Inauguracyjne spotkanie otwierające konsultacje wojewódzkie Rady Dzieci i Młodzieży

Data: 

poniedziałek, 26 Wrzesień, 2022

Godzina: 

09:30

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki, ul. Spokojna 4, Sala Błękitna

Opis wydarzenia: 

 
26 września br. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbędzie się inauguracyjne spotkanie otwierające konsultacje wojewódzkie Rady Dzieci i Młodzieży. W wydarzeniu planowany jest udział wojewody lubelskiego Lecha Sprawki.
 
Program:
 
godz. 9.30 rozpoczęcie spotkania i powitanie zaproszonych gości oraz uczestników uroczystości
 

  • wystąpienia okolicznościowe, m.in. wojewody lubelskiego

 
godz. 9.45 prezentacja Rady – członkowie RDIM
 
godz. 10.00 panel dyskusyjny ,,Polska szkoła XXI wieku”
 
godz. 10.30 przerwa
 
godz. 10.45 dyskusja na temat telefonów w szkołach
 
Ankieta dla uczestników na sali - wspólna diagnoza problemów
 
godz. 11.35 przerwa
 
godz. 11.45 otwarta dyskusja na temat zdrowia psychicznego w szkołach
 

  • Psycholog i dostęp do specjalistów
  • Edukacja psychologiczna
  • Propagowanie ankiety RDIM na temat zdrowia psychicznego
  • Zapowiedź raportu – dyskusja co powinno się w nim znaleźć
  • Propozycje rozwiązania problemów (np. Zagadnienie psychoedukacji w ramach podstawy programowej, Aktualizacja treści na temat chorób psychicznych, Dyskusja nad stworzeniem przez Radę poradnika jak radzić sobie ze zdrowiem psychicznym

 
godz. 12.30 zmiany klimatyczne, przedstawienie problemów oraz jak zapobiec skutkom. Wpływ na środowisko.
 

  • Dyskusja nad planowanymi przez Radę działaniami na rzecz ekologii
  • Jak skutecznie uczyć o zmianach klimatycznych i jak zachęcić młodych do aktywności proekologicznych

 
godz. 13.10 zakończenie spotkania
 
 
***
 
Do zadań Rady należy podejmowanie stanowisk oraz wyrażanie opinii, w tym przedstawianie propozycji w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży w zakresie spraw objętych działem administracji rządowej oświata i wychowanie, w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian, w tym propozycji rozwiązań. W skład Rady wchodzi 32 członków Rady, powołanych przez Ministra Edukacji i Nauki - po dwóch członków z każdego województwa.

Organizatorzy: 

Rada Dzieci i Młodzieży RP przy Ministrze Edukacji i Nauki