Inauguracja roku akademickiego w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie

Data: 

niedziela, 2 Październik, 2022

Godzina: 

9.00

Miejsce: 

Chełm, bazylika pw. NNMP; siedziba Uczelni, ul. Wojsławicka 8B

Opis wydarzenia: 

 
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie (do 16 maja 2022 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, kiedy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie zmiany nazw niektórych publicznych uczelni zawodowych, zmieniła nazwę na: „Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie”) zainauguruje nowy rok akademicki 2022/2023.
 
W uroczystości planowany jest udział wiecewojewody lubelskiego Bolesława Gzika, który odczyta list prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego adresowany do społeczności akademickiej oraz wręczy odznaczenia państwowe.
 
Program:
 
godz. 9.00 - msza św. (bazylika pw. NNMP w Chełmie)
 
Część oficjalna (ul. Wojsławicka 8B)

godz. 11.00

 • hymn państwowy
 • wystąpienie inauguracyjne rektora Uczelni
 • Gaude Mater Polonia
 • uroczyste przekazanie sztandaru Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie
 • immatrykulacja studentów I roku
 • ślubowanie studentów pilotażu
 • wręczenie czepków absolwentom kierunku pielęgniarstwo
 • wręczenie dyplomów wyróżniającym się studentom
 • wystąpienie przedstawiciela Uczelnianej Rady Samorządu Studentów
 • wręczenie odznaczeń państwowych
 • wystąpienia zaproszonych gości - odczytanie listu premiera przez wicewojewodę lubelskiego
 • Gaudeamus Igitur
 • wykład inauguracyjny

Organizatorzy: 

Rektor i Senat Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie