyjno-Kongresowe KUL w Tomaszowie Lubelskim